Kategorier

Overborgmester med overskud

Det er svært at se, hvad der skulle forhindre Frank Jensen i at få en pæn valgsejr om to år. Økonomien er god, oppositionen splittet i atomer, og det politiske forhandlingsklima har ikke i mands minde været bedre. Nu venter S-SF på Rådhuset bare på, at der kommer en ny regering, så man kan bygge parkeringsanlæg uden at blive straffet økonomisk. Det sidste følger nemlig af et lovforslag fra regeringens side, som splitter de konservative på Rådhuset midt over. Jakob Næsager er lodret imod og ser forslaget som en straffeaktion mod København, mens Rasmus Jarlov – som både sidder i BR og i Folketinget – er ordfører og dermed medforslagsstiller for forslaget. Læs mere om dette og meget andet i min analyse “Københavnsk Politik”, som jeg skriver for lokalavisen “Bryggebladet”.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

15 kommentarer til “Overborgmester med overskud”

@ Jarl

Du synes det er svært at se hvad der mere præcist kan rykke ved overborgmesterens taburet.

Og her taber du altså mig. Hvis din pointe alene er at kommunens oppositionspartier er bovlamme og syltet godt og grundigt ind i kammerateri og nepotisme så kan jeg forstå vurderingen.
Men hvis du kigger på kommunens sevforståelse så er der masser af “ting” der kan få tabureten til at vakle.

1. Koncernservice
Hvem er det mere præcist de skaber værdi for? (I sig selv koster Koncernservice 500 mill. dkr.. Og begrundelsen for deres eksistens er…???) Dem burde du inddrage i analysen

2. B&U forvaltningen koster i sig selv nærmest det samme som alle institutionerne og skolerne tilsammen (overdrivelse fremmer forståelsen 🙂 Hvorfor er det at KK skal have så mange skrankepaver til at sende mails til hinanden når de er dybt overflødige i relation til både skoler og institutioner??? Disse har alle både ledelse og bestyrelse? Hvad laver forvaltningen og i hvilken udstrækning skaber den værdi?

2.b – Rygtebørsen beretter at kommunen, som sædvanlig, har regnet massivt forkert på børnetallet. Det betyder at Overborgmesterens pasningsgaranti er mere end død. Derfor er alle institutionerne instrueret i at de kan tage flere børn ind end hvad der er dækning for. Ikke fordi faglige, pædagoiske hensyn taler herfor men fordi Frank-drengen har et problem. Sidstnævnte er da oplagt at blogge ud eftersom hverken B, Politiken eller DR kan få en historie ud af at Overborgmesteren “sjofler” med virkeligheden.

Her er bare 2 eksempler. De andre forvaltninger har mindst ligeså mange “lig i skabene” at det alene er et spørgsmål om at udstille disse førend stolene ryster… 🙂

Min erfaring siger mig at Christian har helt ret.

Hvorfor er det at mismanagement får lov at trives så godt i Kbh uden konsekvenser for Overborgmesterpartiet som i godt og vel 100 år har siddet på magten?

Det kan godt være at Frank Jensen har fået tæmmet de politiske partier og medlemmerne af Borgerrepræsentationen.
Det kan godt være at den danske verdens presse og blogger ikke kan finde andet end småtid at kritisere Frank Jensen for.

Men jeg synes at Frank Jensen mangler at levere big time, når det kommer til at ændrer på KBH’s kommunes ledelses- og styrings logikker.

Sygefraværet er i top og arbejdsmiljøet er i bund i samtlige forvaltninger. det skyldes ikke pjæk eller klynkeri fra byens ansatte.
Men at byens ledelses- og styringslogik aka New Public Mangement rider byens personale som en mare. Regeltyrani og mistillid, har i mange år erstattet tillid, faglighed og respekt som omdrejningspunkt for mødet med byens ansatte.

Til trods for at der er et absolut rødt flertal i KBH, så har det ikke haft indflydelse på byens ledelses- og styringslogik. Hverken Frank Jensen eller hans allieret i centrum-venstre partierne har formået at opstille et alternativ til NPM. Der er mildt sagt langt fra ord til handling, ja der er nærmest tale om handlingslammelse når det kommer til at opstille et alternativ.

Fagforeningerne har ellers påpeget tre vigtige punkter hvorpå vi kan vende udviklingen i KBH, når det kommer til sygefravlær og arbejdsgælde.
1)Erstat NPM-mistillid- og kontroldagsorden, men velfærdsstyring og -ledelse. (f.eks koncernservice) Færre ledelseslag, men bedre ledelse. Større grad af “selvlovgivning” og bottom-up processer.
2) Drop overforbruget af eksterne konsulenter og deres dyre og dårlige rapporter. (ca. 400 mio.kr + hvert år)
3)drop kommunens egen kontrol og buraukratisering mani overfor kerneopgaverne og frontpersonalet.
Det vil alt sammen betyde en bedre, billigere, mere effektiv og demokratisk kommune!

Alt tidsrøveri skyldes nemlig ikke regeringen men i lige så høj grad borgerrepræsentationen og udvalgenes hang til kontrol med alt og alle, uanset partifarve!

Spørgsmålet er nemlig, hvorfor skal vi ha’ et rødt flertal når det ikke gør en forskel for byens ansatte? Hvis det er de samme logikker, redskaber og systemer som der ledelse efter uanset det politiske flertal?

Hvorfor skal byens ansatte så tro på centrum-venstre partierne når de siger de vil et andet samfund og en anden offentlig sektor end blå blok??

P.S Det er jo mærkeligt at den mest markedsgjorte Newe Public mangement styret forvaltning vi har i KBH er ledet af et medlem af Enhedslisten.

Men sådan er der jo så meget. Tilbage står at Frank Jensen mangler at forholde sig til de 40.000 ansatte som han er øverste chef. Det er på tide han reformere maskinrummet.

@4 I hvor høj grad mener du selv at Frank Jensen kan leve op til dine ønsker med den nuværende styreform som regeringen blokerer for at lave om.

@Thomas, den nuværende styreform er ingen hindring! Så enkel kan det formuleres. New Public Management har intet med styreformen i KBH at gøre! Så Frank Jensen og centrum-venstrepartier sku bare se at komme i arbejdstøjet og levere varen= forandring til gavn for byens ansatte.

Ledelsesværktøjerne er relativt uinteressante – Det må de, så at sige, selv bokse med.

Frank Jensen gik til valg på pasningsgaranti og lovede han ville vende hjem til Jylland hvis han fejlede. http://politiken.dk/politik/ECE872267/frank-jensen-vil-traekke-sig-hvis-pasningsgaranti-fejler/

Nu skriver vi 2. maj og pasningsgarantien er røget. Frank Jensens “løfte” er brudt.

Hvis der fandtes en journalist så havde bare 6 celler som kunne kæmpe kunne denne ringe og spørge hvordan kommunens institutionsbehov/børnepldser pt. er.. Så ville journalisten få at vide at Kommunen pt. mangler små 1000 pldser med fare for at det til hedder 1500 pr. 1.august (omkring skolestart). Eller at 750 arbejende mennesker IKKE kan få passet deres børn hvorfor de enten må bede om ferie eller blive kreative….
Nu er det sjovt nok kun i København man ikke kan finde ud af at sikre pladser til børn. Og det endda på trods af at forvaltningen er den dyreste i landet?????
Læg dertil at Frank-drengen rent faktisk gjorde pasningsgarantien til et arkimedisk punkt i hans valgkamp. (Men det er selvfølgelig glemt af alle) Vågn Nu op Rasmus Ole Hansen (Som jeg aldrig har hørt om endsige set på et billede 🙂 Løb nøgen rundt om søerne hvis det er prisen!!!!

Spørg hvorledes det er muligt at købe en bænk til en million, hybridbiler til 10 millioner, hjemmesider til utallige millioner osv. når andre holder for?
Anfægt argumentet om at “det kun er en lille del af det samlede budget” og spørg om Frank Jensen virkelig bare vil have at Københavns Kommune skal være aktiveringsprojekt for ledige akademikere der ikke kan finde sig et job i den private sektor!!!!???

Go girl – Og skriv når du har været på mere end en photosession hvor du ikke nåede med på billederne… 🙂 (Det er ikke vildt karriereminded… :-))

@Christian

Jeg er ikke Københavner, men hører da en del brok om Frank Jensen. Men hvis en politiker skal væltes skal der jo nogen til, der er et klart alternativ. Og hvem skulle det være? Bo Asmus Kjeldgaard? Pia Allerslev? En tredje spidskandidat? Socialdemokratiet har siddet sikkert på overborgmesterposten i over 100 år, og for en ikke-Socialdemokrat vil opgaven se meget vanskelig ud, og ingen politiker ønsker et sikkert nederlag.

Hvis det du skriver er rigtigt, er det da underligt at pressen ikke griller ham mere end tilfældet er. Men uden et stærkt alternativ bliver han siddende.

@ Rasmus Kristensen

Hey, I år er den enkelte institution blevet pålagt historisk store besparelser. Fra og med næste år mister en institution med 50 børn ét årsværk hvorved der altså bliver færre end i dag til at passe de 50 børn.
B&U-forvaltningen er notorisk inkompetente og har som sædvanligt regnet forkert på børnetallet. Ergo skal den enkelte institution tage flere børn ind end nomeringen egentlig giver plads til. Og der følger naturligvis penge med de børn som overskrider nomeringen. MEN institutionerne mangler økonomiske forudsætninger for at ansætte nye eller bevare stillinger da man ikke ved hvor længe man vil køre med overbelægning.
ERGO når BUPL og hvad de ellers hedder vågner fra deres dogmatiske slummer – sikkert i august september – så vil der opstå ballade og det vil blive en historie at Frank Jensens valgløfter er tom luft.

MEN det som de borgerlige i kommunen burde kæmpe for er at alle institutionerne bliver selvejende herunder skolerne. Både institutioner og skoler ledes af voksne mennesker og har en bestyrelse. Det vil give markant færre udgifter til administration og man vil kunne afvikle store dele af Koncernservice samt skille sig af med administrativt personale.
Det er ligeledes værd at bemærke at de selvejende institutioner har markant lavere sygefravær end de kommunale og at deres regnskaber typisk er OP eller lille overskud mens de kommunale ALTID har underskud på budgettet…
Og tænk engang at de borgerlige ikke for længst har krævet at institutionerne nok selv skal bestemme hvor de skal handle i stedet for at hyre ledige akademikere til at forhandle komplet idiotiske leverandøraftaler på plads.
Så snart de borgerlige i København siger: Mere frihed til institutioner og skoler færre penge på administration så skal de nok få stemmer og med tiden vil de få magt – som de fortjener 🙂

@Christian
Det ville tjene debatten, hvis du forholdte dig lidt mere nuanceret til BUF, til det stigende børntal og nedskæringerne.
Det har ikke hold i virkelighedens verden at BUF er notorisk inkompetent, uanset hvad jeg og andre kritisere BUF for, så er der efterhånden kommet styr på BUF.

Det er ikke BUF som har regnet forkert i forhold til demografien. Det er ØKF der har haft nedskrevet (mod bedre viden) det faktiske børnetal. Det har betydet at BUF ikke tidligere fik tildelt demografi-midler i forhold til det faktiske antal børn. Det problem er løst ved sidste budgetforlig.

Sidste budgetforlig var langt fra det værste budgetforlig der har været indgået på børne- og ungdomsområdet. Så at kalde det historisk, er historie forfalskning.

Angående myten om de selvejende dagsinstitutioners lyksaligheder, så er det blot en myten,- men en dyr myten. København Kommunes styrings- og ledelseslogik har intet at gøre med at det er “kommunalt”. Men har alt at gøre med, at der over en bred kam, er en accept af markedsgørelsen af den offentlige sektor. (New Public mangement).Det er startet under Nyrup og blev intensiveret under Fogh og derefter Løkke. Hverken rød eller blå blok i BR har ville tage hånd om problemet.
Men det kan jeg læse du mener ikke er relevant. (“Ledelsesværktøjerne er relativt uinteressante '“ Det må de, så at sige, selv bokse med”.)

Jan

Hvis en forvaltning har multimassive budgetoverskridelser år efter år efter år så er denne notorisk inkompetent! Du kan så mene de er uheldige eller hvilket andet udtryk du vil bruge men i virkelighedens verden kalder man det inkompetence.

Nu er jeg selv næstformand i bestyrelsen i en selvejende børnehave i København og har deltaget i ALLE de møder mv. BUF har initieret.

Faktum 1: Sygefraværet i de kommunale institutioner er dobbelt så stort som i de selvejende
Faktum 2: De kommunale institutioners økonomi er ALTID ringere end de selvejendes (En stor del skyldes sygefraværet)
Faktum 3: De kommunale institutioner bruger 30 % mere på indkøb af mad mv. end de selvejende.
Faktum 4: I de selvejende kan vi se hvor hvad er gået galt og holde den ansvarlige op på beslutningerne. I de kommunale institutioner er der aldrig nogen som er ansvarlige da enten ledelse eller kommunen bebrejder hinanden.

At det er ØKF som foretager nedskrivningen ændrer da ikke på at BUF burde have råbt op. Kom nu ind i kampen mand. Vi skriver maj måned og forvaltningens rammer er kollapset. Totalt!

Men det giver et godt indtryk af hvorfor de borgerlige har det så svært med stemmetallet i KK når de til syvende og sidst bakker op om et tåbeligt system baseret på mistillid overfor pædagoger og lærere som alle os forældre holder væsentligt mere af end ledige akademikere i BUF… 🙂

Jan:

Du skriver at børnetalsproblematikken blev løst ved sidste budgetforlig men det er jo IKKE KORREKT!!!! (Det er jo rendyrket sludder – Men ok det betyder mere for dig at taburetterne er besat af folk fra EnH. S og SF end at børn, pædagoger og lærere har det så godt som det lader sig gøre)

Faktum er at KK indtil august står og mangler pladser. OG AT INSTITUTIONERNE NU SKAL TAGE FLERE BØRN IND END NOMERINGEN TILLADER.

Men jeg må så bare igen konstatere at ligeså snart “I” kommer ind i cirklen så er “I” villige til at se på virkeligheden som var det modellervoks “I” lige kan forme lidt på.

Hvorfor er det KK skal “bestemme” hvor din institution handler???
Hvorfor skal KK bestemme om din institution må spare op til en tur til Knuthenborg?
(For lad nu være med at sige at du ikke har været med til at hælde penge ud af vinduet i november/december fordi de “pludselig” var der og skulle bruges)

Du ønsker måske nok det bedste for kommunens børn, pædagoger og lærere men resultatet af din “kamp” er mistillid og misbrug af midler som ville kunne komme alle 3 grupper til glæde.

Held og lykke til næste valg!

(Jeg troede du var borgerlig men fandt så ud af at du dyrker partifarver mere end mennesker… My bad. Og derfor var afslutningen i det første indlæg lidt ved siden af…)

Lukket for kommentarer.