Kategorier

Venstres Rumsfeld

Fogh bifalder Rumsfelds afgang. Måske skulle han tage ved lære af George Bush og lade sin “egen” Donald Rumsfeld beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen gå af og helt forlade regeringen. Bifaldet skal andre nok klare. I folketingsgruppen står de nærmest i kø for at slippe af med ham.

Det er, når en politik har spillet fallit, at folket kræver politikeres afgang. Det ser man i USA for tiden, hvor den netop afgående forsvarsminister Donald Rumsfeld igennem seks lange år demonstrerede enestående egenrådighed og stivnakkethed. Fx ville han ikke lytte til sine generaler og andre der prøvede at forklare ham, at hans strategi var forkert og skulle ændres.

Den danske udgave af Donald Rumsfeld er stort set ligeså stivnakket, og Claus Hjorts strategi med 'Det Nye Venstre' har spillet ideologisk fallit, sådan som Rumsfelds strategi har gjort det i Irak. Dertil kommer, at Hjort har brugt størstedelen af sin energi som folkevalgt politiker på systematisk at dræbe al gejst og nytænkning i Venstre. Det er ikke altid sket alene ved hjælp af argumenter, men også ved brug af trusler og tvang. Det er ikke en fremgangsmåde, hvor man samler sig mange venner.

Derfor bør Fogh følge Bush eksempel og snarest muligt bede Claus Hjort gå af som beskæftigelsesminister, samt at han trækker sig fra samtlige tillidsposter i gruppen. Det vil ikke ske i morgen, men det bør ske. Snart.

Tiden er løbet fra Claus Hjort. Dag for dag falder hans støtter fra i Venstres folketingsgruppe. Alle ved det og alle kan se det. Hans opbakning i gruppen er hastigt på retur – især siden Jens Rohde forlod posten som politisk ordfører, og efter regeringen '“ godt nok ufortjent – tabte troværdighed i velfærdsdebatten. Folketingsgruppen ved, at selveste Lars Løkke har været på vej væk. Selv næstformanden gider åbenbart ikke videreføre Claus Hjorts projekt. I hvert fald ikke uden at blive lovet posten som formand for Venstre. Gruppens medlemmer er heller ikke længere bange for Claus Hjort.Han kan trods alt ikke fyre hele banden, og han har med tiden slagtet tilstrækkeligt mange af gruppemedlemmerne til, at de bare automatisk bakker op, når han truer med udrensning af folk, som han mener er illoyale. Venstres gruppemedlemmer længes efter at dagene under “Clausescus regime” er til ende, og ordet atter kan blive frit. Derfor skal de efterhånden færre og færre Claus Hjort-støtter snart til at overveje hvorvidt de holder på den forkerte og udtjente hest.

Claus Hjorts problemer er formentlig ikke gået op for Anders Fogh. Hvem skulle fortælle ham det, når han praktisk talt kun lytter til Claus Hjort?

Fogh skal inden så længe stille det nye hold, der skal holde frem mod næste valg. For Venstres skyld '“ og Claus Hjorts egen '“ bør Fogh sige tak til veteranen for indsatsen og stille et nyt ministerhold med mange nye ansigter. Partiet tørster efter nyt frisk blod og ikke mindst gejst. Det nytter ikke, at Venstre kører videre, som partiet gør nu. Det kan alle se. Finanslovsresultatet viste jo, at Venstre slet ikke har nogen visioner længere. VK-regeringens ideologiske vacuum er jo endnu mere tomt end det var under Nyrup. Man er blevet en ren administration. Det vinder ingen valg.

De nye ansigter i en ny regering skal hentes udefra, og en række veteraner bør sættes fra bestillingen. Først og fremmest bør Hovmand afgå som gruppeformand. Sæt i stedet en ny ideologisk sindet person ind på posten, der har erfaring, der reelt set har opbakning og nyder bred respekt i gruppen. Den nuværende er en omvandrende vittighed, der på ingen måde i kraft af sig selv nyder nogen særlig respekt. Dertil kommer, at Thor P., Claus Hjort, Ulla Tørnæs og Hans Christian Schmidt enten er udslidte eller ligefrem kompromitterede. De har haft deres tid. Det er nu tid til helt nye folk. Fx Carl Holst eller andre talenter helt udefra, som kan bibringe regeringen nyt blod og fornyet energi.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

En kommentar til “Venstres Rumsfeld”

Lukket for kommentarer.