Kategorier

Når den rene kaster med sten

I dag skriver Ekstra Bladet at MF for SF Kamal Qureshi er blevet anmeldt for bedrageri for at have skrevet under på emails i en anden persons navn:

Ejeren af Kamals lejede herskabslejlighed i Fiolstræde i København, Oliver Bahner, står bag anmeldelsen. Qureshi har udlejet værelser i den 202 kvadratmeter store toetagers lejlighed og har i den forbindelse udgivet sig som “Oliver” over for potentielle lejere. Oliver Bahner blev først opmærksom på sagen, da en af Qureshis tidligere lejere anmeldte Bahner til Huslejenævnet i den tro, at det var ham, hun lejede sit værelse af.

SF-politikeren har i alle emails til lejere underskrevet sig som “Oliver”, og har angiveligt også benyttet sig af Bahners efternavn, når han viste lejligheden frem.

“Vi ankom til lejligheden, hvor jeg spørger ham: ‘Er du Oliver Bahner?’ Og han siger: ‘Det er mig og det er min lejlighed. Jeg ejer den,'” siger Andrej Krume, direktør i rejsebureauet Kompas, til TV2 Nyhederne.

Qureshi beklager sagen:
– Det er en fejl fra min side. Jeg har ikke villet udgive mig for at være udlejeren. Jeg har kun skrevet ‘Oliver’, fordi jeg gerne ville være lidt anonym i forhold til dem, der blot viser interesse for lejligheden, men som ikke ender som lejere. Husk på, at jeg har været udsat for chikane og har beskyttet adresse,” siger Qureshi til Ekstra Bladet.
– Jeg burde have brugt et andet navn. Jeg kan godt se det fra Olivers side, siger Kamal,” der dog betragter politianmeldelsen som “ren chikane”.

(Fra Netavisen 180 Grader.dk)

Der findes næppe en mere selvretfærdig politiker i folketinget end SFs Kamal Qureshi, som med påtaget moralsk overhøjhed, harme og indignation aldrig går i vejen for at belære hele verden om alskens uretfærdighed.

Når politikere som Qureshi ustandseligt belærer sin omgivelser om dobbeltmoral, så rammer det naturligvis meget hårdere, når han selv står i fedtefadet. Det sker efter devisen: Jo højere moralsk hest man kravler op på, jo mere slår man sig, når man falder ned. Der er derfor ikke så få på Christiansborg og navnlig i dagspressen, som ikke kan undertrykke følelsen af skadefryd over, at Qureshi har bragt sig selv i denne mildest talt bizarre situation.

Der er desuden næppe mange, der har tiltro til, at Qureshi selv kan se, at han har et problem. I SF-politikerens noget forenklede verdensbillede er han selv det forfulgte offer, og dermed er det åbenbart kun en 'fejl', når han som folketingspolitiker render rundt og udgiver og underskriver sig som en anden person, som var han hemmelig agent. En mistanke for dokumentfalsk er så alvorlig en anklage mod politikerens person, at det for alle parter er bedst at få undersøgt den sag til bunds. Nu.

Det er naturligvis en evt. retssag eller politiundersøgelse, som afgør, om Folketinget skal fratage Qureshis immunitet. Men det bliver næppe et problem. Hvis oppositionens reelle leder Villy Søvndal er ligeså nidkær, som han plejer at være overfor regeringen, så er det vist en ren ekspeditionssag at få sendt Qureshi på orlov indtil at denne sag er vendt og drejet af de ansvarlige myndigheder.

Update: SF’s folketingsgruppe lægger nu afstand til Qureshi. Meget fornuftigt omend en anelse defensivt. Qureshis blanke indrømmelse af at have udgivet sig for en anden person, gør det krystalklart, at der er et eller andet i anklagen. Nu skal politiet blot undersøge om forseelsen egenlig rækker til at der er grundlag for at en retssag vil kunne idømme Qureshi en eller anden form for straf.

Jeg er ikke jurist, men har da været domsmand i tolv år. Hvis der er nogle blandt læserne fx jurister, som kan sige noget mere begavet end jeg om dette, så byd endelig ind og berig mig og øvrige læsere med jeres indsigt.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

14 kommentarer til “Når den rene kaster med sten”

Et fuldbyrdet (begået) dokumentfalsk forudsætter, at “handlingen” er begået “for at skuffe i retsforhold”:se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2135
Forbrydelser vedrørende bevismidler

 § 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Hvis man derfor blot viser et objekt frem (fx en lejlighed) og udgiver sig selv som en anden end den man er, men ikke indgår (skriftlige) aftaler, er der blot tale om plat, men ikke dokumentfalsk.

Hr “kompas” Krume har tilsyneladende således “alene” været udsat for plat.

Indgår man uberettiget en aftale i en andens navn, er sagen en ganske anden. Der kan så fx. være tale om bedrageri, eller det mere stafbare dokomentfalsk.

Vurderingen af(Folketingets suveræne afgørelse) om man er værdig til at sidde i Folketinget, er i princippet uafhængigt af evt. strafbart forhold, men er i praksis nært forbundet dermed

2.
Hej Niels.

Tak for dit bidrag!

Som jeg forstår teksten, så vil evt. overvejelser hos politet kredse om en anklage for “plat”. Ert det så fortsat  §171 eller hur?

Hvad er strafferammen for det? Bøde eller fængsel op til to år?

vh

Jarl

For a KQ skal kunne straffes for bedrageri, skal der først og fremmest foreligge både et berigelsesforsæt hos KQ og der skal være sket en materiel formueforskydning.

Det betyder, at KQ skal have haft til hensigt at opnå en uberettiget vinding ved at udgive sig for at være Oliver, og denne hensigt skal kunne bevises. Det betyder også, at Krume skal have lidt et tab ved dispositionen.

Udfra EB’s oplysninger er der ikke noget, der umiddelbart tyder på, at denne formueforskydning har fundet sted. Derfor næppe STRL  § 279 om bedrageri, der giver op til 1 ½ års fængsel.

For dokumentfalsk, se pkt.2 ovenfor.

For så vidt angår forholdet mellem KQ og Krume er det nærliggende udfra de givne oplysninger, at Krume blot er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, dersom de har lavet en aftale.

For forholdet mellem KQ og Oliver B, foreligger vist ingen oplysninger om hvordan de to har arrangeret deres interne forhold, hvorfor evt. aftalebrud ikke umiddelbart lader sig fastlægge.

Mind you, at denne vurdering er givet på baggrund af oplysninger fra journalister, der ved gud sjældent kan danne grundlag for en solid juridisk vurdering. Og endvidere har jeg endnu ikke opnået kandidatgraden på Jura, hvorfor min usle vurdering ved gud står til kritik af andre end en stud.jur. som jeg selv.

Lige på kornet, Jarl!

Ligegyldigt hvad, så er det da en stjernedum adfærd af “Jeg er jo læge” Kamal Q.

Jeg undrer mig måske en smule over, hvorfor en relativt vellønnet MFer med chikaneproblemer vælger at udleje værelser i sin lejede herskabslejlighed, og åbenbart formår at blive indbragt for huslejenævnet (oh, hvilket syndefald for en SFer som Kamal). Og hans brug af navnet Oliver har åbenbart strukket sig længere end blot til første fremvisning.

Der skal lige præciseres lidt på juraen, ift. Kamals beskyttelse som folketingsmedlem.

Én ting er naturligvis, som Niels nævner, at hans valgbarhed kan kendes ugyldig af et flertal i folketinget, efter grundlovens  § 33.

Noget andet er det mere relevante, at politiet ikke uden folketingets samtykke kan rejse tiltale imod ham,  § 57, 1. pkt. Det er der dog praksis for at man altid gør (nylige eksempler med Oppfeldt (V) og Brixtofte (V)).

De forurettede i sagen kan dog godt rejse tiltale mod ham i civilt søgsmål, uden samtykket, da det kun beskytter folketinget imod regeringen.

ad 3 0g 4
Hej jarl:

Begrebet “Plat” har ikke et selvstændigt “gerningsindhold” i straffeloven.

(Men begrebet indgår dog i overført forstand – i overdådigt omfang – i mange andre lovgivningssammenhænge , fx forbrugerlovgivningen. Og Man skal heller ikke forsøge sig for meget i forhold til skattevæsenet) (og ikke et ord, om afregningsmetoderne ved plat i bande-narko sammenhænge)

Men, Politiet rykker altså (heller ikke) ud til en anmeldelse om “plat”

Og, som fint beskrevet! under 4(søren): vejen til en tiltale for fuldbyrdet bedrageri, er lang og snørklet.

Bevisbedømmelse på grundlag af avisartikler, er soa umulig.

Klapper fælden dog, er der “hjemmel” til fængseli op til 6 år i strafferammen:

 § 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særlig grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Straffeprocessuelt (“bevis”bedømmelse) vil jeg dog pt, aldeles ufunderet, vurdere, at Kamal vil kunne få snoet sig ud af kalamiteterne.

Og efter det “foreliggende” højst stå en til bøde eller betinget dom

Men vi andres – politiske – og mediemæssige – gevinst, kunne forhåbentlig blive en lidt mere ydmyg attityde, både fra Q ´s, og!! SF ´s side??!

I hvert fald indtil videre…

Når alt dette er sagt, kan man undre sig over, at en “offentlig person”, som Q, der løbende har ført sig frem i medier og på nettet, med foto, notorisk blotter sig så kolossalt?!

But, Greed make Villains of us all.

DET tyder på manglende dømmekraft, og vil kunne slå tilbage på hans daglige politiske budskaber – før, og nu – i alvorlig grad

Som nogle af de tidligere kommentarer er inde på, er der to aspekter på denne sag:

a) er det ulovligt eller ikke?
b) er det dumt eller ikke?

Den juridiske side skal jeg ikke vurdere, men det er klart at KQ ser noget dum ud. Det kloge havde været at sige til værten “jeg vil gerne fremleje nogle værelser, men af hensyn til mit privatliv og personlige sikkerhed ønsker jeg ikke, at hvem som helst får at vide, at jeg bor i lejligheden, samtidig med at de regler om fremleje som findes, naturligvis bliver overholdt. Kan vi finde en fornuftig ordning?” Og på én eller anden måde, og med lidt hjælp fra en advokat havde man sikkert kunne finde ud af noget.

Hvis vi nu antager, at en evt. sag ikke holder i byretten, vil det så få konsekvenser for KQ?

Tjah – det kommer an på.

Er der nogle inden for SF, som ikke ville være kede af at komme af med ham? Det er en oplagt lejlighed til at overbevise KQ om, at han egentlig længe har villet bruge mere tid med sin familie.

Ser det ud, som om det koster stemmer, eller er der ny gang i Cirkus Khader – eller måske ligefrem fest i Enhedslisten? Andre politikere har overlevet angreb fra Ekstrabladet, hvis de dumme historier kommer på et rigtige/forkerte tidspunkt.

SF har skudt sagen til hjørnespark – budskabet er, at det må han virkelig selv ligge og rode med. Blæser det over, kan KQ komme i spil igen. Får han bank juridisk eller i opinionen – tak og farvel.

Jeg kunne forstå SFs reaktion hvis det var første gang Qureshi anvendte, øhhhh, fiktion.

Men det forholder sig vist ikke sådan ?

Så vidt jeg forstår mener huslejenævnet, at Oliver Bahner skylder en kvinde 2000 kroner, selvom Oliver Bahner aldrig har været i kontakt med kvinden – endsige udlejet et værelse til hende.
Det viser sig så, at KQ har udgivet sig for Oliver i forbindelse med udlejningen – bortforklaringer ufortalt – og dermed også har udsat Oliver Bahner for et påkrav om 2000 kroner.
Jeg mener den sag er helt banal svindel og bedrageri. Men jeg kan da tage fejl.

Jeg har i øvrigt intet ude at svømme vedr. KQ, som jeg ingen følelser har ifht – hverken positive eller negative.
Der er andre detaljer – idet det tyder på, at der er en konflikt mellem OB og KQ. De kører en retssag vistnok fordi KQ ikke vil fraflytte lejligheden, således som det fremgår af lejekontrakten, hvilket skulle have fået den uheldige konsekvens, at OB har fået problemer med sin kreditforening fordi han nu ikke kan sælge sin lejlighed – selvom han har købt en anden ejerbolig.
Mon ikke den sag er mere speget end vi helt er klar over?

11. Gunner Langmark

det er vel med denne sag, som med så meget andet, herunder politik, at tingene viser sig betydeligt mere spegede end vi enten er klar over eller kan forestille os.

Lukket for kommentarer.