Kategorier

Og vi rejser os trodsigt i vrimlen'¦

LO-fagbevægelsen er nu ved at rulle det store skyts ud. De nødlidende printmedier får en pæn håndsrækning, der skal tælles i millioner af kr., fra fagbevægelsen i form af indrykkede helsides annoncer vendt imod regeringen og DF og senest har LO indkaldt til 'stor demonstration' imod spareplanerne.

De røde faner skal således ud og blafre på Christansborgs Slotsplads, altimens fagforeningsbosserne og den røde fløjs partiledere fra blokvognen vil tordne imod genopretningsplanen, som værende usympatisk, uanstændigt, skævt og meget mere. Men kun i København, forstår man på LO. Det er åbent ikke muligt at mobilisere folk i provinsen. Det gør nu ikke den store forskel, for (næsten) alle de store medier ligger jo alligevel i København…

Men hvor mange vil så dukke op på Slotspladsen? LO's formand 'er glad' og finder det ligegyldigt, om der er 10, 20 eller 30 tusinde deltagere. Flertallet er formentlig udkommanderede fagforeningsfolk og andre arbejdsløse aktivister, som i tog og chartrede busser køres ind fra hele landet. Det er mange år siden, at den almindelige arbejder deltog i den slags protestdemonstrationer, der vel kun har til formål at vise, at fagbevægelsen fortsat er i live. Kommer der 10.000, så vil det udstille en forkølet fagbevægelse uden ret stor folkelig opbakning. Ikke dermed sagt at befolkningen bakker op om regeringen, men protesten rækker næppe til, at alm. LO-medlemmer gider stå på slotspladsen '“ på en almindelig hverdag – med en lunken øl og høre på 3Fs “meget karismatiske” formand Poul Erik Skov Christensen og andre “folkeforførere” som LOs Harald Børsting. (Men måske FOAs Dennis Kristensen!)

Mht. protesterne, så er det, som det skal være. Ingen kan forestille sig, at oppositionen og fagbevægelsen vil klappe i hænderne over genopretningspakken. En opposition er nu engang sat i verden for at bedrive opposition. Men det vil næppe ændre et klap i VKO-forliget. Tegningerne er kastet, og beslutningen truffet.

3Fs annoncekampagne i dagbladene i dag vendt mod Pia Kjærsgaard og DF er virkelig ædende ond. Min kompliment! Pianisternes topfolk er afbilledet med sorte masker som 'tyve, der kommer om natten', mens citaterne fra DF-toppen fra tidligere år om, at man ikke ville røre dagpengeperioden, udstiller, at man er rendt fra højtideligt afgivne løfter. Det kan man næppe heller fortænke dem i. Men er det klogt? Der vil stadig være mange DF-ere som er medlem hos 3F og som dermed er med til at betale annoncekampagnen. 3F får nok omvendt mobiliseret mange nye støtter, mens andre medlemmer får en tilskyndelse til at sige farvel og tak (hvis de altså kan). Kan LO-fagbevægelsen leve med det? Og hvad betyder det økonomisk? De årlige udgifter til glaspaladserne på Islands Brygge, og funktionærapparatet skal jo stadig finansieres? Pia Kjærsgaard har endvidere forsøgt at inddrage en enkelt højtlønnet fagboss’ lønvilkår i debatten. Efterfølgende har dette angreb dog vist sig at være et sjældent selvmål af DF-lederen.

I øvrigt så er det sært at se Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidts krumspring for at undgå at besvare spørgsmålet: Vil I rulle halveringen af dagpengeperioden tilbage? Det er umuligt at få et ja eller et nej. (Selvom at Søvndal har været tæt på et par gange) Det bliver til et eller andet formummet snak om, at forringelserne bliver rullet tilbage og hele besparelsen skal føres tilbage til fagbevægelsen. Det er som om, at det er fagbevægelsens penge, der nu er blevet taget fra dem! S-SF vil åbenbart genindføre kooperatisme tankegangen fra før 80'erne, hvor statskassens og fagbevægelsens økonomi smelter sammen. De oversete elementer i 'Fair Forandring' er også, at fagbevægelsen skal betales en stor pris '“ af skatteyderne '“ for, at nogle relativt få deltidsansatte '“ skal på fuldtid. Hvis de altså selv vil'¦(Hvad intet i øvrigt tyder på, at de vil). Så et kapitel i 'Fair Forandring' burde vel egentlig hedde 'Hjælpepakken til den nødlidende røde fagbevægelse'. Det ville faktisk have været både fair og mere præcist. Derfor burde planen også, hvis man kigger på enkeltelementerne, som helt bevidst tilgodeser fagbevægelsen, egentlig have været præsenteret der, hvor store dele af den utvivlsomt er blevet udtænkt: I LO's hovedkvarter på Islands Brygge.

Læs i øvrigt fem kompetente iagttageres vurdering af “Genopretningsplanen” hos Ræson.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

25 kommentarer til “Og vi rejser os trodsigt i vrimlen'¦”

@Jarl Cordua:
I øvrigt så er det sært at se Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidts krumspring for at undgå at besvare spørgsmålet: Vil I rulle halveringen af dagpengeperioden tilbage? Det er umuligt at få et ja eller et nej. (Selvom at Søvndal har været tæt på et par gange) Det bliver til eller andet formummet snak om, at forringelserne bliver rullet tilbage og hele besparelsen skal føres tilbage til fagbevægelsen.
Jeg har ikke set det udtrykt som at besparelsen skal “føres tilbage”, blot at man vil tage arbejdsmarkedets parter, herunder fagbevægelsen, med på råd førend man ændrer på dagpengesystemet igen. Det er vel almindelig skik i arbejdsmarkedspolitikken at inddrage arbejdstageres og arbejdsgiveres respektive organisationer?

Så derfor er det vel meget klogt, at man som opposition ikke låser sig fast på at skulle have en dagpengeperiode på 4 år (og det er i øvrigt også klogt i forhold til de Radikales udmeldinger). Dagpengeperiodens længde var også et stridspunkt, da Løkke, i forlængelse af Arbejdsmarkedskommissionens afrapportering, tabte arbejdsmarkedsforhandlingerne på gulvet i 2008, da DF gav dem dødsstødet. Dengang, mener jeg, var S-SF indstillet på at perioden godt kunne forkortes, men at besparelsen så at sige skulle blive indenfor dagpengesystemet. Her var forslaget, igen frit efter hukommelsen, at ydelserne skulle forbedres mod forkortelsen af perioden, så det igen blev mere økonomisk rationelt at være medlem af en a-kasse. At 400.000-500.000 danskere ikke har forsikret sig mod arbejdsløshed, og for et flertal af disses vedkommende ej heller kan få kontanthjælp (pga. formue eller friværdi i ejerbolig), tror jeg man anerkender som et problem over hele det politiske spektrum, men det ville være en interessant udvikling, hvis man hos VKO-flertallet så anderledes på det (hvilket forkortelsen af dagpengeperioden og det efterfølgende forsvar heraf måske antyder).

1. Hov. Prøv lige at se, hvad Torben Hansen – Sossernes arbejdsmarkedsordfører siger her til Newspaq:

http://gazeti.dk/villy-og-helle-vil-slagte-dagpengeaendring-2322

Forslaget om at halvere dagpengeperioden vil knap kunne nå at træde i kraft, før det bliver taget af bordet igen.

I hvert fald hvis oppositionen kommer til magten. Her vil man stille forslag om, at dagpengeperioden igen forlænges fra to til fire år.

Det siger arbejdsmarkedsordførerne fra S og SF samstemmende.

“Det vil vi helt sikkert. Der må ikke ske forringelser af det sikkerhedsnet, som folk har,” siger Eigil Andersen (SF) til Newspaq.

Samme medling kommer fra Socialdemokraternes Torben Hansen.

“Forslaget om to år er fuldstændig uacceptabelt. Folk har krav på fire år på den nuværende sats,” siger han til Newspaq.

Så siger Helle Thorning til gengæld i går til Ritzau:

Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, vil ikke love at fjerne regeringens halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, hvis hun bliver statsminister efter næste folketingsvalg.

De to partier vil i stedet indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om dagpengesystemet, hvis de skulle ende i en regering.

– Så snart vi har et flertal, vil vi indkalde arbejdsmarkedets parter til en seriøs drøftelse om disse spørgsmål, siger Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt og fortsætter

Kilde: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1351779.ece#ixzz0p7tvqzat

—————————-

Jeg talte i øvrigt med en socialdemokrat i går, der fastslog, at S-SF, hvis de får magten efter næste folketingsvalg vil føre hele besparelsen på dagpengereformen tilbage – og så vil man sammen med fagbevægelsen lave en ny reform. Men besparelsen vil blive ført tilbage. “Hver en krone”, blev det pointeret.

Det er altså lidt noget sludder, når du mere end antyder, at der nok ikke vil komme ret mange til demonstrationen. Faktisk har der de seneste 4 år været 3 meget store demonstrationer, der nok har været de største i 25 år: Velfærdsdemonstrationen i 2006, overenskomstdemonstrationen i 2008 og klimademonstrationen i 2009.

Så vidt jeg husker, var der til den første cirka 40-50.000 mennesker, til den anden cirka 50-60.000 og til den sidste helt op mod 100.000. Ok, klimademoen var international, men det er nok sikkert at gætte på, at langt de fleste deltagere var danskere.

Og så glemmer vi helt den store demo mod Irakkrigen, da den startede i 2003.

Min pointe er blot, at det faktisk i dén grad er muligt at få folk på gaden for at vise deres meninger. Hvis de altså vel at mærke har noget at kæmpe for eller imod. Og det tror jeg nok, de har i dette tilfælde.

@ Henrik

“Så vidt jeg husker, var der til den første cirka 40-50.000 mennesker, til den anden cirka 50-60.000… ”

Med andre ord, ganske præcist som Jarl skriver;
“Flertallet er formentlig udkommanderede fagforeningsfolk og andre arbejdsløse aktivister, som i tog og chartrede busser køres ind fra hele landet.”
Og blandt dem med arbejde, er det altovervejende flertal offentligt ansatte, altså pædagoger, socialrådgivere, SOSU’er.
Altså når vi frem til;

“Det er mange år siden, at den almindelige arbejder deltog i den slags protestdemonstrationer, der vel kun har til formål at vise, at fagbevægelsen fortsat er i live.”

Synes du virkeligt at der er tale om at fagbevægelsen i “den grad” får folk på gaden ??
Eller hælder du også mest til at det er sådan en lidt små pinlig anakronisme ??
Og at vi desværre endnu engang skal se de offentligt ansatte ydmyge sig selv med klaphatte, skilte, fadøl og børnerim, hvorved deres fag mister endnu mere prestige…

4. Jeg er desværre ikke sikker på, jeg forstår din pointe. Jarls kommentar bygger på en fuldstændig uunderbygget antagelse om, hvem det er, der deltager i demonstrationerne. Men lige meget hvordan man vender og drejer det, så er 50.000 mennesker på gaden altså rigtig mange. Og hvad betyder det i øvrigt, at de skulle være “udkommanderet”? Det kunne måske tænkes, at arbejdende mennesker faktisk er selvstændigt tænkende individder, der gerne vil kæmpe for en sag og som ikke behøver blive “udkommanderet”?

5. Jeg var selv med til klimademoen og hvis ikke, der var i omegnen af 100.000, så æder jeg sgu min syge moster plus min hat! Det “officielle” tal er politiets og af grunde jeg simpelthen ikke kan forstå, sætter de altid deltagerantal så lavt, at ingen deltagere kan regne ud, hvordan de kommer frem til det.

Er der i øvrigt nogen, der ved om fagbevægelsens medarbejdere og tillidsfolk får diæter for at møde op slotspladsen? BTW Whats the going rate these days?

Vi lever i interessante tider. Nu viser den seneste Megafon måling, at der er rent rødt flertal uden de Radikale.

http://politiken.dk/politik/article981434.ece

Spørgsmålet er, om fagbevægelsen og den røde blok kan holde intensiteten i deres raseri og harme i de næste halvandet år inden valget.

Det bliver næsten umuligt.

Men den politisk totalt tonedøve Lene Espersen kommer dem nu til undsætning (forstå det, hvem den kan!)

http://www.berlingske.dk/politik/lene-espersen-genaabner-efterloensdebatten

Jeeeeeesus!

@2, Jarl Cordua
Udtalelsen refereret i Newspaqs artikel havde jeg retfærdigvis ikke set. Noget tyder på, at man fra ledelsesside i S-SF har foretaget en kursændring i løbet af et par dage for at lande på, hvad jeg anser for et klogere og mere manøvredygtigt standpunkt. Fremfor at låse sig til det nuværende system kan man måske få et ændret og forbedret system i forhandling med fagbevægelse og arbejdsgivere. Man fjerner samtidig ikke muligheden for at angribe regeringen for at tage pengene fra området. Som nævnt i min første kommentar, mener jeg, at man fra S-SF’s side gerne ser en højere kompensation i dagpengene, og så tror jeg godt man kan acceptere en kortere periode (fx 2 ½-3 år). Det tror jeg også fagbevægelsen vil være indstillet på, da deres organisationsgrad antages at hænge sammen med folks tilskyndelse til at være a-kassemedlem (og der i øjeblikket så mange uforsikrede, at der er nogen at føre kampagne overfor). Arbejdsgiverne kunne måske have interesse i det, fordi det vil dæmpe krav fra en i øjeblikket ophidset fagbevægelse om større ansættelsessikkerhed ved de kommende overenskomstforhandlinger (som for det private område forhandles i 2013, dvs. i næste valgperiode?), og den højt besungne fleksibilitet på arbejdsmarkedet dermed tilnærmelsesvis fastholdes.

11, Enig. Det virker meget desperat. Jeg tænker at Lene E. i det mindste vil associeres med borgerlig politik frem for så meget andet…

12. Det er bestemt en ædruelig analyse.

I forhold til debatten om demonstrationer, er det måske værd at huske på demonstrationen ifm. rydningen af Brorsons kirke (Jeg er klar over at Jarl tænkte i en lidt anden retning ift. demonstrationer) – hvor man på én dag organiserede 25.000 mennesker fra hele DK til en fredelig demonstration (uden nogen form for hjælp fra LO).

Det er klart, at den nuværende hidsighed over VOK ikke holder, og at S-SF på et tidspunkt kommer ned på en mere naturlig størrelse. På den anden side skal man ikke undervurdere, at der stadig er bomber i planen, som ikke er detoneret. Hvorfor er der for eksempel ikke nogen der har spurgt regeringen, om det er rimeligt at A-kasse-kontingenterne forbliver uændrede, selvom dagpengeperioden halveres?

Kan Lene Espersen eller Pia Kjærsgaard forklare det på en måde, som ikke undergraver deres troværdighed yderligere?

Naturligvis kan man kalde pamperen Poul Erik Skov Christensen for en pamper. Han er formand for en gruppe lavtlønnede kulier, og har en langt højere løn end dem.

Fred være med det, men ånden i 3F er ren smålighed og småtbegavethed. Deres seneste milliondyre outdoor reklamer mod skattereformen og de ih så store ‘skatteletteleser’ til bankdirektører burde ramme ham selv i nakken med den løn og ulighed han selv tager sig for.

Størstedelen af medlemmerne kan dog pga. deres lave uddannelsesmæssige niveau, næppe se igennem hykleriet.

19. Kan man ikke se hykleri, hvis man er lavtuddannet? Temmelig voldsomt sludder, må jeg sige.

Jo da, 900.000 er en fed hyre i forhold til arbejdende mennesker. Men så er den altså heller ikke federe. Det er nok også derfor, der ikke er så store problemer med det. Tag derimod fru Auervig-Huggenberger, der kræver 6 mio for at blive vraget som formand. Det er en pamper og det kan folk godt forstå.

@21: “Jo da, 900.000 er en fed hyre i forhold til arbejdende mennesker. Men så er den altså heller ikke federe.”

Uden at blande mig i den videre debat (f.eks. er jeg ikke sikker på, at definitionen af en pamper er = højtlønnet), vil jeg tillade mig at pointere, at tjener man 900.000 om året, er man dog blandt de 45.000 med de højeste indkomster ud af 4,73 mio. danskere. Altså top 1 pct. af indkomstpyramiden …

#21 Cirkulær reference? 🙂 Ser man på ansvar, arbejdsmængde osv. osv. er det vel en OK hyre. Der er næppe mange (andre) erhvervsledere, som vil synes det er specielt misundelsesværdigt….

Der er ikke nogen tvivl om at dele af fagbevægelsen har et troværdighedsproblem når det kommer til lønninger. F.eks. får nyansatte i LO en væsentligt højere løn end nyansatte i det offentlige. Jeg har en veninde som er nyuddannet statskundskaber, som var til jobsamtale i LO. Til slut i samtalen ville de høre hende hvad hun krævede i løn, og hun tænkte, at hun hellere måtte sige noget lidt højt, for LO har ry for at give en god løn. Hun krævede derfor 35.000 i startløn, hvorefter de grinede af hende, og sagde, at i LO var startlønnen på minimum 42.000 kr om måneden. Det er væsentligt mere end en nyuddannet fuldmægtig får i staten. Og så kan man måske indvende, at LO er en privat interesseorganisation, og at lønningerne derfor er højere end i det private, men andre fagforeninger som f.eks. ingeniørforeningen kan jo godt finde ud af at holde udgifter til lønninger nede. Det er da at varetage sine medlemmers interesser meget dårligt, hvis man holder et højere løn-niveau end man behøver. Det giver de røde fagforeninger et pamper-ry.

Details, details… liggestole… Titanic.

Den eneste fornuftige udvej er at erklære krig mod Singapore.

Efter lidt febrilsk FN-aktivitet, indgår vi så en fredsaftale, og som krigserstatning bliver vi underlagt administration fra Singapore. En 5 år eller så ville sikkert kunne udvirke underværker.

Nu er OVK så på vildt tilbagetog fra deres felttog mod børnefamilierne. Kunne måske have noget at gøre med en lækket email, der sætter DF i et mere end almindeligt usympatisk lys: http://www.ugebreveta4.dk/2010/201019/Baggrundoganalyse/Indvandrerfamilier_maatte_ikke_slippe_for_billigt.aspx –>  »Dansk Folkeparti havde ønsket at graduere børnefamilieydelsen efter indtægt. Men en sådan graduering ville uvægerligt betyde, at børnerige indvandrerfamilier vil blive tilgodeset i uforholdsmæssig høj grad, «

Men de har åbenbart ikke læst deres machiavelli godt nok, for så ville de vide at når fyrsten viser tegn på svaghed, og omgør upopulære beslutninger, vækker det hverken borgernes respekt eller beundring, kun deres foragt.

Lukket for kommentarer.