Kategorier

Genskabte Løkke troen på projektet?

I weekenden holdt Venstre sit landsmøde i Odense, hvor situationen for statsminister Lars Løkke Rasmussen i god tid af pressen blev udlagt som noget nær sidste chance for at undgå det truende nederlag, som stort set alle i det politiske miljø – fraregnet måske kernen i regeringspartierne og DF og deres nærmeste rådgivere, som (bliver stadigt færrere!) – tror på, er uundgåeligt. Måske blev der lidt flere hos kernetropperne, som fik fornyet håbet om, at VKOI klarer skærene, når folketingsvalget kommer inden for senest 12 måneder.

Alle odds taler imod regeringen. Dens levetid. Dens regeringsleder som fortsat har sit gennembrud til gode, hvad angår at sætte sig i respekt i forhold til offentligheden, pressen, vælgerne. De konservatives leder, som de fleste regner for færdig i dansk politik. Sagerne, som nærmest står i kø for at stjæle billedet fra regeringens noget uklare politik. Nej, der er ikke mange lyspunkter. Og dog.

Alligevel så er det forbløffende at blå blok af vælgerne faktisk ikke er dømt længere ude end de er. Især når 2010 har været både Løkkes og navnlig de konservatives Lene Espersens annus horibilis, hvor stort set alt er gået galt. Ingen kan huske, at en i forvejen rimelig respekteret partileders tillid og navnlig respekt hos vælgerne er smeltet ned på så kort tid.

Et af de få lyspunkter for regeringen er, at spørgsmålet om økonomien forventeligt bliver det altafgørende tema i den kommende valgkamp. Og netop økonomi er det eneste sted, hvor vælgerne stadigvæk har en relativ marginal tørre tillid til de borgerlige. Det er derfor ikke raketvidenskab at regne ud, at netop VKs strategi er at føre en valgkamp på, at et flertal af vælgerne på valgdagen – trods alt '“ har større tillid til regeringen end en usikker økonomisk politik skruet sammen af rød bloks angivelige 'økonomiske troldmænd' i skikkelse af skyggefinansminister Henrik Sass Larsen og skyggeøkonomiminister Ole Sohn.

Ny forskning peger på, at flere vælgere bruger målingerne til at angive en løbende utilfredshed mere end en egentlig politisk præference på valgdagen. Hvis det er sandt, så kan blå blok og især Venstre søge trøst i de interne målinger, som skulle vise at den store og stigende gruppe af tvivlere ca. to tredjedele af vælgerne hælder til at stemme borgerligt. Om det er nok, hvis der var valg i morgen? Næppe.

Jeg vurderer, at oppositionen har 80 procents chance for at vinde et folketingsvalg.

Gør Lars Løkke det så elendigt hele vejen igennem? Nej. Han fx holdt en hæderlig åbningstale og en rimelig god tale på landsmødet. Men ingen af talerne er nogen, man vil kunne huske om få år, måske bortset fra den aggressiv del af talen, hvor han gik i kødet på oppositionen, og at Løkke nærmest højtideligt svor, at han var garanten for en “ansvarlig” økonomisk politik. Og at han hellere ville gå ned med flaget end at føre en uansvarlig økonomisk politik i stil med oppositionens gavebod.

I dele af pressen var der en slags naiv forhåbning om en prædestineret nedsmeltning af statsministerpartiet for åben tæppe her i weekenden. Det skete imidlertid ikke. Vanen tro havde 'nogen' i Venstre udtrykt kritik af Løkke og ledelsen forud for landsmødet. I år var det således en række V-borgmestre, der havde deltaget set med ledelsens øjne lidt for beredvilligt i pressens leg med henblik på at skabe den rette forudgående stemning af “krise”, som dog et eller andet sted unægteligt jo ER en kendsgerning. I gamle dage var Clausescu og Anders Fogh gået amok med køller, mens Løkke nøjes kun med at surmule i smug. Politikens rundspørge blandt V-borgmestrene lykkedes derfor ikke mht. at ødelægge stemningen.

Men da landsmøde gik i gang fremstod det som en troværdig politisk samling bag Løkkes lederskab. Ikke engang omtale af Søren Pinds 'sager' fulgt af ministerens frådende frontalangreb på en BT-journalist og efterfølgende hastige og kloge tilbagetog kunne ødelægge landsmødestemningen. Der var ellers nok at være trist over. Pressen kastede sig siden over analyser af den officielt bilagte 'kronprinsestrid' mellem skatteminister Troels Lund Poulsen og hans forgænger V-næstformanden Kristian Jensen. Imidlertid viste en måling blandt vælgerne i dag i Børsen at især Troels Lund Poulsen med kun 5 pct. mildest talt ikke er i nærheden af at folkelig opbakning som efterfølger til Løkke på V-formandsposten, mens den nuværende V-næstformand får 18 pct. (Knapt halvdelen vil ikke svare eller peger på mindre oplagte kandidater). Og hvad med rivaliseringen? Ja den lever stadig i bedste velgående. For et par måneder siden mente skatteministeren, at man skulle glemme alt om skattelettelser. På landsmødet slog næstformanden til gengæld fast, at man ikke kunne være liberal uden at ville arbejde for at sænke skatterne. Så er fronterne trukket op.

Hvad foregik der ellers?

Jo. Familien Ellemann med Uffe, fru Alice og miljøministeren og hendes bror Jacob Ellemann '“ ny V- folketingskandidat – sås samlet i færd med 'working the room' blandt græsrødderne på landsmødet. Det var ellers ikke noget Uffe gad, da han stod i spidsen for partiet, men nu gælder det børnene! Her mener de fleste at Karen har floppet fatalt, mens juryen stadig er ude mht. bedømmelsen af Jacob. Vi får se. Men da han er Uffes søn, så får han en fair chance (som også søsteren fik i sin tid). Det skylder man ikke mindst det fædrene ophav, som stadig vækker varme følelser i baglandet.

Benævnte Pind holdt ifølge journalister og mange andre iagttagere landsmødets bedste tale, der betog forsamlingen med en patos, der ikke er set siden Uffe Ellemann-Jensens dage, hvor den daværende formand – og gruppeformand Ivar Hansen '“ altid evnede at tale forsamlingen varm. I Venstre er der '“ ligesom alle andre steder – to holdninger til Pind. Dem som lader sig indfange af hans charme, vid, retorik mv. og dem som er dybt skeptiske. I weekenden blev skeptikerne pludselig i mindretal. Derfor måtte den uofficielle høvding over det magtfulde jyske Venstre Carl Holst iværksætte noget der minder om en kampagne, der fik pillet glansen af Pind igen. Al balladen omkring Pind havde nemlig “taget fokus” fra Lars Løkke og landsmødet, var Holst vurdering. Det havde han ret i, men ikke desto mindre så var både '“ pressens vurdering og reportage fra landsmødet '“ faktisk primært positiv overfor Pind. Formentlig udelukkende takket være hans tale, som nogle Venstrefolk mener, skrev Pind ind i rækken af mulige tronprætendenter. Det gør det nok værd for pressen at tage endnu en tur igennem Pinds bilagsbunker for at finde et eller andet. Pind skal blot lære, at han skal huske at sige 'tak til', når det sker.

Men når slutfacit skal slås, så lever regeringsprojektet stadigvæk. Det og partiets græsrødder på landsmødet fik lidt ilt med Løkkes tale '“ som mange har meget forskellige vurderinger af – og der blev indpodet lidt tiltrængt gejst i masserne. Vurderingerne rækker fra bestået hos pressen'“ og hos V-deltagerne '“ mere end det. Enkelte taler ligefrem om det bedste landsmøde i mange år.

Landsmøde eller ej. Regeringen og blå blok skal finde melodien. Foreløbig har man spillet endnu et kort af hænde, da Liberal Alliance forlod finanslovsdrøftelserne. Nu har rød blok endnu et argument i arsenalet mht. at udstille den borgerlige uenighed vs. den evige politiske splittelse i rød blok,.

P.s. Jeg er i øvrigt selv blevet gjort til genstand for BTs i det politiske og journalistiske miljø stærkt omdiskuterede journalist '“ og med efter mine oplysninger to tabte pressenævnssager i bagagen – Lars Fogts sikkert gennemgribende og tilbundsgående undersøgelse af udviklingsminister Pinds virke. Både før og efter han blev minister, som ovenpå Thorning-sagen utvivlsomt har til hensigt at genskabe BTs selvforståelse som 'politisk uafhængig avis'. Han har således søgt aktindsigt i evt. mailkorrespondence mellem min ringhed og udviklingsministeren sikkert i lønligt håb om at finde et eller andet kompromitterende. Desuden er det formentlig også sket, fordi jeg i en intern, men åben diskussion på Facebook har tilladt mig at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Fogt i sin tid gik frivilligt fra Ekstra Bladet eller ej. Kendsgerningerne indtil videre siger, at Fogts afgang var frivillig, men oplysninger som er tilgået mig, gør, at jeg dog ikke er 100 pct. overbevist herom. Offentlighedsloven er krystalklar: journalister kan frit aktivere embedsmandsapparatet, hvis de ønsker adgang til ministeriernes arkiver. Jeg ønsker ingenlunde det system ændret, men stiller mig noget uforstående og undrende overfor, at pressens repræsentant efter min vurdering helt grundløst (mis)bruger systemets ressourcer, blot fordi jeg få dage før ytrer mig om hans person på Facebook. Jeg lever skam med det, i det jeg intet som helst har at skjule, men stiller mig dog alligevel noget uforstående overfor, hvorfor en blogger/borger/samfundsdebattør skal gøres til genstand for, at en sikkert dybt forurettet journalist tilsyneladende skal hævne sig ved at dyre konsulenter i udenrigsministeriet skal bruge arbejdstid på at behandle hans mildest talt latterlige forespørgsler om aktindsigt. Og i øvrigt uden at der mig bekendt kan gives nogen som helst journalistisk begrundelse for at anmodningen sker. (Jeg har slet ingen politiske eller økonomiske interesser i denne del af udenrigsministeriet, som Pind er minister for) Jeg opfatter denne specifikke anmodning om aktindsigt som noget i stil med mild chikane eller magtdemonstration fra en pikeret journalists side, hvilket også er med til at overbevise mig om, den mig flittigt bibragte og derfor efter min vurdering særdeles udbredte opfattelse på hele Christiansborg og Omegn af benævnte Lars Fogt som værende decideret “skør i bolden”. Om det er sandt eller ej er så en klinisk vurdering, jeg ikke er i stand til at kunne foretage.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

55 kommentarer til “Genskabte Løkke troen på projektet?”

Der er absolut ingen “særdeles udbredt vurdering på hele Christiansborg og Omegn af benævnte Lars Fogt som decideret ‘skør i bolden'”, som du skriver. Hvilken særegen adfærd skulle han dog have udvist, som kunne skaffe ham et sådant rygte i så brede kredse? Har han for nylig smidt tøjet i presselogen eller noget i den stil?

Jeg kender Lars Fogt (har arbejdet sammen med ham på Berlingske Tidende), og jeg kan overhovedet ikke nikke genkendende til det, du skriver.

Der er vist kun dig og Pind, som sidder og bestøver hinanden med smæderier om Fogt. Pind siger, at han ved, at Fogt er blevet fyret fra Ekstra Bladet. Det har han fra dig (og det passer ikke). Du siger, at Fogt er skør, og at hele Christiansborg taler om det. Men du har det formentlig kun fra Pind (og det er heller ikke sandt). Og sådan kan I sidde og lege hinandens kilder i en fælles bestræbelse på at karaktermyrde en insisterende journalist, som for tiden gør livet lidt surt for Pind.

Smukt er det ikke, Jarl.

1. “Der er vist kun dig og Pind, som sidder og bestøver hinanden med smæderier om Fogt. Pind siger, at han ved, at Fogt er blevet fyret fra Ekstra Bladet. Det har han fra dig (og det passer ikke).”

Det har han IKKE fra mig. Jeg har ingen konkret 1. håndsviden om den sag.(Om end der er tilgået mig oplysninger som gør, at jeg tillader mig at tvivle) Så det forstår jeg faktisk ikke at du kan skrive, Ole. Det må være gætværk, fordi du har fulgt debatten på Facebook, men du gætter så forkert.

Vurderingen af Fogt deler du ikke. Men det ændrer ikke ved at JEG så rigeligt er bibragt den vurdering i det politiske miljø og selv er blevet bestyrket i den i mødet med Fogt. Du er så uenig. Fred være med det.

Det er smukt af dig at stå op for en tidligere kollega Ole. Men han fortjener det efter min mening ikke.

Du er en blid eksaminator. Uden en eller form for en game changer, så er der ikke rigtigt noget der tyder på at regeringen skulle have i nærheden af 20 procents chance for overlevelse.

Blot et par spredte kommentarer.

Du skriver: “Men ingen af talerne er nogen, man vil kunne huske om få år, måske bortset fra den aggressiv del af talen, hvor han gik i kødet på oppositionen…”

Undskyld. Hvis du om en uge kan finde bare tre almindelige vælgere, der kan nævne bare et citat fra talen, så vil jeg være dybt imponeret. Den slags taler er henvendt til baglandet og “the chattering class” og det er vel kun et par tusinde mennesker der fulgte med på News, der i har hørt den.

Du skriver videre: “I dele af pressen var der en slags naiv forhåbning om en prædestineret nedsmeltning af statsministerpartiet for åben tæppe her i weekenden. Det skete imidlertid ikke.”

Når man vurderer politik handler det jo oftest om personer eller partier lever op til forventningerne, og man må sige at du i dette tilfælde ikke sætter barren for succes særlig højt. Skulle han underpræsterer på den skala, skulle han jo nærmest være dukket stangvissen op og brugt sin taletid på vittigheder om Villy Søvndals ekskones menstruation:-)

Selv om nogen journalister måske håbede på et sammenbrud, så er det jo totalt urealistisk at forestille sig Venstres medlemmer gå amok for åben skærm. Selv de konservative klappede trods alt af Lene og hun er sit partis største problem.

Løkke på den anden side stadigvæk VK-regeringens absolut bedste, sidste og eneste bolværk mod S-SF, hvilket de to “pretenders” manglende opbakning, jo med al tydelighed afslører. Og han er vel også mange backbencher MF’eres bedste mulighed for at de kan blive genvalgt.

Re: Søren Pind så synes jeg, at hans tale (endnu engang) overbeviser mig om, at han vil være det klart bedste bud på en kommende leder af oppositionen. Han er, i hvert fald retorisk, klasser over alle andre i det parti.

Om Liberal Alliance er med i finansloven eller ej, tror jeg heller ikke man kan lægge alverden i. Debatten om “uenighed i regeringen/oppositionen” er vidst kun en der foregår blandt de allermest overbeviste. Marginalvælgerne er nok pænt ligeglade (hvis de overhovedet opdager det).

Dit og Sørens lille mellemværende med Lars Fogt har jeg til gengæld ingen kommentarer til.

Og så velkommen hjem!

Er det samme Lars Fogt som skrev om svindlen med Ulandsbistanden?

Lige det, synes jeg var et imponerende stykke arbejde.

Håber meget valget bliver om ansvarlig økonomisk politik det burde kunne fjerne 5-10% fra SOSF

3. Mht at huske taler. Almindelige vælgere husker ingen taler.

Men det gør nørder som du og jeg. Det var vist sådan nogle som jeg, jeg havde i tankerne.

Mellemværende. Det er nu ikke mit ærinde. Jeg stiller mig bare uforstående overfor at man beder om aktindsigtsbegæring om korrespondence der omfatter min person fordi jeg ytrer mig kritisk om en journalist på Facebook.

Iøvrigt er det vist fair at sige, at mange Christiansborg-journalister – bedømt på reaktionerne på facebook – helt sikkert deler Ole Birks opfattelse. At det er “onde Pind” og mig som har rettet kanonerne mod stakkels Lars Fogt, som nu er kommet i klemme fordi han bare passer sit arbejde med at skrive grimme ting om Pind.

I morgen er det noget med at Pind har skulket fra et møde fordi han var syg. Og så skal verden vide gennem BT at han har et eller andet kort hos Sand. (som han selv har oplyst om)

Jarl, du behøver ikke overbevise mig om at B.T.s journalister er nogle idioter. Jeg er bare ked af at denne erkendelse fra dig og andre Venstrefolk først kommer nu og ikke for fire måneder siden, da det var en politisk modstander, der var udsat for en urimelig hetz, som viste sig at være hel grundløs (og som Søren Pind i sin fine tale i weekenden lige mente han skulle køre af en gang til!).

Og som tak for den omgang, vil jeg tillade mig at sidde og heppe på Simon Andersen, Olav Skaaning Andersen, Thomas Krog og Lars Fogt når de skal forsvare deres store journalistiske afsløringer.
Sådan er reglerne, når man rækker fanden en lillefinger…

Btw: Jeg så Løkkes tale i weekenden og det eneste jeg kan huske nu er at han vil have, at vi skal leve af gymnasieelever i fremtiden. Det gav en sjov association til filmen “Vi Lever” 🙂

Jeg tror Søren Pind allerede selv har bevist hvem som er kugleskør med sine ukontrollerede vredesudbrud manglende respekt for at sprede krænkende – og forkerte – oplysninger om navngivne personer. Manden har spredt så mange løgne at han får afdøde Svend Auken til at være det rene sandhedsvidne. Og har allerede vist en karakterbrist, der gør han aldrig kan komme højere i systemet.

Jeg mindes heller ikke megen forargelse på denne blog, da HTS blev kørt gennem BT’s journalistik. Tvært imod, det var vist nogle af de vilkår hun måtte leve med (og burde have været bedre forberedt på)….
En tilsvarende betragtning må vel gælde BÃ…DE for frihedsministre og højtprofilerede politiske bloggere??

Hej Jarl,

Du skal have stor ros for, at du bruger det fine ord “ingenlunde”, som ellers er gået noget af mode. Bortset fra det er dit P.S. nu et temmelig tyndt angreb på Fogt, som efter min mening har fat i den lange ende i sagerne om Søren Pind. Det er jo helt ud i hampen, at han som folketingspolitiker for et regeringsparti skriver fortrolige breve til justitsministeren, for at pleje interesser for folk, som både betaler ham løn og lader ham bo gratis. Det virkeligt foruroligende er, at Pind ikke kan se, at han skulle have gjort noget som helst galt; det er ikke ulig Peter Brixtofte, en anden talentfuld politiker, som overhovedet ikke kunne indse, at reglerne også skulle gælde for ham.

Jeg har meget stor sympati for Pind som politiker og holdningsmenneske, men jeg forstår ved gud ikke, hvorfor man som minister partout skal have et snottet rabatkort hos Sand, når man VED, at BT og Ekstra Bladet elsker den slags historier (ledsaget af de planmæssige forargede kommentarer fra oppositionen og Claus Haagen Jensen).

Hvor mange af den slags sager skal der til, før politikere og ministre bliver klogere?

Og så nytter det ikke noget at karaktermyrde og skælde ud på BT-journalisten. Det er 100% Pinds egen skyld (og det har her ingen betydning, at han har spillet med åbne kort).

10, 11 og 12.

Jeg er er enig i, at udviklingsministre, frihedsministre og ledende politikere skal kunne forsvare deres handlinger herunder rabatordninger hos herreekviperingshandlere mv. Ja faktisk alt.

Kan man ikke det, så får man et problem. Hvad man ikke kan forklare – ja det kan man ikke forsvare.

Jeg synes selv der er vigtigere ting i politik end at Pind i sin tid har fået et rabatkort hos Sand. Men det må han selv forklare. Og hvis reglerne er overtrådt – og/eller “den offentlige mening” er at det forargeligt, så giver det sig selv. Der er vist ikke rigtigt andre gangbare synspunkter end netop det.

Men alt det ændrer ikke ved, at jeg hverken bryder mig om Fogts arbejdsmetoder, journalistik eller det faktum at han søger aktindsigt hos udviklingsministeren for at granske i vores mailkorrespondence, formentlig kun fordi jeg “den højtprofilerede blogger” har ytret mig kritisk om journalisten på Facebook. Det er sådan set det, som mit PS handler om.

Vedrørende Pind, er der så nogen som kan oplyse om sagens substans?

I udgangspunktet er jeg enig i, at Pind burde undlade at skrive til Lene E – han burde få et andet bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformanden til det, hvis han/de mente der var et problem.

Men – og det er et stort men – hvis det er korrekt, at finansiel stabilitet kun ville forlænge selskabets lån, hvis selskabet samtidig stillede en garanti for udvedkommende lån til en ikke længere ansat direktør, så har Pind jo ret i, at det er den egentlige skandale… Jeg kan ikke umiddelbart set nogen steder, at BT har behandlet den del af historien?

Og så boede Pind vel ret beset ikke gratis – i udgangspunktet havde man aftalt, at han kunne bo gratis i 6 mdr. og derefter betale. Men da ejendommens ejer gik konkurs, så kom Pind jo rent faktisk til at betale…

Vedr. sand kortet, så burde Pind nok have set den historie komme – jeg ville dog gerne hører fra Sand, hvor mange der egnetlig har sådant et kort. Hvis det er udbredt, så gør det jo Pinds problem tilsvarnde mindre…

vh
Anders K

Vil nu mene at Pinds reaktion (overreaktion) på BTs skriverier peger i retning af en alvorlig “skør i bolden” lidelse…

@14
Hvis regeringen har fastlagt interne spilleregler for ministres forbrug af gaver, sponsorater og lignende, og Søren Pind befinder sig på den gale side af disse guidelines, kan det vel være flintrende ligegyldig hvor mange rabatkort Sand har sat i omløb?

Finansiel Stabilitets faktiske opførsel har ikke særlig meget med Pinds sag at gøre – uanset hvad skal han ikke anvende sin priviligerede adgang til ministeren til at hjælpe personer, som betaler ham løn. Det er helt sort, at han ikke selv kan se det.

Og til Jarl: Du ER en højtprofileret blogger, og dine kommentarer på Facebook og her har tydet på, at Søren Pind kunne have fået informationer fra dig, så ansøgningen om aktindsigt er da helt fair game. Hvad havde du forestillet dig? Faktisk er der jo stadig en del, der tyder på, at Søren Pind ikke har andre “oplysninger” om Fogt, end hvad du har delt ud af.

@ 15
Jo, det har betydning hvor nemt rabatkortet kan erhverves. Offentlig ansatte og ministre må ikke få særlige fordele fordi de er offentlige ansatte eller ministre – men de må jo gerne få et rabatkort, hvis de kan få kortet på samme betingelser som andre.

Umiddelbart forstiller jeg mig ikke, at Sand deler ud af de der kort – men hvis f.eks. alle der køber for mere end 10K om året hos dem kan få et kort, så bør Pind også kunne få et kort, hvis han opfylder betingelsen.

@ 16
Jeg er enig i, at hvis det selskab Pind sidder i bestyrelsen i har et problem, bør det være selskabet der retter henvendelse og ikke bare Pind. Det er ikke særligt elegang – men det har da i høj grad betydning om han har ret eller ej.

Hvis finansiel stabilitet har handlet forkert på en eller anden måde, så er det da i høj grad relevant. Der er tale om et meget magtfuldt statsligt aktieselskab. Hvis de overtræder deres beføjelser er det da en større skandale end at Pind påpeger det.

vh
Anders

17. OK. Fair game – det mener jeg så ikke, det er.

Derved er ballet jo åben for, at alle og enhver kan søge aktindsigt mht. journalisters kilder når de er ministre.

Det vil JEG så ikke gøre, men der er da intet til hinder for det.

Og lige engang til for Prins Knud; Jeg er ikke kilde til nogetsomhelst i denne sag.

Blot til almindelig oplysning om Lars Fogt:

Han har gjort det til sin levevej systematisk at søge aktindsigt om alt tænkeligt.
Og, som skrevet står, “Søg og du skal finde!”.
Og det gør han så. Derfor kommer der fra tid til anden mere eller mindre relevante historier fra hans hånd.

Lars Fogt er ikke synderlig vellidt blandt de journalister, jeg kender. Animositeten skyldes især, at han “outede” en journalistpraktikant fra Berlingske, som var taget til Iran for at skrive om protesterne mod det nylige fup-valg.
Det kunne have kostet journalistpraktikanten livet.

Man kan læse den rimeligt chokerende historie her:
http://journalisten.dk/sadan-faengsler-du-din-kollega

#18 Jeg deler faktisk ikke din opfattelse af, at det er relevant om Pind har ret eller ej… Som jeg ser det, er det interessante om/at han har brugt sin stilling til at fremme behandlingen “sin” sag. Dén lektie lærte Frank Jensen vist i sin tid som justitsminister:-)(nå ja, hans sag var lige et par takker værre)

@21,

Lars Fogt “outede” ikke journalistpraktikanten. Som der står skrevet i det, du selv linker til, er det ekstrabladet.dk, der først bringer historien. Herefter bringer stort set alle medierne den, inklusive B.T.

Det Lars Fogt blev kritiseret for i den sag, var at vildlede journalistpraktikantens søster for at få et citat ud af hende. Som en, der sad i umiddelbar nærhed af Lars Fogt, da samtalen foregik, kan jeg ikke genkende det billede, den kronik tegner af samtalen, selvom jeg naturligvis kun har hørt den ene halvdel.

23.
Som jeg husker historien, skrev stort set alle medier, at en dansk journalist var blevet fængslet i Iran.
Det var godt for ham, at dansk presse skrev om det, fordi det er velkendt, at regimet dernede har en vis følsomhed over for vestlig opmærksomhed.
Men det var kun BT, der skrev, at manden var dernede for at skrive om demonstrationerne.
Dette benægtede han selvfølgelig selv over for iransk politi, for en tilståelse havde været ensbetydende med en dom for “spionage”.
Derfor var det ikke ligefrem en venlig handling, da Fogt citerede hans søster for, at han var dernede for at “spionere”.

Igen: jeg skriver efter hukommelsen, hvis jeg husker forkert, må man bære over med min version.

24,

Nu har jeg tjekket i Infomedia den omtalte artikel, der blev skrevet den aften. Der står, at den journaliststuderende var i landet for at skrive om iransk politik. (B.T. 6.11.09, s. 26, vistnok kun andenudgaven) Det er samme formulering, jeg har set alle andre steder. Det der er ekstra i B.T. er, at søsteren udtaler sin bekymring fordi emnet er “forbudt og tabubelagt”.

Ifølge den kronik du selv linker til var det også DR2 der kunne berette, hvorfor den journaliststuderende var i landet.

Hvorfor have så travlt med at skyde på budbringeren (Lars Fogt) og forsøge at legitimere skyderiet?

Kan der være tvivl om, at Pind rigeligt ofte bevæger sig på kanten af nepotisme og lignende, eller kan der ikke? Og var det særlig smart af Pind at fare ud med udokumenterede beskyldninger mod en journalist? Er det specielt smart af Pind i dag at udtale til BT, at han ikke bare har et rabatkort, han måske/måske ikke burde benytte sig af som minister, men at han tilføjer: “jeg har brugt det, og jeg synes, at det er noget skønt tøj” og dermed går temmelig langt i direkte reklame?

Jeg kan forstå på Pinds FB-opdatering, at “det nu er mur- og nagelfast fra stats- og udenrigsministeriets jurister: Der er intet ulovligt ved det pågældende kort.”

Det vil næppe tilfredsstille BT. Jeg tror, vi får en ny Pind-historie ligeså længe som avisen føler, at de har historier til det. Pind skal ha nogen på frakken!

26. Nu spørger BT vel selv ministeren, og så svarer han åbent og ærligt om sine tøjpræferencer. Helle T kunne fx på et tidspunkt godt lide Gucci-tasker. Det var måske også reklame eller hvordan? 😉

Hvis Pinds henvendelse var så legitim og der ikke kan sættes spørgsmåls tegn ved den så kan man undre at han stemplede den både fortrolig og personlig.

At han som menig bestyrelsesmedlem i et ejendomsselskab føler sig kaldet til at rette en sådanne kontakt er besynderligt, det er jo en opgave der ligger hos en formand eller en direktør.

Hvad der er en ekstra krølle på historien er jo at han på pågældende tidspunkt var boligordfører.

Jeg synes ikke sagen er spor vigtig eller principiel men den fremstiller en Søren Pind der på trods al sin erfaring har en mærkelig evne til at blive komplet tonedøv og fuldstændigt miste evnen til at stikke en finger i jorden noget som jo også har præget ham tidligere men der var han da undskyldt med at han førte nogle vigtige ideologiske temaer frem både internt og eksternt.

Ritt sagde i sin tid nej til en trafikminister post fordi prisen for at hun skulle holde kæft var større. Det ville have klædt Pinden at kræve en større pris for at holde kæft en en udviklingsministerpost.

“Ritt sagde i sin tid nej til en trafikminister post fordi prisen for at hun skulle holde kæft var større. Det ville have klædt Pinden at kræve en større pris for at holde kæft en en udviklingsministerpost.”

Er det rigtigt? Jeg mener bestemt at kunne huske at Ritt sagde nej til Nyrup fordi trafikområdet ikke interesserede hende.

27.
Politikere kan lige som alle andre købe tøj, leje boliger, købe biler osv.
Men de er omfattet af statens habilitetsregler, som indebærer, at de ikke må modtage gaver (bortset fra mindre gaver ved mærkedage).

Pind har et problem, når han bor huslejefrit i 6 måneder. Skat vil formentlig ikke få svært ved at bevise, at han har fået særbehandling i forhold til ejendomsselskabets øvrige lejere.

Det er særdeles uklogt at sende et fortroligt brev til Lene E, hvor han forsøger at lette presset på nogle af de personer, han har et forretningsmæssigt samarbejde med.
Hvis han havde sendt det som et åbent brev eller skrevet et avisindlæg om sagen, havde der derimod ikke været nogen sag.

Om et rabatkort på 30 % til tøjmærket Sand er en ulovlig gave, synes jeg ikke står helt klart. Her vil det formentlig have betydning, hvem der ellers får rabatkort. Og ikke mindst: hvad kriterierne er for at få et sådant kort.
Men gætter jeg forkert, når jeg tror, han har fået kortet, fordi firmaet ønskede deres produkter synliggjort i medierne?
Hvis det er rigtigt, kan man argumentere for, at der er tale om en skattepligtig aflønning i naturalier.

Helle Ts tidligere forkærlighed for Gucci-tasker er uden betydning – medmindre hun har fået dem til favørpris af Gucci. I så fald er hun i samme situation som Pind.

Bær over med mig, hvis jeg afsporer debatten om Fogt, som jeg ikke vil blandes ind i.

Jarls blog indeholdt også nogle betragtninger om, hvem der gennem deres retoriske evner udfylder den uhyre vigtige funktion som kulturbærere i et parti.
Pind holdt en god tale. Den havde dybde, brod og en vision. Han afleverede den smukt. De gode lo, og de onde græd i minutterne herefter. Efter min mening brugte han sine 15 minutter langt bedre end de 90 minutter Løkke fordrev på at recitere tekstbidrag fra en håndfuld monkeywriters i sin – alt for lille – stab.

Kan Søren Pind på den baggrund og ud fra det ene kriterium udfylde rollen som formand? Jeg tror det ikke.

I mere end tyve år er jeg kommet ganske godt rundt i det politiske landskab. Mest som journalist, men før det også i mine yngre dage som politisk aktiv på venstrefløjen.

Tro mig, gode talere er en sjældenhed. Poul Møller var messiask i en konservativ forsamling. Pelle Voigt kunne lægge hele gymnastiksalen ned i SF. Svend Auken fik al tale til at forstumme, når han greb mikrofonen. Preben Wilhjelm var intellektuelt umulig selv for borgerlige at ignorere.

Kunne de blive gode formænd? Svend Auken fik chancen. Men blev han god?

Søren Pind læser vist med her på bloggen regelmæssigt.

Kan du ikke fortælle vælgerne hvorfor dit brev til Lene Espersen er mærket “fortroligt” hvis det var en naturlig del af dit bestyrelseshverv.

Det er det ganske givet men det er måske værd at
huske på til en anden lejlighed at den “den der levet stille lever godt” og ” man skal gå stille med dørene når man bruger sine forbindelser” kultur der præger dele af erhvervslivet nu rammer dig.
Spil dog med åbne kort.

Jeg ønsker Thorning som ny statsminister men blev foruroliget da jeg hørte Løkkes tale på News.
Jeg synes den var glimrende og med huskekager som træneren der ikke kunne få børnene til at skrive deres navn.

27. “Jeg kan forstå på Pinds FB-opdatering, at 'œdet nu er mur- og nagelfast fra stats- og udenrigsministeriets jurister: Der er intet ulovligt ved det pågældende kort.'”

Muligt, at det er nok til stille juristen Pind tilfreds, at det ikke er ulovligt.

Tilbage står bare, at det er decideret dumt ift. hans image og rygte. Og at det fjerner fokus fra politikken.

Men hvis Pind synes, at 30% hos Sand er en tur igennem BT-møllen værd, så fred være med det.

Det er vist kun et par dage siden at det ifølge Søren Pind var mur og nagelfast at journalisten var blevet fyret fra EB.

tidligere var det mur og nagelfast og bakket op af Bech-Bruun at finansiel stabilitet var på afveje.

Lene Espersen måtte stå til spanking fra Fogh da hun lånte galla kjoler fra kendte designere fordi det var i strid med gældene regler at promovere enkelt produkter hvilket Lars Løkke bakkede op da han valgte ikke at cykle i reklametøj fra Rynkeby.

Om reglerne er rimelige eller ej vil jeg ikke tage stilling. Juraen er jeg ikke kompetent til at bedømme.

Men at Pind ikke kan se at særlige rabatter og store tjenester fra erhvervslivet er et no go er for mig ganske ufatteligt og sammenligningen med Brixtoftes manglende forståelse for at reglerne også gjaldt for ham er ganske på sin plads.

@Jarl Fra socialminister til trafikminister !!! Tro mig grunden var ikke at trafik ikke interesserede Ritt men hun ville have mere for at holde kæft og det fik hun jo så også må man sige.

32. Har du gået på universitetet i din venstreorienterede fortid, Søren?

jeg kunne godt tænke mig at høre hvilket logisk princip, du lærte om der for at kunne komme op med den slags nonsens.

En politiker er en god taler ergo er en politiker sandsynligvis en elendig formand.

Barack Obama er en god taler ergo er …. NÃ… NEJ!!

Sikke noget vrøvl.

BTW – jeg tror nu ikke Pind p.t. er valgbar som formand.

35.

Tro dig? Undskyld. Var du en af de centrale spillere i Socialdemokratiet omkring 1993, sådan at du bare VED at det var sådan det gik til? Lidt flere informationer om hvor din placering var i hierakiet eller hvem du har talt med fra dengang, før jeg kan tage den slags spekulation om Ritt alvorligt. 🙂

“Juraen er jeg ikke kompetent at bedømme” – Men du holder dig ikke desto mindre ikke tilbage med dine sikkert kyndige vurderinger herom 😉

36. Pind ER ikke en seriøs formandskandidat. I hvert fald ikke lige nu – og den eneste grund til at nogen spekulerer i det er på grund af hans tale på landsmødet i weekenden.

Men tro mig Lasse. Otte dage i dansk politik er meget lang tid. Der er ikke mange, der husker den svipser, hvis der fx. om fem år skal vælges ny formand for Venstre. Pind bliver i hvert fald ikke fravalgt på grund af den udtalelse. Det er trods alt i petitesseafdelingen.

Og så lige generelt om Pind: Der er INGEN i dansk politik som har fået så mange høvl og som stadig står som NETOP Pind. Han har råstyrke som få. Der er måske kun Pia Kjærsgaard, Løkke og Helle Thorning, som har fået ligeså megen skæld ud. Og Pind har fået det jævnligt lige siden han begyndte i politik for snart 20 år siden.

Jarl

Det jeg skriver om Ritt og trafikminister tilbuddet kan du godt betragte som fakta.

Derudover så skrev jeg at jeg ikke ville lave juridiske vurderinger og dette har jeg også afholdt mig fra.

Som du måske husker fra Lene Espersen og designertøjet har den nuværende regering væsentligt strammere selv pålagte regler for hvad ministre kan tillade at tage imod.

Det ved jeg det ved du og det ved Søren Pind også. Derfor er al logik og sund fornuft at han forsøger at lade embedsmænd frikende ham når det ikke er de officielle regler der skal afgøre sagen.

Du roser hans evne til at navigere i stormvejr men problemet for ham er jo at det altid er ham selv der skaber det og han kommer altid til at skygge for sagen ved sid frembusende meget lidt eftertænksomme adfærd. Han er en person der skiller og ikke en der samler og al respekt for det men leder bliver den slags personer jo bare ikke.

Han elsker vist kampen for meget.

Vi husker alle hans opgør med voldsomt mange både i partiet og udenfor men jeg tror desværre mange har det som jeg og kun husker hvem han sloges med og ikke om hvad og hvad er det så værd i politik.

Hvordan kan det forklares, at Søren Pind har boet gratis i 6 måneder i et af Danmarks dyreste områder? Det nytter ikke noget at forsvare sig med, at man efterfølgende ville have betalt og at selskabet gik konkurs.

Det står til troende, at Søren Pind (ligesom Ritt Bjerregaard i 1991) har fået en dyr bolig stillet til rådighed som vennetjeneste og ikke (endnu!) føler sig hverken skattemæssigt eller moralsk anfægtet af det.

Det er rigtig skidt for politiker, som jeg ellers agter højt!

Det øvrige fnidder på denne blog tråd er mindre detaljer og opleves som afledningsmanøvrer fra det væsentlige i sagen.

38. Fordi du siger det, så er det fakta? 🙂 Javel ja. Undskyld, men puster du dig ikke en anelse op? Denne diskussion foregår på en blog – og IKKE på en bodega i provinsen om jeg må være så fri.

39. Prøv lige at læs mit blogindlæg igen. Det handler om Venstres Landsmøde – ikke om Søren Pind. Det er så det debatten handler om, men det er jeg altså ikke herre over.

At jeg så “i et ps” meddeler hvad der sker, hvis man deltager i en debat på FB om Lars Fogt, det er så en anden sag.

Mht fakta. Jeg ved godt at I er mange socialdemokrater, der bruger jeres tid på propaganda for en ny rød regering også her på bloggen, men fakta er stadigvæk, at Pind IKKE boede gratis i seks måneder. Han endte jo med at måtte betale for disse måneder. Derfor er det jo forkert, når du skriver han har boet gratis.

Du kan ikke vide med sikkerhed, at Pind ikke har ret, når han siger at han forhandlede sig frem til seks måneders gratis husleje på grund af konjunkturerne. BT mener, at der er et sammenfald, men der er ingen kendsgerninger der beviser, at Pind har skrevet et brev for til gengæld at få huslejefrihed. Det er jo der antydes i BTs artikler, men det er jo ikke bevist.

Så det står ikke “til troende”, som du skriver.

@ 37

Der er da ingen tvivl om at Ritt følte at Nyrups “generøse” tilbud om en trafikministerpost var et slag lige i ansigtet og en hån mod Ritt’s fløj i socialdemokratiet. Nyrup gav alle kerneministerierne til sine egne støtter. Selvfølgelig vil mange sige, men det gjorde jo kun at fløjkrigen konstant var ved at gå i udbrud i 90’erne. Det var godt set at placere Auken i miljøministeriet, hvor han kunne opbygge sit eget emperie, hvis han ellers holdte kæft når det handlede om finans, social og udenrigspolitik. Men kun at tilbyde Ritt trafikministerposten var at gå over grænsen. Det ville nogenlunde svare til at give Mette Frederiksen en post som minister uden portefølje efter et folketingsvalg. Ritt sagde klart nej og fik foræret kommisærposten foran næsen på Bjørn Westh, der skulle have været betalt tilbage for hans støtte under formandsopgøret.

39.
Enig, men jeg håber dog, at du vil bidrage til at forklare Søren Pind ´s ageren med samme iver, som du kaster lys på Lars Fogt ´s omdømme og journalistiske virke.

39.
Det er ikke afgørende, om der er sammenfald eller ej med det pågældende brev til Lene E.. Det er kun med til at gøren sagen ekstra alvorlig, hvis det skulle være tilfældet.

Det eneste, jeg lige vil bidrage med her, er en lille rettelse til indlægget: Der findes intet Udviklingsministerium.

Det vil af denne grund unægtelig være svært for dig, Jarl, at have politiske eller økonomiske interesser i et sådant ministerium 😉 På det punkt tror jeg dig derfor 100 procent!

De, der på anden vis er interesserede i substansen i ‘frihedsministerens’ virke, kan derimod læse med her: http://magasineteuropa.dk/?p=1157.

43. Hvorfor dog? Det er jo BTs opgave at skrive om Pind. Det tager de bedømt på de sidste dages indsats meget alvorligt.

Altså nu bestemmer jeg i øvrigt selv, hvad jeg skriver på min blog. Det er vist meget minimalt, hvad der er sagt og skrevet om journalisten og jeg mener nu nok, at jeg personligt har lov til at reagere og kommentere på noget, som BT-journalisten inddrager mig i. Det forstår du vel? Ellers er der ikke meget at gøre ved det.

Det brev er jo ikke ulovligt. Der er ingen sag, der kan rejses, blot fordi Pind som bestyrelsesmedlem i et boligselskab har skrevet et brev til en minister. Altså alle og enhver kan skrive alle de breve til ministrene, som de vil. Og folketingsmedlemmer må gerne sidde i børsnoterede selskaber. Også hvis hovedparten af aktierne er ejet af boligspekulanter, som har optaget lån i Roskilde Bank, som aldrig skulle have bevilget dem. Det er iøvrigt heller ikke ulovligt at være det. De fleste i ejendomsbranchen er der vel med henblik på at tjene penge. (Det er så de færreste, der gør det i disse år…)

Noget andet er om det er særligt klogt, når man efterfølgende udsætter sig selv for kritik. Det er der vel næppe to meninger om.

46. Jeg er helt enig i dine synspunkter. Der er for lidt fokus på journalisten og deres ageren, Pinds brevet er ikke ulovligt osv.

Men Pind har boet gratis i 6 måneder og det er sandsynligvis skatteunddragelse. Det er særlig dårlig dømmekraft, at han ikke kan se problemet i det.

48. Jeg ved ikke om du er skatteekspert, men lytter gerne til ekspertviden.

Men fakta er jo at Pind IKKE boede seks måneder gratis. Han betalte rent faktisk for at bo der. Det er en kendsgerning.

Hvis du og jeg lavede en aftale, hvor jeg forpligtede mig til at bo der i 2 år, men at de første seks måneder var gratis. Hvad kommer det staten og skattefar ved?

En sådan aftale rager i den grad skattevæsenet – sådan en aftale gør de første seks måneder til en skattepligtig gave. Dæsværre Jarl, men godt forsøgt.

Min faglige vurdering er at Søren Pind har forsøgt skattesnyd. Men da han endte med at betale de 64.000 kroner kan de ikke længere komme efter ham.
Det er en meget, meget usædvanlig lejeaftale. Den ville jeg kigge nærmere på hvis jeg var journalist.

50. Er du sikker på at din “faglige vurdering” måske i virkeligheden mere er en “politisk vurdering”.

At “snyde skattevæsenet” er noget, man gør med et fortsæt. Ellers handler man uagtsomt. Og snyd har hverken JP eller BT præsteret et bevis for medmindre at jeg har overset noget.

At der kan være tale om uvidenhed om skattelovgivningen er så ikke et argument i skatteretlig forstand. Det er jeg så med på. Men decideret skattesnyd er jo strafbart. Så vi skal nok have lidt mere facts på bordet end din “faglige vurdering” før vi fælder den endelige dom. Også selvom at der er tale om en politiker fra en regering, som mange gerne ser skiftet hurtigt ud.

Jeg forstår i øvrigt ikke, hvis din påstand er rigtig, at et ejendomsfirma kan lægge ryg til en kontrakt, som derved er et bevis på skattesnyd? Det lyder meget meget useriøst og dumt. Det er jo et argument hos udlejeren overfor lejeren, at man ikke kan acceptere en sådan kontrakt. Mon ikke man ville præcisere det før man skrev en sådan kontrakt under?

Men jeg tror ikke at du skal være så bekymret. Hvis der er et eller andet at komme efter, så er jeg sikker på, at de nok skal finde det.

Nu må du ikke se socialister alle vegne. Jeg stemte sidste gang konservativt. Det bliver det så ikke denne gang – det kunne nemt blive Venstre. Det er dog underordnet for mit synspunkt, hvor jeg blot prøver at tage udgangspunkt i min viden.

Det ville kun have været skattesnyd, hvis han havde undladt at oplyse de seks gratis måneder på sin selvangivelse. Og da det aldrig nåede så langt er der ingen som nogensinde finder ud af det. Om alt er pengene betalt og der er i dag – efter min overbevisning – intet skatteretsligt at komme efter hos Pind lige i denne sag.

Men kort fortalt så er uvidenhed om loven jo ingen undskyldning. Det er stadig lige så meget skattesnyd. Ellers kunne alle jo bare bruge undskyldningen at de ikke kendte loven.

Der foregik mange mærkelige ting hos ejendomsspekulanterne og man begyndte allerede at hviske i branchen i 2006. Det var derfor Pind burde have holdt sig væk – branchen var bundråden og Nordicom og Carsten Leveau var blandt de værste. Men det er jo i dag bare efterrationalisering.

Jeg fælder ingen dom – jeg giver blot min vurdering med den viden jeg nu engang har.

52. Tak for dine glimrende betragtninger.

Altså jeg havde ikke forudset finanskrisen komme og heller ikke ejendomsbranchens kollaps. Men nu er alle klogere. Carsten Levaeus brøde var vel, at han gik konkurs, da markedet vendte. Det gør ham vel ikke til forbryder, selvom han har handlet risikabelt og uklogt i sine forretningsmæssige dispositioner og at Roskilde Bank lånte ham en halv milliard kr. som de siden tabte ? Ikke at jeg skal forsvare ham, men han er vist ikke anklaget eller dømt for at foretage sig noget ulovligt. (sig til hvis jeg tager fejl)

I øvrigt var Leveaeu – efter hvad jeg ved – ude af Nordicoms bestyrelse, da Pind blev bestyrelsesmedlem. (Og siden skrev brevet til Lene E)

Meget interessant, at historien om den danske journaliststuderende der drog til Iran, kommer op her.

Jeg havde dengang en stærk fornemmelse af, at Niels Krogsgård var en lykkeridder, der tog til Iran vel vidende, at sandsynligheden for at blive fængslet og derved opnå noget hjemlig berømmelse, var overvejende stor. Måske ønskede han endog at blive fængslet…..

Er der andre der har gjort sig disse tanker, eller er jeg gået helt galt i skoven?

Jeg mindes ikke at have set den vinkel i medierne.

P.s. er ikke journalist, endsige i nærheden af faget.

Kort – familien skal jo have lidt opmærksomhed sådan en Mortens aften.

Carsten Leveau er en skidt knægt. Det vidste alle i branchen. Flere politikere sværmede dog om ham som fluer. Pind var langt fra den eneste. Måske burde visse politikere – dette gælder alle partier for også radikale og socialdemokrater har ladet sig beværte af ham – være en anelse mere kritiske med valg af bekendtskabskreds. Det får hurtigt en snert af korruption med dyre michelin-middage og gratis husleje. Jeg ved ikke hvor Søren Pind havde glemt sin hjerne, da han skrev under på den stiplede linie.

Leveau er politianmeldt for skatte- og skyldnersvig for mange hundrede millioner og bliver for tiden efterforsket af bagmandspolitiet. Tjek Børsen.

Lukket for kommentarer.