Kategorier

Ud af vagten

Medierne – med Information i spidsen '“ har blotlagt, at integrationsministeren har kendt til, at man i mere end et år har nægtet statsløse palæstinensere statsborgerskab, selvom at en FN-konvention, som Danmark for længst har underskrevet, giver dem ret til netop det.

Der kan sikkert være mange grunde til, at Birthe Rønn Hornbech og ministeriet har trukket sagerne så langt ud – og givet afslag tilsyneladende imod reglerne. Men ingen af dem er indtil videre særligt gode.

Dette land er karakteriseret ved, at det er loven, der gælder i forvaltningen af vort samfund. Hvorvidt man bryder sig om udsigten til, at flere palæstinensere får statsborgerskab er sådan set underordnet hensynet til, at alle er lige for loven uanset, om man kan lide loven eller er imod den særlige FN-konvention, som Danmark i en anden tid underskrev.

De mange borgerlige, som ikke ønsker sig en rød regering, kan prøve at vende sagen på hovedet. Hvad nu hvis det var en rød minister, der opførte sig på samme måde? Ville man være i tvivl om konsekvensen? Næh. Svaret ville være et rungende: Ud af vagten!

Nu har Liberal Alliance været så flinke og loyale, at de allerede har reddet ministeren én gang ud af suppedasen. De har endog udvist en tålmodighed, som dog trækker store veksler på partiets troværdighed, at de naturligvis nu må sætte foden ned. Nu stopper festen! Enten kommer Rønn med en særdeles god forklaring ellers kommer der en uvildig undersøgelse eller et krav om ministerens hoved på et fad.

Man kan i øvrigt undre sig over, hvorfor ikke at Rønn er blevet fyret for længst. Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde jo muligheden, da han for et år siden sammensatte sin “egen” regering. Måske er det meget heldigt, at det ikke skete, for så var en ny minister måske endt i fedtefadet. For selvom at ministeren ifølge ministeransvarlighedsloven jo er ansvarlig for alt, hvad der er foregået, så må nogle embedsmænd have sovet i timen eller i hvert fald have glemt at sige fra undervejs.

Hvis Lars Løkke Rasmussen trækker i silkesnoren, så ville der blive grædt tørre tårer stort set hele vejen rundt på Christiansborg både i Venstre og hos de konservative udover naturligvis oppositionen. Rønn har med sine bizarre optrædener og sit besynderlige syn på medierne skabt flere problemer for regeringen, end hun har løst. Rønn har heller ikke haft værdi for regeringen, som en der ville slås for dens udlændingepolitik. Da pointsystemet blev søsat, så mente integrationsministeren at den sag var vundet ved, at hun skrev en enkelt kronik men i øvrigt blev væk fra TV-optrædender, nægtede at stille op til interviews etc.

Vælgerbefolkningen har på det seneste genset et klip mange gange med en arrogant minister, der slukker for mikrofonen i et samråd, hvor oppositionen naturligvis gør deres arbejde ved at stille hende byger af kritiske spørgsmål. Bevares, det kan være sin sag, at besvare de samme spørgsmål i mere end 70 minutter, men der findes vel en mere elegante sortie end den man blev vidne til hos Rønn? Det er lige netop den slags manglende evne til at 'glide af' på kritiske spørgsmål, der efter min mening gør Rønn komplet uegnet til moderne politik. Hun insisterer på konfrontation og skaber konstant problemer for sig selv og for regeringen. Man kan vel sige: Hun ligger fuldstændig som hun har redt.

Det er desværre meget muligt, at Rønns forklaring bliver godtaget af et folketingsflertal. Men spørgsmålet er, om Løkke ikke bare skulle foretage en hurtig rokade og smide al vraggodset inkl. Rønn overbord en gang for alle. Det kan dårligt blive værre, så hvorfor dog ikke tage chancen?

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

25 kommentarer til “Ud af vagten”

Hej Jarl,

Jeg er enig med dig i din analyse om at Birhte skal ud af vagten, men vil det ikke også være et stort problem for Løkke at have en sur Rønn i Folketingen, qua hvad man så efter Lene Espersen “fyrede” Per Stig?

Det forlyder, at sagen startede hos Frank Jensen og Thorkild Simonsen i 1999.

Hvis det er sandt, så forstår jeg ikke fr Rønn.

Hvorfor gik hun ikke på banen med det, samme dag som det blev kendt ?
Der er lidt henad Schlytters gulvtæppetale over sagen.
Hvis Schlytter i stedet havde sagt:
Efter en samtale med Ninn er jeg blevet klar over, at man har handlet imod loven. Det ændres nu og Ninn aftræder i dag – så havde sagen været lagt død.

Men spørgsmålet er egentligt:
Hvorfor har Danmark overhovedet vedtaget konventionen i første omgang.
Man kan da ikke tilslutte sig en aftale som bryder med Grundloven ?
Hvem skrev den under – og med hvilken begrundelse ?

Hendes tilstedeværelse er nødvendig en uges tid endnu, for at tage fokus fra de ekstremt mange nye “grønne” skatter VKO lige skal have gennemført, bla. en “grøn” kopskat på 900 kr som alle modtagere af fjernvarme skal betale, kaldet forsyningssikkerhedsafgift.
For VKO er det bedre at fokus er på hende, fremfor på deres eget overforbrug og egen skatteudplyndring af den danske lønmodtager.
Det må efterhånden være på tide de får en periode i opposition, det er desværre åbenbart det eneste der hjælper….

2. Ah men altså..

Konventionen bryder ikke Grundloven. Det er noget fordrukkent vås. Folketinget giver statsborgerskab ved lov, jf. Grundlovens  § 44. Det ændrer konventionen ikke ved. Med Danmarks ratificering af konventionen i 1977 har Danmark (også Folketinget) derimod forpligtet sig at overholde konventionen og tildele statsborgerskab til statsløse, der er født i Danmark. Et flertal i Folketinget kan opsige konventionen, men så længe Danmark har valgt at lade sig binde af den, må det også forventes at den overholdes.

Og Morten, håbefuld MF’er, du spørger til hvem, der har underskrevet aftalen og med hvilken begrundelse. Hvorfor finder du ikke selv ud af det? Det er ingen hemmelighed og kan vel findes ved at konsultere Folketingstidende fra perioden 76-77.

I øvrigt – forlyder det, at miseren opstod i 2004 efter en ændring af indfødsretslovens  § 3. Måske derfor er Birthe Rønn tilbageholdende med at afsløre, hvad der kan være den helt store konspiration mellem V-ministeren og DF. Men der kan selvfølgelig også bare være tale om en beklagelig fejl, hvor Birthe Rønn, som den store helt, bringer orden i sagerne.

Jeg ved det ikke – men jeg er efterhånden villig til at tro, hvad som helst i denne sag, og vi har helt sikkert ikke set den sidste afsløring.

Og i forhold til “konspirationsteorien” er det naturligvis Bertel Haarder, der er V-ministeren.

Spørgsmålet er hvor ubekvem denne sag er for blå blok.

Den tager dejligt meget opmærksomhed og hvad den autonome Birthe Rønn foretager sig flader kun i begrænset grad falde tilbage på regeringen.

Derimod kan Løkke komme til at fremstå som skarpretteren der konsekvent går ind og fyrer hende.

Nu hvor regeringen har haft 1-års dag, er de jo også alle sikret pension. Ny ministre vil derimod ikke opnå pension, hvilket kan gøre det svært at udpege nyt blod, der skal opsige evt. ekstra indtægter/bi-job.

2.
De første opholdstilladelser til statsløse palestinænsere blev givet i midten af '˜80'erne, og lad os så antage, at de først ankomne skyndte sig at få børn på dansk grund. Når disse er mellem 18 og 21 år, kan de søge om det semi-automatiske danske statsborgerskab, dvs fra omkring 2003 skulle de første ansøgninger forventes. Thorkild Simonsen var minister fra oktober 97 til februar 2000 (altså mens de første her fødte børn var mellem 12 og 15 år gamle). End ikke under hans efterfølger, Karen Jespersen (februar 2000 til november 2001) var de gamle nok til at søge.
Den første minister, der kunne have fået disse statsløse børn født i Danmark ind på radaren, er Bertel Haarder.

Hvis det havde været Thorkild Simonsen eller Frank Jensen, der havde indledt miseren, mon så ikke V, K og O ville være ved at falde over hinandens ben for at få det frem? Det er pinligt med alle disse afledningsforsøg med at prøve at tørre det af på den tidligere regering (det er for sent efter 10 år ved magten!) eller, som Rønn forsøger, at klandre Folketinget ikke mindst oppositionen for ikke at have været vågne før.

Næ, problemet er snarere, at Rønn ikke kan “fess up” uden at trække kolleger (tidligere ministre og formodentlig DF) ind i det hele. Hun kan ikke lave et for sig selv mere ærefuldt tilbagetog, og Lars Løkke står stadig med problemet, hvis han bare fyrer hende, for et flertal vil fortsat have saagen afdækket. Han befinder sig så at sige mellem a rock and a hard place.

Hvis vi skal lufte konspirationsteorier, hvem siger at dette er alene Rønns ansvar? Selv om en af ministrenes traditionelle opgaver er at give “plausible deniability” til chefen, gad vide om AFR/LLR var med på “spøgen”?

Gadaffi straffes af FN forlyder det.

Vi må så håbe, at han ikke straffer Danmark som gengæld.

FN’s Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution med sanktioner mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.

Det betyder blandt andet et rejseforbud for Gaddafi-familien og ledende medlemmer af styret, der anses for at spille en rolle i blodsudgydelser i det nordafrikanske land.

Det øverste råd i Verden for menneskerettigheder er UN Human Rights. Det er dette råd, som er en paraply for alverdens andre lokale råd, som modtager de grundlæggende retningslinjer fra FN ´s medmenneskelige organisation, som står som et fyrtårn for empati og regelrettighed.

Det er dette råd som sætter reglerne for alle.

Det ledende medlem i UN Human Rights er selveste Gadaffi. Det er ham, som sætter standarderne for Verdens humanitet.

Så er det måske lettere at forstå de ofte meget barokke kendelser fra rådet.

Burde vi ikke gennemgå alle de konventioner, som Danmark gennem årene har tilsluttet sig, og vurdere om vi ikke kunne undvære en del af dem.

2: Historien om, at sagen er startet under Thorkild Simonsen, blev lanceret af Simon Emil Ammitzbøll, men han har offentligt måttet dementere den efter en vred reaktion fra Th. Simonsen.
Spørgsmålet om, hvorvidt DK bør melde sig ud af denne og/eller andre konventioner kan selvfølgelig være relevant nok at diskutere – det har bare ikke noget som helst at gøre med, hvorvidt Rønne har overholdt gældende lov eller ej.
Der er en farlig holdning hos det yderste venstre (Enhedslisten og omegn) og det yderste højre (nogle DFer som Søren Krarup og forskellige små gruppereinger, f.eks. Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet) om, at hvis man er imod en lov, så er det en ligitim politisk handling at bryde loven. Hvis disse holdninger breder sig, kan det blive farligt for demokratiet.

Ny kurs hos S slår hul i rød plan

Det skaber store problemer i rød bloks økonomiske plan for Danmark, at Socialdemokraterne nu vil vente med at hæve arbejdstiden. Det fastslår økonomer i Politiken Søndag.

 »Det nytter ikke bare at lukke øjnene og skyde det fremad, for så får man ikke bugt med underskuddet «, siger professor i økonomi ved Københavns Universitet Henrik Jensen.

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2352990.ece

Hvor må Thorning fryde sig over sagerne om Sander og så denne Rønn Hornbechsag. Alt drukner i proces og små ligegyldige petitesser, mens de vigtige emner forbigås.

@11- Bjarke Larsen –
al ære og respekt for dine fortsatte forsøg på at miskreditere LA og undertegnede.
Men Thorkild Simonsen opstod nu fra Berlingske Tidende. Den eneste fejl i det er i øvrigt, at det pågældende kontor blev flyttet fra justitsministeriet til integrationsministeriet – og ikke fra indenrigsministeriet, som ellers havde det store integrationsudvalg.
Så ja, undskyld til Thorkild Simonsen. Søg og erstat med Frank Jensen.
Mvh Simon Emil

@ 14

Simon, I får min respekt hvis LA bakker op om en uvildig kulegravning af Helge Sanders ministertid og særdeles aktive rolle i Penkowa skandalen.

Får vi så et frisk bud på en mini-rokade fra dig, jarl?

Hvem man klare / vil have integrationsministeriet?
(det har jo normalt været en Urias-post – men økonomien har jo til dels overskygget udlændinge-spørgsmålet, så måske er det ikke så slemt mere).

Hvad med Søren Pind – og så en ny ind i udviklingsministeriet.

-> #2 Morten Dreyer

“Hvem skrev den under '“ og med hvilken begrundelse”

Helt enig. Jeg ville meget hellere have en undersøgelse af hvem i alverden der forpligtede landet på en så vanvittig konvention. Men det er meget bemærkelsesværdigt, at ingen medier har rejst spørgsmålet om hvorvidt det egentlig er en hensigtsmæssig konvention at forpligte Danamrk på. Når man følger debatten i medierne er det en grundpræmis, at alle disse konventioner nærmest er ‘guds givne’ of derfor kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved dem.

Simon Emil

Du har ikke fattet pointen med at ingen af de omtalte statsløse var fyldt 18 under SR regeringen.

til 15

Hvorfor synes du folketinget skal gå ind i en perosonalesag på Københavns universitet?

Normalt begavede mennesker anser folketinget for at være en lovgivende magt som beskæftiger sig med at etablere rammer – som dog kan revideres.

Hvis du mener universitetsloven er for slap så kan du jo påpege det. Men Folketinget beskæftiger sig ikke med undersøgelser på universiteter.
Hvorfor synes du at Penkowa-sagen er en sag for folketinget?
Fordi du ikke kan lide blå blok?
Eller…?

@ 19

Det handler om at få belyst om Hr Helge Sander har misbrugt sin indflydelse til at fremme (og senere redde) en privat venindes karriere. Det er trods alt mine topskattekroner der har betalt hans løn og hænger på regningen for hans ministerpension…

Henrik

Og hvordan er det mere præcist du ønsker at få vished om misbrug?

Så vidt vi alle er orienteret har der ikke foreligget misbrug men MÃ…SKE moralsk betænkelig adfærd.

Eftersom du bekymrer dig om brugen af offentlige midler så burde du da løbe skrigende bort fra “en eller anden undersøgelse” formuleret og iværksat af folketinget. For en sådan vil da resultere i en kæmperegning uden nogen som helst udsgt til erstatningspligt fra Helge Sander.

Spørg bare CHJ eller en af de andre jurister.
Bemærk dog at såfremt de kan lave nogle mønter på dit spørgsmål så bør du konsultere nogle andre…)

16. Jeg tror kun man ville kunne rekruttere fra folketingsgruppen med udsigt til et snarligt valg.

Eva Kjer er et oplagt valg. Hun er driftssikker, har ministererfaring og ved hvad jobbet indebærer. Hun ville desuden gøre Løkke en tjeneste og vil dermed måske slippe ind i varmen hos ham.

@22, Jarl
– men hvordan ser du chancerne for en mini-rokade ved den lejlighed? Altså at Rønns post overtages af en nuværende minister, som så afløses af en ny (det kunne være Eva Kjer)

Information bringer tirsdag udtalelser fra to whistleblowers i Integrationsministeriet, som tilsyneladende gør det uundgåeligt med en uvildig undersøgelse. Hvis det er tilfældet, er Løkkes mindste problem, hvem der evt skal erstatte Birthe Rønn Hornbech som minister.

Lukket for kommentarer.