Kategorier

Danske muslimske lederes politiske forståelse er på børnehavestadiet

Oppositionens reelle leder p.t. Villy Søvndal beder den islamistiske og fascistiske organisation Hizb-ut-tharir om at gå ad helvede til med deres middelalderlige formørkede snak om en koran og sharia-baseret mullah-regeret kalifatstat. Er Danmark ikke et alternativ, så kan islamisterne jo fise af til Iran eller Saudi-Arabien, er budskabet blandt andet på SF-formandens blog. Det var dog befriende at høre en SF-formand sige, hvad alle politikere bortset fra Pia Kjærsgaard og Anders Fogh burde have sagt for mange år siden. Nu mangler vi bare Frank Aaen, Asmaa Abdol-Hamid og Margrethe Vestager, så er der politisk konsensus om den sag.

Hizb-ut-Tahrir er af stort set hele pressen gang på gang blevet afsløret som den islamistisk-fascistiske organisation den er, hvor hovedbudskabet er, at demokratiet som vi kender det i Vesten, er en blindgyde, hvorimod 'Kalifatet er løsningen', som der står på organisationens kampagnemateriale. Hvad de reelle forskelle er på denne samfundsmodel i forhold til nazisternes 'Ein Reich, Ein Volk und Ein Führer', hvor en stærk mand regerer på mandat fra folket ud fra hvad han nu finder er bedst for 'folkefællesskabet', ja det er formentlig kun detaljer. Kvinder samt politiske og seksuelle afvigere og ikke mindst jøder '“ skal i hvert fald nok regne med, at der kommer andre boller på suppen, hvis Hizb-ut-Tahrir en dag sætter sig på magten i noget land. Skulle Kalifatet en dag opstå i Danmark, så skal Dagbladet Politiken og Information, Enhedslisten, Rune Engelbreth m.v. næppe regne med, at de får lov til at fortsætte deres aktiviteter, hvis de skulle være i tvivl. Asmaa kan også droppe idéen med at stille op til folketinget.

Alt dette er kendt, men alligevel render imamer herunder formanden for Islamisk Trossamfund til demonstration med denne erklærede antidemokratiske organisation. En kvik og årvågen presse stiller nu muslimernes religiøse ledelse til ansvar for, hvem de omgås. Hvad svarer imamerne? Jo, først ser de ikke noget problem i at omgås Hizb-ut-Tahrir, men da det pludselig går op for de religiøse leder m.v, at hele det danske politiske establishment vender dem ryggen, ja så ændrer de forklaring. (Se Nyhedsavisen i dag, onsdag)

Der må da være enkelte velbegavede muslimer som indser, at trossamfundet ikke kan blive ved med gang på gang at opføre sig så tåbeligt og klodset, hvor de kegler rundt i offentlighedens manege, taler med to tunger og fører sig frem i sammenhænge, hvor de risikerer at blive slået i hartkorn med rabiate islamister.

Jeg '“ og mange med mig '“ vil gerne vedblive at abonnere på den opfattelse, at langt størstedelen af de danske muslimer bare vil passe sig selv, passe deres arbejde, få en uddannelse og i øvrigt bidrage konstruktivt til det danske samfund. Det er bare svært lige i øjeblikket at blive overbevist om det, når de muslimske religiøse ledere '“ med måske Abdul Wahid Pedersen som eneste undtagelse – hverken kan formulere sig tilstrækkeligt klart på dansk eller fatter selv de simpleste spilleregler i moderne politisk kommunikation. Muslimerne tjener hverken deres egne interesser eller det danske samfund ved at blive ved med at opføre sig som amatører på børnehavestadiet politisk set og kommunikationsmæssigt.

N.B. Hør Michael Jalving fyre op under Venstres Kim Andersen i onsdagens P1-Debat. Kanondebat! Jalving siger på et tidspunkt til Kim Andersen at han lyder som en fra det 20. århundrede. Det var nok ikke fair af Jalving… Andersen lyder snarere som en fra det 19. århundrede – i hvert fald bedømt på den arkaiske måde, som han taler.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

32 kommentarer til “Danske muslimske lederes politiske forståelse er på børnehavestadiet”

“Jeg '“ og mange med mig '“ vil gerne vedblive at abonnere på den opfattelse, at langt størstedelen af de danske muslimer bare vil passe sig selv, passe deres arbejde, få en uddannelse og i øvrigt bidrage konstruktivt til det danske samfund.”

Et uskyldigt spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt for dig – og angiveligt mange andre – at abonnere på den opfattelse, når nu så meget peger på at det forholder sig anderledes? Hvorfor ikke bare tage realiteterne til efterretning og komme videre?

Tvetungethed er som bekendt en praktiseret Islamisk dyd, legitimeret af Imamer gennem århundreder, når blot det sker i Koranens ånd og tjeneste.

Smh fx Akkaris og nu hedenfarne Abu Labans erklæringer, her og hist, i 2006

Din omtale af Abdul Wahids tydelighed og indsats bekræftes tl gengæld ganske af Abdul “det er danskernes kulturs skyld” artiklen i dagens JP, se http://jp.dk/indland/aar/article1272247.ece

Klar tale. Ganske som formanden for Hiz-u-T forleden…

Jeg deler ikke din forhåbning om at islamisk trosamfund bliver bedre til at skjule deres hensigter og holdninger.

Jeg er ganske tilfreds med at de bliver afsløret gang på gang, men forundret over at folk som eks. Jarl ikke tager det til efterretning istedet for at ønske at de blev bedre til at navigere i medierne. nej lad dem aldrig blive bedre, for ellers vil alle de gode mennesker have endnu lettere ved at vende det blinde øje til.

Helt ærligt – ønsket om at de bliver bedre til at skjule deres holdninger er forkvaklet.

jarl, hvorfor skal de det, så du bedre kan sove?

Islamisk trosamfund er ekstremistisk og fundementalistisk – det bliver de per automatik hvis de vil vedstå sig deres tro.

1.-3. Jeg læser hvad I skriver, men der MÃ… jo for helvede være nogle af deres religiøse ledere, der indser, at de SKAL sgu arbejde på demokratiske grund ogi præmisser. Alt andet er jo en ulykke for dem selv og ikke mindst for vores samfund.

Ind til videre så er det vel også Integrationsministerens analyse. Ellers er der jo ikke nogen pointe i at mødes med lederen af Islamisk Trossamfund.

Det kan da godt være, at Abdul Pedersen formår at formulere sig, men til gengæld formår han ikke at tage afstand af stening af kvinder. Hvis han skulle gøre det ud for en moderat imam, ser det godt nok ilde ud.

Desuden kunne det være interessant, at spørge Birthe Rønn Hornbech hvad hun forventer at opnå gennem dialog med en organisation, der i slet skjulte vendinger truer Danmark hvis politikerne og danskerne ikke undlader at fornærme profeter og muslimer. Jeg nægter at tro, at et begavet menneske som Birthe Rønn Hornbech, ikke har opfattet disse trusler fra det muslimske trossamfund.

Man må sige at Venstre stritter i alle retninger lige for tiden. På den ene side har vi Søren Pind der i utvetydige vendinger fordømmer optøjerne og forlanger kraftigere sanktioner, mens BRH i den anden ende af spektret “går i dialog” med islamisk trossamfund hvis repræsentanter deltager i Hizb-ut-tahrirs anti-demokratiske demonstration forleden. Og lytter man efter en fordømmelse af Hizb-ut-Tahrir skal man ikke vente at høre den fra Danmarks liberale parti Venstre, men derimod fra SFs formand Villy Søvndahl.

Det virker ærlig talt som om Venstre er fuldstændig rådvilde i forhold til, hvordan de skal reagere på de sidste 10 dages optøjer. Derfor vil jeg også tillade mig at tvivle på Jarlens opfattelse af, at Venstre skulle komme styrket ud i de kommende meningsmålinger efter deres mildt sagt forvirrende håndtering af disse optøjer. De eneste sikre vindere, er som jeg kan se det, Søren Pind og Dansk Folkeparti. Og mon ikke Villy igen formår at tage stemmer fra Socialdemokraterne med sin klare afstandtagen til Hizb-ut-tahrir?

@Hugin

'Hvorfor ikke bare tage realiteterne til efterretning og komme videre?'

Hvilke realiteter? Den store muslimske konspiration, hvor Naser Khader er leder af en undergrunds 5. Kolonne?

6. Jon Herstad

Fakta er, om man orker at at grave lidt, at Islamisk Trosamfund og HUT er forbundne kar med The Islamic Brotherhood .

Foruden disse 2 kendte eksisterer der sammenlagt hundredevis af Islamiske organisationer, der også er fraktioner af Broderskabet.

Organistioner som adskiller sig fra hinanden qua deres handlemåder, men som alle har samme mål som Hovedorganisationen, The Islamic Brotherhood, nemlig Kalifatet og Shariaen.

Jon Herstad – du er da en vittig fyr.

Men giv tid – og Brødrerne vil sørge for du erfare alvoren i ” den store muslimske konspiration.”

Inden da kunne du selv begynde at anvende tid på at studere The Islamic Brotherhood og Sayyed Qutb.

Viden om deres politik og angda kan man hente i de skrifter Sayyed Qutb kreerede, udnævnt som han var til Broderskabets ideolog.

Jarl. hvorfor MÃ… der være sådan nogle religiøse ledere? Det giver ingen mening, det er det samme som at mene, ønske og håbe at der MÃ… være nogle Marxister/leninister der ikke rigtigt gik ind for Marx. Det er jo selvmodsigende.

Nej der findes ingen religiøse ledere indenfor for islam der ikke mener at koranen og muhammeds levevis ikke SKAL være retningsgivende for alle mennesker. Og det er grim læsning for alle ikke troende muslimer. Det kan man så acceptere eller lade være med og så håbe på at Imammerne bliver agnostikere…

Det er vel kun inden for de europæiske kirker hvor præstegerningen blot er et dagjob der ikke har større indflydelse på deres liv eller holdninger.

8. Fordi Islam er i Danmark. Vi bliver jo nødt til at få deres religiøse ledere til at underkaste sig vores demokratiske spilleregler.

Der er jo også Jehovas Vidner og andre religioner jeg ikke bryder mig om, men så vidt jeg ved er det kun de muslimske religiøse ledere, der har svært ved at forstå det danske samfunds demokratiske spilleregler. Der er en stor pædagogisk opgave!

Jarl. Jehovas videner ect. har ikke en Guds givet køreplan. Jeg vil bære dig hele vejen til jylland når du finder en imam (fra hvilken som helst mainstream retning af islam) som ikke mener at koranen og muhammeds levevis er retningsgivende for alle mennesker.

Muhammed var ikke demokrat, demokrati er ikke en del af Allahs køreplan for os. Vågn op.

Jo islam er for bestandigt nu en del af Danmark, det ændrer da ikke islam, det ændrer Danmark. Hvor meget, er op til os at bestemme, så vågn op og sæt bremserne i.

Virkligheden er ligeglad med om der MÃ… ske det ene eller andet. Jeg synes også at jeg MÃ… vinde i lotto, men det er virkligheden da ligeglad med.

Til dit NB om Kim Andersen: Jeg hørte debatten direkte på P1, – og jeg har aldrig hørt magen.

Kim Andersen ter sig som en parodi; han siger intet udover flosker og endda dårlige af slagsen, end ikke bundet sammen af viden eller logik. Dertil fremtræder han patroniserende, fornærmet, selvhøjtidelig, stiv og humorforladt.

Man må beundre Jalvig for den enorme selvbeherskelse, han udviste. Hvis Kim Andersen er Venstre, så Gud nåde og trøste os alle.

Hizb ut Tahrir er endnu en fraktion af Islam som er med til at sandsynliggøre, at intern vold og magtkampe vil fortsætte i det uendelige. Sunni/Shia/Hamas/Fatah osv. Hvem eller hvorfra skal Kaliffen komme? Historien viser, at alt ender i vold og opløsning. Problemet er, at opgøret vil også foregå midt blandt sympatisører i vore lande da tilhængerne så tydeligt markerer sig her.

se også: Blogs: I krigens hus

Af Mikael Jalving
Tirsdag den 19. februar 2008 kl. 14:31

Berlingske tidende

Jarl –
Jeg kan kun tilslutte ig Højlund, din vurdering af Kim Andersen er lige i øjet.
Man føler sig hensat til England og en ægte Oxbridge dialekt oversat til Dansk.
Men måske var det bare et – forgæves – forsøg på at tiltage sig formmæssig autoritet.

11. Morsomt Højlund og meget præcist.

14. Niels C.

Ja Kim Andersen lød nærmest som om at han var iført monokel, stiff-upper-lip og ridestøvler.

Tænke sig, at manden har gjort karriere i kommunikationsbranchen. Hvem der dog kan forstå det.

Kim Andersen skulle vist spørge V-pressetjenesten om han ikke kunne få et kursus i at lyde som en der lever i det 21. århundrede.

Men det er da morsomt at der i det danske folketing er plads til sådanne ufolkelige originaler som Andersen. Vi burde vel snarere værne om den slags sarte planter 😀

Hoerte ogsaa P1 i eftermiddags – politisk underholdning i topklasse!

Stor ros til Michael Jalving for hans meget direkte og uimponerede facon overfor Venstre-fossilet Kim Andersen.

Havde jeg ikke vidst bedre, ville jeg tro, at jeg havde stillet ind paa et DR satire-program fra 80’erne!!

#9 “Fordi Islam er i Danmark. Vi bliver jo nødt til at få deres religiøse ledere til at underkaste sig vores demokratiske spilleregler.”

Ikke for at træde i det, men at Islam er i DK er ligesom ikke et relevant argument for at opretholde en bestemt illusion; specielt ikke når illusionen modsiges af utallige hændelser.

Hvad nu hvis det var fascismen med støvletramp, brunskjorter og hele pivtøjet der var i fremmarch i Københavns gader. Skulle vi så opretholde en bestemt illusion om at fascismens ledere kunne bringes til at underkaste sig demokratiets spilleregler? Og skulle vi gøre det blot fordi fascismen jo ER i Danmark eller fordi fascister også skal have lov til at være her og forfølge deres anti-demokratiske ambitioner?

Svære spørgsmål – og de er jo ikke engang hypotetiske når man udskifter ordet fascisme med ordet Islam!

Islams religiøse ledere skal tvinges/presses til at underkadste sig vores demokratiske spilleregler siger du? Jarl, det sker aldrig; derved ville de forkaste helt centrale dele af deres egen religion. Islam betyder underkastelse, men det er altså Allah der hentydes til, absolut ikke demokrati.

Jeg vil være fræk og spørge som enkelte debattører har spurgt Villy ovenpå hans raseriudfald mod HuT: Hvad er plan B? Hvad når Islams religiøse ledere også i fremtiden konsekvent nægter at underkaste sig demokratiets spilleregler? Er der en plan B?

@p1 debat
utroligt at Venstre i ramme alvor mener at løsningen på problemet er at “de unge vil have godt af at stå op kl 6 så de kan blive trætte om aftenen” (Frit citeret efter hukommelsen). Er det en joke? måske man også skulle give “de unge” en kindhest – så er de da færdige med at lege med tændstikker.

Jalving myrdede Kim Andersen for åben mikrofon og gjorde det med den ene arm på ryggen. Det var pinligt ud over alle grænser, men nødvendigt.

Sammenligningen mellem Titanic og smokingklædte politikere til teateråbning i København på et tidspunkt, hvor hovedstaden brændte på 5.-6. døgn, afslører en politisk elite, der ikke aner deres levende råd.

Er vi virkelig nået dertil, hvor vi må erkende, at fantasten Glistrup havde mere ret end nogen af os bryder sig om at indrømme?

@ Morten Sørensen: Godt og nødvendigt spørgsmål, – min gamle ide, som du måske har stiftet bekendtskab med før, lyder i al sin enkelthed:

Staten skal anlægge sag mod diverse islamiske foreninger, moskeer og trossamfund efter Grundlovens bestemmelser om foreninger, “der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.”

Taber staten sagerne, betyder det, at foreningernes ledere i al offentlighed og foran en dommer har afsværget nogle af Islams trossætninger; vinder staten, betyder det, at foreningerne er ulovlige og skal opløses.

Iøvrigt er det pinligt at høre MF’ere sige, at Folketinget vil bestemme, om HUT skal opløses. Det kan udtrykkeligt ikke ske ved regeringsbeslutning, ej heller ved lov, men alene foran Højesteret, jf. Grundloven. MF’erne kender end ikke selv magtens tredeling.

Islamisk Trossamfund har vist aldrig påstået eller gået for at være specielt moderate, andet end at (de siger) de forsøger at dæmpe uroligheder, og ja, Abdul Wahid-Pedersen kan ikke tage afstand fra stening som straf. Men IT repræsenterer langtfra alle muslimer i Danmark, de er bare blandt de mere højlydte, og MSM tror tilsyneladende alle muslimer mener det samme, dvs. det samme som IT. Det gør de ikke, se fx jp.dk i dag:
http://jp.dk/indland/article1273509.ece

Ingen tvivl om, at mange ledende muslimer i dagens Danmark desværre er uklare (eller klare!) i mælet mht. demokratiske frihedsrettigheder. Fatih Alev mener fx at det er okay at forbyde tørklæder i skolerne. Men når(!) muslimerne kommer i flertal synes han så også det er okay at påbyde tørklæder.

Problemet er vel bare, at de fleste af de muslimer, man selv kender ikke har sådanne holdninger, så der opstår et disconnect mellem hvad de mest højtråbende på tv siger, og hvad de brede lag i befolkningen mener. En del af dette skyldes nok, at muslimer har (haft) svært ved at tage offentligt afstand fra andre muslimer, jf. punditokraternes artikel om venstrefløjen.
http://www.punditokraterne.dk/castro-tr-der-tilbage-post130190

24. Det du skriver svarer også til min oplevelse af situationen.

Det er jo rent ud tragisk, at Islamisk Trossamfund fremstår som om, at de repræsenterer “muslimer i Danmark”.

@19 Morten Sørensen

Rimeligt spørgsmål:

For at holde os til problematikken omkring de anti-demokratiske religiøse ledere, så ville det hjælpe gevaltigt, hvis Folketinget fremover lukkede for adgangen til som udlænding at opnå opholdstilladelse som religionsformidler i DK. Bare fordi Saudierne vil betale ens løn skal man ikke have mulighed for at stå i en dansk moské hver fredag og tordne mod vesterlændinge og vestlige værdier. Luk for tilgangne af mellemøstlige (og andre) relgionsformidlere, der udelukkende kommer for at fastholde de herboende muslimer i den mest radikaliserede udgave af Islam. Det ville på sigt betyde flere Imamer osv. der er opvokset – måske endda født – i DK og som derfor også vil have en bedre forståelse for demokrati, vestlige værdier osv. Alene det at en Imam er dansktalende plejer at være en indikation på relativt mindre ekstremistiske holdninger.

Anden del bliver at tage  §67 i Grundloven langt mere alvorligt (jeg tror faktisk ikke det ville hjælpe noget at forbyde eksempelvis Hizb ut Tahrir efter  §78, stk. 2).  §67 siger bl.a. at ‘intet læres eller foretages, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden’ Se det er jo lidt af en gummiparagraf, for hvad dækker sædeligheden og den offentlige orden egentlig over? Når en Imam prædiker torden; at de vantro (os) er muslimerne underlegne, at muslimer ikke må tage kristne som venner og at kvinden er underordnet manden, så strider det i mine øjne markant mod det de fleste opfatter som sædelighed i DK, da ligeværd mellem tro, race og køn er en så integreret del af vores verdensforståelse. At sådan tordentale også kan blive til en trussel mod den offentlige orden kunne de seneste uroligheder (måske) være et eksempel på, i det omfang de unge tager Imamernes tordentale til sig.

Man skal altså med Grundlovens  §67 i hånden forfølge hver eneste religionsformidler der offentlig optræder med den slags ‘hatespeak’, og man skal ikke lade sig blænde af den sædvanlige kulturrrelativistiske undskyldning ‘jamen, der er bare et udtryk for mellemøstlig retorik som er anderledes end vi er vant til’ Vrøvl, ord betyder det de betyder! Når en Imam siger at muslimer er vantro overlegne, så er det faktisk det Imamen vil kommunikere og ikke tom retorik.

Der skal idømmes bøde, hæfte, midlertidig lukning af moskéer og udvisning af udenlandske statsborgere (i grove og/eller gentagne tilfælde). PETs informanter og agenter må ind i moskéerne med båndoptageren på ‘on’ (moskéerne er jo offentligt tilgængelige, så det bliver intet problem) for at dokumentere, hvem der praktiserer en Islam, der skarpt deler op i ‘dem’ og ‘os’; ‘ren’ og ‘uren’ (det er faktisk racistisk at prædike mandens overhøjhed over kvinden, blot for at nævne én ting).

Og kan  §67 ikke bruges som angivet, selv ikke med den fornødne politiske opbakning; så må vi diskutere om vi har brug for en grundlovsændring, der bedre modsvarer vores behov for at forsvare det relativt åbne samfund mod determinerede anti-demokratiske bestræbelser.

Ovennævnte er kun de forslag der kan sættes ind overfor de anti-demokratiske (for ikke at sige stærkt racistiske) religionsformidlere. Islams negative indflydlese på DK skal tackles på andre måder også, men det har ikke nødvendigvis relevans i forhold til Imamers anti-demokratiske sindelag.

@Hugin 26. Du skriver det ikke hjælper at tage paragraf 78 stk 2 i brug.
Hvad jeg ikke helt forstår er om man har et valg. Som jeg læser grundloven så SKAL folketinget faktisk opløse Hizb ut-Tahrir hvis det godtgøres at den forening opfylder kravene: “Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.”

Det kan være det er klogere at have dem “ude i det fri” – men alligevel. Loven er klar: “bliver at opløse” er hverken en opfordring eller noget man kan vælge. Det er et påbud.

@Gunnar Langemark

Nu håndhæver  §78 jo ikke sig selv; i virkelighedens verden vil det som minimum kræve et politisk flertal at forsøge sig med  §78. Det er jo også lige præcis det teater vi ser udspille sig når DF fremsætter og genfremsætter forslag om at forbyde HuT. Det er jo blot et foreslag om at afprøve  §78, da Folketinget slet ikke kan udstede et direkte forbud mod nogensomhelst forening.

Iøvrigt så har HuT mig bekendt ikke anvendt vold; en ulækker anti-demokratisk retorik som nogle forstyrrede Jihad-kandidater formentlig kan bruge til at retfærdiggøre deres vold, ja…..men der er altså stadig et stykke vej til ‘at virke ved vold’.

Jeg kan godt sætte mig ind i Fashad Kholgis argumenter (i diskussionen med Manu Sareen); en lovlig forening som HuT sender det signal til nogle grupper at de rabiate holdninger er accepteret bredt i det danske samfund. Omvendt er der også vægt bag den opfattelse, at et forbud gør HuT til martyr for det danske samfunds ‘uret’ og dermed til et rallying point for ekstremisters undergrundsaktiviteter.

Det er en svær balancegang, men forløbig tror jeg altså ikke at et forbud kan lade sig gøre endsige vil trække i den rigitge retning.

Indtil videre mener jeg – som Balder på Kimpos blog – at man skal gå målrettet efter de enkeltpersoner, der kommer med truende og racistiske udtalelser. Begynder HuT direkte at ty til vold er situationen selvfølgelig en anden.

KIM ANDERSEN SKAL FYRES!
Ok, jeg kommer lidt sent til debatten, men jeg forstaar ikke synspunktet om at Andersen er en sjov plante – han er da netop et tegn paa at Venstre intet forstaar, og at der ikke er grund til at tro det faktum vil blive aendret. Fossilet Andersen er jo valgt til retspolitisk ordfoerer, det er da mig bekendt en alvorlig post. Men manden kan jo aabenbart ikke se et alvorligt anslag mod statens suveraenitet selv om det sparkede ham bag i. Han er jo faktisk socialist i sin socialpolitiske analyse af problemet. Og loesningen – op kl. 6, og saa paa hovedet i seng. Hold da kaeft. Er det virkeligt niveauet i folketingsgruppen? Er der ingen kompetente folk der vil i Folketinget? Er det fordi man skal have en farmand der soerger for en sikker kreds uden konkurrence? Jarl, har du en forklaring

Lukket for kommentarer.