Kategorier

Jacob Jensen tager en skidtspand for friheden

I politik bør man ikke være sart. Det skal Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen heller ikke være, når han åbner Berlingske Business i dag.

I går fortalte Jarls Blog om De Samvirkende Købmand og deres direktør John Wagners utrættelige kamp mod fremskridtet og moderniseringen i dansk detailhandel(Læs: afskaffelse af den oldnordiske lukkelov). Wagner er en hård hund og skyer få midler for at nå sine politiske mål, men han kender grænsen for, hvordan man kan opføre sig i det offentlige rum. Wagner kan styre sig, men det er der andre i detailhandlen, der ikke kan:

I dag i Berlingske Business anklager Coop Danmark og Håndværksrådet Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen for ensidigt at favorisere Dansk Supermarked (Bilka og Føtex), der er ejet af A.P. Møller – Mærsk. Jacob Jensen er ved siden af folketingsjobbet deltidsansat som kontorchef i A.P. Møller – Mærsk. Det sker, efter at Jacob Jensen i går i Berlingske Business ville afskaffe lukkeloven.

Det får direktør Mogens Werge fra Coop Danmark til at sige:

– Det er et politisk problem og i høj grad også et moralsk problem.

Og videre:

– Når Jacob Jensen selv rejser en debat, hvor han har et synspunkt, som kun er én aktørs (Dansk Supermarked) synspunkt, så ser det ikke godt ud. Han er vel ikke sat i Folketinget for at varetage Dansk Supermarkeds eller Mærsks interesser, vel? Eller er han?, siger Mogens Werge.

Berlingske skriver:

Han (Mogens Werge) vil ikke direkte kalde Venstres erhvervsordfører for inhabil, da han ikke mener, at der er noget juridisk at komme efter. Men han sætter spørgsmålstegn ved det moralske i, at Jacob Jensen, der blev valgt ind i Folketinget i 2005, har beholdt sit job som kontorchef i Mærsk en dag om ugen. I Mærsk er Jacob Jensen netop skiftet fra at have med omkostningskontrol at gøre, til nu at beskæftige sig med intern kommunikation i rederiet.

– Det ser jo ud som om, at man (Mærsk) betaler en deltidsstilling for dermed at have en repræsentant i Folketinget. Spørgsmålet er, om Venstres synes, det er klædeligt, siger Mogens Werge og tilføjer, at den afgørelse naturligvis er op til Venstres formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen.

– Jeg ved ikke, om det tilkommer mig at give statsministeren gode råd. Men for mig ser det meget mærkværdigt ud, at en mand, som har et deltidsjob i en virksomhed, går ud og rejser en debat, som alene har til formål at fremme den her virksomheds interesser. Jeg synes, at man (Venstres partiledelse, red) bør overveje, om de har den rigtige til at repræsentere dem som erhvervsordfører, siger Mogens Werge.

Werges synspunkter er så rabiate, at selv John Wagner fremstår moderat:

– Det, at Jacob Jensen er ansat i A.P. Møller, skal ikke forhindre ham i at have de holdninger, som han har. Der er jo ikke tale om en ny holdning fra Venstre. Men jeg forstår måske ikke, at han har valgt at markere sit liberale sindelag på netop det område. På grund af sin ansættelse dér, åbner han jo en angrebsflanke, siger John Wagner, der lige så meget imod en afskaffelse af lukkeloven som Coop og Håndværksrådet.

Jeg forstår da godt Mogens Werges frustration, men det berettiger ham ikke til nærmest at anklage Jacob Jensen for bevidst '“ og dermed hinsides enhver form for saglighed – at fremme A.P. Møllers interesser. At fremsætte den slags anklager i pressen er decideret uklogt. Wagner (af alle mennesker) har jo fat i en vigtig pointe, at der ikke er tale om en ny holdning i Venstre.

Werge overspiller fuldstændig sine kort, når han mere eller mindre opfordrer statsministeren til at fyre sin erhvervsordfører. Det kan man da kalde et forsøg fra erhvervslivet på at blande sig i den politiske proces på en måde, som man mest ser i bananstater og tidligere sovjet-republikker.

Jacob Jensen må i dag stille op til, at der bliver hældt en skidtspand ud over ham. Det gør, at han i mine øjne fortjener at blive hædret her på Jarls Blog. Vi vælger trods alt at tro på, at hans modstand mod lukkeloven har bund i en reel liberal overbevisning om, at lukkelove hører fortiden til.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

10 kommentarer til “Jacob Jensen tager en skidtspand for friheden”

Er man inhabil fordi man har en mening? Det er vel egentlig det Jacob Jensen bliver skudt i skoene af Werge, fra Danmarks vel nok dårligst rentable købmandskæde. Hvis Jacob Jensen er inhabil i denne sag, er hele venstrefløjen
jo også inhabile i spørgsmålet om fradragsret til fagforeningskontingenter.
Alle os skatteborgere er også inhabile i spørgsmålet om indkomstskat. Da vi jo i forevejen bliver plyndret af skattemyndigheder, må vi antage at have en overordentlig stor interesse i at få dette
vanvid stoppet. En enlig mor vil være fuldstændig inhabil i alle spørgsmål der har med socialpolitik at gøre – da hun har en ikke uvæsentlig interesse
i at opretholde de astronomisk høje tilskud til hende og hendes søstre. Og ja,
sådan kan man jo blive ved hvis man altså hedder Werge og er så ren så ren.

Meget enig.

Werge forsøger jo også indirekte at presse Mærsk til at fyre Jacob Jensen. Det er efter min mening ulækkert.

Selv i visse steder af dansk erhvervsliv mener man åbenbart, at der kun må sidde offentligt ansatte i det høje ting. De kan jo ikke beskyldes for at gå en privat virksomheds ærinde.

Når man har en dårlig sag, går man som bekendt efter manden.

Werges argument er egentlig urkomisk. At konkurrence på lige og frie vilkår skulle være farligt. Ja, det er centralistens gamle sang. I erhvervslivet er der pudsigt nok altid de dårlige forretningsmænd der kommer med disse argumenter om nødvendig statslige indblanding.

Du er da helt galt på den, Jarl.

Uanset at du er enig med manden, så bør du ikke overse, at han her har opført sig totalt tåbeligt.

Når man nu som J. Jensen har beholdt et sikkert givtigt bijob for en af de absolut største interessenter på feltet, så burde man i det mindste være så klog, at man giver bolden til en anden. V har flere andre medlemmer af erhvervsudvalget, der med langt større kraft kunne forsvare “sagen” – uden at blive slået i hartkorn med storkapitalen.

Så uanset om man er enig med Jensen eller ej, så må vurderingen af ham som politisk håndværker – uanset hvilken karakterskala, man bruger – i hvert fald ligge i dumpeområdet.

Hvis jeg forstår dig ret, så er en person, der har et job hos interessenter i detailhandlen udelukket fra at være ordfører på forslag, der vedrører lukkeloven.

Det kriterium udelukker immerværk en del af vælgerbefolkningen.

Im sorry. Det er jeg ikke enig i, og det er Venstres folketingsgruppe heller ikke, for så skulle de aldrig have givet Jacob Jensen ordførerskabet i første omgang.

Jeg går ud fra, at Kasper vil udelukke samtlige offentligt ansatte socialdemokrater fra at udtale sig om den offentlige sektors størrelse. Vent … Er der ikke et flertal af offentligt ansatte i den socialdemokratiske folketingsgruppe? Hele gruppen er dermed inhabil, når der drøftes finanslov!

Hvis Kaspers kriterie for inhabilitet (“bijob for en af de absolut største interessenter på feltet”) skal tages alvorligt, så vil store dele af Folketinget være afskåret fra at mene noget om det offentlige, hvorfra en del af dem jo har deres udkomme (eller har langvarig orlov fra). Det holder jo ikke i virkelighedens verden.

Det er egenligt dybt beskæmmende, at fordi en mand har bevaret en marginal tilknytning til det private erhvervsliv (og vel at mærke ikke engang indenfor det berørte område; detailhandel),så skal han mistænkeliggøres som kapitalens stråmand.

Helt enig med Kasper.

Jeg vil ikke påstå at være klogere på Venstres folketingsgruppes gøren og laden end denne blogger.

Men Jacob Jensen kunne da lade sig inspirere af sundhedsordfører Jørgen Winther, der har valgt at sidde i bestyrelsen for et par medicinalfirmaer, og derfor overlader de spørgsmål i forbindelse med ordførerskabet, der angår regulering af medicinalindustri m.v. til andre V-medlemmer.

Det synes jeg da, er rene linier!

– I øvrigt ros for en læseværdig blog, omend jeg i sagens natur sjældent deler dens konklusioner.

Naturligvis er tiden løbet fra noget så patetisk som en lukkelov. Så er den ikke længere.

Yours truly, madly, deeply Bo S

Lukket for kommentarer.