Kategorier

Nu taler alle om de radikales politiske dagsorden

De radikale ser hele spørgsmålet om efterlønnen, som en slags branding af deres stramme økonomiske politik overfor vælgerne. Derfor jubler de nu over, at Helle Thorning-Schmidt tog ordet efterløn i sin mund, da hun forleden truede fagbevægelsen (og især HK og FOA) med, at enten finder de 15 milliarder. kr gennem arbejdsmarkedsreformer eller også gør en ny regering det for dem via lovgivningen.

Læs min kommentar i dagens udgave af dagbladet “Information”.

Læs også om dagens interessante Gallup-måling i Berlingske, der tydeligt viser, at mange vælgere er efterladt forvirrede af de seneste dages udmeldinger fra Socialdemokraterne på efterløn mv.

Læs også Niels Krause-Kjærs interessante kommentar med det næsten Storm P’ske budskab: Alle taler om efterlønnen, men ingen tør gøre noget ved den.

Og så bør alle også læse Kristian Madsens kommentar. Jeg er ikke enige i det hele, men han har i hvert fald en pointe, hvad angår en række kommentatorers falden på halen for Helle Thorning-Schmidt. Også når hun laver åbenlyse selvmål. Men det gælder dog naturligvis ikke “Ralfie”!

Hov. Her er noget så sjældent som en seriøs, indsigtsfuld og velskrevet leder fra Ekstra Bladet! (Så ved vi i det mindste, at det IKKE er Poul Madsen, der har skrevet den…)

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

56 kommentarer til “Nu taler alle om de radikales politiske dagsorden”

Hvis efterlønnen kun skal gælde for de nedslidte og ikke for alle de “velstillede” raske der kun vælger efterlønnen for at spille golf, hvorfor kan man ikke afskaffe ordningen, og flytte de nedslidte over på førtidspension og sidenhen pension?
Dem som er så slidte at de ikke kan arbejde vil så have mulighed for at være på førtidspension indtil de rammer pensionsalderen. Eller er dette syn et udtryk for min naive forestilling?

1

Fordi efterlønnen skal være og er tænkt som en rettighed og ikke noget der skal være afhængig af læger og andres vurderinger.

Det er naturligvis værd at diskutere om vi har råd til så rundhåndede rettigheder og danskerne synes da også at være mere tilbøjelige til at acceptere at der pilles ved efterlønnen hvis man skal tro den Megafonmåling der blev citeret i TV2 i går.

Mangler der arbejdskraft – aktuelt – nej vel. Altså vil en umiddelbar afskaffelse af Efterlønnen betyde flere ledige.
Da alle efterlønsmodtagere er dagpengeberettigede vi de altså havne på dagpenge istedet.

Jamen i fremtiden vil der så mangle arbejdskraft og alt for mange vil være på efterløn/folkepension i fremtiden – lyder det.
Men med “Velfærdsforliget” fra 2006 blev Efterløn og Folkepensionsalderen De Facto hævet, således at for en 30-årig bliver efterlønsalderen 67 år og Folkepensionsalderen 72 år.
I “Velfærdsforliget” fastsættes årene på Efterløn/Folkepension til 19 år beregnet ud fra Gennemsnitslevealderen.
Det betyder at antallet af arbejdsår løbende hæves – hvorimod årene på Efterløn/FolkePension/Arbejdsmarkedspension fastholdes på gennemsnitligt 19 år.

Altså den enkelte arbejder mere og der er mere arbejdskraft til rådighed og antallet af efterlønnere/Folkepensionister stiger ikke.

1. I princippet ja, de fleste forestiller sig dog not at man ville indføre en lettere adgang til (helbredsbetinget) førtidspension for de ældre grupper ifbm. afskaffelse af efterlønnen, da hele processen med arbejdsprøvning etc. forud for tilkendelse af førtidspension er langvarig, dyr og besværlig.

3. Ak ja, den gamle lump of labor fejslutning i alle dens variationer:

http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/C_Velfaerd/13%20serien/Losninger/Tilbagetrakning%20og%20pension.ashx

“Det er et udbredt argument blandt folk '“ uden for den økonomiske faggruppe '“ at en stigning i de ældres arbejdsudbud f.eks. som følge af øget tilbagetrækningsalder bare fører til øget ledighed blandt de ældre.Økonomisk teori og den historiske erfaring siger det modsatte, nemlig at beskæftigelsen på længere sigt følger udviklingen i arbejdsstyrken”

I linket kan man også se velfærdskommissionens berømte figur over ledighed blandt ældre i de nordiske lande, som netop viser at der er en overledighed for ældre op til pensionsalderen, uanset om pensionsalderen er 60 eller 65 år. Så på den måde kan man også sige at efterlønnen er med til at diskriminere dem der gerne vil arbejde efter de 60

@ 3
Med det syn på sammenhæng mellem arbejdsstyrke – beskæftigelse og ledighed, kan jeg kun sige én ting: Godt at skæbnen ville det, at vi er præcis 5,5 mio. danskere.

jeg mener, hvordan ville det ikke se ud, hvis vores forfædre havde været lidt mere produktive i sengen, og vi i dag var f.eks. 16 mio personer, således som man er i Holland, der har et areal tilsvarende vores (ca. 41.500 kvm mod 43.000 i DK)…

– så ville vi have over 10 mio. arbejdsløse!!!

– bræstrup

Thornings udmelding må da alt andet lige vise at de ikke tror på de 12 minutter i deres projekt, elles ville hun ikke dagen efter LO demonstrationen sige den slags og hvordan skal Sass Larsens retorik i øvrigt tolkes ?

9

Det kan man da ikke sige.

Thornings udmelding er snarere en forsikring om at de 15 milliarder skal findes og hvis ikke det lykkes med første projekt vil det være nødvendigt med andre tiltag.

If you cant be with the one you love, love the one you`re with.

Det bliver godt nok en lang sej omgang til næste valg hvis borgerlige skal foregive ikke at forstå en så enkel sammenhæng.

10. Var problemet bare alle de borgerlige Michael, så gik det nok.

Men ifølge Gallup så finder 44 pct. (mod 37 pct) det urealistisk at trepartsforhandlinger kan give 15 mia. kr. i kassen.

Men frisk mod! Det er da stadigvæk rigeligt med kommentatorer og journalister, der tror på jeres sag! Plus AE-Rådet!

1) Jeg mener at kunne huske at have læst at 80% af dem som gik på efterløn sidste år, kom fra “anden passiv forsørgelse” (Nogen som kan finde link?) – såfremt det er rigtigt er der vel et fornuftigt rationale i at beholde efterlønnen, som folk jo selv betaler til – i modsætning til fx førtidspension, som jo er 100% statsfinansieret.

2) Jarl, hvad bunder din – tilsyneladende – modstand mod AE-rådet i? Jeg er ikke økonom, men mig bekendt er AE-rådet bredt anerkendt blandt økonomer for at være seriøse, og ikke blot S/SFs forlængede arm!?

12. Du har helt ret, AE-rådet er ikke Socialdemokraternes forlængede arm, i hvert fald ikke direkte. Det er fagbevægelsens forlængede arm. 🙂

Taget direkte fra Ae-rådets egen hjemmeside:

“Det betyder, at AEs medlemmer og sponsorer i dag er LO og de fagforbund, der er organiseret under LO, mens arbejderbevægelsens virksomheder og Socialdemokraterne er tilknyttet som associerede medlemmer. Fem gange om året mødes det egentlige råd, hvor LO, LO-fagforbundene, virksomheder og Socialdemokraterne er repræsenteret. Rådet får fremlagt AEs analysearbejde og diskuterer det.”

http://www.ae.dk/om-ae/ae-historie

Jeg ved ikke med dig, men lyder det som om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er et uafhængigt organ? 😉

12, 13.

Jeg har ikke meget at tilføje Brians kommentar. AE-rådets økonomer har mig bekendt aldrig lavet en analyse, der går imod Socialdemokraternes økonomiske planer og vi har vist også til gode at se dem rose regeringens økonomiske politik. Det gør dem ikke til dårlige økonomer, men det er åbenlyst for de fleste mennesker, at de ikke er uafhængige. De løser ALTID en bunden opgave. Og det gør de såmænd udmærket. På den led har jeg stor respekt for dem.

det er altid spændende på Modkraft, Politiken, Berlngske og Information, hvo jeg så dit indlæg om Efterlønsfarcen.
Det lagde så et lille spor ud til din blog – hvor jeg tænkte at lidt indput til debatten ikke ville skade. !-)

13,14

Jeg fik måske ikke udtrykt mig klart nok, selvfølgelig er AE en del at arbejderbevægelsen – det siger jo sig selv, min pointe er mene at deres arbejde normalt ikke modstrides.

@17.
Du har ret i at AE’s analyser for sjældent modsiges. Lars Andersen tillader sig med sine krydstabuleringer og regressioner at tale imod hele OECD’s hær af økonomer og alle andre mere eller mindre faglige autoriteter. Men det er måske meget naturligt, at der ikke er nogen debat.

Måske er det fordi folk er det som indlysende, at AE’s arbejde blot er fagligt alibi for Socialdemokratiets agenda.

Men jeg tror nu mere det er fordi den offentlige økonomidebat ikke ligefrem fordrer karrieremuligheder for den seriøse og udfordrende økonom. Hvorfor skulle en økonom gide at blande sig?

For det første en sådan destruktiv (men nødvendig og manglende) diskussion om metode og antagelser debat lynhurtigt dræbe ens eget budskab, og mere vigtigt, ens egen mulighed for at medierne gider at snakke med én igen (hvem gider f.eks. at høre om hvordan søren AE tror de kan identificere at den KAUSALE effekt af at få én ekstra person igennem uddannelse på gymnasieniveau er kr. 400.000 ??).

For det andet bor andre økonomer også meget tit i glashusene af konsulentvirksomheder, råd, kommissioner og ministerier, som selv får konklusionen udstukket før analysen foretages.

For det tredje er man sikker på at blive fejlciteret på grund af journalisterners ringe muligheder for at forstå hvad søren der foregår og enten blive klassificeret som ultraliberal eller, igen, uforståelig. (Læg mærke til at jeg ikke kaldre de danske journalister ringe, uvidende eller dovne. Det ved jeg at Jarl ikke bryder sig om. Jeg sagde blot at de ikke tildeles ressourcer nok. Udenlandsk økonomi- og erhversdækning er så meget bedre end de danske sladderbladsjournalisters og Ø’s pis på Politiken.)

Tilføjelse:

Selvfølgelig hører CEPOS-økonomerne også til dem med en forudbestemt agenda, og til journalisterne, at Orla Borg på JP har gjort det fremragende med den lange artikelserie her i foråret.

@ 10

Så et håndslag gælder ikke mere end et par dage ? 🙂

Derfor vil jeg gerne sende en anerkendende hilsen til de danske lønmodtagere og deres
organisationer. De har sagt højt og tydeligt: Vi vil ikke gå på kompromis med de værdier, vi
bygger vores fællesskab på.
I stedet for at trække på skuldrene og lade andre bære byrderne, så har vi fået håndslag på, at
de vil smøge ærmerne op og være med til at sikre velfærdssamfundet.

Helle Thorning d. 5/6 2010

20

De værdier der tales om er at der ,indrømmet lidt paroleagtigt, skal løftes i flok og at besparelser ikke skal ramme bestemte ( læs udsatte ) grupper særligt hårdt.

Derfor er første skud at trepartsforhandlingerne giver 15 milliarder.

Hvis det ikke lykkesdes må man se på andet og det er netop et tegn på ansvarlighed at sige at man vil finde de 15 milliarder på anden vis.

Det er derfor urimeligt at sige at udmeldingen skulle være udtryk for at man ikke tror på at de 12 minutter vil ske.

Synes du at en forringet efterløn er mindre rimelig end regeringens pakke ??

@21. Desværre er det jo ikke et spørgsmål om enten eller mht. genopretningspakken og en forringet efterløn.

@ 21

Nu har Søvndal netop sagt at efterlønnen er fredet og mht. Thornings tale, så forsikrede hun at de havde en aftale. En aftale ingen i øvrigt har set eller har ide om hvordan ser ud. Mon ikke det blot er en hensigtserklæring, som Børsting & Co har indgået.

Genopretningspakken er ret beset småjusteringer, bortset fra de skadelige skattestigninger, men desværre nødvendig i aktuelle situation. I modsætning til S/SF planen indeholder den reelle reformer som afkortning af dagpengeperioden og reelle budgettilpasninger.

Det er åbenbart, at S og SF gerne vil bruge penge, men ikke genere vælgergrupper. I lyset af de kommende års krav om streng budgetdisciplin, synes det at være en noget selvmordsagtig strategi at gå ind på.

23

Undskyld, men det er dog utroligt som borgerlige skal foregive ikke at forstå helt simple sammnhænge.

Efterlønnen er fredet i den forstand at den kun kommer i spil hvis IKKE det lykkedes at hente pengene ved trepartsforhandlinger.

Aftalen med fagbevægelsen gælder stadig, det er kun hvis det mod forventning ikke lykkedes at man vil overveje at pille ved efterlønnen.

Derfor er udmeldingen et signal om ansvarlighed som også borgerlige burde kvittere for.

24. Jeg synes nu mere, at det er fantastisk, at en socialdemokrat som du bevidstløst kolporterer fagbevægelsens spin om, “at det må man se på til den tid” i en åbenlys blind tro på, at folk herinde ikke kan tænke selv. 🙂

Men du skal ikke uroe dig. Der er mange i pressen, som køber jeres forklaring. Senest Arne Hardis i dag i Weekendavisen. Så jeg ville ikke være så bekymret.

Med Søvndals udmelding i dag må efterlønnen være totaltfredet. Ellers giver det jo ikke mening. Så derfor så må man forvente af dagspressen, at den nu – på befolkningens vegne – igen spørger S-SF og fagbevægelsen, hvor de vil hente de lovede 15 milliarder kr.

Det er faktisk et helt legitimt spørgsmål at stille. Og især til en kommende regering. Det er muligt, at den ikke vil besvare spørgsmålet, men det er ikke desto mindre pressens opgave at spørge igen og igen.

Nogle gange kan man godt få den tanke, at store dele af pressen blindt har accepteret det blandt mange journalister udbredte dogme om, at regeringen er nedslidt efter 10 år, og derfor er tiden nu kommet til et regeringsskifte. Det er muligt at de har ret, men det er vel vælgernes afgørelse? Det er altså ikke presselogens. Pressens opgave er – ikke mindst i deres egen selvforståelse – at være kritiske overfor magten dvs. den siddende såvel som den kommende regering. For hvis man blot -som mange åbenbart gør for tiden -skulle acceptere tesen om “regeringens sidste salgsdato”, så ville der vel ikke være nogen grund til at spørge vælgerne?

@24. Ligesom en bank almindeligvist også gerne vil høre hvordan, en låner har tænkt sig at skaffe sig en indtægt i fremtiden, er det også ganske fair at vælgerne forlanger at S-SF-LO svarer på hvordan, de har tænkt sig at lukke hullet i statskassen.

Det er jo vanvittigt at tro på en så stor tillid fra vælgerne, at man blot kan sige, at man nok skal “skaffe” de 15 milliarder.

De er i øvrigt langt fra nok. Derfor må det være slut med Henrik Sass Larsen i dansk politik.

25

Der er tydeligvis intet galt (tværtimod) med intelligensen hos debattørene her og derfor ærgrer det mig blot at man skal foregive ikke at forstå hvad det er Thorning siger.

Det ville kvalificere debatten.

Hav en god weekend.

26

Netop derfor burde borgerlige da være glade for at S lukker op for at kigge på efterlønnen hvis det ikke skulle lykkes med trepartsforhandlingerne.

Det øger blot troværdigheden bag planen.

hvad har jeg købt, jarl? jeg har læst udspillet og tolket det. din tolkning er vist, at s og fagbevægelsen er lige glade med, at økonomien braser sammen, min er nærmest modsat. det handler ikke om at købe, men om at vurdere.

30. Jeg læser din artikel i dag som, at du vurderer “fair løsning” som et helt reelt udspil på linje med regeringens genopretningsplan. ( I min stramning “købt”.) Der synes jeg, at du tager grundlæggende fejl. Især fordi forslaget er så åbenlyst ukonkret, hvor det er umuligt at få et klart svar, hvad man reelt vil.

Du diskuterer heller ikke rigtig – efter min vurdering – svaghederne endsige realismen i Fair Løsnings-forslaget. Det er åbenbart helt fint, at S, SF og fagbevægelsen kan stoppe de 15 milliarder ind i en sort box, hvor der står “3-partsforhandlinger” uden på.

Hvis oppositionen og fagbevægelsen alene var så bekymret for økonomien, så havde de måske allerede nu medvirket til arbejdsmarkedsreformer.
Vi ved jo alle, at det for S-SF især handler om at vinde næste valg og sikre fagbevægelsens overlevelse.

Og hvis det så går ud over dansk økonomi…tjah… Jeg er ikke overbevist. Rød blok minus de radikale, pointere dagligt, at vi kan investere os ud af krisen uden nedskæringer ud fra den vurdering at nedskæringer ødelægger opsvinget.

Og det er lige netop, det som “Fair Løsning” er designet til at levere. En plan, hvor rød blok på denne side af et valg ikke behøver at prioritere.

Hvad der sker på den anden side af et valg? Tjah. Hvem ved?

#31

Valget er jo egentligt ganske fiffigt blevet “framet” som værende mellem incassobureauet og julemanden. Og hvem kan så så tvivl om udfaldet 🙂

“at du vurderer 'œfair løsning' som et helt reelt udspil på linje med regeringens genopretningsplan”

Nu har jeg ganske vist ikke læst Arne hardis’ artikel i WA, men hvis Jarls beskrivelse er korrekt, så vil jeg helt klart mene at Hardis har “købt” S+SF’s spin omkring deres ‘plan’. Det er ikke en ‘plan’, men udelukkende nogle hensigts-erklæringer om at man vil spare 15 mia, hvilket aldrig kan nåes ved disse 12 min ekstra om dagen. Faktisk skylder S+SF at fortælle os, om så også visse overførselsindkomster (e.g. dagpenge) skal reguleres med op, for så forsvinder hele den effekt S+SF (og AE) regner med. Iøvrigt er store dele af fagbevægelsen overhovedet ikke med på ideen om øget arbejdstid. Ellers skal disse 15 mia opnåes ved nogle forhandlinger med fagbevægelsen??? Forhandlinger om hvad?? Hvilke områder skal inddrages i disse forhandlinger?? Og hvor meget forventer man at opnå af besparelser på hvert enkelt af de udvalgte områder??

Man kan være enig eller uenig med indholdet i regeringens “genopretningsplan”, men den er endog sædeles konkret.

Hvem er den tredje part i trepartsforhandlingerne? Er det ikke arbejdsgiverne? Og hvem siger egentlig at de bare nikker ja tak til den aftale som S-SF har lavet med LO? Nogen der har noget input her?

@ 24

Fin begavet retorik du lægger for dagen, men det understreger blot, at S-SF planen er hullet som en si, og at det hele er spin og reklame som passer til en reklameposter placeret i bagendenaf en bus.

Det går godt for Helle Thorning-Schmidt. Hun har sin faste defensor, Henrik Qvortrup, på TV2 og TV2 News. Hvis man skulle drille Qvortrup lidt, kunne man sige, at han er ved at minde lidt om Thomas Larsen, der af netop Qvortrup som bekendt blev betegnet som “his master’s voice” for sin loyale fremstilling af Anders Foghs budskaber.
Nu er Arne Hardis så også ved at være overbevist om hendes genialitet, og hans kollega Hans Mortensen har været det i årevis. Jeg kan huske, hvordan han mente, Thorning-Schmidt havde lammetævet Fogh i de direkte dueller under valgkampen i 2007.
Jeg kan stadig ikke forstå – men det er nok bare mig – hvordan man overhovedet kan fremstå som en seriøs statsministerkandidat og ditto potentiel udenrigsminister, når man skifter holdning så tit som Thorning-Schmidt og Villy Søvndal. Førstnævnte garanterede for blot 21 måneder siden, at hun under ingen som helst omstændigheder ville pille ved efterlønnen: http://kortlink.dk/7ufb og Søvndals zig-zag-kurs om efterlønnen trodser enhver beskrivelse. I efteråret 2009 udtalte han til Børsen, at SF var parat til at ændre på efterlønnen. Kort efter avisen var kommet på gaden, dementerede han. Den anden dag var han så igen parat til at ændre den for i går at udtale, at den ikke skulle forringes.
Den samme zig-zag-kurs gør sig gældende for makkerparret på stort set alle andre områder, såsom skatte-, udlændinge-, værdi- og EU-politik. Se også: http://kortlink.dk/7e69
Omvendt bliver Lars Løkke og Pia Kjærsgaard trukket igennem sølet, når de ændrer holdning, som det sås ved den nylige dagpengereform. Ja, der er forskel på at have magten og omsætte ord til lovgivning, i forhold til blot at komme med hensigtserklæringer, men alligevel er jeg med mine Venstre/DF-briller skuffet over den danske presse.

kære jan christensen; thorning genial? come on. jeg prøver at tolke, hvad indholdet af den røde plan er – og det må da være et mysterium for dig såvel som for jarl, hvorfor hun truer med efterløn og bål og brand, hvis ikke hun får gennemført en plan uden indhold??? det indhold har jeg forsøgt at botanisere i. hvad har det med thornings evner at gøre?

27,

Du har ret. Det ville afgjort kvalificere debatten, hvis HTS og W gjorde den så konkret, at det var muligt at forstå den.

39. Bare sådan af ren personlig interesse. Hvilke af dine indlæg skal man i fremtiden tage bogstavligt og hvilke skal man vælge at tolke som en gang hysterisk vrøvl? Man bliver jo lidt forvirret, når du sådan trækker i land.

Kan du eventuelt komme med en læsevejledning?

40, det kan jeg godt: “Genialitet” skal oversættes med “dygtighed”.
Bortset fra det, kunne jeg godt tænke mig at stille dig to spørgsmål:
1: Er du uenig i, at Socialdemokraterne og SF får medløb i medierne i øjeblikket?
2: Er du uenig i, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal er vendekåber af rang?
I øvrigt kan du jo bare lade være med at læse- og kommentere mit “hysteriske vrøvl”. Jeg har det selv på samme måde med visse debattører på andre fora.

I vil i princippet gerne være med til at ændre efterlønnen?

 »Ja, men vi har ikke noget stort behov for det. For vi kan nå det, vi gerne vil nå, med andre virkemidler, « siger Søvndal.

29. september 2009

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1832831.ece?page=1

En ny regering skal ikke have reform-angst, siger han. – Vi er parat til at lave reformer for at skaffe ekstra hænder. Men vi siger samtidig, at det kan gøres uden at forringe efterlønnen.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/09/29/095553.htm?rss=true

Sådan et par timer efter.

#36

I et indlæg herinde skrev du d. 1 juni at du havde stemt på DF for sidste gang, nu skriver du at du har Venstre/DF briller på. Medmindre der er en god forklaring, så virker det ikke så heldigt at angribe andre for konstant at skifte mening når du også selv åbenbart gør det?

43, når jeg skriver Venstre-/DF-briller, skal det forståes sådan, at jeg holdningsmæssigt ligger et sted mellem de to partier. Hvordan du derudaf kan udlede, at jeg vil stemme på DF næste gang, må stå hen i det uvisse.
Når jeg overhovedet nævner det, er det for at vise, at jeg spiller med åbne kort. Jeg påstår ikke, at jeg er en neutral, politisk iagttager. Hvem er i øvrigt det?

45, og det har selvfølgelig ingenting at gøre med, at du er nuværende socialdemokrat og tidligere SF’er, for alle kan jo se, at Villy og Helle virkelig er to principfaste politikere, der holder, hvad de lover.

46. The dark side clouds everything. Selvfølgelig ser man ting gennem sin egen optik, men derfor behøver man jo ikke være et røvhul.

Danske lønmodtagere vil få velbetalte, fremtidssikrede
job, der sikres mod løndumping inden
for rammerne af en styrket dansk model. Til
gengæld vil den gennemsnitlige arbejdstid skulle
stige med 12 minutter om dagen i gennemsnit.
Med fuld løn naturligvis.

“Hvis man virkelig fik det effektueret, at alle arbejder en time mere om ugen – uden omkostninger – så vil det sandsynligvis give de 15 mia. kr., S og SF henviser til. Men hvordan skal det effektueres?,” spurgte Hans Jørgen Whitta-Jacobsen retorisk.

http://borsen.dk/politik/nyhed/184470/

48.
Det uheldige er at ingen politikere og journalister tillægger vismændende nogen form for autoritet og derfor fløjter på deres anbefalinger og advarsler – desværre er S-SF plan helt uanvendelig og VKO plan utilstrækkelig og eneste sammenhængende og troværdige plan leveres af LA.

Og i min optik forkæles S-SF i øjeblikket af pressen hvor ingen stiller spørgsmålstegn ved deres luftkastel og det er skammeligt når konsekvensen af deres politik er økonomisk ruin og gældsættelse af landet i Ankerske dimensioner.

Citat af Rune Lykkeberg, weekendredaktør på den højborgerlige avis, Information, i dagens udgave af Søndagsfrokosten på P1: “Det interessante ved Helle Thorning-Schmidt det er, at det er meget svært at finde ud af, om hun overhovedet har nogen holdning til noget som helst, for hun synes at have været overalt på alle politikområder”. Hør selv ved at klikke på følgende link: http://kortlink.dk/7uuh (fra 6.19 min.)
I al beskedenhed siger Lykkeberg fuldstændig det samme som undertegnede i flere omgange har sagt, så helt galt på den er jeg og andre, der har påpeget Thorning-Schmidts “fleksibilitet” åbenbart ikke.

@50

Ja ikke alle kan være så urokkelige som minimalstats Fogh eller……….

@49

Hvad er det for en troværdig plan LA har fremlagt som er i tråd med hvad vismændene siger ?

51, ja, hvis der er én, der har kritiseret Fogh for hans opportunisme, er det mig. Du kan selv se på min blog.
Når jeg nu skriver igen, var det dog mere, fordi David Garby bad om en læsevejledning til mine indlæg. Derfor vil jeg skynde mig at nævne, at betegnelsen “højborgerlig” om dagbladet Information IKKE skal forståes bogstaveligt. Der er derimod tale om ironi, et fænomen, der er temmelig udbredt i mange lande, herunder Danmark. Også flere fremtrædende politikere, som bl.a. tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, da han udstedte sin efterlønsgaranti, har tidligere benyttet sig af det, men ligesom det er tilfældet med David Garby, troede hans vælgere desværre hans løfte skulle forståes bogstaveligt. Måske ville Danmark den dag i dag have en socialdemokratisk-ledet regering, hvis de røde vælgere ikke havde været så fatsvage.

@52

Det vil sige at du ikke mener at Information er højborgerligt konservativt ?

Det var engang en venstre orienteret oppositions avis.

Nu er det vist bare et elitært blad uden en klar målgruppe.

#52 Tænk, jeg troede at vi faktisk har en socialdemokratisk-ledet regering. Den optræder blot under scenenavnet VK 🙂

51.

Fjerne efterlønnen

halvere selskabsskatten

fjern marginalskatten på arbejde

reducere den offentlige sektor med 40.000 ansatte til Nyrup Niveau

Alle ovenstående forslag er taget fra diverse kommisionrapporter som desværre ikke er blevet implementeret af en handlingslammet VKO-regering i gode tider.

Ovenstående vil sikre langt flere jobs, vækst og velstand og vil kunne sikre velfærden bedre end både VKO planen og S-SF planen.

Lukket for kommentarer.