Kategorier

Möger kan næppe klare sig uden Peter Loft

Den nye ABF-regering vader i dårlige sager. Og nu er den næste lige ved at arve en af de sager, der har ligget og hørmet siden valget. Det er sagen om, hvordan det lykkedes BT at få indsigt i Helle Thorning-Schmidts skattesag, hvor mistanken i regeringspartierne siden valget har kredset om, hvorvidt det er tidl. skatteminister Troels Lund Poulsen (V), hans daværende særlige rådgiver Peter Arnfeldt eller VK regeringens sidste skatteminister Peter Christensen (V), der har lækket de sidste ni hemmelige sider af SKATs afgørelse på Thorning/Kinnock-parrets skattesag, der endte med en noget nær total frifindelse, fordi Thornings mands Stephen Kinnock '“ i modsætning til hvad parret ellers gerne gav indtryk af i pressen – faktisk ikke opholder sig ret meget i Danmark.

Forleden kom det i Politiken så frem, at skatteministeriets mangeårige departementschef Peter Loft sidste år havde holdt fem møder med SKAT København, der var den myndighed, der afgjorde skattesagen og havde forsøgt at få noget tekst med i afgørelsen, hvilket myndighedspersonerne i SKAT København pure afviste.

Der har indtil nu været almindelighed enighed om, at det er usædvanligt, at en departementschef blander sig i '“ sådan ser det ud '“ afgørelsen af en skattesag. Og sagen bliver ekstra kulørt, når det drejer sig om en så opsigtsvækkende sag, der i sit udgangspunkt kunne have potentialet til at afgøre et folketingsvalg. Peter Loft har helt indlysende bragt sig selv i søgelyset og har udsat sig for en mistanke om, at han som højt rangeret embedsmand har ageret politisk '“ måske endda på vegne af sin minister og den tidligere regering.

Om det så i virkeligheden forholder sig sådan, det skal Lofts og SKAT Københavns redegørelse så nu kaste et mere klart lys over. Det er muligt, at Loft i virkeligheden blot har ønsket at sikre sig, at sagen blev tilstrækkeligt belyst og afgjort korrekt fra starten af, sådan at den ikke ville belaste SKAT som myndighed. Det er dog et hæderligt motiv, selvom ikke ret mange iagttagere pt. tror på den udægning.

Skatteminister Thor Möger Petersen har indtil videre håndteret sagen rigtigt. I stedet for at følge pøbelstemningen og promte kræve hovedet hugget af Loft, så har skatteministeren valgt at slå koldt vand i blodet, vinde tid og få klarlagt, hvad der mon er gået for sig, før han fælder sin dom. Hvis ikke man hverken kan bevise eller sandsynliggøre at Loft har foretaget sig noget, der er urent trav, så står Möger i et dilemma. På den ene side så er der næppe mange blandt skatteministeren egne, der vil forstå, hvorfor han lader nåde gå for ret. Skatteministeren '“ der i forvejen savner popularitet blandt sine græsrødder – vil formentlig kunne vinde lidt tiltrængt sympati ved at vende tommelfingeren nedad og ekspedere Loft til de kommitteredes rækker og dermed til evig politisk fortabelse på Slotsholmen. På den anden side har Möger stærkt brug for en eminent dygtig – og loyal – embedsmand til at skrue en kompliceret skattereform sammen. Möger – må man gå ud fra set i lyset af at han stadig er student og uden erhvervserfaring – er fagligt set ude af stand til at løse opgaven uden embedsværket i Skatteministeriet og en uhyre erfaren departementschef med adskillige skattereformer på bagen. Möger har så meget brug for Loft, at han vil gøre sit alleryderste for at beholde ham.

Det er sivet fra skatteministeriet, at Möger i starten ikke viste sig særligt meget på kontoret på Christiansbro. Han passede nemlig sin datter, og fik sendt alle mapperne med sagerne til sin bopæl. Til embedsmændenes udelte glæde, så blev de desuden returneret stort set uåbnede. Möger er en minister efter deres hoved. Han stoler på deres faglighed og interesserer sig ikke for detaljer. Til gengæld ved embedsmændene at de skal løse den bundne opgave, der ligger i til foråret at levere en skattereform til regeringen i foråret, der både opfylder alle SFs krav om social ansvarlighed og på krav fra de radikale sænker marginalskatten for de højest lønnede. Det er en svær for ikke at sige umulig opgave. Og en ny skattereform, der opfylder alle krav, vil formentlig aldrig kunne holdes over dåben uden at Peter Loft er med som fødselshjælper.

Det er derfor i regeringens '“ og ikke mindst Thor Mögers '“ interesse at Lofts redegørelse er så tilfredsstillende, at de lader ham slippe.

Vi vil følge sagen med stor spænding, mens vi med stor moro betragter rådvildheden hos venstrefløjens sædvanlige strikkekoner.

I mellemtiden har de 'røde lejesvende' hos P1-Orientering forsøgt at undersøge Lofts mistænkeligt opsigtsvækkende foretagsomhed i sagen, og de kan indtil videre ikke udelukke, at manden rent faktisk har handlet lovligt. Måske er Thor Mögers politiske instinkter mere veludviklede end hans 26 somre umiddelbart tilsiger?

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

76 kommentarer til “Möger kan næppe klare sig uden Peter Loft”

Til gengæld ville Heunicke Aaen og DR1 Nyhederne gerne hænge loft på et yderst spinkelt grundlag.

Det er naturligvis altid godt at have en topembedsmand med stor erfaring. Men jeg er ikke så sikker på, at Loft er en NEED-to-have for Möger, kun en NICE-to-have som den historiske hukommelse i ministeriet, så man ikke behøver at vandre ned af samme blindgyder i ideudviklingen af en skattereform, som man tidligere har været i. På den anden side er det ofte ligefrem en fordel at have nye øjne og indfaldsvinkler i et ellers meget sammenspist embedsværk, så ‘plejer’ bliver sendt på pension i udviklingsprocessen og alt ikke bliver fodslæbende.

Hvis Loft ikke har en overordentlig plausibel forklaring på sin nidkære indblanding i Kinnocks skatteligning, bliver Möger nødt til at skille sig af med ham. Men endnu er vi kun ved de indledende manøvrer, for denne sag kan udvikle sig dramatisk, hvis bare der er mindste divergenser mellem Lofts og skattedirektørens udlægninger af forløbet. Det er selvfølgelig meget underholdende at gætte på, hvad der videre kommer til ske, men jeg tror, at jeg holder her. De to redegørelser vil komme til offentlighedens kendskab gennem aktindsigt (med anonymisering om nødvendigt), og så kan vi alle tage den derfra.

Politisk redaktør på TV2 News, Anders Langballe, sagde kl. 19.30 i går aftes på kanalen, at det kunne ende med en rigsretssag mod Troels Lund Poulsen, hvis det kan dokumenteres, at han personligt har interfereret i sagen. Han talte også om, at det var bemærkelsesværdigt, at Lund Poulsen kun er blevet forsvarsordfører, efter Venstre er kommet i opposition. Der spekuleres åbenbart i, at en eventuel rigsretssag i så fald ikke vil ramme partiet helt så hårdt, som hvis han havde været Løkkes højre hånd e.l.

For at vende tilbage til behandlingen af skattesagen, kunne man jo også vende tingene på hovedet og argumentere for, at Thorning-Schmidt (Kinnock) er blevet behandlet usædvanlig godt af Skat. Andre personer i lignende sager er blevet kendt skattepligtige i Danmark, når de har holdt forretningsmøder her, har ansøgt om at blive medejere af ejendomme etc. I den forbindelse har jeg læst – det er dog ikke noget, jeg ved med sikkerhed – at direktøren for Skat København, Erling Andersen, der var én af de to, der traf den administrative afgørelse i skattesagen, har en fortid i fagbevægelsen. Det er der selvsagt ikke i sig selv noget galt med, men når man træffer en skønsmæssig afgørelse, er det nok de færreste, der kan sige sig helt fri for at lade personlige an- og sympatier spille en rolle. Det var i øvrigt også Erling Andersen, der stod for implementeringen af den grænsekontrol, Dansk Folkeparti fik gennemtrumfet i sommerens løb, og som viste sig ikke at give de forventede resultater.

I samme forbindelse skal det også nævnes, at Skat, som bekendt, meget usædvanligt glemte at kræve pengene for seks års uberettigede fradrag tilbage fra Thorning-Schmidt, så alt i alt har hun vist ikke meget at klage over, men det er nok ikke den vinkel, vi kan forvente, Politiken og konsorter vil anlægge i den kommende tid.

At møderne er holdt på Peter Lofts kontor right next door til ministeren bringer vel sorteper ubehageligt tæt på Troels Lund?

Peter Brüchmann er pludselig trådt tilbage som ansvarshavende chefredaktør på danmarks officielle lækage avis BT – er det nu helt tilfældigt?

“At møderne er holdt på Peter Lofts kontor right next door til ministeren bringer vel sorteper ubehageligt tæt på Troels Lund? ”

Man kan spekulere – som ganske mange gamle mænd fra universiteterne gør i pressen – men vi har ikke rigtig set den rygende pistol.

“Peter Brüchmann er pludselig trådt tilbage som ansvarshavende chefredaktør på danmarks officielle lækage avis BT '“ er det nu helt tilfældigt?”

Øhhhh..Jaaaah? Kan ikke helt følge ræsonnementet.

Der er helt sikkert mange socialdemokrater der gerne ser Peter Lofts hoved på et fad, men det er klogt af Thor Möger at holde øjnene på den virkelige gevinst, nemlig Troels Lund og dermed også dennes daværende chef: Statsministeren.

Er Troels Lund involveret, så er det sikkert som ammen i kirken at Løkke også i en eller grad har fået fedtede fingre og været velinformeret om hvordan tingene skred frem. Og så er der for alvor ballade.

Peter Loft er sikkert rigtig dygtig (en moderne chef med hænderne langt nede i dejen!), men at han skulle være så usædvanelig dygtig, at S-SF bliver nødt til at beskytte ham fordi han er den eneste der kan sikre et nogenlunde resultat af en skatteforhandling, nægter jeg simpelthen at tro på. Ingen embedsmand er så uundværlig.

Det eneste S-SF frygter for er at Peter Loft får lov til at tage hele faldet alene.

6.

“Er Troels Lund involveret, så er det sikkert som amen i kirken at Løkke også i en eller grad har fået fedtede fingre og været velinformeret om hvordan tingene skred frem. Og så er der for alvor ballade.”

Hvorfor er det “så sikkert som amen i kirken”?

Det må vist være den særlige socialdemokratiske kirke, som du plejer at komme i.

Hvis ikke du har et vidneudsagn eller en skriftlig kilde der bekræfter at Løkke var informeret om at departementschefen var ude i et politisk ærinde, så er der ingen sag.

Det er da muligt at S-SF fyrer Loft. Man kan så undre sig over, hvorfor det ikke er sket forlængst, hvis man havde det ønske.

Nej ingen er uundværlig, men jeg tror du undervurderer det chok det vil udløse hvis regeringen fyrer deres departementschefer uden at det står tindrende klart, at han har gjort noget forkert.

Det er ikke nemt at lave en skattereform, så når man fyrer den mand, der har størst erfaring med at lave skattereformer sammen, så er der alt andet lige et handicap. Især når ingen rigtig forstår, hvordan en sådan skattereform kan tilfredsstille regeringens mange hensyn. Det er som så meget andet, der kommer fra ABF-regeringen hokus-pokus-politik.

Men hvis man er borgerlig, så må man da håbe at S-SF taber hovedet og gør det. Det ville da være et selvmål af de store.

Jeg tror ikke, I får de radikale med på den galej medmindre at Loft har beg på fingrene.

7. Så Troels Lund, af alle, skulle været gået rogue og handlet helt på egen hånd. Forgetaboutit!

At man ikke bare har fyret ham handler vel om at man vil have beviser, før man korsfæster folk. Det er jo regeringen, ikke B.T.s redaktion. Men er der beviser, så er han ude inden frokost.

8. Hvis der er sket noget uregelmæssigt. Hvis Troels Lund har gjort noget forkert. Hvis han har informeret Løkke.

Hvis, hvis hvis, min r… var spids…

7
“Det er da muligt at S-SF fyrer Loft. Man kan så undre sig over, hvorfor det ikke er sket forlængst, hvis man havde det ønske.

Nej ingen er uundværlig, men jeg tror du undervurderer det chok det vil udløse hvis regeringen fyrer deres departementschefer uden at det står tindrende klart, at han har gjort noget forkert.”

Dit andet afsnit (af det citerede) besvarer sådan set det første. Dertil kommer at man altså ikke bare sådan uden videre kan fyre eller degradere tjenestemænd uden disciplinærsag. Möger træder af samme grund meget varsomt og bliver holdt i hånden af Justitsministeriet og sikkert også af jurister i Personalestyrelsen (eller hvad den nu hedder i vore dage) – og Loft og Erling Andersen afleverer sikkert ikke en stavelse uden også at være dækket af DJØF-jurister med speciale i tjenestemandssager. Så du skal nok ikke sætte din månedsløn på, at nogen i regeringen taber hovedet i denne sag. Tværtimod skal de borgerlige nok begynde at bide negle for, om Loft – Tamilsagen m.fl. in mente – rådgives til at dække egen røv og ikke den forrige ministers.

“mens vi med stor moro betragter rådvildheden hos venstrefløjens sædvanlige strikkekoner.”

LOL. Man kan allerede i denne tråd sidde og more sig over David Garby’s og L. Rasmussen’s konsprirations-teorier, hvor bare en indblanding fra tidligere præsident Bush mangler for at ‘krone værket’:-)

Alle oplyste demokrater burde have en naturlig interesse i at få opklaret den afgående regerings lækagesager. Og samme regerings nære bånd til BT redaktion.

Og nej, jeg er ikke Socialdemokrat.

😉

12

Jeg har skam læst dit oprindelige indlæg. Din kommentar i #7 forekom mig bare ikke at være helt konsekvent i tråd med det.

Nu kan jeg ikke huske, om du kaldte de orakler, medierne trækker frem i tide og utide, for “tågehorn, da de uden at kende sagens detaljer i flere omgange sendte hhv Thorning og Sass til slagtning. Eller de er måske kun tågehorn, når de vurderer borgerlige ministre?

13. Du ser spøgelser. Alle medier har kontakter til alle partier. Sådan har det altid været. Det er en del af demokratiet.

14. Möger står i en dum situation. Han har brug for Loft og hans erfaring til at lave en svær skattereform. Normalt spiller SF rollen som dem, der kræver systemerne til ansvar. Nu er rollen byttet om. Derfor rådvildhed.

Ja Liberal Alliance behøver ikke at stå last og brast med de øvrige borgerlige i denne sag og Ole Birk Olesen går sine helt egne vegne. Det har han altid gjort.

Ole Birk definerer sig selv som en politiker, der er i opposition – ikke mindst til oppositionen( der for kort tid siden sad i regering).

Med tiden vil LA nok stå på samme side som VKO, selvom at det for dem også gælder om at distancere sig fra Venstre.

18. Så skylder jeg vel både Troels Lund og Peter Loft en undskyldning, for det var åbenbart ikke noget at komme efter. Jeg beklager.

18. For mig er der intet nyt i at Thomas Larsen spekulerer ud over, hvad der er rimeligt.

Troels Lund har ikke sagt, at han intet vil sige. Han har sagt, at han intet vil sige så længe, der kører en politisag. Selvfølgelig. Manden har jo ret til at beskytte sig selv som alle andre – og Thomas Larsen har ret til – ligesom Troels Lunds politiske modstandere – at spekulere i om han har gjort noget ulovligt.

Kendsgerningerne? Ja. Indtil videre, så er der ingen af dem, der peger på at Troels Lund har gjort noget galt.

Det eneste vi har er en række gamle mænd på universiterne, der siger at det er utænkeligt, at Peter Loft har handlet på egen hånd. Det til trods for at det endnu ikke står klart om Loft har gjort noget, der er i nærheden af at være ulovligt.

Så gu’ er I nogle strikkekoner. I ser sgu godt ud i selskab med Thomas Larsen, Lars Nørgaard Pedersen (JP) og Politikens tæskehold. 😉

18

Mærkeligt nok kan man ikke lige nu komme ind på det link til Thomas Larsen. Men han mente – da man kunne komme ind – at hvis Lund Poulsen havde kendskab til Lofts indblanding, havde man det nok også højere oppe.

Men det er ret hovedløst af en borgerlig kommentator at forsøge at aftvinge Lund Poulsen en udtalelse netop nu. Han kan kun svare et af to: enten vidste han om det (og så har han bevidst handlet i strid med loven, fordi han som øverste chef i så fald havde pligt til at stoppe Lofts forehavende) eller også gjorde han ikke (og i så fald bringer han Loft direkte til galgen). Pest eller kolera.

21. Ja. Hvis han IKKE kender til sagen, så hænger det på Loft.

Men måske passede Loft bare sit arbejde som “det stærkt højredrejede” P1 Orientering antyder i går?

Og så er der pludselig ingen sag.

Og hvad skal man så mene om alle de universitsgubber, der har hylet op om “Tamilsag”?

20

Vær nu lidt large. Nu har de borgerlige strikkekoner siddet på torvet i årevis og sladret om Thornings og Kinnocks skatteforhold. Skulle vi så ikke have lov til at strikke lidt nu, hvor en borgerlig minister, måske endda fulgt af hans chef, er ved at komme i gyngen?

23. Bevares. Det er nu helt nyt for mig, at I har holdt jer tilbage i løbet af de sidste 10 år, hvor de borgerlige har siddet?

Det blev til megen snak om kommissionsundersøgelser og hvad har vi. Og det blev som bekendt alt sammen lagt i skuffen, da I kom i regering.

Men pragtfuldt set med borgerlige øjne, at regeringen måske hellere vil bruge kræfter på at jage en af sine centrale embedsmænd i stedet for at bruge dem på en skattereform, der skal løse en opgave i kategori med cirklens kvadratur.

Det er altsammen gode nyheder!

22

Hvis Loft, som det er kommet frem, virkelig har forsøgt at få en bestemt tekst med i afgørelsen, ER der en sag. Det vil Erling Andersens redegørelse formodentlig afsløre, hvis Lofts egen ikke gør det. ET møde kan måske ligge i en gråzone (orientering af ministeren om en principiel sag), men FEM? Jeg tror, at man klamrer sig til halmstrå, hvis man tror, at dette går væk som en ikke-sag.

24

Der findes politikere, der kan tygge tyggegummi og gå op af en trappe samtidig 🙂

25. Ikke hvis det kan begrundes fagligt.

Er du helt sikker på det? Thor Möger er ikke i nærheden af Jerry Fords niveau, hvis du spørger mig.;-)

Og jeg så statsministeren i dag på sit pressemøde. Heller ikke i dag imponerede hun pressekorpset med sine bullitpoints, fjantede grin og oneliners hun ikke engang selv troede på.

No wonder at folket råber på Løkkes genkomst.

1) Det virker meget underligt, at Loft ikke kun deltager i et eller flere møder om en skatteyders private skattesag og endnu mere, at han skulle have forsøgt at påvirke sagsfremstillingen.

2) Troels Lund Poulsen fremstår komisk, når han skjuler sig bag en undskyldning om tavshedspligt. LA og sågar DF angriber da også ham for denne position.

3) Hvordan har Politiken fået fat på disse oplysninger og hvem har lækket dem?

Om Lofts betydning for en skattereform, kan jeg ikke se vigtigheden. Dels bliver den ikke særligt omfattende, og dels er det meste teknik, som der skal bruges økonomer til og ikke jurister.

Thorning virker i øvrigt ikke særligt offensiv når hun holder pressemøder. I dag fik det op i skattesagen og hun forsøgte at rette fokus mod hendes kommende møde med Cameron og Merkel.

Måske forståeligt, når der ikke er noget positivt at sælge. Dansk økonomi har det ikke særligt godt og finansloven gør den ikke bedre. Tværtimod.

28

Til dit punkt 3): Politiken har bedt om aktindsigt hos SKAT København og har fået indsigt i direktørens kalender. Der er altså ikke tale om en “læk” i det tilfælde. Det er ikke fremgået klart, hvordan kendskabet til den påståede korrespondance om et tekstafsnit er kommet til mediernes kendskab, men formodentlig også via journaloptegnelser i forbindelse med aktindsigtsbegæringen.

28. 1. Det er jo ikke nogen hvem som helst borger Loft holder møder om. Det er vel et hæderligt motiv, at en depchef vil sikre sig at sagen bliver behandldet korrekt allerførste gang? Det er vel også ret mærkværdigt at forestille sig, at Loft IKKE regner med at det kan komme frem, at han har holdt fem møder med SKAT København om sagen?

2. Kan Troels Lund ikke have ret i, at han har tavshedspligt? Jeg er ikke ekspert, men fordi en ekspert hævder, at han ikke har tavshedspligt betyder det jo ikke, at Troels Lund Ikke kan have ret? Dermed bliver det vel ikke komisk? Og sæt dig i mandens situation. Lund skal jo passe på, hvad han siger i den mere end ophedede stemning, der herkser p.t. om sagen, og hvor de mest skingre påstande og spekulationer i medierne bliver udbasuneret som noget nær kendsgerninger. Blogmediet fremstår jo helt pragmatisk og afbalancerede i sammenligning med mange af de ting, man p.t. kan læse på avisernes netmedier.

3. Jeg tror, at der er en god grund til, at Loft har siddet som departementschef i ganske mange år. Han er formentlig en mand, der formår at levere varen mht. politisk rådgivning og hvad man ellers som minister får fra centraladministrationen af hjælp. Jeg ved ikke om skattereformen ikke bliver særlig omfangsrig. Det skulle dog ikke undre mig taget i betragtning af hvor få ændringer ABF-regeringen i øvrigt har turdet gennemføre siden de kom til. Der vil dog nok være et par socialister her og der som vil blive lidt skuffede, men jeg håber bestemt, at du får ret.

Troels Lund erkender nu, at han ikke har tavshedspligt. Tavshedspligten er selvpålagt.

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2608052.ece

Jeg gætter på, at han først åbner munden, når Lofts redegørelse foreligger om et par uger.

Det forstår man jo godt – set fra hans stol. Han kan næppe svare tilstrækkeligt fyldestgørende uden at kende Lofts svar. Svarer Lund alligevel får han 20 nye spørgsmål. Så set fra hans hjørne, så bør han klappe i. På den anden side har offentligheden en interesse i, at sagen – hvis der er en – bliver belyst så hurtigt og så grundigt som muligt.

Så Loft er alt for dygtig til at han kan undværes, faktisk ‘too big to fail’?

Lunds ‘tavshedspligt’ er selvvalgt, ikke juridisk begrundet.

Det er egentligt mærkeligt at selve indholdet i de lækkede papirer aldrig har interesseret medierne, (pånær BT). Disse ni siders afgøresle fra SKAT viste ellers, at thorning-Schmidt absolut IKKE var frikendt for skattesnyd, men kun slap for yderligere ‘påtale’ fordi sagen var ‘forældet’, (hvor mange ‘almindelige Danskere var mon sluppet så nemt). Når man sammmenholder det med, at HTS gav forskellige oplysninger om hvor meget manden opholder sig her i landet ttil forskellige myndigheder, så tegner der sig et billede af en særdeles moralsk anløben person. Som altså nu er statsminister, og dermed har magt over andre menneskers liv. Det burde da interessere medierne?? Eller er det ikke bare ikke så ‘sjovt’ som når det er en borgerlig politker???

@33
Er du ude i en konspirations-teori om at medierne er røde hele banden og æresmedlemmer af ‘journalistisk venstreparti’?

30 – JC.

1) Loft har ikke hjemmel ifølge Skatteforvaltningsloven til at foretage sagsbehandling i skattesager. Dertil er det en helt almindelig skattesag med en helt almindelig skatteborger. Der findes ikke regler om at politikere skal have særbehandling i skattesager.

Ombudsmanden har dog udtalt, at Loft godt må orientere ministeren om verserende skattesager. I øvrigt en regel der synes problematisk, alene eksempliciferet af denne sag. Såfremt ministerens spindoktor også har haft adgang til sagen bliver det endnu mere betændt.

2) Har han tavshedspligt om, hvorvidt han er bekendt med hvad Loft har gjort eller ikke gjort?

Han kan vel uden problemer udtale, at han ikke er bekendt med at Loft har medvirket i sagsbehandling.

Der kan være mange grunde til at TLP ikke vil udtale sig, men hans undskyldning om at han har tavshedspligt kan han ikke bruge som en generel begrundelse.

3) Skattereformen bliver ikke særligt omfattende ift. den sidste, da ambitionerne kun er et øget arbejdsudbud på ca. 7.000. Det er vel ca. 30 % af den sidste.

I øvrigt er stilleskruerne kendt og det bliver givet en højere grænse for topskat og mindre rentefradrag for høje renteudgifter. Så er den sociale profil sikret. For at der er lidt symbolsk for SF, sænker man sikkert også bundskatten eller øger beskæftigelsesfradraget en smule.

Alt i alt en mindre justering der hverken kræver en ny skattekommissionen eller en Loft til at gennemføre.

Bemærk Troels Lunds Poulsen desperate undskyldning for hans “tavshedspligt”:

 »Hvis jeg begynder at sige én ting, så kommer der en lang række nye spørgsmål. Derfor ønsker jeg slet ikke at gå ind i en diskussion om, hvorvidt jeg kan sige noget eller ej «, siger eks-ministeren og fortsætter:

 »Jeg har besluttet nu, at jeg har tavshedspligt, og den vælger jeg at følge «.

Det er nærmest pinligt, men ligner meget niveauet fra der kommer fra VU. PC, Kristian Jensen og hvad de nu hedder.

@34 Thomas W

Faktisk ja. Der er blevet en masse meningsmålinger blandt journalister, og de viser entydigt, at cirka 90 procent af journaliststanden stemmer på partier i rød blok. Så ingen tvivl om der i medierne gneralt, (incl. de såkaldt borgerlige medier), er en massiv bias i rød bloks favør.

Vi har en statsminister som moralisernede belærer os almindelige skatteydere om, at vi med glæde skal betale mere i skat. Samtidig gør hun selv alt for at skulle betale skat i DK.

35. Jeg synes du skulle lytte til Jesper Tynells gennemgang af sagen. Den bliver man klog af:

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2011/11/14/135739.htm

Heraf fremgår det at depchefen sådan set har ret og pligt til at orientere sig om sagen og sikre sig at den bliver håndteret korrekt.

Måske er sagen en storm i et glas vand. Vi ved det ikke.

Troels Lund gør da det eneste rigtige set fra hans position. Han skal da ikke holde liv i en sag ved at gå og udtale sig på skrømt. Når han udtaler sig, så skal han da kende sagen som den er blevet oplyst. Det er da muligt, at det er irriterende for journalister og hans politiske modstandere, men det er da noget sludder, at det skulle være pinligt. Det kan jeg ikke se. Han har jo ret i at der vil komme en række nye spørgsmål uanset hvor umage han gør sig med at besvare de første spørgsmål.

Du lyder meget overbevisende mht skattereformen. Det er nyt for mig, at man er så uambitiøs.

37) Det fremgår også, at departementschefen ikke må foretage sagsbehandling, som Politiken hævder er sket.

Såfremt hans udlægning er korrekt, rejser det endvidere to helt andre generelle problemer.

a) Hvorfor skal der være ekstra kvalitetssikring på kendte som Michael Gøtze formulerer sig? Tidligere da kommunerne stod for ligningen, var det udelukkende kommunalpolikeres selvagivelser der blev udtaget, for at sikre at de ikke snød.

b) Hvorfor skulle disse sager have en ekstra bevågenhed af hensyn til offentligheden?

37. Fra regeringsgrundlaget:

“For det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant
sænker skatten på arbejde, så arbejdsudbuddet øges med ca. 7.000 personer frem mod
2020 og de offentlige finanser dermed varigt styrkes med 3 mia. kr. gennem øget
beskæftigelse '“ ud over virkningen af de initiativer, der er vedtaget i Forårspakke 2.0.
Regeringen vil holde boligskatterne og rentefradraget i ro i indeværende valgperiode.”

Du lyder meget overbevisende mht skattereformen. Det er nyt for mig, at man er så uambitiøs.

Det fremgår at arbejdsudbuddet skal udvides med 7.000.

Skattereform. Skatteministerens plan om, at 7.000 ekstra skal trækkes ud på arbejdsmarkedet via en skattereform, nås nemmest ved at sænke topskatten, viser en hel vifte af svar fra ministeren selv i Folketinget.

http://www.business.dk/oekonomi/regeringen-presset-til-at-se-paa-topskatten

Se også her;

http://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s178/index.htm

Spørgsmålets ordlyd:
Hvis formålet med regeringens skattereform er at øge arbejdsudbuddet med 7.000 personer, og dermed styrke den finanspolitiske holdbarhed med 3 mia. kr., er ministeren så enig i, at VK-regeringens skattereform Forårspakke 2.0 fra 2009 gav en arbejdsudbudseffekt på ca. 19.300 personer og forbedrede den finanspolitiske holdbarhed med 5,5 mia. kr.?

Regeringen vil holde boligskatterne og rentefradraget i ro i indeværende valgperiode.'

Læs – vedtagelse i 2012. Skatten på arbejde sænkes i 2013 og frem, og dele af finansieringen indfases i 2016 og frem.

Det er positivt: Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) vil til bunds i sagen om Helle Thorning-Schmidts fortrolige skattesag.

Det kan ikke gå for hurtigt. Så jeg glæder mig til at få en fornuftig forklaring på hvorledes Helle Thorning-Schmidt gennem seks år kunne snyde med sin selvangivelse.

Hvordan kunne det dog gå til ?

6 år i træk underskrev hun sine selvangivelse med ulovligt indhold.

Blev hun behandlet særskilt positivt i forhold til almindelige skatteydere.
Det vil være rart af få fastlagt.

39, 40.

Det jeg ikke forstår, det er, hvordan en SF-skatteminister kan overleve hos sine egne ved at komme anstigende med noget, der mest af alt ligner en radikal skattereform. Det går ud over min forstand, hvordan de skulle kunne leve med det. Det går jo imod alt, hvad SF står og kæmper for. Men som borgelig-liberal er jeg beroliget. Der udover forventer jeg en bred vifte af yderligere skatter og afgifter på alt muligt til at finansiere skattelettelserne på arbejde.

Mette Østergaard går planken ud i dette interview og bekender ligeud, at hun og hendes avis åbenbart er på en særlig mission i den sag.

“Det er yderst kritisabelt”, siger hun i interviewet.

http://politiken.dk/poltv/nyheder/politik/politiskanalyse/ECE1448409/politisk-redaktoer-thorning-holder-loft-ud-i-strakt-arm/

Hvordan kan Politikens politiske redakør fælde den dom, før at nogen aner noget om, hvorvidt at der er foregået noget ulovligt endsige kritisabelt?

Er sagen afgjort på forhånd af Politiken, så nu gælder det bare om at finde hvad der kan være af beviser? Det lyder da sådan.

Jeg er mildest talt forundret.

Mette Østergaard. Du er journalist og mig bekendt ikke jurist. No more – no less. Så det ville klæde dig, at lade være med at fælde dom medmindre at du har nogle beviser, som vi andre endnu ikek har set.

Jarl

“Heraf fremgår det at depchefen sådan set har ret og pligt til at orientere sig om sagen og sikre sig at den bliver håndteret korrekt.”

Jamen hvis det bare var en del af jobbet og en del af den sædvanelige arbejdsgang hvorfor starter Loft så med at benægte at møderne har fundet sted?

Hvor mange møder har en Dep chef brug for at afholde omkring en enkelt konkret skattesag for at sikre sig at Skat gør sit arbejde ordentligt.

Loft er så erfaren og en del af møderne er afholdt i ministeriet, er det ikke naivt at forestille sig at dette ikke har forbindelse til den daværende minister som nu har valgt at formulere en selv pålagt tavshedspligt hvad pokker det så end betyder.

Thomas.

Har Loft benægtet at møderne har været holdt?

Thornings skattesag var vel ikke så enkel? Den blev afgjort efter et skøn, som jeg husker det. Er du selv skatteekspert eller har siddet med i et skatteankenævn?

Jeg tror man skal være meget varsom som lægmand at kloge sig på, hvad der er ret og rimeligt og holde møde om.

Forestillingen om at Peter Loft skulle ofre hele sin departementschefkarriere ved at forsøge at proppe en afgørelse ned i i hovedet på SKAT København uden at det kom til offentlighedens kendskab forekommer mig at være langt ude.

Lige nu sidder Hans Engell på News og tror, at der kommer en dommerundersøgelse. Det er godt nok langt ude også. Hvorfor? Loft forsøgte vel ikke at ændre afgørelsen? Det er der i hvert fald endnu intet, der tyder på? Hvorfor så en dommerundersøgelse, der varer et år og koster millioner af kr?

Troels Lund siger til TV2 Nyhederne i aften, at han vil svare på alle spørgsmål, når alle oplysninger har været fremme.

Dermed følger han den mediestrategi enhver proff ville have foreslået. Kommenter først på fremlagte kendsgerninger og undgå helt at kommentere på spekulation.

Jeg har svært ved at se, hvad han ellers skulle gøre i den situation.

48.

Var det ikke Politikens Hus på Rådhuspladsen repræsenteret ved Ekstra Bladet og Politiken – som har ejerskab til historien – der bare sad og bekræftede hinanden i at dette måtte være noget forfærdeligt noget?

Hvad sker der med Hans Engells status som orakel, når det viser sig, at der IKKE kommer en dommerundersøgelse? Eller med alle de der professor klogeåger (Tim Knudsen og Claus Haagen Jensen), der mener, at Loft skal gå af, hvis der ikke kommer nogen sag?

Jarl Cordua mfl. det giver altså ingen mening, at Loft holder fem møder om udlandsbeskatning af en ægtefælle til en kendt politiker.

Såfremt det er for at kvalitetssikre, så vil jeg som borger ikke have den mindste tro på at SKAT sagsbehandler korrekt. Så må der være en systematisk risiko i systemet.

En anden årsag, kan være at SKAT har erkendt, at der er sket en forvaltningsfejl, da Kinnocks fradrag blev overført til Thorning.

Om Politikens rolle, så har de skrevet, at Loft forsøgte at skrive et afsnit ind i afgørelsen. Hvordan kan de vide det, hvis ikke der foreligger referater?

Troels Lund Poulsen holder sin mund, hvilket måske ikke er overraskende. Men hans begrundelse virker da komisk, hvilket da også flere nu har bemærket, som seneste Ole Birk Olesen fra LA. Er han bekendt med om der er holdt møder og har han selv været orienteret?

Derudover er han ifølge andre oplysninger sammen med hans spindoktor, en af de få der har haft adgang til afgørelse, hvilket gør ham til en af de mistænkte i lækagesagen. Det øger blot mistanken mod ham, når han tier.

@48

“Nu kan man vist ikke længere klage over mediedækningen i rød blok”

Ja, det burde vel stoppe al hyleriet om “TV2FOXNEWS”, men jeg tvivler. Med mindre TV2 indtager samme holdning til rød blok, som ‘Aktuelles Kamera’ havde til SED, så tror jeg rød blok vil blive ved med at pive over mediedækningen på TV2.

50.

“Om Politikens rolle, så har de skrevet, at Loft forsøgte at skrive et afsnit ind i afgørelsen. Hvordan kan de vide det, hvis ikke der foreligger referater?”

De har vel en kilde i den formodentlig lille håndfuld mennesker, der deltog i møderne/afgørelsen? Hvad ellers?

Jarl

Det eneste Troels Lund må udtale sig om er hans egen rolle i sagen.

At det er en fordel for ham rent taktisk at vente med at udtale sig til at han er i stand til at afstemme sine udtalelser med alt hvad andre har sagt øger mildest talt ikke hans troværdighed hvis han ikke har noget at skjule.

Dep chefen holder fem møder for at sikre kvaliteten af en enkelt afgørelse, nej jeg er ikke skatte ekspert men jeg ved at det ikke er raketvidenskab vi snakker om.

Tror du virkelig Jarl at Loft ville udsætte sig for denne risiko og endda siden lyve om det hvis han ikke havde været udsat for et betydeligt pres fra sin chef ?

Så kan vi altid lave konspirations teorier om at skatteministeren måske også er blevet presset.

Politikens kilde er jo tydeligvis en af dem der har siddet med til møderne, da der ikke er taget referater og Loft har benægtet møderne er det jo det eneste svar på hvordan Politiken kan oplyse indholdet af møderne.

Hvad er i øvrigt din holdning til at afgørelsen er blevet lækket og tror du lækken er sket i Departementet eller er den sket i Skat København?

53.

Enten er Loft en ordentlig embedsmand, der går meget op i, at sagen bliver afgjort korrekt første gang, fordi det selsvsagt er højoktan politisk sprængstof.

Eller også har han enten af selv – eller på grund af pres – interesseret mere end rimeligt er for sagen. Om han har forsøgt at påvirke den til ugunst for Thorning? Ja det ved vi ikke engang.

Men hvorfor skulle Loft dog lægge under for et pres fra Poulsen? Det behøver han da ikke. Og hvad skulle han dog risikere fra Poulsen?

Og hvorfor dog ødelægge sine fremtidsmuligheder under en kommende regering som evt. deltager i et “attentatforsøg”, som Hans Engell indirekte påstår, at depchefen skulle have deltaget i? Det giver ikke meget mening, at Loft skulle risikere det?

Man kan naturligvis kun have én holdning til lækagen, og den er, at det er forkasteligt, at de offentlige myndigheder ikke kan holde på de fortrolige oplysninger og at alle skal holde loven. Det siger sig selv.

Jeg kan kun gætte, og det giver ikke rigtig mening at gøre, hvis ikke man yderligere kan underbygge sit kvalificerede gætteri.

Jarl

Hvorfor skulle Dep chefen i Justits ministeriet ligge under for et pres fra minister Ninn?

Vi er som du selv er inde på langt ude i gætterierne men i og med at du har valgt at skrive et indlæg der tager udgangspunkt i om Skatteministeren ønsker at skaffe sig af med sin øverste chef så har du vel selv åbnet ballet.

Skatteministeriet var et af de ministerier hvor der var lagt op til at der skulle ske de største ændringer i tilfælde af et regerings skifte, at alt det der har være dogmer de sidste ti år det skulle vendes på hovedet. Så en plausibel grund til at blande sig kunne jo netop være at forsøge at lave om på den fremtid der tegnede sig.

Prøv at se nogen af de udtalelser som Nick Hækkerup nåede at komme med de sidste to år hvor han stadig troede han skulle være skatteminister.

Så man må forvente at der har været stærke kræfter i ministeriet der har set regeringsskiftet som indvarsling af nye tider, det vil i givet fald hverken være første eller sidste gang at embedsmænd handler politisk ud fra en egen interesse.

Loft er kendt for at kende hver en krog af Skat men vælger at slå beklagende ud med armene da fortrolige papirer begynder at sive, og det skete jo af flere omgange, og overlade det til politiet selv om man netop hos skat har en meget effektiv logning af alle tilgange til fortroelige dokumenter.

55. Ja læren af Tamilsagen er vel netop, at embedsmænd IKKE skal lade sig presse for ellers ender de selv i fedtefadet. Hvorfor dog risikere det?

Der kom ligesom ingen ændringer vel? Der skulle også ske en farlig masse og nogen skulle fyres da Fogh kom til. Det endte vel snarere med at de mest truede blev forfremmet. (Karsten Dybvad)

Hvad skulle Loft da have gjort andet end at lade Politiet – en uafhængig instans – undersøge sagen?

Jeg synes det er underligt at skulle forsvare Lofts retssikkerhed mod ret tynde beskyldninger fra hævngerrige socialdemokrater.

Jeg har faktisk aldrig selv været den store fan af ham som person.

Nu hvor der alligevel er så meget gang i spekulationerne, så blev det i foråret hævdet, at S lå inde med dødslister over diverse embedsmænd.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/413037:Danmark–Forfatter-staar-ved-anklage-om-S-doedsliste

Er der i øvrigt nogen der ved, hvem der udover Loft og Erling Andersen kunne være med til disse møder?
Politikens kilde kunne jo sagtens være en Thorning-repræsentant, der havde været tilknyttet sagen. Fx hendes lidt spøjse skatteadvokat…

Der er desuden en person i spillet det er værd, at give lidt opmærksomhed: Michael Bjørn Hansen.

Han har ven og -fjendskaber indenfor SKAT. Måske han har været Politiken behjælpelig med lidt kilde-dyrkning?

Han er socialdemokrat og kan have kastet sig ud i pro-aktivt forsvar af HTS/ angreb på hoved-fjenden.

Efter hans karriere i SKAT er han startet som advokat, hvilket ikke ubetinget var/er uden torne. Han gik i samarbejde med Harlang, som er en hade figur blandt visse venstre-ekstremister pga sit engagement som advokat i Enkefrue Munk Plums fond, hvor det lykkedes en stribe venstre-ekstremister, med Trine Pertou Mach i spidsen, at tabe kr. 250 mil+ i en enkelt spekulations forretning.

Indrømmet, det er rygter, spekulation og motiv, men det giver udmærket mening, at se en del af sagen i det lys, at MBH kan pleje sine fjendskaber indenfor SKAT, samtidig med at han prøver at trække sit advokatkontor ud af bad-standing hos dele af den venstre-ekstremistiske fløj. Om ikke andet kan han jo håbe på, at hans servicering af TMP fra sidelinien, kan udløse kontrakter hos TMPs ophav.

Husker jeg forkert, eller kontaktede HTS ikke selv Loft mhp. hurtig sagsbehandling, da skatte sagen breakede sidste sommer?

61: Det var ikke Loft, det var Michael Nunn hun bad om at tale med efter hun var blevet orienteret af Justitsen.

Mere principielt kan man også stille spørgsmålet, om det er helt passende at et stort dagblad går så aggressivt ud mod en embedsmand, der kun har begrænsede muligheder for at svare offentligt.

Havde det nu været – lad os sige – Jyllands-Posten, der kort efter regeringsskiftet i 2001 gik sådan i flæsket på en dep.chef for at være gået for langt i tjenstvillighed for den socialdemokratiske forgænger, så kunne man tænke sig at dep-chefens fagforbund (typisk DJØF) nok ret hurtigt havde været fremme med nogle synspunkter om at sådanne angreb var principielt upassende.

Så nu er jeg spændt på at høre, om DJØF mander sig op til et forsvar for Peter Loft mod Politiken. Helt principielt.

Jarl Cordua, du skulle vel aldrig være bekendt med om Troels Lund Poulsen og vores tidligere statsminister har en vis aktie i Loft-sagen og BT’s lækagesag?!

65. Nej selvfølgelig ikke.

Jeg tror det er en storm i et glas vand næret af socialdemokratisk-sindede mennesker i SKAT København, der har hidset sig selv op til at tro, at Lofts interesse i sagen bunder i at han er blevet presset af Troels Lund.

Det skulle ikke undre mig, at det er den sædvanlige paranoia, der undertiden gennemsyrer det politiske miljø. Desværre nogle gange med god grund.

64

Hvis Loft er medlem af DJØF, får han naturligvis den assistance, der er nødvendig. Du forestiller dig vel ikke, at en fagforening nægter at varetage et medlems interesser, fordi vedkommende har været ansat under en borgerlig minister? For i så fald ved du intet om fagforeninger.

Breaker nyheden om Helle Thornings skilsmisse ikke snart? Det kan da kun være den eneste grund til at Kinnock ikke var skattepligtig. Livsinteresserne er i Schweiz. Dette ved de sikkert alt om i SKAT, og har derfor holdt møder om hvordan en afgørelse kan formuleres. Thorning kan ikke holde den meget længere…

68. Henning. Mig bekendt er Thorning blevet spurgt om hun skal skilles, hvilket hun blankt har benægtet. Selv har jeg intet hørt om, at der skulle været noget om den påstand, du fremfører her.

Så udgangspunktet må være – medmindre at du ved noget som vi ikke ved – at Thorning IKKE skal skilles.

68, 69: Thorning-Schmidt var gæst i ét eller andet latterligt klappekageprogram på TV2 sidste lørdag, hvor hun fortalte, at hun lige havde haft svigerfamilien på besøg. Det tyder ikke umiddelbart på en snarlig skilsmisse, selvom jeg ellers godt kan følge Henning Frandsens argument.

67

Jeg er ikke i tvivl om at DJØF uanset hvad giver også Peter Loft den bedst mulige individuelle og personlige assistance. Der er vi ikke uenige.

Det jeg taler om er at man tidligere har set, at DJØF som forbund – eller en formand for et af forbundets afdelinger el. lign. – i anledning af situationer hvor embedsmænd på en eller anden måde er blevet politisk presset, har gået ud med et mere offentligt statement til forsvar for disse embedsmænd, evt. på forbundets vegne. Det var denne – i situationen måske ikke helt uvæsentlige – form for støtte, jeg teoretiserede om.

Det går ikke så godt for Hans Engell for tiden. Hans udtalelse om, at Ole Sohn var det danske svar på Gorbatjov har mild sagt også vist sig at være en sandhed med modifikationer. Niels Krause-Kjær er en anden kommentator, der er ude af form. Han forsøgte at hvidvaske Ole Sohn for et par uger siden ved at skrive, at det jo kunne være, han slet ikke vidste noget om de direkte pengeoverførsler fra Moskva! http://kortlink.dk/a49w Næppe.

Derimod er der ingen kære mor, når det gælder de angivelige læk i skattesagen fra Loft/Lund Poulsens side. “Skandale”, skriver Krause-Kjær. Nå, ja, så mener Krause-Kjær heller ikke, at Socialdemokraterne og SF har begået løftebrud. De prøvede at føre løfterne ud i livet efter valget, og mere kan man jo ikke forlange. Ja, det er ikke alle kommentatorer, der er regeringen uvenlig stemte.

Det er osse fordi de er så ræverøde æresmedlemmer af journalistisk venstreparti, altså Engell og Krause-Kjær. Ikke sandt? (Læser du med, Ralf?)

Lukket for kommentarer.