Kategorier

Liveblogging fra Foghs pressemøde

Bliver der udskrevet valg i dag? Jarls Blog følger udviklingen på Statsministerens pressemøde og leverer analyser og kommentarer undervejs, når regeringen i dag, tirsdag kl. 12.00 præsenterer sin kvalitetsreform, forslag til skattelettelser og den økonomiske fremskrivning – 2015-planen. Vel mødt her fra kl 11.50. Jeg følger primært med via TV2 News med små skift til DR1. Plus hvad der står på avisernes websites og ellers hører.

Kommentatorerne trækker i land mht. om valget kommer i dag. Flere mener – ikke ulogisk – at alle regeringen store planer og forslagene ikke må overskygges af selve valgudskrivelsen. På den anden side – som Foghs tidl. spindoktor Michael Kristiansen har påpeget – så ses regeringens planer både af medier og partier i en klar sammenhæng med det folketingsvalg, som de fleste iagttagere venter vil komme. Formentlig allerede i denne uge.

Kl. 11.10 Tyvstart! Politisk redaktør Kaare R SchouTv2 News kan åbenbart IKKE lide regeringens skattelettelser. Han undsiger nu al økonomisk teori, utallige erfaringer fra udlandet om, hvordan skattelettelser på arbejdsindkomst virker positivt på arbejdsudbuddet. Men det imponerer ingenlunde Schou, der resolut fejer alle argumenter og erfaringer af bordet for så i stedet at tage udgangspunkt i sine egne holdninger til skattelettelser. TV2s politiske redaktør afslørede for seerne, at han altså IKKE selv vil arbejde mere, fordi han nu får en skattelettelse. Skattelettelserne er uden gavn for arbejdsudbuddet og “samfundsskadelige”, mente Kaare R. Schou. Det er jo et synspunkt, som alle har lov at have. Men skal det virkelig forestille sig at være uhildet og objektiv journalistik? Jeg har faktisk ingen problemer med at Kaare R. Schou personligt og helt uden omsvøb erklærer sig fuldstændig enig i Socialdemokratiets kritik af skattelettelserne. Men så kan TV2 til gengæld spare alle os seere for hykleriet om, at Schou er objektiv. Det er han tydeligvis ikke. Og så er redaktøren åbenbart i en sådan lønklasse “Jeg mangler da ikke noget” og i en stilling, hvor det er ligegyldigt, hvadenten han bestiller noget eller ej.

Kl. 11.39

Ahh, hvilken lettelse. TV2 News er tilbage på sporet med Anders Krab-Johansen! Fornuftige og velafbalancerede analyser og vurderinger. Krab tror ikke på valg i dag. Han er i øvrigt usikker på DFs reaktion på forslaget om skattelettelser.

Kl. 11.47
Folkedybet bliver spurgt om de foretrækker skattelettelser fremfor mere offentlig velfærd. En maskinarbejder fra Bjerringbro bliver interviewet. Han er ikke overraskende overbevist om at skattelettelserne ville gøre større gavn, hvis man brugte dem på de gamle, børnene og den offentlige sektor. Det bliver ikke den sidste vox-pop, hvor vi hører dette synspunkt, og viser argumentets kolossale styrke, der er i Helle Thorning-Schmidt og socialdemokraternes velfærdsbudskab. Det går rent ind – selv hos venstrevælgere – fremgik det af News indslag. Det bliver en stor pædagogisk opgave for Anders Fogh Rasmussen at forklare skattelettelserne overfor vælgerne.

11.56

Forbindelse til spejlsalen på Christiansborg. Desværre er det Kaare R. Schou der skal kommentere for TV2, der præsenterer showet som “Regeringens store plan”. Det er Bendt Bendtsen, Anders Fogh og finansminister Thor Pedersen, der forestår pressemødet.

12.00 Fogh byder velkommen til pressemødet.

Regeringen vil præsentere tre store planer. En kvalitetsreform der skal skabe bedre offentlig service, en langsigtet økonomisk 2015-plan og endelig fuld finansieret plan for skattelettelser, så det bedre kan betale sig at arbejde.

“Velfærd og tryghed” siger Fogh. Han afdækker flanken til S.

37 milliarder HAR vi brugt på offentlig velfærd, praler Fogh. Nu skal vi bruge endnu mere. Blandt andet på kræftgaranti, skoler, hospitaler osv. De offentlige ansattes indsats bliver nævnt.

12.05

Kvalitetsreformen koster 50 milliarder over de næste 10 år på investeringer i den offentlige sektor. Det er især de fysiske rammer, der skal forbedres.

Regeringen foreslår “rammer” eller standarder for hjemmehjælp. Det skal modsvare S’s “garantier”. Fogh kalder det for “kvalitetsstandarder”, som kommunerne lokalt kan fylde ud. Det er altså mere fleksibelt end S-forslaget på området. Sådan vil Fogh i hvert fald kan have at det skal tolkes!

12.08 Planen for skattelettelser er finansieret inden for skattestoppet. Fogh mener at det dermed bedre kan betale sig at arbejde. Og så er den grøn, påstår han.

(store plancher bag Fogh, der viser glade danskere i beskæftigelse og lykkelige brugere)

Skatteforslagene ligner, hvad der tidligere er blevet lækket til JP og TV2 News.

“Det skal kunne betale sig at gøre en indsats”, “Mærkbare forbedringer af danskernes hverdag”, lyder onelinerne fra Fogh.

Bendtsen har ordet. Han er tydeligvis glad og sikkert også lettet over at have leveret skattelettelser. Alle dem der tjener op til 300.000 kr får mere end halvdelen af deres indtjening med hjem, siger Bendtsen.

Bendtsen praler af dansk økonomi. Selv udlandet er imponeret. Bendtsen mener at skattelettelserne er til gavn for “danskere, der går på arbejde”.

Bendtsen mener at skattestoppet ikke er brudt med forhøjelsen af de grønne afgifter. Rent teknik, som folk nok er ligeglad med.

Bendtsen gentager Fogh. Velfærden sikres inden for en ansvarlig økonomisk ramme.

“De gode eksempler” i enkelte kommuner skal eksporteres til alle andre kommuner. Det er blandt de gode idéer i kvalitetsreformen.

“Jeg er ualmindelig glad for det der ligger her i dag”, slutter Bendtsen.

12.19 Spørgsmål.

Christian Gundtoft TVA spørger:

Fogh præciserer: Der er ikke tale om en stigning i grønne afgifter, men kun i ENERGIafgifterne. “Ikke ufinansieret skattelettelse, men skattelettelsen er kombineret med klimapolitik”, siger Fogh

Fogh insisterer på at der altså er tale om en lettelse. Også for pensioniser. Det bliver meget teknisk nu.

“Folk skal have deres penger”, siger Fogh og cykler videre med alle mulige tal og kasser. Det har jeg ikke styr på.

12.24

Fogh siger, at han udtaler sig ikke om valg.

HAN UDSKRIVER DET ALTSÃ… IKKE I DAG!

Bendtsen slår et slag om regeringens “rammeplan” der står overfor S’s forslag om “garanti”.

Kaare R. Schou lyder som om, at han synes, det hele er noget fis. Selv Døden fra Lübeck virker mere charmerende. Schou overtager pressemødet og spørger Thor Pedersen om de “dynamiske effekter” har spillet ind i baggrunden for skatteforslagene.

Pedersen glider af på spørgsmålet.

Fogh har ordet: Vi har ført en ansvarlig politik. (Svar på spørgsmålet om der ikke er tale om Cirkusøkonomi eller Anker Jørgensen-økonomi)

Spørgsmål om gældsnedbringelse: Fogh – Vi er foran og vi fortsætter med at nedbringe gælden.

Dan Bjerring: Pengene fosser ud af statskassen. I fodrer vel hunden med dens egen hale, spørger tingets mest liberale journalist efter Ole Birk.

Thor P snakker en hel del udenom. Han er stor hundeven, men det har ikke noget med hunde at gøre. Folk griner.

Rasmus Emborg, Politiken. Grønne afgifter brud på skattestppet?

Fogh afviser. Bendtsen siger at der er tale om en “indeksering af energiafgifterne” mere end der er tale om mere skat.

Hvor kommer de 50 milliarder fra? Skal de komme fra salget af DONG?

Nej. Udgifterne holdes inden for rammen, påstår Thor

Ekstraordinær stigning i folkepensioner og overførselsindkomster lover Fogh. Alle får noget ud af det, insisterer Fogh.

JOV HAN ER NERVØS! MEN IKKE VILDT MEGET.

Anne Mette Svane, JP. Vil danskeren kunne mærke skattelettelser. ja mener Fogh. Første del træder i kraft 1. jan. 2008 og anden del 1. jan 2009, oplyser Fogh som en “serviceoplysning”.

Ole Birk Olesen, Netavisen 180 grader spørger til råderummet:

Bendtsen; “BUPLs medlemmer får gavn af det her” og “Det generer 10.000 arbejdspladser”

“Vi leverer velfærd og skattelettelser. Vi kan begge dele, Ole!”, siger Bendtsen.

12.40

JEG STOPPER NU. Vender tilbage senere med analyser.

TAK for opmærksomheden.

Læs også hvad 180 Grader bemærkede af interessante spørgsmål og svar fra journalisterne på pressemødet.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

6 kommentarer til “Liveblogging fra Foghs pressemøde”

Er det bare mig, eller virker Fogh ikke mere nervoes end han plejer at goere?

Han sveder godt nok – men der er også rigtig mange mennesker i lokalet…

Synes dog han har svært ved det pædagogiske.

Helt enig i analysen om den udsendte socialdemokrat fra Tv2… Det er dog ufatteligt…

Det er praecis det jeg mener, Morten. Normalt er Fogh staerk, naar han udlaegger udspillene afmaalt og let forstaaeligt, men han virker nervoes.

Bemaerk at han inddrager Thor Pedersen nu.

For at fortsaette mine lommepsykologiske observationer, saa ligner Fogh en dreng paa juleaften hver gang han svarer paa noget angaeende en valgdato 😀

Lukket for kommentarer.