Kategorier

Klagen til præsidiet blev væk

SFs Ida Auken har været en mediedarling fra første fløjt. Der var ingen ende på de ukritiske 'hjemme hos Ida'-artikler forud for folketingsvalget i 2007. Og det er fortsat lige siden. Hun repræsenterede den veluddannede københavnske venstreorienterede og miljøbevidste intellektuelle elite dvs. 'de gode og unge SF’ere', som nu skulle ind og erstatte alle 'de onde og gamle borgerlige' politikere. Sådan gik det dog ikke, og SF'ernes unge må nu på tredje år se dem selv i opposition uden adgang til ministerbiler eller nøglekort til Finansministeriet.

Ida Auken er gået i sin salig onkels fodspor og har med stort held slået sig op som miljøforkæmper og som værende i skarp opposition til regeringens miljøpolitik.

Blandt andet har hun kastet sig ind i den for regeringen ganske pinlige sag om det danske CO2-kvoteregister. Sagen går i korthed ud på, at da EU i sin tid besluttede at indføre handel med CO2-kvoter, så skulle alle lande oprette et register over dem, der handlede med disse kvoter. Det danske register blev således oprettet af Miljøstyrelsen, men blev fra starten håndteret meget lemfældigt, for at sige det pænt. Alle og enhver kunne komme i registret, som der i øvrigt ikke blev ført kontrol med. Kort sagt: Alt sejlede.

Og den historie fik '“ det for tiden strejkeramte – Ekstra Bladet øjnene op for og fik afdækket i løbet af det sidste års tid.

Det viste nemlig, at registeret blev hjemsted for et ukendt, men stort antal, der svindlede med kvotehandel. Fx omgik man de danske momsregler. Først oprettede svindlerne et selskab, der købte kvoterne, men i stedet for at indbetale den skyldige moms til staten, så lukkede man selskabet. Forinden havde man dog solgt kvoterne videre.

Historien begyndte at rulle lige før Connie Hedegaard fratrådte som klimaminister. Det skete med overskrifter som “Connies kvotecirkus”. Det fik politikerne op af stolen og skærpet kontrollen fremover. Imidlertid fik man – af uforklarlige årsager – ikke luget ud i de mange registrerede svindlere, som derfor kunne forblive i registret. Historien kunne fortsætte.

Den nye klima og energiminister Lykke Friis måtte derfor sætte embedsmændene i gang igen med at stramme op. Ministeriet påstår i dag, at man har fået renset op, hvilket også sker med henvisning til at Danmark nu har de skrappeste regler for optagelse i registret.

Ekstra Bladet fulgte dog sagen til dørs og – hvad der ikke er usædvanligt '“ allierede sig med Ida Auken. Det skete bl.a. ved at indkalde ministeren i adskillige samråd, som er oppositionens velkendte våben for at få afdækket en sag. Og for at holde den i live.

Her har samrådsdeltagerne kunnet iagttage, hvordan Ekstra Bladets Bo Elkjær SMS'ede til Auken, hvad hun skulle spørge ministeren om. I ministeriet har man den opfattelse '“ men kan ikke bevise det '“ at  §20'“spørgsmålene er formuleret af journalister. I fald at det er sandt, så er det heller ikke usædvanligt om end diskutabelt.

Undervejs er Ida Auken også kommet i besiddelse af materiale, som Ekstra Bladet har fået udleveret af Klima og energiministeriet efter ansøgning om aktindsigt. Under et samråd læste hun imidlertid frejdigt op af materialet. Blandt andet fra en mail sendt af en medarbejder i Energistyrelsen. Her fik Auken – noget tanke- og taktløst – nævnt den pågældende medarbejders navn. I øvrigt en handling, som i embedsmandsapparatet har skabt udbredt forargelse over den teologiuddannede folketingspolitikers facon. Its not cricket…

Til trods for de mange spørgsmål, samråd og fremlagte dokumenter om registret, så mente Ida Auken dog fortsat at sagen ikke var fuldt belyst. Det skete med en avisartikel i Ekstra Bladet i begyndelsen af maj, hvor at Lykke Friis af Auken blev anklaget for at have afgivet urigtige oplysninger og “misinformeret Folketinget' om, at hun ikke kendte til svindlen med klimakvoterne. Det er en ganske grov beskyldning, og hvis det er sandt, så forbryder ministeren sig mod ministeransvarlighedsloven.

Undervejs fik retorikken og truslerne en ekstra tand:

– Det er en gang snakken udenom. Jeg klager til Folketingets Formandskab. Jeg stopper ikke, sagde Ida Auken til Ekstra Bladet den 5.maj.

Men her – snart fire måneder efter – venter Folketingets præsidium stadigvæk på den ustoppelige Ida Aukens klage.

Ekstra Bladet har – måske på grund af pladsmangel eller den aktuelle strejke – heller ikke omtalt klagen til præsidiet.

Så hvornår kommer Idas klage mon?

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

55 kommentarer til “Klagen til præsidiet blev væk”

Hej Jarl,
Bare af interesse – er dette indlæg en kritik af metoden eller indholdet i Ida Aukens fremturen? Skal hendes indsats som folketingspolitiker vurderes ud fra, om hun med tiden indgiver klagen til præsidiet eller om hun er med til at afdække rod i klimabutikken?

Hun har generelt ikke imponeret mig, men det lyder som om hun faktisk udfører sit FT-arbejde – forfølger det (ifølge hende) uretfærdige i sagen, og stiller de involverede til regnskab. Noget man ofte savner i MFernes jagt på 15 minutters berømmelse som dyneløftere, x-factor overdommere og mudderkastere.

Vh

1. Ahr. Prøv lige at læse lidt indad, Søren.

Det er ganske klart, hvad jeg mener. Men for klarhedens skyld vil jeg da gerne fastslå over for dig og læserne at jeg anerkender og påskønner oppositionens og pressen ret til – og opgave med – at kontrollere magthaverne.

Men det er ikke mit blogindlægs budskab, hvad du vist godt kan se.

Jeg synes også, det er et mudret indlæg.

Ung politiker gør sit job, har et samarbejde med en avis, hvor informationen sjovt nok går fra avis til nævnsmøde istedet for omvendt. Bliver sur eller “sur” over træg reaktion på svindel med miljø og penge og vil klage. Men fornuft, fornuftige eller resignation får lagt gemytterne og jorden forsætter med at roterer. Dette er vistnok åbenbart dårligt.

Jeg ved ikke om det er fordi, ironiknappen er indstillet forkert eller ekkokammeret har fået ram på os, men det her indlæg virker ikke for mig.

PS. Måske er det kun mig, men første gang jeg læste, virkede det som om præsididet havde forlagt klage, måske er det overskriften

5. Så formanden for SFs retsudvalg og en anden oppositionsstøtte kan ikke lide indlægget.

OMG. Det gør virkelig et stort indtryk på mig…

Kære Jarl

Imodsætning til SF’erne synes jeg det er et fint og interessant indlæg. Er jeg den eneste der istedet for at iagttage Ida Auken og Zenia Stampe som politikere, nærmere ser dem som et pudsigt sociologisk fænomen ?

Mit primære kritik punkt mod indlægget må være;
“…intellektuelle elite …”

Der er eddern…. gået inflation i brugen af “intellektuel”

7. Der er mig bekendt også en borgerlig elite. Den er kendetegnet ved bl.a. at bestå af akademikere, som stemmer borgerligt. 🙂

Jeg er meget glad for at læsere fra rød blok læser med. Man behøver ikke være enig.

For mig at se, så er det mest interessante hvordan journalister (i dette tilfælde fra EB) lader sig spænde for en politisk dagsorden.

6. Nej, jeg mener af alle de grunde, man kan have til at ikke kunne lide Ida Auken: Hun er SFer, Hun er fra den virkelig irriterede del af Aukenfamilie, hun er generelt for hellig og irriterende, så er det dette indlæg kontraproduktivt.
Jeg anede intet om Ida Aukens rolle i denne sag, før denne post og nu har jeg fået en vis form respekt for hende, hendes brøde (så vidt jeg har forstået af din post) er at hun ikke opført sig som en af de mere ærværdige MFer tilbage i 70erne.
I en verden af grundlovbrud, dyrebordeller i finanslovsforhandlinger, rockerspørgsmål til Statsministeren, Jens Rohde, Jægerbøger, DFsommerballoner og Xenia Stampe så kan en bombastisk oppositionpolitikere ikke få mit pis i kog.

Enten er denne post hysterisk partisk og/eller skrevet med venstre hånd eller du er blevet uskyldig og jomfrulig overnight, i dette tilfælde er du altså, lissom, undskyldt at være teenagefornærmet, ik

Kan ikke se at det Jarl beskriver er værre eller bedre end hvad så mange andre bedriver.
Men en mere præcis kritik kunne handle om at Ida Auken tilhører hvad Helmut Schmidt kaldte “sindelagsmafiaen” !

Hehe, jeg har også altid fundet Ida Auken usædvanlig letbenet, men hvis det du skriver står til troende, så fremstår hun egentligt ganske kompetent.

Ida A har sgu aldrig været min kop the, men nu jeg faktisk fået lidt respekt for hendes seje måde at bide sig fast i en sag.

I øvrigt er sagen om svindlen med CO2 kvoterne en skandale af dimensioner, og som altid med de reele politiske skandaler, så ignoreres den totalt af pressen, der i stedet har travlt med at kigge bilag og mødereferater igennem.

“Ung politiker gør sit job”.

Substituer Ida A. med enhver ‘borgerlig’ politiker, og journalisten med en representant fra DA eller DI, og så skulel du høre skrigekor fra venstrefløjen. 🙂

Oppositionens dygtigste miljøpolitiker, journalist Bo Elkjær, Ekstra Bladet, kører Ida Auken rundt i manegen. Det er vel egentlig essensen, ikke at Ida Auken gør sit job.

@ Peter

Hold dog op. Berlingske’s artikel nævner 1 ekspert, og det er en af de utallige medie/journalist eksperter der udtaler sig om ethvert emne de bliver spurgt om, og gerne med en påtaget “kritisk” vinkel; “vi er saglige, de andre er usaglige”
I dette tilfælde Mark Blach-Ørsten, leder af journalistuddannelsen på RUC.

Der er jo til enhver tid frit slag for den slags “eksperter” til at politisere i vildskab. Han kan indtage et hvilket som helst synspunkt i denne sag. Hvad mener han om Lene E. sagen, om Løkke’s bilagssag, om Bendtsens jagtgevær osv osv.

@ 17

Det var Thorning der selv fordrede BT med oplysningerne. I øvrigt er det næsten umuligt ikke at opdrive en medie- eller samfundsforsker der kan udtale sig som det journalisten ønsker. Er BTs dækning af sagen, måske anderledes end nogen andre historier i de danske aviser. Det særlige ved denne her, er at oppositionens førstedame blev afsløret i hvad der enten kan betegens som grov sjusk eller skatteænkning.

Er Jakob Elkjær på Journalisten i familie med Bo Elkjær ?

@ 21

Der står intet om de to Elkjærs familieforhold, men måske er jeg for træt nu. Til gengæld kan jeg se at Jarl er på banen og spørger til den anden på historien om hun er søster til en socialdemomkrat.

I øvrigt en tynd omgang kritik af BT.

Se ellers mit svar til 18.

pft

22. Der er ikke så meget at diskutere

De kritiske BT-artikler er skrevet af Signe Højgaard Nielsen søster til Maja Højgaard Nielsen – Medlem af Region Hovedstaden for socialdemokraterne.

På sidstnævntes åbne of offentligt tilgængelige Facebook-profil kan man for øvrigt se Signe klistre søsterens valgplakater.

Spørgsmålet er om Signe også er socialdemokrat? Det har hun endnu ikke svaret på.

Hvorfor er det interessant. Jo det er det fordi journalisten har kritiseret BTs brug af en kilde, som var venstremand, så bør vel man selv sørge for at være renere end paven.

Jeg bemærker dog at Jakob Elkjærs og tøger Seidenfadens modoffensiv mod BT endnu ikke bliver omtalt som kendsgerninger i de øvrige medier. Formentlig fordi man gennemskuer hensigten.

Et af de bedste argumenter mod Politikens chefredaktørs påstand mod at BT ikke har nogen sag, er det faktum at Politikens politiske redaktion faktisk har beskæftiget sig med og omtalt sagen præcis som alle andre nyhedsmedier.

4
Jeg synes at det er meget i orden at kritisere Ida, jeg forventer det nærmest. Jeg er lidt ked af at blive sat i bås med alle de personer, der kritiserer din blog for at mangle kilder, være usaglig etc. Det var på ingen måde min hensigt. Det var blot en kæk kommentar om at denne post kom ud af det blå, midt i valgrygter og finanslov.

Mao keep up the good work.

24

Nu går du vist over gevind. Den pågældende skatterevisor var SELV aktivt medlem af en Venstre lokalbestyrelse. Nu vil di indføre guilt by association for en journalist, hvis SØSTER er aktiv i S. Come on!

Er vi nu ude i, at journalister skal kunne fremlægge bevis for, at de aldrig selv har stemt på eller er i familie med nogen, der har stemt på et givent parti for at være “rene”. Altså hellere berufsverbot end bare minimal tillid til en erhvervsgruppes professionalisme?

@ 27

Jeg er grundlæggende enig i, at folk må bedømems udfra hvad de siger/gør og ikke om de er medlemmer af et bestemt parti..MEN både politiken og journalisten gør det til et kæmpe problem, at Tommy V. Christiansen er medlem af en lokal V-bestyrelse – de tager ingen steder højde for, at han er en af landets førende skatteeksperter og bliver brugt ofte i medierne.

Når man vil lave et problem ud af dette, så må man selv være helt “ren” – derfor er der et problem.

Men som sagt – se på hvad de siger og gør. På den ene side har vi en anerkendt skatteekspert, der udtaler sig sagligt og på linier med stort set alle andre eksperter, der har været på banen – på den anden side har vi den relativt tyndbenede artikel i journalisten…hvem giver størst indtryk af at være påvirket af sit politiske standpunkt?

@ L. Averell Rasmussen.

At hænge valgplakater op for S gør et eller andet ved ens troværdighed, når man kritiserer andre medier for at anvende en kilde, som er associeret til V, ikke?

For mere af det samme, tjek evt. parti-associationer for Bent Greve, ekspert og professor i alt.

Journalister, kræv noget uddannelse ud af næste OK.

28

Ifølge Journalisten har flere skatte”eksperter” afslået at udtale sig om en konkret personsag, når de ikke kendte alle detaljer i den. Det forekommer mig at være en særdeles professionel tilgang, uanset hvor de pågældende befinder sig politisk. Når TVC udtaler sig uden at kende alle detaljer i en sag, der kan ramme den farligste politiske modstander for hans eget parti – ikke bare et han stemmer på, men et hvor han er aktiv i partiarbejdet – så bliver jeg yderst skeptisk.

Det samme gør åbenbart kritikerne af BTs journalistik. Jeg ved ikke, hvordan nogen med stemmeret i dette land kan være helt “rene” i din og Jarls definition – og jeg er i hvert fald ikke tilhænger af sindelagskontrol af journaliststanden. Kildekritik er altid nødvendig, men det er i reglen ikke den enkelte journalist, der i den forbindelse er interessant, men derimod det medie, vedkommende betjener, og dets (især økonomiske) interesser. Min skepsis overfor dulgte motiver for et fagblad, der kritisk gennemgår et givent medies journalistiske metoder, er betydelig mindre end min skepsis overfor boulevardpressen i almindelighed. Men sådan er folk jo forskellige.

@27

Altså hellere berufsverbot end bare minimal tillid til en erhvervsgruppes professionalisme?

Det mener du jo tydeligtvis ikke selv, at man bør have. I hvert fald ikke, hvis erhvervsgruppen er advokater.

L. Rasmussen.

Hvad er problemet?

Er det ikke bare, at du nu igen er sur over, at jeg kritiserer en af jeres folk?

Signe Højgaard deltager i sin søsters valgkampagne og går til 1. majmøder (Næppe hos VU i det hun er klædt i rødt!).

Hun hylder Thorning på sin FB-profil.

Så synes jeg at alle bør vide det – også når de skal vurdere hendes skriverier, der skulle forestille at hænge BTs journalistik ud.

Havde det været en borgerlig og situatione havde været modsat, så havde du forfægett det modsatte synspunkt.

Jeg siger ikke at hun ikke kan arbejde som journalist. Gud fader bevares. Nej! Men måske journalisten.dk skylder sine læsere, når de går ind i så politisk betændt en sag, at være 150 procent rene og ikke overlade det til en socialdemokratisk kampagnemedarbejder at skrive en sådan artikel.

Det tror jeg alle – bortset fra de allerhelligste i rød blok – godt kan se.

End of story.

Ikke et af Jarls bedste indlæg. Generelt et problem med de mange politikere, der kræver ministre i samråd, vil klage til præsidiet, etc., så snart de ser en journalist – men som aldrig følger op på det. Men det er en uvane på tværs af alle partier, og masser af VK-politikere vil gøre det samme, når de kommer i opposition.
Det bør kritiseres og de, der er vaneforbrydere (Mogens Jensen fra Soc.dem. f.eks.), bør hænges ud. Men at Ida Auken har dummet sig en enkelt gang (og dummet sig på et udvalgsmøde), er ikke nok til den usaglige nedrakning.
Her er det Jarl Coduas generelle sym- og antipatier, der har taget magten over hans normalt sobre og saglige analyser.
Ja, man kan få mistanke om, at der er ved at gå valgkamp i også denne blog…

32

Nu skal du ikke tillægge mig holdninger, jeg ikke har. Jeg ville IKKE have forfægtet det modsatte synspunkt. Uanset hvilket emne, er det ude i hampen at forlange politisk varedeklaration på de(n) journalist(er), der dækker historien.

Men det er da interessant at iagttage, at du og andre mener, at kritik af BTs journalistik skal imødegås med mistænkeliggørelse af journalisterne på et fagblad.

BTs dobbeltstandard. Fra dagens politiken:

“(…) Medlem af skatterådet for SF og rådgivende skatterevisor, Christen Amby, ville imidlertid gerne medvirke i B.T.s artikler. Hans vurdering lød, at Helle Thorning-Schmidts mand ikke skulle have betalt skat i Danmark. Men han blev ikke citeret.

Ifølge B.T.s chefredaktør, Olav Skaaning, bl.a. fordi han er medlem af SF og dermed har politiske aktier i sagen. Alligevel brugte avisen venstremanden og skatteadvokaten Tommy V. Christiansen som kilde.”

Her kaldes rektor Mark Blach-Ørsten, for “forsker”. Manden kommer fra RUC, hvor Signe Højgaard Nielsen skrev sit speciale.

2006 Signe Højgaard Nielsen
Sabrine Mønsted Larsen “Ligestilling er sådan lidt ha ha” – en afdækning af hvordan ligestilling behandles i Fagbladet 3F, og hvordan køn spiller ind på det journalistiske arbejde

http://magenta.ruc.dk/jour/Forskning/Specialer/

http://journalisten.dk/forsker-b-t-laver-skandalejournalistik

I andre medier er han så blevet udnævnt til “ekspert”.

I øvrigt har bladet en opfølgning:

“Journalistrektor: B.T.s Thorning-dækning er vigtig”

http://journalisten.dk/journalistrektor-b-t-s-thorning-daekning-er-vigtig

Man bør endvidere bemærke at de tre støtteaviser, Politiken, Information og Ekstra Bladet endnu ikke har haft nogle artikler der på nogen måde har ændet på de forhold som BT har afdækket.

Dem der kritiserer BTs dækning synes ikke at havde læst artiklerne, som de kritiserer, idet der ikke i nogen af dem fældes nogen dom om mandens skatteforhold.

33. Jeg kendte ikke de andre eksempler, du nævner.
Nu forholdt jeg mig til denne sag. Og det er selvfølgelig alt for galt.

Jeg tror faktisk at de fleste faste læsere finder det interessant at få et indblik i, hvordan pressen og MF’ere sammarbejder om en sag som denne. Både for det gode og det modsatte.

Men jeg er fuldt klar over at jeg her på bloggen nok aldrig kan leve op til din høje standard, som tidligere redaktør af de radikales medlemsblad.

Faktisk anerkender jeg Ida A og Bo Elkjærs arbejde med sagen. Selvom at afslutningen var uskøn med fuldkommen skingre beskyldninger og tilsyneladende tomme trusler i Ekstra Bladet.

Nu kloger Bo Elkjær sig om andres journalistik på bagsiden af kollegernes fagblad.

N.B: Hey Bo. Hvis du læser med her: Jeg er ikke ansat af hverken CIA, PET, FE eller noget andet. Så vær nu helt rolig. Hyg dig nu med alle dine krypterede mails.

@ Mikael

Det er en gammel nyhed at Amby er aktiv SF’er og tidligere stifter af den nordkoreanske venskabsforening. Han var også hurtigt i Ritzau og frikendte pure Kinnock, men efterfølgende har Frode Holm fastlået at Kinnock er skattepligtig til Danmark.

Det fremgik dog ikke af Ambys vurdering om den byggede på den dansk/schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller om han bare gættede.

Den manglende substans i de rødes kritik af BTs dækning, afslører sig ved at de ikke har fundet reelle faktuelle fejl udover en rubrik på en forside og så vurderingerne af Kinnocks løn og den aktuelle skatteprocent i Schweiz.

Tilsyneladende er Kinnocks værdi på markedet markant lavere end det BT fik den vurderet til, men hvis hans løn ligger på ca. 1 mio. og merskatten i Danmark så er på de 250.000 som de har indbetalt til SKAT for 2009, så holder de første artikler netop.

Skattely i Schweiz. Hjem på Østerbro. Thorning får det fulde rentefradrag.

@ 38

BT fravælger én kilde pga politisk tilhørsforhold til SF og bruger i de samme artikler en Venstremand. Og det kan du ikke se det sjove i?

@ 39

Manden er medlem af en lokalbestyrelse i Ã…rhus. Er det kendt? – jeg anede det ikke. Vidste du at Signe Højgaard Nielsen arbejder for socialdemorkaterne ?

Aviserne bruger tit Bent Greve som ekspert, men skriver ikke at han er socialdemokrat. Finder du ikke det bemærkelsesværdigt.

Hvis jeg skulle vælge mellem Amby og TVC, så ville jeg vælge Amby ud fra at jeg finder han er mest faglig. TVC er lidt for selvglad og glad for at komme i avisen.

Det undrer mig, alle de detaljer BT påstår at have om Kinnocks skat. Der er da så meget tavshedspligt i SKAT, at det da ikke bare sådan siver ud.

Du virker en lille smule “tøsesur” Jarl, men det er nok bare mig som fejltolker dit skriv.
Fortsæt det gode arbejde, bare ikke for mange konspirationsteorier, selv om de er underholdende.

Og om Kinnoch skal betale skat i DK, er da et sindsygt svært fagområde med dobbeltbeskatningsaftaler om hvad ved jeg.

41. Nej jeg forsvarer bare mit standpunkt 🙂

Men jeg glemmer at skrive en masse smileyer bagefter: Så du får nu en hel stribe, så du ved at mit humør er godt og at jeg elsker debatten her:

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Så er du nu tilfreds?

@ knud børgesen

Hvilke detaljer taler du om ?

Historien om deres lejlighed kom først i Ekstra Bladet. Måske er den lækket fra en S’er. Ellers er kommer deres oplysniger fra tingbog og Thornings udtalelser og skriverier.

Amby er nok dygtig, men har slet ikke den back up, som Tommy V Christiansen med et af de største skatteadvokatkontorer i Danmark og en stribevis af sager. Amby arbejder alene.

Det er i øvrigt et fællestræk for den slags at de er glade for sig selv, herunder Frode Holm der har udtalt at ingen nogensiden har lært ham noget.

43, Historien om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks lejlighed i London stod faktisk allerede i Ekstra Bladet d. 13. februar 2005:

(…) “Har også dyr lejlighed i London
S-formandskandidat Helle Thorning -Schmidt ejer sammen med sin engelske mand, Stephen Kinnock -foruden rækkehuset på Østerbro til godt 3,6 millioner kr. -også en million-lejlighed i London City.

Det oplyser Helle Thorning -Schmidt til Ekstra Bladet.

Hun vil dog ikke fortælle, hvad London-ejerlejligheden har kostet parret.

– Det kommer ikke nogen ved. Ikke engang Ekstra Bladet. Den slags hører privatlivet til, men der er tale om en beskeden lejlighed. Ejerlejligheder i London koster jo det hvide ud af øjnene.

Det har Thorning -Schmidt ganske ret i. En nærmest tarvelig etværelses ejerlejlighed i London koster p.t. snildt to millioner kr. Mens en mindre toværelses hurtigt koster tre-fire millioner.

Så købet af London -lejligheden forklarer måske, hvorfor rækkehuset på Østerbro er belånt til skorstenen.”

l. rasmussen:”..ikke bare et [parti] han stemmer på, men et hvor han er aktiv i partiarbejdet..”
– Ehh er kvinden ikke ‘aktiv i partiarbejdet’, når hun hjælper til i kampagnen og hænger valgplakater op !?

Der er vist ellers gået nogen dansk censorer eller anmeldere tabte herinde 😀
“Jeg synes også, det er et mudret indlæg”, “..så er det dette indlæg kontraproduktivt”, “Ikke et af Jarls bedste indlæg”, “Enten er denne post hysterisk partisk og/eller skrevet med venstre hånd”, “Ikke et af Jarls bedste indlæg”
– hvornår mon der begyndes at blive delt karakterer ud 😉

#46 “hvornår mon der begyndes at blive delt karakterer ud”.
Der begyndes? Tjae censorkorpset er næppe blevet meget fattigere i dit fravær…
I øvrigt – selv når de små sko bliver fundet frem (dem man finder frem, og tager på op til valgkampen), er det fin underholdende læsning!

@47, ok, den her side ER åbenbart befolket af wannabe dansk-lærere / censorer :-S

Nu vi taler om dansklærere: jeg kan altså ikke lade være med stilfærdigt at påpege, at Corduas kommentar-titel er ret uheldig.

“Klagen til præsidiet, der blev væk”

Er præsidiet da forsvundet??

“Her har samrådsdeltagerne kunnet iagttage, hvordan Ekstra Bladets Bo Elkjær SMS'ede til Auken, hvad hun skulle spørge ministeren om.”

Er det noget, du kan bevise, eller er det endnu en sladderhistorie fra hyggesamtaler med venstrefolk?

Jeg synes bare indlægget handler mere om, at Ida Auken er en irriterende SF ´er og om at udbrede sladder end det væsentlige – at der vitterligt er problemer med CO2-kvoter.

Med andre ord, for meget spin og rygter og for lidt indhold.

54. Det er sagen for lille til efter min vurdering, hvis den altså bliver håndteret rigtigt.

Jeg er sikker på at chefen for Bornholms Værn allerede er i gang med at undersøge sagen og skrive en længere redegørelse til ministeren.

Jeg kender ikke reglerne for hvor øvelser må foregå, men mon ikke at de når frem til en forklaring om, at der er begået en fejl et eller andet sted? Og det skal jo så have nogle konsekvenser.

Lukket for kommentarer.