Jarls blog

Uafhængig liberal blog om dansk politik

Et slag i ansigtet på V og Ks kernevælger

Author icon

Skrevet af

Clock icon

juni 19, 2007

Comments icon

9 kommentarer

Der sad nok hist og her en liberal venstremand og konservative, som mente, at denne blogger m.fl. overdriver Anders Fogh og Claus Hjorts bestræbelser på mest muligt at ligne socialdemokraterne.

– Aaarrh. På et eller andet tidspunkt, så kommer de der skattelettelser. Det er jo de små skridt, ikke?

Det er budskabet, som Claus Hjort har rejst rundt med på de små møder i Venstres partiorganisation, hvor frustrerede organisationsfolk og folketingskandidater i deres naivitet er blevet belært om, at et liberalt parti altså ikke bare sådan kan lave revolutioner henover natten. Det tør vælgerne nemlig ikke, og så vil en VK-regeringen blive hældt ud ved førstkommende lejlighed. Jeg tror enhver, som har slået ørerne ud for at høre på Claus Hjort i TV vil give mig ret i, at “tålmodighed” i det store hele har været beskæftigelsesministerens gennemgående budskab.

Igennem fem og et halvt år har mange VK vælgerne længtes efter den dag, hvor der i følge VKs regeringsgrundlag fra 2005 skulle været et såkaldt 'økonomisk råderum' (som ingen i øvrigt rigtigt ved præcist hvad betyder) så der kan gives skattelettelser. Det har i hvert fald været statsministerens, skatteministerens og finansministerens svar hver gang Bendt Bendtsen og andre konservative har skræppet op om kravet om skattelettelser.

Centralt i diskussionen står, at ufinansierede skattelettelser ville kunne 'overophede' en i forvejen rødglødende dansk økonomi. Skattelettelser ville simpelthen blive ædt op af inflation, er analysen. For at undgå det, må man derfor forsøge at holde de offentlige udgifter i ro, (hvad regeringen heller ikke har været særligt god til) eller imødegå effekten ved at øge arbejdsudbuddet, så økonomien fik produceret noget mere. Det kunne eksempel ske ved netop at skære i marginalskatten, så folk fik lyst til at arbejde lidt længere m.v. Derfor har der alligevel – indtil for ganske nylig – været et lille håb om en skattelettelse. Det er der ikke mere.

Det håb er nemlig nu blevet slukket med regeringens trepartsaftale til 6,5 milliarder kr. med de offentligt ansattes faglige organisationer og aftalen til 4 milliarder kr. med kommunerne. Hvis det havde været socialdemokraterne der havde gjort det, så ville Fogh i 1990'erne have udtrykt det således: Pengene fosser ud af statskassen.

I dag skriver Berlingske Tidende:

Regeringen fik indgået et par gode aftaler, men vi andre gik glip af en skattesænkning på fem procent.

Sådan kan regnestykket efter trepartsaftalen og aftalen om kommunernes økonomi gøres op, mener tænketanken CEPOS. Den peger på, at de to store aftaler, som regeringen har indgået den seneste uge, koster lige så meget, som det ville have kostet at skære fem procentpoint af topskatten.

 »Det var en dyr uge, « siger CEPOS’ cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

 »Kommuneaftalen kostede fire milliarder kroner, og trepartsaftalen halvanden milliard om året. De penge går fra det skattepolitiske råderum. «

Omkostningen ved de to aftaler svarer til knap en tredjedel af de penge, som topskatten hvert år bringer ind i statskassen.

CEPOS står ikke alene med deres analyse, som deles af andre økonomer blandt andet de økonomiske vismænd.

Med andre ord: Regeringen har for at vinde det kommende valg '“ igen – ringeagtet V og K's kernevælgere. (Herregud de har jo ikke andre steder at gå hen!) Det altoverskyggende vigtige for Fogh og Co. er alene at blive genvalgt mere end at gennemføre den politik, som deres kernevælgere har troet at de ville. Regeringen har længe holdt borgerlige vælgere hen med snak om 'råderum'. Nu brænder man dette 'råderum' af på de offentligt ansatte, for at forhindre Helle Thorning-Schmidt komme til magten. Det er da kynisme, der vil noget.

Med aftalen rykker pilen på valgbarometret i retning af valg i efteråret, som jeg giver 25 procent chance.


Same same, but different

Author icon

Skrevet af

Clock icon

juni 18, 2007

Comments icon

4 kommentarer

Læs analyse af Det Radikale Venstres strategiskifte, Marianne Jelveds exit, pressemødet i fredags, Morten Helvegs lidte nederlag ved slaget om næstformandsposten, Margrethe Vestagers styrker og svagheder og ikke mindst partiets konkurrence med Naser Khaders Ny Alliance om midtervælgerne. Altsammen på kommunikationsforum.dk


Vestager valgt som ny radikal leder

Author icon

Skrevet af

Clock icon

juni 15, 2007

Comments icon

12 kommentarer

Marianne Jelved gik i dag af som leder af Det radikale Venstre. Hun efterfølges af Margrethe Vestager. Lederskiftet skete på møde i den radikale folketingsgruppe holdt i Dansk Design Center i København.

Gruppesekretær Morten Helveg Petersen tabte en kampafstemning om næstformandsposten til Morten Østergaard, der fik 13 ud af 16 stemmer. Partiets liberale fløj tabte dermed stort til de mere venstredrejede i gruppen. Det er en kæmpeydmygelse af Morten Helveg Petersen og Helveg-dynastiet at tabe til et relativt ubeskrevet blad som Morten Østergaard. Man kan spørge sig selv, hvor godt resultatet er for partiet, hvis det skal undgå yderligere afskalning af folk til Ny Alliance.

Anders Krab-Johansen, TV2 News tror ikke på evt. spekulationer om, at Morten Helveg Petersen skulle gå over til Ny Alliance, da Morten Helveg og Naser Khader ikke er de bedste venner længere.

Efter mødet spurgte Gunilla Roijer, TV2 Morten Helveg: Hvad så nu?

Morten Helvegs svar: Hav en god dag!

Politiken.dk skriver:

“Gruppeledelsen kommer til at bestå af den nye leder Margrethe Vestager, ny næstformand Morten Østergaard, Martin Lidegaard og Johs. Poulsen. Kun Johs. Poulsen tilhører højrefløjen i partiet.” Ifølge Berlingske.dk så er Morten Helveg dog fortsat medlem af gruppens ledelse og han er fortsat de radikales finansordfører. Venstrefløjen er styrket med trafikordfører Martin Lidegaard, hvis person der er – hvis vi skal være venlige – mange meninger om.

I dag kl 11.30 holdt Margrethe Vestager et pressemøde, hvor der ikke kom meget nyt frem og hvor hun undgik at svare på alle interessante spørgsmål og der gik politiker-snik-snak i den. F.eks. ville hun ikke svare på, om de radikale inden valget vil afsløre, hvem de ville pege på som statsminster. En særdeles defensiv udmelding. I mine øjne optrådte Vestager ikke særligt overbevisende på pressemødet. Man fornemmede i øvrigt at Vestager mere eller mindre havde advaret Morten Helveg om risikoen for at tabe kampvalget om næstformandsposten. Vestagers største opgave lige nu bliver at holde sammen på partiet.

—–
Herunder kan man læse de radikales nye strategi i hovedpunkter i form af et brev fra den nye gruppeformand Margrethe Vestager til de radikale græsrødder. Bemærk at de radikale har droppet retorikken om lavere marginalskatter m.v., men i stedet fremhæver miljø, energi, økologi, udlændingepolitik og velfærd. Det er punkter, der appellerer til partiets kernevælgere, men også understreger en venstreorienteret kurs. Vigtigt i udmeldingerne er dog især, at de radikale ønsker en regering “uafhængigt af Dansk Folkeparti”.

Folketingsgruppen er på et ekstraordinært gruppemøde her til formiddag blevet enig om en udtalelse og en ny ledelse. Den præsenteres af den nyvalgte gruppeformand Margrethe Vestager på et pressemøde i Dansk Design Center kl. 11.30.

Men allerede nu kan man via www.radikale.dk se og høre Margrethe Vestager fortælle om dagens begivenheder.

Kære radikale

Den nye strategi '“ kort fortalt

Målet er en regering, som er forankret i midten af dansk politik og uafhængig af Dansk Folkeparti.

Vores værdier står fast og vores politik er uforandret. Vi arbejder for en regering, der kan tage hånd om de centrale udfordringer, vi står overfor:

Fremtidens miljø og klima kræver fx handling nu. Ikke med standardløsninger, men ved hjælp af kreativ teknologi og snusfornuft. Udviklingen må vendes, så vores energiforbrug bliver bæredygtigt, vores fødevarer sunde, og så vi kan regne med, at de varer vi køber, ikke skader vores helbred pga. deres kemiske sammensætning. Det handler også om økologi.

På velfærdsområdet truer manglen på arbejdskraft vores evne til at levere den ønskede velfærd. Det skaber allerede problemer på plejehjem, sygehuse og i børnehaverne, at vi ikke har hænder nok. Samtidig fører den manglende tillid til de offentligt ansatte til stadigt flere tidsrøvende kontrolforanstaltninger. Vi må ændre udviklingen, så den offentlige sektor baseres på tillid til medarbejderne '“ ikke skemaer og kontrol.

Og så skal vi have en anstændig udlændingepolitik. Regeringens udlændingepolitik splitter familier, efterlader børn i asyllejre i årevis og forhindrer danske arbejdsgivere i at tiltrække den udenlandske arbejdskraft, de så hårdt har brug for.

Folketingsgruppen er klar til at samarbejde med alle, som deler ønsket om reformer og en ny politik. Vi peger på den forhandlingsleder, som arbejder for en regering forankret på midten og som er uafhængig af Dansk Folkeparti '“ gerne inden et valg.

Gruppen opfordrer samtidigt Venstre, Konservative og Ny Alliance til at gøre sig uafhængige af Dansk Folkeparti. Og gentager samtidigt invitationen til Socialdemokraterne om samarbejde om en ny politisk kurs for Danmark.

Jeg vil på gruppens vegne takke alle de mange medlemmer, tillidsfolk, kandidater og folkevalgte som har bidraget til fornyelsesprocessen. Det har været uvurderligt input, og vi håber og tror, at I vil være tilfredse med resultatet. Vi føler os i hvert fald overbevist om, at vi er på vej mod radikal vækst og indflydelse.

Med venlig hilsen

Margrethe Vestager
Gruppeformand

Bottom border