Kategorier

Godt at Danmark ikke er katolsk

Min fars familie er katolsk, og jeg har i øvrigt intet behov for at hænge landets troende katolikker ud. De er så vidt jeg ved, som oftest blot helt almindelige mennesker, som dyrker deres tro i ro og fred. Det kommer mig faktisk ikke engang ved, hvordan de praktiserer deres religion, og jeg håber da for dem, at den er dem til daglig glæde.

Jeg forstår imidlertid slet ikke, hvordan pavestolen og den romersk-katolske kirke, som institution fortsat kan være fejret og fortsat blive mødt med respekt verden over. Jeg oplever Benedikt den 16. som værende fuldstændigt ude af trit med sin tid. Vi taler om en indflydelsesrig religiøs bevægelse, som bilder deres tilhængere ind, at man mest effektivt bekæmper AIDS med seksuel afholdenhed og derfor forbyder deres trosfæller at bruge kondom. Hvad har denne uansvarlige holdning ikke af uoverskuelige konsekvenser for millioner af mennesker verden over, som så dyrker usikker sex og hvor uskyldige børn i konsekvens af kirkens vranglære bliver født med AIDS? Som jeg ser det, så er Benedikt decideret skyldig i tåbelig dogmatisme, som historien naturligvis vil fordømme ham for. Vi burde faktisk gøre det allerede. I Sydamerika og Sydeuropa er den katolske kirkes indflydelse heldigvis stærkt for nedadgående og det kan man kun bifalde. Personligt forstår jeg ikke, hvordan oplyste mennesker kan være medlem af den katolske kirke, men det får være!

Nu vil nogen måske påstå, at jeg har læst for meget Dan Brown til at fælde så hård en dom over en så reaktionær religiøs bevægelse som katolicismen. Det behøver man nu ikke for at gøre. Fakta er bedre. Den katolske kirkes forbrydelser mod deres egne trosfæller, hvor seksuelt perverterede præster og munke har forgrebet sig på børn er i vores tid ret veldokumenteret. Tænk på hvis man skalerer omfanget fra det 20. århundrede op, ved at gå tilbage i århundrederne, hvor den katolske kirkes magt har været endnu stærkere end i dag? Hvilken stor sorg og hvilke ufattelige pinsler har den katolske kirke '“ ikke katolikkerne '“ forvoldt deres egne? Omfanget af sexualforbrydelserne m.m. er tilsyneladende så enormt, at det på én gang er både ubegribeligt og hjerteskærende at skulle forholde sig til. Og hvad har den katolske kirke så bidraget med til at få opklaret disse sager, mens de kommet til verdensoffentlighedens kendskab? Ingenting. Man har mest forsvaret sig ved direkte løgn, total benægtelse eller decideret angrebet ofrene ved bagvaskelse og intimidering. Den katolske Kirke har historisk set opført sig som en organisation af kriminelle, der dækker over egne sexualforbrydelser. Det så man, da pædofilisagerne i USA kom frem for nogle år siden, og senest er den irske regering kommet med en rapport, der afdækker det hårrejsende omfang af forbrydelser, som præster og katolske institutioner har begået mod titusinder af unge fra 1930'erne op til i dag.

Derfor fortjener den katolske kirke og dens leder Pave Benedikt 16. ingen respekt, men i stedet kun at blive mødt med foragt, afvisning og fordømmelse. Det danske samfund bør prise sig lykkeligt for, at vore lokale konge, fyrster og borgerskab lod sig overtale af 'wittenbergerne' til at gå over til “Lutheriet” i 1536. Så blev vi da sparet for uendelige forbrydelser, som denne institution fyldt med sexuelt afsporede og løgnagtige pæderaster, ville have begået mod generationer af danskere!

Gudskelov at Danmark og de fleste af danskerne med reformationen siden blev sparet for katolicismen!

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

33 kommentarer til “Godt at Danmark ikke er katolsk”

Joe, bum bum bum,
I al fredsommelighed ville jeg opfordre dig til at fokusere paa Dansk Politik, da din betragtelige viden herom er din komparative fordel.
🙂
J.

Forskellen på katolicismen og enhver anden større religion er at det er én organisation. Muslimer kan altid distancere sig fra deres trosfællers handlinger ved at påpege at de dyrker en anden Islam. En katolik kan ikke på samme måde distancere sig fra f.eks. pædofili-skandalen, da alle katolikker er medlemmer af organisation bag ved. Selv dem der klart afviser et åndeligt fællesskab med de pædofili-venlige/offer-fjendtlige segmenter har et organisatorisk fællesskab med dem.

@ Jarl: Fedt at du udvider bloggens interessesfære, det har du indsigten og evnerne til at magte.

Udover at din ‘analyse’ synes at savne relevans for en blog om dansk politik (men det er selvfølgelig forfatterens prærogativ at beskæftige sig med emner – herunder også dem hvor man intet særligt grundlag har for at udtale sig) og i øvrigt også savner almindelig tyngde, er det for sagens oplysning måske formålstjenligt med et par enkelte kommentarer.

Den katolske Kirkes lære foreskriver, at man kun må dyrke sex i ægteskabet og at man derunder ikke må bruge prævention. Smittespredningen på det afrikanske kontinent skyldes for en meget stor dels vedkommende en adfærd med mange seksualpartnere '“ en adfærd, der ikke skyldes respekt for Kirkens lære. Tværtimod. Når de bortser fra Kirkens i vurderingen af, om de overholdet skal dyrke sex, hvorfor skulle netop Kirkens lære da være afgørende for beslutningen om at anvende kondom eller ej? Det er i hvert fald ikke særligt konsistent.

Desuden er det et medicinsk faktum, at spredningen af AIDS bedst begrænses, hvis man er seksuelt afholdende – kondomet er ingenlunde et vidundermiddel. Man kan jo f.eks. henvise til Edward C. Green fra Harvard, der fastslår, at man ikke har kunnet se nogen konsekvent sammenhæng mellem begrænsning af smitten og kondomanvendelse i Afrika. Hvis du vil ulejlige dig med at beskæftige dig med viden, kan du jo evt. læse http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html.

Med hensyn til sagerne om misbrug af børn i Kirkens varetægt er det klart, at der er ting, der med fordel kunne være grebet meget anderledes an og det kan man kun beklage. Men det er urimeligt at lade '“ i det store billede '“ få brodne kars fortrædeligheder fremstå som udtryk for Kirken i det hele taget.

Hvorfor skal man vise Paven respekt? For det første fortjener alle mennesker en respektfuld behandling, men derudover så fordi manden er en uhyre dygtig teolog, professor, forfatter og desuden repræsentant for den tro, som trods mange anslag (nogle bedre funderede end andre) fortsat er det bærende fundament for den vestlige kultur.

Uden at trætte folk med en teologisk afhandling, vil jeg som kristen også tillade mig at undre mig meget over hvordan den katolske kirke er bygget op. Man har en topfigur som ikke kan tage fejl, ifølge dem selv altså. Og jeg mener at ingen er fuldkommen, og historien fortæller tydeligt at der desværre er sket en masse ufuldkomne ting.

Luthers reformation handler om at det kun er den enkeltes forhold til Jesus der tæller, og ingen er hævet over andre der. Mig og nogle venner omtaler som regel Benedict som “sognepræsten i Rom”, da vi ikke vil afskrive katolikkerne som kristne, men vi anerkender ikke pavestillingen. De enkelte katolikker har jeg intet problem med, men det lukkede system og magtfulde mennesker som paven, skal naturligvis have modstand af presse og debattører.

Danmark er ikke katolsk, men den katolske kirke kan godt få indflydelse i Danmark.

EU holder topmøder med religiøse ledere. F.eks. har Barroso og Pöttering netop mødtes med ærkebiskoppen af DUblin. Han hjælper dem med at få et ja ved den irske folkeafstemning. Til gengæld får han lidt indflydelse på politik.

Der er udsendt en EU-forbøn som skal læses i protestatntiske kirker sammen med en opfordring til at stemme ved EU-valget. Jeg har oversat teksterne på min blog:

Kirker skal læse forbøn for EU-valget '“ og EU-ledere holder religiøst topmøde

http://borgerligbums.wordpress.com/2009/05/12/eu-hyrdebrev-og-forb%c3%b8n-for-eu-valget-skal-l%c3%a6ses-i-kirkerne/

5.

“Med hensyn til sagerne om misbrug af børn i Kirkens varetægt er det klart, at der er ting, der med fordel kunne være grebet meget anderledes an og det kan man kun beklage. Men det er urimeligt at lade '“ i det store billede '“ få brodne kars fortrædeligheder fremstå som udtryk for Kirken i det hele taget.”

Jeg tror desværre, at netop det er en udbredt holdning i den katolske kirke, at man som i ovensstårende citat i eufemistiske vendinger blot med et skuldertræk og en beklagelse fejer problemerne ind under gulvtæppet.

“kunne være grebet anderledes an”. Ja at den katolske kirke ex. står ved sit ansvar og stiller sig på ofrenes side fra begyndelsen af. Det har man aldrig set.

“Få brodne kars fortrædeligheder”. Det er i det irske tilfælde tusindvis af børn, der er blevet slået og voldtaget. I visse situationer systematisk.

Personligt mener jeg at den katolske kirke med dens cølibat og munke/nonnevæsen i hvert fald historisk set har været holdeplads for, folk med en enten afsporet og/eller anderledes undertrykt seksualitet, som de så i ly af kirken har kunnet lade sig udleve hos børn. Det er jo det sagerne fra Nordamerika og Irland viser.

“Kommissionens rapport konkluderer endda, at kirkens embedsmand beskyttede de pædofile og skærmede dem mod anklagerne”, skriver Politiken i dag.

http://politiken.dk/udland/article715783.ece

Senest i dag hvor den irske regerings gruopvækkende rapport er blevet præsenteret, så har den katolske kirke mødt den med tavshed. Det plejer jo at være taktikken.

http://jp.dk/udland/europa/article1700066.ece

Jeg havde skammet mig, hvis jeg var medlem af den katolske kirke. Det er jeg gudskelov ikke.

Jeg desværre heller ikke katolikkerne selv formår at skifte deres ledere ud. Det er jo immervæk verdens mest kendte og magtfulde selvsupplerende organisation.

#6
“Personligt mener jeg at den katolske kirke med dens cølibat og munke/nonnevæsen i hvert fald historisk set har været holdeplads for, folk med en enten afsporet og/eller anderledes undertrykt seksualitet, som de så i ly af kirken har kunnet lade sig udleve hos børn.”

Den bemærkning er jo netop ikke et udtryk for en historisk betragtning. Det er en nutidig betragtning, hvor det rigtigt nok kun er meget få verdensfjerne mennesker, der lever i et klostervæsen. Historisk set, så har klosterne været symboler på en populær massebevægelse og teologisk og videnskabelig lærdom.

Jeg synes umiddelbart også, at den katolske kirkes håndtering af disse pædofilisager er ret sær. Men jeg føler også lidt, at de danske mediers dækning af den katolske kirke er meget ensidig og mangelfuld. Derudover må man også huske på, at der er over 1,1 mia. medlemmer af den katolske kirke. Det kan ikke undgåes, at der deriblandt er nogle brodne kar.

Det hører også med til historien at afskaffelsen af katolicismen i Nordeuropa (læs: massiv konfiskation af kirkegods) førte til en social katastrofe. Det var nemlig i vidt omfang klostrene og kirken som stod for bespisning af fattige, for sygeomsorgen og for pasning af forældreløse.

Med tiden blev mange erstatningsinstitutioner oprettet — men det tog sin tid.

Reformationen var også en medårsag til de mange og langvarige religionskrige vi fik i Europa.

(Det var så i øvrigt ikke første gang at der var oprør i eller mod den katolske kirke — det var bare ofte lykkedes at indkapsle oprøret og gøre det ufarligt. Rigtig mange munke- og nonneordener var oprindeligt temmeligt radikale bevægelser der kunne være blevet rigtigt farlige for den katolske kirkes enhed.)

Ja, brodne kar kan ikke undgås i store organisationer. Derfor bør man ikke dømme en organisation på dens brodne kar, men på hvordan den håndterer de brodne kar. Og det er derfor organisationen Den Katolske Kirke bør fordømmes.

“At de [paven] har forbudt præsterne ægteskab og har besværet deres guddommelige stand med evig kyskhed, det her de hverken haft grund til eller ret til, men har handlet som antikristelige, tyranniske, ulyksaglige skurke. Derved har de givet årsag til utallige forfærdelige, afskyelige ukyskhedssynder af alle slags, som de endnu sidder fast i. (…)”

Martin Luther, o. 1536, i “De Schmaldiske artikler – om præsternes ægteskab”

Jarl, er formålet med en blog ikke at skrive noget nyt 😉

Det eneste, der er mere tåbeligt end at påstå at man mest effektivt bekæmper AIDS med seksuel afholdenhed, er at påstå, at man mest effektivt bekæmper AIDS med kondomer.

Ulrik Høj var for et par uger siden inde på noget af det samme i sin ugentlige klumme i WA.

At mennesker har en seksualitet er uomtvisteligt, men når en organisation (den katolske kirke) påtvinger sine præster cølibat risikerer den, at perverterer dem i retning mod børn. Det er stadig i sidste ende den katolske præsts ansvar, og der er mange gode præster imellem.

Eller hvad med den katolske kirke i Brasilien der lyste en mor og hendes 9 årige datter i bandbule, fordi pigen var blevet voldtaget af sin stedfare, gjort gravid, og nu ønskede en abort? Som, i parenes bemærket, normalt er forbudt i Brasilien, dog med undtagelse af incest, voldtægt og hvis graviditeten er til fare for moderen. Disse undtagelser må vidst siges at være til stede i dette tilfælde, hvilket man ikke kan sige om den katolske kirkes næstekærlighed, forståelse og situationsfornemmelse.
Drop derfor venligst undskyldningerne for “de brodne kar”.

Man kunne sikkert fortsætte en diskussion om den protestantiske arbejdsetik, men det ville føre for langt.

@4. Sognepræsten i Rom, hehe. Den er hermed noteret.

8.

“Det hører også med til historien at afskaffelsen af katolicismen i Nordeuropa (læs: massiv konfiskation af kirkegods) førte til en social katastrofe. Det var nemlig i vidt omfang klostrene og kirken som stod for bespisning af fattige, for sygeomsorgen og for pasning af forældreløse.”

Ja og det fortsatte kirken saa med at goere – katolsk eller ej. Det den derimod ikke fortsatte med var tyraniet overfor lokal befolkningen. Kender du en vendelbo, vil han givet kunne fortaelle dig om Boerglum Klosters sidste katolske provst, der udsultede, udplyndrede, voldtog og lemlestede hans proselytter i en grad, der ikke er set foer eller siden.

Pave Benedict / Rat-zinger er da en meget moralsk personlighed, dobbeltmoral er jo netop dobbelt så godt som moral.
Det er klart at en mindreårig pige som er blevet voldtaget og vil dø hvis hun ikke får en abort, og det vil barnet også er en stor synder som skal udstødes af kirken, mens det samme ikke er tilfældet for homoseksuelle, pædofile præster, som endda kan bevare deres embeder.
Tilsvarende med nazister og holocaustbenægtere, de skal fredes og bakkes op af kirken.
Og så saligkårer han paven der under krigen samarbejdede med fascisterne og undlod at protestere mod deres overgreb.

Det er ganske givet rigtigt at afholdenhed er mere effektivt end kondomer hvis det udføres. Men indenfor medicinen snakker man om patienters “compliance”, dvs. deres tilbøjelighed til at tage medicinen. Succesraten for en given behandling skal ganges med complianceraten for at få den egentlige effekt. Eftersom compliance er så lav for afholdenhed at selv de formodet mest troende katolikker (præsterne) bryder den (og endda med [drenge]børn; tal om at gøre en lille forseelse værre) bliver den egentlige effekt af afholdenhed markant lavere end af kondomer.

Præcis samme tendens ses i amerikanske stater der i skolerne underviser i “abstinence-only” og ikke i prævention. Disse stater har markant højere forekomst af teenage-graviditeter og aborter.

Religiøs forblindethed…

Skal vi ikke lige huske på, at i ca. 12 år før kardinal Ratzinger blev pave Benedikt, var han chef for en organisation indenfor den katolske kirke, der havde til opgave at skjule og holde hånden over de katolske pædofile forbrydere og forfølge dem, der sagde sandheden?
Skal vi ikke lige også huske på, Peter Lund, at indførelsen af katolicismen i Danmark fra Ansgars første besøg i 827 og indtil biskop Absalon grundlagde København i 1168 betød, at alle værdier, alle jorder, gårde, bygninger og virksomheder i Østjylland, på Fyn, på Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Bornholm, i Slesvig, i Norge, i Skåne, Halland og Blekinge blev stjålet af den katolske kirke, som gjorde bønderne til slaver. De betalte tiende. Det lyder som 10% skat; men det var langt værre, det kan let have været over 50% brandbeskatning, idet foder til dyrene og såsæd samt forsyninger til fokeholdet ikke blev trukket fra først.
Så var der også alle de knapt 2.000 kirker, landbefolkningen blev tvunget til at bygge i tiden fra år 1100 – år 1300, et gigantisk udmarvende projekt.
De, der ikke ville aflevere til katolikkerne, var kættere og blev brændt på bålet.

Hvordan kan I filosofere over den skadelige katolicisme,, når I ikke engang kommenterer mit indlæg nr. 5?

EU er i gang med at give religiøse ledere indflydelse på politik. Lissabon-traktaten kodificerer “dialog” med religionerne.

Man kan godt protestere mod den sag, selv om man er EU-tilhænger.

Jeg tror ikke folk begriber hvad der foregår. I Danmark er vi ikke vant til at kirken blander sig direkte i politik, men vi er nærmest en undtagelse fra reglen.

De ting, der er sket i den katolske kirke, er beklageligt, men de afspejler jo en bredere tendens i verdenssamfundet. Lige sådan når cykelrytter doper sig så det halve kunne være nok: så er det alene et udtryk for en bredere tendens i verdenssamfundet. Det er ikke cykelsportens skyld eller ansvar ALENE.

> Jarl

Ratzinger er den rette mand på et tidspunkt, hvor alle fornuftige mennesker kæmper imod relativismen fra venstre flanke. Alle livsformer ikke lige gode, alle religioner er ikke lige gode, alle familieformer er ikke lige gode. Derfor valgte man Ratzinger, der er en afsindigt dygtig, og konservativ, teolog. Nu er du ikke katolik, men en pave skal altså ikke være “i trit med tiden”; han skal da (gen)skabe tiden (kulturen=samfundsmoralen).

@20,Maria

Ja, cykelsporten har også problemer og brodne kar – og ja, doping og pædofili ses også andre steder en hhv. cykelrytterens hotelværelse og præstens gemakker (“bredere tendens i verdenssamfundet”). Men ligesom der tidligere var grund til at bebrejde cykelsportens institutioners mørklægning af doping, er der i dag al mulig grund til at bedrejde den katolske kirkes institutioner at de mørklægger pædofilien.

Paven burde stå i spidsen for en sandhedskommision eller lignende. Hvordan han kan lade være med dette og stadig forvente respekt er mig en gåde.

… derudover har jeg ingen holdninger til Ratzinger what so ever og kan godt følge dit han-skal-ikke-være-i-trit-med-tiden-argument. Men han skal altså også være en kompromisløs antipædofil.

>Klaus

Vi er ikke uenige. Jeg forstår heller ikke altid Pavens udmeldinger. Jeg siger bare, at jeg godt forstår, hvorfor han blev valgt. Når tiden er progressiv, vælger man et (endnu mere) konservativt overhoved. Ja, Paven skal være anti-pædofil, men forestil dig en diskussion, han kan komme ud i? Nu har jeg netop læst, at han er kommet på Facebook, ja, hvad sker der, men der er jo grænser for, hvor meget Kirken skal rykke sig for at lefle for det flygtige tidevand.

Jeg har fortsat tillid til den “papa”. En bedre begavet repræsentant for den katolske Kirke kan ikke opstøves. Og, må jeg minde om: han har diskuteret sekularisme (med ateisten Jürgen Habermas), hvad Pave Johannes Paul II aldrig rigtig gjorde et seriøst forsøg på.

Hej Maria,

“Ja, Paven skal være anti-pædofil, men forestil dig en diskussion, han kan komme ud i?”

Hvad mener du? Jeg kan ikke forestille mig en diskussion, hvor det kan give problemer at være antipædofil.

@Maria

Jeg mener jo protestantismen handler om at gå tilbage til det oprindelige, og skære noget af det væk vi mener katolicismen gjorde fejl. Fx at Jesus gik direkte hen til høj som lav og talte med alle. Luther gik imod det at præster, biskopper og paven stod højere end andre (sådan fungerede det), for det eneste der tæller er forholdet mellem Gud og den enkelte.

Ellers er jeg fuldstændig enig i at en pave ikke skal være “i trit med tiden”. Og han er da helt sikkert en kapacitet i teologi og religionshistorie, hvor han der helt sikkert kan lære meget fra sig. Men det er ikke det samme som at have kloge ting at sige i politik. Og da han er gået fra teologiuddannelse til præst, har han populært sagt aldrig “været ude i det virkelige liv”. Og derfor tror jeg han har det svært. Og jeg er som troende kristen ked af den pressedækning der er kommet på den katolske kirke, da jeg tror at hovedparten af dem, ligesom alle os andre, er stærke modstandere af pædofili. Vi har bare en presse der fungerer sådan at hvis en udtalelse ikke er helt skarp, er pressen der benhårdt, og det har Benedict og andre i den katolske kirke ikke helt været gode til at håndtere.

Og ja, det kan også blive svært at udtale sig alt for hårdt om pædofile, skal man så smide alle ud af kirken der er mistænkt? Kirken er jo også stedet hvor man får tilgivelse for sine fejl. Så jeg er glad for jeg ikke er sognepræst i Rom.

@Abel:
Nu kniber det vist lidt, eller rettere sagt meget, med historisk indsigt.
Den katolske kirke havde i sin etableringsfase og ej heller siden nogen som helst mulighed for at inddrage gods. Derimod blev kirken, udfra en oprigtig tro(gode gerninger belønnes i det hinsidige), i høj grad begavet med testamentatiske donationer og blev så op gennem middelalderen en betydelig jordejer.
Med hensyn til opførelsen af kirkebygninger, hvor indsatsen i Danmark var enestående, viser al nyere forskning, at kirkerne bekostedes af lokale stormænd, igen udfra samme bevæggrunde som med donationer af gods.
En populær forestilling, promoveret af Hal Koch, Martin A. Andersen og flere er, at det betydelige kirkebyggeri, indenfor en ganske kort periode, skulle skyldes en folkelig rørelse. Det var ikke udelukkende tilfældet. Alene det forhold, at langt størstedelen af landsbykirkerne var privatejede helt op til den første lov om Menighedsråd og indtil lensafløsningen i 1920, er tilstækkelig dokumentation for det modsatte.
At det middelalderlige feudale system ikke bekommer nutidens danskere vel, er en anden historie. Men dengang, i perioder præget af stridigheder om kronen og af omfattende private fejder, indebar ordningen relativ fred og sikkerhed for bønderne.
Det kan heller ikke bestrides at Kirken var en betydende faktor når det gjaldt etablering og opretholdelse af fred i landet. Kirkens civilisatoriske indflydelse fra tidlig middelalder og fremefter må ikke underkendes.

Dette er i nogen grad “off topic”, men selv lutheraner, må man dog give den katolske kirke den kredit den uomtvisteligt har fortjent.

Det er et faktum, at den katolske kirke ejede al landbrugsjord i Danmark i anden halvdel af 1100-tallet, da biskop Absalon herskede. Det var ikke kun jord og penge, katolikkerne ragede til sig. De sad også på magten.
Kirken overtog værdierne ved at opkræve “tiende”, som var en brutal skat. Kirkens “civilisatoriske” indflydelse handlede mest om, hvordan præsterne kunne få magt over alle borgere i landet, bl. a. ved kætterprocesser eller knægtelse af ytringsfriheden, om man vil.
Hvis en religiøs organisation har 300 år til det, kan dn udrette det forfærdeligste.

@Abel:
Hvis du ikke kan dokumentere med solide kilder vil jeg tillade mig at kalde dine påstande det skinbarligste vrøvl.

Fra: http://www.lidemarkkirke.dk/sider/lidemark.pdf
“Middelalderens største, sjællandske jordejer var Roskildebispen, og bispesædets besiddelser rakte også ind i Lidemark. Men det var ikke gamle
besiddelser. Noget af jorden, vel 2-3 gårde, havde bisp Oluf købt i 1319 af kong Erik Menved, som året i forvejen havde konfiskeret det fra sin oprørske jyske drost, Niels Olufsen. En lille, senere forsvundet landsby, Tågerød, var bisp Peder Jensen Lodehats ejendom, og han skænkede den i 1405 til sit eget bispesæde, Roskilde, som en del af betalingen for oprettelsen af det kapel ved domkirken, hvor han siden blev begravet.”
_________
Du kan læse mere i Politikens Danmarkshistorie, f. eks. bind 3, hvor det beskrives, at den katolske kirke kunne slå mønt, og at f. eks. Rügen blev lagt ind under den katolske kirke i Danmark. Biskop Absalon var også en krigsherre, der erobrede fremmed land.

Ja ja Jarl det er meget godt at den katolske kirke mister terræn i sydamerika, til gengæld stormer menigheder frem som Jehovas vidner, pinsekirken, mormonerne osv…og jeg ved ikke hvad der er værst (tjek f.eks.evt. Jehovas vidners world statistics).

@ Rasmus christensen
Luther var ikke meningmands ven, han mente at mand skulle lære efter sin stand og forkyndelsen skulle varetages af kyndige folk (eks. præster), det eneste han var imod (og det var først langt senere)var paven og den økonomiske og politiske magt den katolske kirke havde og misbrugte.
…men gudebevægelserne i DK, med bl.a Grundtvig og Kold som frontfigurer, demonstrerede med slogans som “Jesus er min”, og oprettelsen af lægmandskirkerne i starten af 1900 tallet, det er der opgøret med biskopper, præster og lign. stammer (i DK).

Lukket for kommentarer.