Kategorier

Mindre frihed giver mere tryghed

Blogklumme onsdag den 9. januar 2008.

For nylig blev endnu en ung mand stukket ned i København. Med fare for at lyde ældre end jeg er, så går det snart ikke en weekend, uden at der sker et knivdrab i nattelivet, og det er naturligvis tragisk hver eneste gang. Der er i forvejen et tilsyneladende virkningsløst forbud mod at gå med kniv, så hvordan forhindrer vi de meningsløse knivoverfald
Hvis man spørger justitsministeren og Dansk Folkeparti, så rækker fantasien kun til, at vi løser problemerne med endnu mere videoovervågning og politikontrol med 'visitationszoner'.
Statsministeren kalder sig ved festlige lejligheder for 'liberal'. Det er dog svært at få øje på, når han lader sin justitsminister og regeringsstøtterne i DF med deres evindelige krav om mere overvågning, kontrol og forbud lægge grunden til at foretage yderligere indgreb i borgernes frihedsrettigheder. Danske soldater har ellers været i krig i Irak og Afghanistan netop for at forhindre, at totalitære Big Brother- overvågningssamfund genopstår. Men herhjemme kan regeringen tilsyneladende ikke få nok overvågning af borgerne.
Tag med de kollektive transportmidler, gå ind på en tankstation eller i en bank, men husk at smile, for du er på video! Tag en glad aften i Aalborgs forlystelsesgade Jomfru Ane Gade og du kan snart regne med, at din færden foreviges på video.
Vores frihedsrettigheder beskæres, fordi enkelte idioter render rundt og slår folk ihjel med kniv. Oversat til regeringens og DFs newspeak, så giver mindre frihed for den enkelte mest tryghed for os alle!

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

33 kommentarer til “Mindre frihed giver mere tryghed”

Problemet er ikke at vores frihedsrettigheder bliver beskåret, men at folk ikke anser overvågningen som brud på deres frihedsrettigheder. Snarere tværtimod – de opfatter det som en ret at blive set.

Nu er det jo ikke en frihedsrettighed at man som besøgende på en tankstation, et indkøbscenter eller på en vej kan undsige sig at blive overvåget af disse lokationers ejere. Den der har ejendomsretten/brugsretten/regulationsretten til et givent domæne har da netop en ret til at håndhæve sine rettigheder hvadenten det gøres ved adgangskontrol, kameraovervågning eller andet.

Vend den lige om; kan man forstille sig at en husejer IKKE kunne kameraovervåge sin egen private ejendom uden at tilsidesætte andres frihedsrettigheder? Nej vel, det ville jo være en åbenlys tilsidesættelse af ejerens dispositionsret. Hvad der gælder for en husejer gælder vel også for en vejejer, en tankstationejer eller en værtshusejer.

Hvis man ikke vil kameraovervåges må man undlade at besøge lokationer, der kameraovervåges af lokationernes ejere.

Jeg er helt enig med Jarl. Der må være grænser for, hvad politikere i deres iver efter at bedrive symbolpolitik udsætter borgerne for af overvågning og kontrol. Et er, hvad private opsætter af kameraer omkring deres boliger eller virksomheder, noget ganske andet hvad staten skal investere i af den slags overvågning af borgernes færden.

Mig bekendt er Big Brother udstyr aldrig blevet bevist som kriminalitetspræventive foranstaltninger. Muligvis kan det medvirke til opklaring. Men vi må snart sætte hælene i, når Orwell’ske skrækscenarier promoveres som ‘nødvendige’ eller fornuftige.

Super godt indlæg.

Det er utrolig grænseoverskridende at regeringen går ind for overvågning. Hvis man følger regeringens logik, så burde de jo have lov til at sætte kamera op i mit lokum og soveværelse, så de er sikker på at jeg ikke gør skade på mig selv eller andre.

Som politidirektør Jørgen Illum fra Østjyllands Politi udtrykker det i torsdagens Ã…rhus Stiftstidende:

“Om det er forebyggende, kan vi jo ikke dokumentere. Jeg tror helt sikkert, at det vil forhindre planlagt kriminalitet, men det er utopisk at tro, at man kan forebygge de spontane, affekthandlinger, « fortsætter han og slår dermed fast, at overfald som weekendens tra ­giske knivdrab på en kun 19-årig ikke kan stoppes med kameraer.
 »Jeg er til gengæld helt sikker på, at det vil skabe tryghed. Jeg var i Amsterdam i sommer og følte mig tryg ved den overvågning, der er i gaderne, « fortæller Jørgen Ilum.”

Bundlinjen er altså, at det handler om at borgerne skal FØLE tryghed. Om problemerne løses er både politikere og politi sandsynligvis mindre optagede af, det handler kun om at sende signaler og vise handlekraft. Og forbløffende mange medier hopper gladeligt med på vognen… Derfor er det ikke underligt at borgerne selvfølgeligt tror at Big Brother er en nødvendighed.

2# Hugin
Kan kun støtte din beskrivelse heljertet.

Når borgerlige som Jarl bevæger sig ud i politiske fraser af denne art, tager jeg mig til hoved og tænker er han venstreorienteret parnoid.

Det der ikke er blevet berørt, er mulighen for forbrydensen opklaring.

3# “Et er, hvad private opsætter af kameraer omkring deres boliger eller virksomheder, noget ganske andet hvad staten skal investere i af den slags overvågning af borgernes færden.”

En boligejer eller virksomhedsejer opsætter kameraer på sit domæne. En vejejer (staten, kommunen eller måske Sund & Bælt) opsætter kameraer på sit domæne. Hvordan kan man sige at det første er helt i orden mens det andet angiveligt er et frygteligt overgreb på nogle frihedsrettigheder? Der er jo ingen principiel forskel.

4# “Hvis man følger regeringens logik, så burde de jo have lov til at sætte kamera op i mit lokum og soveværelse, så de er sikker på at jeg ikke gør skade på mig selv eller andre.”

Jeg kan ikke se logikken. Det er vel dig der har brugsretten til dit lokum og dit soveværelse; enten fordi du selv er ejer eller fordi du har indgået en kontrakt med ejeren om leje/lån afbrugsretten?

Den der har brugsretten bestemmer om der skal opsættes kameraer. Et simpelt og vefungerende princip.

@Hugin

Jeg er enig med dig i at du har lov til at sætte et kamera op på din egen ejendom.

Det vi diskuterer er vel, om det er i orden, at regeringen sætter kameraer op? Og er det regeringen der ene og alene kan skabe tryghed? Eller er den politiske verden i virkeligheden med til at puste til vores alle sammens frygt for hvad der sker hvis nu….?

Jeg har ikke svaret for hvordan man får et samfund uden vold. Men er svaret mere offentlig overvågning?

9# Staten eller kommunen kan som vejejere, ejere af jernbanestationer osv. selvfølgelig opsætte kameraer; regeringen kan selvfølgelig ikke! Regering og stat er – i hvert fald i DK – ikke det samme.

Mine indlæg skal kun ses som en påvisning af at Jarls præmis “frihed handlet for tryghed” ikke er gældende.

Et samfund med mindre vold opnås ved at indføre nul-tolerance i forhold til voldskriminalitet. Dømte voldskriminelle spærres inde i årevis, nægtes udgang og prøveløslades ikke. Dermed er de voldelige individer fysisk forhindret i at begå mere vold mens de sidder inde; det virker……..hver gang og med garanti.

Kameraer giver efter alt at dømme en højere grad af ‘fornemmet tryghed’ ligesom de faktuelt kan være medvirkende til at begået kriminalitet kan opklares og pådømmes. Om de virker kriminalitetspræventivt står hen i det uvisse, men de virker vel næppe direkte kriminalitetsfremmende.

Da overvågningskameraer jvf. min argumentation ikke giver et frihedstab, må der samlet set være tale om et gode. Tilbage står så bare at vurdere om den økonomiske byrde ved at etablere kameraovervågning står mål med de opnåede goder. Det sidste har jeg intet kvalificeret bud på.

#10: “Staten eller kommunen kan som vejejere, ejere af jernbanestationer osv. selvfølgelig opsætte kameraer; regeringen kan selvfølgelig ikke! Regering og stat er – i hvert fald i DK – ikke det samme.”

1) En stat kan ikke eje noget, da alt hvad den ejer, ikke er noget, som den på lovlig vis har skaffet sig. Stat eller kommune har ekspropriet al ejendom i almenvellets navn.

2) Om regering og stat er det samme, kommmer vel an på hvordan du ser på det. Det er regeringen som står i spidsen for staten. Det er regeringen som sætter regler og budgetter af for staten. Så det er vel regeringen der tegner staten. Ligesom en direktør tegner et firma.

Hele problematikken med overvågning er at det nemt kan misbruges hvis det kommer i de forkerte hænder. Magt vil altid kunne føre til misbrug.

Det kan godt være at et kamera ikke krænker dig personligt. Men vi risikere at få et meget stagnerede samfund, hvis alle går rundt og frygter at træde ved siden af og blive opdaget af overvågningskameraer.

At sætte folk i fængsel som en samfundshævn og på skatteborgernes regning syntes jeg heller virker særligt præventivt overfor volden.

Jeg er enig med Jarl, alle forbrydelser jeg har hørt om har været med knive der i forvejen var ulovlige, så det er ren symbollovgivning hvis man ulovliggør en schweizerkniv eller negleklipper. Jeg går til tider med en schweizerkniv, så har man en oplukker. Og kniven på den er så sløv at det vil gøre mere skade at slå med den flade side.

Problemet her er nok pressen der mangler noget at skrive om. Som valgkampen og den politiske dækning er, har liberalismen det ikke nemt. Hver gang noget er galt bliver regeringen spurgt om hvad de vil gøre ved det. Og man vil jo virke handlingslammet hvis man ikke gør. Og hvor tit spørger en journalist om staten gør for meget, har for meget ansvar?

#2
Man har lov at overvåge sin ejendom, helt sikkert, men det er noget andet med staten, den kan man ikke melde sig ud af. Man kan derimod godt lade være med at handle i en forretning.

#6
Forklar mig venligt hvad der er venstreorienteret ved Jarls indlæg, for det ser jeg ikke.

12# “men det er noget andet med staten, den kan man ikke melde sig ud af.”

Hvorfor er det ‘noget andet’ bare fordi det er staten, der ejer vejen, jernbanestationen eller havnemolen. Der er da tale om et ejerforhold fuldstændig som hvis det var hr. Nielsen eller fru Jørgensen der stod som ejere?

Om man kan melde sig ud af staten eller ej er da ligegyldigt i den her sammenhæng.

11# “1) En stat kan ikke eje noget, da alt hvad den ejer, ikke er noget, som den på lovlig vis har skaffet sig.”

Ja, OK….den præmis har du gravet op ude på libertarianismens losseplads. Mener man at staten som sådan er illegitim er enhver videre debat om frihedsrettigheder kontra kameraovervågning omsonst. Så er éns problem med statsmagten unægtelig af en anden kaliber.

“2) Om regering og stat er det samme, kommmer vel an på hvordan du ser på det.”

Tja, nogle kan jo relativisere hvadsomhelst….. Men i DK er der altså ikke sammenfald. Det er Folketinget – ikke Regeringen – der sætter rammerne, vedtager budgettter, fastsætter beskatningsniveau osv. for staten. Og Folketingets medlemmer er udvalgt af os….vælgerne. Staten er bare et administrativt vedhæng uden egen vilje; det samme gælder principielt Regeringens ministre.

@14: Jeg gad godt se dig definere en stat eller en kommune uden hensyntagen til borgerne. De er rent faktisk forudsætningen.

Og det vås du kommer med påstande der er fisket op på “libertarianismens losseplads”… De er trods alt de principper der har skabt den frie verden du disser.

Iøvrigt: Var i London for et par måneder siden og som bekendt er der anslået 1 overvågningskamera for hver 4. indbygger. Det har de åbenbart følt der var behov for i tryghedens navn.

Ikke desto mindre er det (stadig) farligere at gå ned ad gaden i London end det er i New York ved nattetide.

Overvågning er den nemme og ufrie løsning. Vi skulle hellere gøre som i New York: Flere strissere på gaden og en nul-tolerencepolitik overfor ballademagere. Det virkede dér, mon ikke også det kunne virke her?

@16 Alternativt kan vi gøre som i Bangkok. Der er der slet ingen vold, men det er ikke pga politistyrkens omfang, overvågningsniveauet, men simpelthen fordi det er så meget mod Thaiernes natur at ty til vold at det gør de bare ikke.

😀

På Nyhedsavisens fordie idag ser man et billede af den 19 åriges far. Da slog det mig for første gang at der var tale om et racistisk overfald, for familien er afrikanere. Altså overfaldet er af denne type: Fulde folk råber : Hej,nigger, giv mig din hue! eller noget i den stil, og det ene ord tager det andet.

I London skønnedes det som en god investering at opsætte kameraer i City of London som er verdens næststørste finansmarked, for at afskrække IRA fra at begå terror og for at have beviserne, hvis de alligevel gjorde det.

At gøre noget tilsvarende i København vil naturligvis være økonomisk Galimatias, foruden at det vil føre til mere sukkersyge for de ugidelige stakler som skal tilbringe dagen foran en skærm, istedet for at komme ud i frisk luft and ‘get af life’.

@Hugins, #14 skrev:
“….den præmis har du gravet op ude på libertarianismens losseplads. Mener man at staten som sådan er illegitim er enhver videre debat om frihedsrettigheder kontra kameraovervågning omsonst. Så er éns problem med statsmagten unægtelig af en anden kaliber.”

Jeg bryder mig ikke rigtigt om at få sat en isme-markat på min holdning. Jeg forholder mig til at der sker magtmisbrug fra stat, regering og folketing hver eneste dag – og det indrømmer jeg gerne at jeg har et kæmpe problem med. Jeg ønsker at leve i fred, og det det kan jeg ikke med indgreb i min personlige frihed. Og derfor må ethvert tiltag der går i retning af mere magt til staten være i den forkerte retning.

@Hugin og Per N

Jeg har svært ved at følge, hvordan I vil retfærdiggøre offentlig overvågning med en analogi til, at private kan gøre, hvad de vil på privat område. Der er ikke sådan, at alt, som ikke er privat, så er statens! Det ville være ok, hvis staten overvågede sine egne bygninger mv. på den måde, ligesom en privatperson. Ingen diskussion om det. Men den præmis, at alt, som ikke er nogens, er statens, er ren kollektivisme.

@Nikolai/16:

100% enig. Ressourcerne vil være bedre brugt på mere mandskab til politiet, mere patruljering osv. Og så at man fra statsadvokaternes side, eller om nødvendigt via lovgivning, gør brug af kniv/pistol til drabsforsøg, i stedet for at resultere i milde voldsdomme. Der er en burde-viden ang. våbens farlighed, som gør det rimeligt at sige, at det skal takseres som drabsforsøg, hvis man bruger dem.

15# “Jeg gad godt se dig definere en stat eller en kommune uden hensyntagen til borgerne. De er rent faktisk forudsætningen.”

Enig. Men i denne sammenhæng er staten eller kommunen altså en juridisk aktør på linie med alle andre. Staten eller kommunen er simpelthen ejer af nogle veje, pladser og jernbanestationer. Er borgerne massivt imod at staten kameraovervåger sin ejendom vil det slå igennem ved kommende valg, hvor ‘bestyrelsen’ (Folketinget/Regeringen) om man så må sige vil se sig irettesat af ‘aktionærerne’.

“Og det vås du kommer med påstande der er fisket op på 'œlibertarianismens losseplads''¦ De er trods alt de principper der har skabt den frie verden du disser.”

Det var præmissen – eller synspunktet om du vil – at staten som institution er illegitim, der er fundet på ‘libertarianismens losseplads’; ikke påstande. Jeg véd jo ikke hvad du opfatter som ‘den frie verden’, men hvis det er den vestlige civilisation som helhed du tænker på, så er den faktisk etableret netop på den præmis at statsmagten er legitim (når blot statsmagten er underlagt folkestyre i en eller anden form).

19# “Jeg bryder mig ikke rigtigt om at få sat en isme-markat på min holdning. Jeg forholder mig til at der sker magtmisbrug fra stat, regering og folketing hver eneste dag – og det indrømmer jeg gerne at jeg har et kæmpe problem med.”

Hvorfor er det et problem at benytte ord der ender på -isme? Der er jo blot tale om ord, der dækker generelle idébegreber af religiøs, politisk eller etisk/moralsk art og som sådan gør de det nemmere for os at debattere idéer og principper.

Der sker sikkert magtmisbrug fra stat, kommune osv. hele tiden, men staten er altså bare en organisation, en menneskeskabt ting uden liv. Det er jo menneskene der er sat til at bestyre og administrere, der begår misbruget, netop fordi de blot er fejlbarlige mennesker….ikke staten, der som intelligensvæsen betragtet rangerer under vira og encellede amøber.

Hvad forstår du iøvrigt ved ‘magtmisbrug’? Er der magtmisbrug hvis en virksomhedsbestyrelse indfører medarbejdergoder, som aktionærerne ikke eksplicit har stemt ja til på en generalforsamling, men som de ikke desto mindre altovervejende går ind for?

Hvor opstår magtmisbruget (og borgernes frihedstab) når/hvis Københavns Kommune sætter kameraovervågning op på Strøget og Nørrebrogade?

20# “Jeg har svært ved at følge, hvordan I vil retfærdiggøre offentlig overvågning med en analogi til, at private kan gøre, hvad de vil på privat område. Der er ikke sådan, at alt, som ikke er privat, så er statens!”

Næ, men lige præcis Strøget og Nørrebrogade tilhører altså Københavns Kommune – og det er da også netop Københavns Kommune (ikke staten!), der i givet fald bliver den overvågende aktør. Hvad eks. vis togstationer angår så tilhører de BaneDanmark eller Metro-selskabet; og så er det selvfølgelig disse (offentligt ejede) aktieselskaber, der i givet fald iværksætter overvågning.

Mærkeligt nok er der ingen der jamrer over at staten (i skikkelse af Vejdirektoratet og Sund & Bælt A/S) allerede massivt kameraovervåger motervejsknudepunkter, broer mv. og har gjort det i årevis! Det er nok fordi det ikke gør ondt på bilisterne? Eller også er det fordi det er i alles interesse og ingen derved nægtes sine frihedsrettigheder?

Er det offentlige rum et rum hvor offentlige myndigheder kan gøre som en privat ville kunne gøre i sit private rum? Eller er det offentlige rum et fælles rum – hvor vi alle skal kunne færdes frit og uden at blive registreret?

24# “Nu er du lidt langt ude. Men okay. Lad os sige at det var et problem med køer på gågaderne – så ville en kameraovervågning fra Vejdirektoratets side nok være på sin plads'¦.”

Sund & Bælt overvåger skam også for at ‘fange’ gratister og for hurtigt at kunne komme forulykkede til undsætning.

“Du virker påtaget kontrær.”

Jeg er kontrær i den forstand at jeg opponerer mod den alt for udbredte automatreaktion, at statens aktiviteter nødvendigvis står i et modsætningsforhold til individets frihed. Det kan selvfølgelig sagtens være tilfældet, men det kan lige så vel være det ikke er tilfældet.

Det er simpelthen en brist i ræsonnementet pr. automatik at slutte sig til ovenstående. Ole Hartling (afgående formand for Etisk Råd) giver i dagens Weekendavis en meget oplysende forklaring på hvordan mennesker formår at projekterer deres egeninteresse over på en etisk stillingtagen. Det skal i den her sammenhæng ses sådan at alle mennesker har en snæver egoistisk egeninteresse i at staten ikke blander sig i lige præcis deres anliggender; det bliver så fejlagtigt til den etiske præmis at staten ikke skal blande sig i nogen som helsts anliggender, trods at man uhyre nemt kan fine eksempler, hvor det i allerhøjeste grad er i den altdominerende majoritets interesse at staten blander sig.

Rettelse: I ovenstående indlæg skal der naturligvis stå ‘projicere’……ikke ‘projektere’

@ 26: Okay, så er jeg lidt med.

Mht. statsmagtens legitimitet og den korte debat om den “libertarianske losseplads”: Her tror jeg at vi er nogen her i debatdelen, der taler forbi hinanden.

Du mener helt tydeligt, at staten pga. en (nogen siger direkte, andre indirekte) ejendomsret til “offentlig” jord/vej samtidig har en ret til at overvåge; allerede fordi de har ejendomsretten.

Vi er nogle andre der mener, at dette ikke er et udslag af en ejendomsretlig debat, men tværtimod den umiddelbare personlige ukrænkelighed.

Denne debat er ved at nå lidt langt ud, men jeg bliver nok nødt til lige at kommentere Hugin’s kommentar omkring magtmisbrug.

For det første forstår jeg magtmisbrug således at at en person tvinger en anden til at gøre noget mod dennes vilje.

Nu kan kameraer give den udøvende og dømmende magt et redskab til at fange og dømme et voldsperson eller tyv. Så langt er vi enige.

Desværre findes der både utallige eksempler på magtmisbrug hos politiet, og kameraovervågning vil åbne op for at der er mulighed for en lang større udstrækning af magtmisbrug.

Eksempler på magtmisbrug er uretmæssig og længerevarende varetægtsfængsling, intollerance og racisme fra ordensmyndighedernes side.

Når man kigger på regeringen og folketingets lovgivning mod såkaldt “offerløs kriminalitet”, åbner kameraovervågning yderligere op for en misbrug af “flertallets” magt. Fordi et flertal har valgt nogle politikere gør en lov jo ikke retfærdig, hvis den udelukkende har til sigte at krænke et mindretal.

Du skriver at man så bare kan vælge nogle nye politikere hvis man er utilfreds. Men det er jo lige netop derfor vi har debatten her. Fordi jeg blandt andet, er mere end almindelig meget utilfreds.

28# “Vi er nogle andre der mener, at dette ikke er et udslag af en ejendomsretlig debat, men tværtimod den umiddelbare personlige ukrænkelighed.”

Umiddelbare personlige ukrænkelighed!?

Hvad er det for en filur?

Liberalismens fundament har da altid været ejendomsretten; underforstået, når man er på besøg et sted indretter man sig efter de regler som ejeren har fastsat. Derfor er ejendomsforholdet så vigtigt at få fastslået i spørgsmålet om kameraovervågning eller ej.

Umiddelbar personlig ukrænkelighed kan man så dyrke alt det man lyster indenfor rammerne af sin egen bolig/ejendom. Bevæger man sig ud i samfundet må man underordne sig andres spilleregler hvorend man kommer frem.

29# “Desværre findes der både utallige eksempler på magtmisbrug hos politiet, og kameraovervågning vil åbne op for at der er mulighed for en lang større udstrækning af magtmisbrug.”

Den frygt er jo grebet ud af luften. Det er jo symptomatisk for flere debattører at de tror kameraovervågning kan bruges til kontrol eller afpresning, det kan det jo ikke! Kameraovervågning kan bruges til efterforskning når – og kun når – en forbrydelse er sket. Der foregår jo ikke nogen registrering af folks kommen og gåen.

Der er jo bl.a. foretaget kameraovervågning af Rådhuspladsen i København gennem flere år, men det betyder jo altså ikke at Københavns kommune har tal på hvor ofte hr. Hansen køber sin frokost ved en af pølsevognene, ej heller om hr. Nielsen og fru Jørgensen eventuelt bruger pladsen som udgangspunkt for deres udenomsægteskabelige stævnemøder. Der er intetsteds registreret hvornår og hvor ofte jeg har været på pladsen i eks.vis 2006 – ej heller kan sådanne oplysninger fremskaffes.

Hvad er problemet? Kameraovervågning er jo fuldstændig uanvendelig som grundlag for magtmisbrug fra myndighedernes side. På det område er private kreditkortudbyderes registre da 1000 gange farligere; de kan afsløre alt om hvor du bevæger dig omkring, hvor og hvad du køber, dine kulturelle, politiske og måske endda seksuelle præferencer. Kreditkortudbyderne har ovenikøbet en tendens til at sælge alle disse oplysninger for højeste bud i det omfang den lokale lovgivning tillader det. I en konspiratorisk sammenhæng ville det være langt nemmere, hurtigere og billigere for en magtliderlig statsmagt at skaffe sig ubegrænset adgang til alle disse dejlige registre.

Hvis du er nervøs for at blive offer for magtmisbrug, så tag dog i det mindste og ret opmærksomheden mod de teknologier, der reelt har potentiale. Kameraer på offentlige gader og pladser er ikke én af dem. De sociale myndigheders og Skats oplysninger om dig og dine nærmeste er da også langt mere problematiske vis a vis magtmisbrug, hvis endelig vi skal prøve at være lidt rationelle.

Hugin,

Det lyder om om du medgiver at vi har et gennemkontolleret samfund?

Problemet er at jo mere kontrol myndighederne har, jo mere magt har de også til at styre vores adfærd. Det handler jo ikke om at bekæmpe kriminalitet – helt ærligt.

Vi har et sygt, sygt samfund, der er så gennemsyret korrupt og skævvredet, at det eneste der er tilbage er at indføre stadig mere kontrol. Er det en udvikling, som vi ønsker skal fortsætte?

Jeg er fuldstændig enig med Jarl.

Hugin, selvom du åbenbart mener at hårdere straffe og nul-tolenrence vil hjælpe på vore problemer med vold, må man indse at det er et problem der er blevet være og værre med vores nuværende regering, der selv har skærpet straffene for voldshandlinger. Man kunne mene at erfaringen fra de sidste 7 år muligvis tyder på at et kursskifte ikke ville være helt af vejen (?).

– TD

Lukket for kommentarer.