Kategorier

Kommunerne blæser Thor P. en hatfuld

Blogklumme bragt i Nyhedsavisen torsdag den 18. oktober 2007.

Landets økonomi kører på kapacitetsgrænsen med næsten fuld beskæftigelse og risikerer overophedning. I sidste ende kan det ødelægge konkurrenceevnen og gå ud over velfærden. Det er derfor indlysende vigtigt, at der er styr på de offentlige udgifter, og den opgave er finansministeren sat i verden for at løse. Det går ikke specielt godt, for pengene fosser nærmest ud af de offentlige kasser. For at holde styr på de kommunale udgifter mødes Thor Pedersen én gang om året før sommerferien med kommunernes repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL). Under stor ståhej bliver der forhandlet en udgiftsramme hjem, som kommunerne samlet set skal holde sig inden for. Hvis de bruger flere penge ud over det aftalte, så skal andre kommuner spænde livremmen ind. Hvis en kommune hæver skatten, så skal andre sænke den osv. I de seneste år har det knebet gevaldigt med at overholde rammen, og i år er det gået helt galt, hvor kommuneskatterne er hævet med 1,25 milliarder kr. ud over det aftalte. Det bryder med Foghs løfte om skattestop. Når kommunerne ignorerer KL's aftale med Thor P., lægger de samtidig en bombe under det såkaldte 'aftalesystem'. Forleden raslede statsministeren med sablen overfor kommunerne: Hold aftalen eller smag 'Thors Hammer'! Det betyder, at Finansministeriet enten klipper i kommunernes bloktilskud eller på anden måde regulerer, hvor meget hver kommune samlet har at gøre godt med til næste år. Kommer det så vidt, så sætter regeringen det kommunale selvstyre ud af drift. Lige nu fyger det igen med valgrygter på Christiansborg. Får vi valg, så dropper regeringen indgrebet for ikke at kollidere med valgkampens hovedtema: Velfærd.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

6 kommentarer til “Kommunerne blæser Thor P. en hatfuld”

Når man fordeler 100% ansvar på 98 kommuner, så ender de med 0% hver.

Det er jo ikke første gang at kommunerne ser stort på de økonomiske rammer. Der er vel nærmest tale om en tillært adfærd, som i mange år har været uden konsekvenser.

Jeg tror kommunerne slipper på kort sigt – pga. valg osv., men på sigt får de klippet neglene. Der er ingen regering, hverken socialdemokratisk eller borgerlig, der længere kan sidde overhørigt, at en aftalepartner i den grad overtræder en indgået aftale. Tiden er simpelthen løbet fra den adfærd.

Det tror jeg, du har ret i. KL og aftalesystemet med kollektive aftaler havde en berettigelse da vi havde 275 kommuner, hvoraf mange havde en ret begrænset administrativ bemanding. Men med 98 kommuner har så godt som alle kommuner fået opbygget en solid politisk organisation, så det kunne være værd at overveje om man skulle gå over til individuelle aftaler.

Det kræver dog nok en ændring af udligningsordningen, som blev ændret i forbindelse med kommunalreformen, men som i bund og grund er baseret på det gældende aftalesystem. At ændre på det system er i den grad at åbne “a can of worms”, men på lang sigt kunne det måske være en god ide.

Den seneste udligningsreform var VK-regeringens første eklatante brud på skattestoppet: man forhøjede den skat, staten pålægger kommunerne, så forskelle kan udlignes.

Oven i hatten fik vi så en række decideret anti-borgerlige ændringer:

1: Kommunere kan nu ikke længere beholde en del af selskabsskatten opkrævet i kommunen. Væk er incitamentet til at være erhvervsvenlig.

2: Provenuet fra ejendomsværdiskatten (som i gamle dage blev fordelt med 1/3 til amtet og 2/3 til kommunen) kommer nu i en fælles kasse, som fordeles til kommunerne efter indbyggertal. Væk er incitamentet til at omdanne lejer- og andelsboliger til ejerboliger og til at fremme byggeriet af sidstnævnte på bekostning af førstnævnte.

At selvsamme udligningreform giver regeringen problemer, er blot ris til egen r..

– bræstrup

I øvrigt forfattede jeg for 1 ½ år siden (i forbindelse med udligningsreformen) en liberator-atikel om det tåbelige i den kommunale udligning: http://www.liberator.dk/art-detail.asp?A_Id=718

Overophedning?

Du kan bare kigge på byggeriet, hvor prisudviklingen i flere år har ligget langt over den almindelige inflation.

Her har man fået dårligere kvalitet til en langt højere pris (+10%-50%) med lang leveringstid oveni.

Jeg tror det mange mener med overophedning er flaskehalsproblemer. Flaskehalsene giver så store pris- og lønstigninger, der igen giver højere inflation, osv.

Lønnen falder sjældent igen når presset er faldet igen.

/Limagolf

Og samtidig sidder der rundt omkring i kommunerne gamle, både privat som på plejehjem, der skal betale 115 kr. om dagen pr.person for den kommunale madordning de er kommet på.

Halløj – hvad foregår her ?

Det er nok de gamle, og børnene tillige!, der er årsag til kommunernes elendige økonomier, ikk.

Jeg har ikke en bønne forstand på økonomi, men kan dog finde ud af, at der er noget rivende galt med fordelingspolitiken ude i kommunerne.

Lukket for kommentarer.