Kategorier

Et godt arbejde, der arkiveres lodret

Det var en nyhedsfredag, som det er sjældent set. Irerne stemte nej til Lissabon-traktaten og kastede EU ud i en krise. Anders Foghs drejebog skulle som følge deraf skrives om med hensyn til EU-afstemningen til efteråret og hans egen exitplaner til udlandet. Efter at irerne havde taget en beslutning skete der pludselig ting og sager hos pædagogerne og sygeplejerskerne og deres arbejdsgivere i regionerne og kommunerne. Pludselig var der en aftale på begge områder og otte ugers strejke er ved at være slut. Ingen kan være i tvivl om, at Anders Foghs hårde strategi, der lænsede de faglige organisationers strejkekasser til sidst bar frugt. En arbejdsmarkedsekspert Jesper Due vurderer endda, at BUPL var ved at gå fallit.

Men allerede samme dag stod der at læse i den Berlingske avis, at Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen havde præsenteret et ganske vidtgående '“ og hold nu fast et LIBERALT erhvervsudspil '“ der i uset grad under Fogh-administrationen gør brug af et politisk værktøj som 'udbud'. Essensen af oplægget er, at ALLE offentlige opgaver som udgangspunkt skal sendes i udbud. 'Intet er helligt', lyder det forfriskende fra erhvervsordføreren. Som DR'“radioavisen formulerede det: 'Venstres udspil lægger op til (intet mindre end) en TSUNAMI af udlicitering i det offentlige'. Gid det var så vel.

Udspillet var før det blev præsenteret i pressen blevet enstemmigt vedtaget af Venstres folketingsgruppe. Det plejer at betyde, at det dermed er ophøjet til officiel venstrepolitik.

– Dermed er Venstres officielle politik, at der ikke er nogen opgaver, der nødvendigvis hører hjemme i det offentlige.  »Både driften af folkeskoler, børnepasning, operationer på sygehuse og den bløde del af ældreområdet som hjemmehjælpen kan akkurat lige så godt ligge i privat regi, sagde Jacob Jensen til Berlingske i fredags.

I gamle dage '“ før Fogh blev socialdemokrat og senere statsminister '“ så blev den slags udspil med liberal kant rost til skyerne. Men siden valget 2001 er idéer som Jacob Jensens faktisk blevet pandet ned af partiets skiftende politiske ordførere, chef-rottweiler og indpisker Claus Hjort Frederiksen og i sidste ende Anders Fogh Rasmussen. Det ses som kolliderende med V-toppens strategi om at berolige midtervælgerne om, at Venstre ikke vil afskaffe velfærdsstaten, men snarere tværtimod er dens bedste ven.

Til stor overraskelse for mange, så blev Claus Hjorts kølle i denne omgang i skabet. Og den politiske ordfører 'Støjsenderen' begyndte ikke at gentage eller efterligne sin forgængers Jens Rohdes smagfulde intimiderende taktik med at klistre mærkater på liberale markeringer, fordi de efter hans mening var 'usympatiske'.

Fogh blev naturligvis spurgt af pressen om, hvad han mente om oplægget, og statsministeren svarede blandt andet:

– Jeg har siddet med ved gruppemødet og sagt, at erhvervsordfører Jakob Jensen har udført et meget dygtigt arbejde og et spændende oplæg. Det betyder ikke, at jeg sidder og skriver under på hver eneste punkt i sådan et oplæg, men jeg giver accept af, at Venstres folketingsgruppe kan udtrykke nogle holdninger og langsigtede versioner, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Essensen af denne holdning er, at Berlingske faktisk havde dækning for overskriften: At Venstres politik ikke er regeringens politik'. Eller i min oversættelse: – Ja det er godt arbejde, du har lavet, Jacob Jensen. Det arkiverer vi nu lodret!

Med til historien hører naturligvis også at oppositionen har slagtet oplægget. Venstrefløjen og socialdemokraterne var naturligvis rituelt imod, mens den tidligere skattenægter og skamløse megapopulist Peter Skaarup fra landets efterhånden mest reaktionære og systembevarende parti – i hvert fald når det gælder om at reformere den socialdemokratiske velfærdsstat, Dansk Folkeparti og derfor heller ikke overraskende for nogen – blankt afviste oplægget.

Til gengæld var tågehornet Lars Barfoed – der Gud hjælpe mig og i mangel på talenter i den konservative folketingsgruppe er blevet ophøjet til gruppeformand '“ ude og skyde udspillet ned. Barfoed skal ellers indrømmes, at han ofte pudser sit partis borgerlige profil af med ideologiske markeringer. Men det er åbenbart ikke noget, som han vil kendes ved, når det er rivalerne i Venstre, der kommer med idéer til effektivisere den offentlige sektor. Det plejer han ellers selv at være voldsomt optaget af. Barfoed er derfor '“ ikke overraskende for mig – – blevet identificeret som en holdningsløs populistisk champagne-politiker fuldkommen uden rygrad, som nu skal score et par billige point på at nakke Venstre. Jeg tvivler på, at der er mange borgerlige, der har respekt for det.

Denne blogger må naturligvis kippe med flaget for Venstres topledelse, at de for én gang skyld har ladet et udspil med utilsløret liberalt tankegods undslippe det ellers efterhånden idéfattige politiske laboratorium i Venstre, som ellers har stået påfaldende stille hen siden valget '“ ja måske siden, at regeringen fik udtømt sin politiske dagsorden ved tiltrædelsen i 2001.

Men hvorfor lader Fogh så dette udspil passere uden videre?

Der kan være mindst to forklaringer:

1. Fogh mener, at der er behov for at pudse Venstres liberale profil af.

Måske har Fogh indset nødvendigheden af, at der rent faktisk bør ske noget politisk idéudvikling en gang imellem. Sker det ikke, så dør debatten både i Venstre og i dansk politik som sådan. Foghs vurdering er, at regeringen trods et ret skidt forår med bilagssager mv. stadig står så stærkt i meningsmålingerne. Et erhvervsudspil vil derfor næppe rykke ved befolkningens opfattelse af Fogh, som garant for velfærdsstaten og at Venstre ikke overgiver sig til 'jungleliberalismen' eller 'superliberalismen' – som 'liberalisme' i den rene form bliver betegnet af de politiske journalister.
I øvrigt er et lille 'erhvervsudspil' fra en ordfører kun får har hørt om, næppe noget der flytter ret mange vælgere og specielt ikke når udspillet – det garanterer Fogh '“ aldrig bliver regeringens politik.
Erhvervsudspillet er i øvrigt interessant nok ikke en bestilt opgave fra V-toppen. Det er ifølge Jarls Blogs oplysninger ordføreren selv, der har taget initiativet og selv har ført pennen ved at lade sig inspirere hist og pist af tidligere formulerede liberale tanker omkring udlicitering i den offentlige sektor.

2. Fogh og Hjorts tid er ved at rinde ud

Fogh ved, at han ikke står i spidsen for partiet ved næste folketingsvalg. Han kan sidde uantastet for bordenden i regeringen i 3 ½ år frem mod det næste valg. Det er ganske lang tid i politik, og forinden er Fogh forlængst dampet af til udlandet. Hvis Lars Løkke vil fortsætte Fogh og Hjorts strategi med det 'Nye Venstre' og dets velfærdsstats-omklamrende såkaldte ideologi 'Scandi-liberalismen', så må han selv kæmpe for at trumfe det igennem. Hjort og Fogh gider ikke rydde op og være bussemænd hver gang Venstre-politikere som Jacob Jensen, Søren Pind m.fl. skejer ud og sætter 'Super-liberale' idéer på dagsordenen. Så det må være andre i partiet '“ eksempelvis hirden omkring Lars Løkke '“ som overlades opgaven at skyde den slags ned, og dermed åbne en slags ideologisk arvefølgekrig i folketingsgruppen. Fogh og Hjort er i alle fald færdig med at få blod på hænderne. Hvis 'de unge løver' vil køre partiet i sænk og dermed efterlade magten til socialdemokraterne, så må de om det. Sådan kunne én analyse lyde.

Det er i øvrigt ret så tankevækkende, at man stadig kan møde mennesker i det liberale miljø som inderst inde tror på, at Fogh faktisk er ligeså liberal, som dengang at han i sine yngre dage skrev fra 'Socialstat til Minimalstat'. Jeg er så ikke en af dem. Og jeg tror ikke, at vi skal forvente flere liberale oplæg af samme skuffe. Desværre.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

12 kommentarer til “Et godt arbejde, der arkiveres lodret”

Jeg er måske uvidende, men jeg har altid troet at liberalisme handlede mere om, hvem der betaler gildet, end hvilken kogekone, der laver maden.

Derfor er Jacob Jensens udspil for mig at se et udtryk for Venstres ideologiske krise. Det er systemtænkning over en kant, så selv de mest hårdnakkede socialdemokrater må være misundelige, og det er et udtryk for at han ikke tør tage den vigtigste diskussion om det offentlige forbrud, herunder en række velfærdsydeser. Dét lægger Lars Barfod trods alt an til, og det fortjener han credit for 🙂

Altså når liberalismen nu går ud på at man er sin egen lykkes smed osv. Så er Jacob Jensens forslag jo ganske liberalistisk.

Det der undre mig mest er at hjorten er blevet i stalden. For det ligner ham godt nok ikke, men altså det kan være det er regeringens strategi at tie den ihjel. Det sang nok godt i VUs ører.

@2
Du kan være helt roligt.. Forslaget er bare et udliciteringsforslag så det er stadig dem der forbruger mindst der skal betale det meste.. Det der foreslås er bare at man måske rent faktisk skulle lade eksperter i vejvedligeholdelse eller børnepasning tage sig af de respektive opgaver for staten, frem for kommunerne der er middelmådige til begge dele..

Går DSU virklig mere op i offentlige arbejdspladser, end i ordentlig offentlig service for et mindretal af befolkningens penge?

@1
Jeg er helt enig.. Dette forslag er ikke i nærheden af at være liberalistisk nok til at det kan vaske de sidste 7 års skamplet væk; ikke engang tilnærmelsesvis.

Gør DSU klart ikke. Det er klart at dem der kan gøre det bedst og billigst skal gøre det. Nyrup f.eks. Var jo også meget bedre til at udlicitere end Fogh nogensinde bliver.

@4
Det passer for det første ikke. Det kræver altså ikke meget fantasi at udlicitere Tele Danmark. For det andet har Sass Larsen da vist svært ved at huske den tid.

Ud fra din faldpandede, automatindignerede vesnstrfløsjspolemiske karakteristik af Vs glorværdige tiltag, fik jeg ellers bare den indskydelse at tingene forholdt sig som jeg beskrev i indlæg 3. Hvis det skulle forstås på en anden måde, for eksempel at det danske folk ikke fortjener den bedst mulige offentlige service, så beklager jeg meget..

@5, David
Er påstanden om, at der blev foretaget mere udlicitering under Nyrup-regeringerne end under Fogh-regeringerne, som du er uenig med?

Hvad angår kommunal udlicitering har forskning fra bl.a. Thomas Pallesen vist, at der faktisk er et paradoks på spil: Jo dårligere økonomi kommunerne har, desto mindre udliciterer de. Det er også grunden til, at kommunerne udliciterede opgaver i større grad i 90erne end de gør nu.

Kunne en trdje mulig forklaring på at forslaget får lov at passere være, at V i sidste uge dagligt var fremme med politiske initiativer.

Bertel med mere disciplin i skolen.
Hjorten med sygefravær. Og Jacob Jensen med udliciteringen.

Pointen er, at snakken om regeringsindgreb og strejken blev nedprioriteret i medierne, og presset for at Regeringen greb ind mindre. Derved kunne man lænse strejke kasserne og svække BUPL og Kruckows organisationer.

@ David

Hvordan går det lige med Regeringens salg af TV2, eller DSB? Men det er jo på den anden side klart at man ikke har lyst til at købe en virksomhed med 200 mio i underskud.

Om man er enig eller ej i indholdet af oplæget, synes jeg der er rart at Venstre står ved sit liberale ophav – i stedet for at føre en mere eller mindre kynisk økonomisk vedligeholdelsespolitik, hvor det i store træk er en videreførsel af tidligere socialdemokratisk tænkning, krydret med populistiske tiltag som f.eks. skattestop og lege streng far over det kommunal selvstyre. Det ville klæde V at tage reelle intiativer, der ikke bare høvler mikrometer af velfærdsstaten, og stå ved hvad de egentlig tror på. Hvis ikke politikerne er visionære, hvem skal så være det? (Det gælder faktisk for politikere fra alle partier). Men det ville så sikkert også koste V magten – alle de vælgere på midten, der har gjort Venstre til det nye arbejderparti (er det egentlig et successkriterium for et liberalt parti?), ville jo løbe skrigende bort. Desuden kan ægteskabet med DF jo i det lange løb kun være en hæmsko for den økonomiske udvikling som man kunne forvente de borgelig-liberale kæmper for.

Om ikke andet bliver det spændende at følge udvikling efter at Fogh takker af.

Jarl, jeg tror du tager fejl i dine vurderinger af, hvorfor dette udspil får lov at passere. Jeg tror det hænger sammen med weekendens forhandlinger om kommunernes økonomi, som alle forventede ville blive overordentligt vanskelige.

I forhold dertil kunne timingen næsten ikke være bedre. KL’s forhandlere fik lige en kær reminder om, hvad et politisk flertal på borgen også kan bruges til, hvis ikke kommunerne forstår at makke ret.

10.
Det er muligt, men jeg mener, at du går helt galt i byen mht. at Løkke – det måtte det jo være – skulle have bestilt dette arbejde hos Jacob Jensen.

Og det “flertal”, som skulle lægge pres på KLs forhandlere – det eksisterer mig bekendt ikke.

Men at oppositionen gerne vil have forløbet til at se ud, sådan som du beskriver det, ja det er evident.

vh
Jarl

Jeg er helt enig med dig i, at dette næppe er bestillingsarbejde fra Løkke eller nogen som helst andre. Jacob Jensen kan sagtens selv finde vej. Til gengæld kan partiets bosser sagtens have været inde over, og have været medbestemmende til, at offentliggørelsen kom netop i fredags. Men, det er naturligvis i afdelingen for gætværk…

Mht. det parlamentariske flertal, så tror jeg da næppe at vi vil se DF gå i brechen som bannerfører for det kommunale selvstyre. De vil måske sætte grænser for hvor langt de liberale vinde tillades at blæse, men mon ikke de vil blive hos regeringen også i denne sag, hvis det endelig skulle komme så vidt?

Lukket for kommentarer.