Kategorier

Løkke kopierer Foghs oppositionslinje

For første gang i Herrens mange år er denne blogger draget til Fyns land for at deltage i Venstres Landsmøde i Odense. Nogle vil nok bemærke, at der er “møde i taberklubben”, men sådan ser venstrefolkene ikke på det. De synes selv, at de kom godt ud af valgkampen, når de nu ikke længere kunne fastholde hjørnekontoret i Prins Jørgens Gaard. Lars Løkke Rasmussen har fået et nyt hjørnekontor i den modsatte fløj af Christiansborg, hvor Venstre har holdt til siden nogen kan huske. Der er ligesom i Statsministerens kontor også en ganske fin udsigt til Christiansborgs Ridebane, men livet leves selvsagt knapt så hektisk som i Statsministerens kontor og de tjenende ånder er færre.

Til gengæld bliver der mere tid til at fundere over livet, skrive landsmødetaler og lægge en strategi for det nyslåede oppositionsparti, der siden valget i september har fået så megen medvind i meningsmålingerne.

Men hvad vil Venstre? Ja det er det store spørgsmål, som vi næppe får svaret på i morgen under Løkkes store tale.
Partiet truede, indtil at de blev smidt ud af finanslovsforhandlingerne, med at stemme gult til finanslovsforhandlingerne og lod forstå, at de nægtede at medvirke til at stemme ja til flere skatter og afgifter. Alt det har Løkke og Co. nu droppet. Nu vil Venstre '“ når det nu ikke kan være anderledes '“ pludselig gerne være med i fx en ny skattereform. Skattestoppet er droppet. For en tid.

Alt tyder på, at analysen i V-toppen er, at Venstre skal forsøge at erobre '“ eller henset til meningsmålingerne fastholde '“ midten. Fører V visnepolitik eller forsøger at 'skyde sig igennem' med en liberal dagsorden, så vil et flertal af vælgerne ende med at belønne 'de ansvarlige' regeringspartier frem for at eksperimentere med Venstre.

Dermed lægger Venstre sig tilsyneladende på præcis den politiske linje, som Anders Fogh Rasmussen med stor succes lagde for partiet i årene frem mod valget i 2001, hvor VKO-blokkens – og Venstres – stemmetal stod i zenith. I perioden 1999-2001 anlagde Fogh en strategi, hvor man deltog i alt det daglige arbejde på Christiansborg og forlig, men holdt sig uden for nogle få afgørende og upopulære områder, som man siden kunne mobilisere vælgere. Og så ventede man ellers på, at regeringen sled sig ned i internt ævl og kævl og at vælgerne blev trætte af skatte- og afgiftsstigninger foruden at udnytte alle regeringens fejlskud. Skattestoppet kan man til den tid genoplive, hvis det skønnes nødvendigt.

I 2001 blev de utilfredse liberale i Venstre, men i 2011 kan de som ønsker en mere liberal linje gå til alternativet Liberal Alliance. Men da LA også bakker op om Løkke som statsminister, så der er intet tabt ved at føre en politisk moderat linje som Foghs. Tværtimod. Bortset fra, at profilen risikerer at blegne.

Løkkes store landsmødetale skal – annoncerede han selv – handle om 'fem punkter' (for et par landsmøder siden var det 10'¦) som skulle udgøre Venstres nye politiske mål. I krogene spekulerer man over, hvor konkret det mon bliver. Vi får se.
Her på landsmødet tuller jeg ellers rundt som den vist nok første uafhængige blogger, der er presseakkrediteret landmødet med licens til kaffekanderne og frokost i presserummet. Jeg vil gå og hyggesnakke med folk, lytte til den seneste sladder (Sohn, Sass, Peter Loft, Troels Lund er de navne der lyder hyppigst) og i aften går det løs med Venstres legendariske aftenfest, der i pressekredse går for at være den bedste i branchen.

Vi ender nok i baren, hvor det mest uforudset interessante finder sted eller kan komme en for øre.

P.s. Flere morgenaviser disker i morgen op med “solointerviews” med Løkke, hvor han skulle forklare sig mht. hvad Venstre vil og hvem Venstre vil være parti for i fremtiden.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

11 kommentarer til “Løkke kopierer Foghs oppositionslinje”

“første uafhængige blogger, der er presseakkrediteret landmødet ”

Tillykke. Fuldt fortjent at den bedste politiske blog anerkendes. Har du været krediteret til andres partiers landsmøder?

1. Næh bortset fra at jeg ikke kan videresende regningen for mit ophold til den skattebetalte radio… 😉

2. Nopes. (Jeg har nu heller ikke forsøgt)

“Alt tyder på, at analysen i V-toppen er, at Venstre skal forsøge at erobre '“ eller henset til meningsmålingerne fastholde '“ midten. Fører V visnepolitik eller forsøger at 'skyde sig igennem' med en liberal dagsorden, så vil et flertal af vælgerne ende med at belønne 'de ansvarlige' regeringspartier frem for at eksperimentere med Venstre. ”

Hvis du har ret i det har V vel lagt den forkerte taktik.

Meget tyder vel på at Venstre ikke går mod midten men derimod mod højre med ønsket/løftet/hensigtserklæringen om at skatten skal markant ned som var hovedbudskabet ved landsmødet og at der skal være tale om “rigtige” skattelettelser dvs ikke finansieret med en skatteomlægning.

Du har sikkert ret i at Venstre ikke vil blive belønnet i at ville gå i en mere liberal retning..

5. Jeg havde ikke set at “skattelettelser” pludselig blev det store budskab. Men det ændrer ikke ved at V vil føre en moderat linje.

Når V spiller ud med “skattelettelser” så er det vel fordi partiet, partiets medlemmer og mange borgerlige vælgere helt grundlæggende er enige i budskabet. Det er en markør for at V er “rigtig borgerlige”. Men omvendt så er det ud fra en saglig betragtning svært at se, hvordan de vil gøre det, når krisen vil frembringe færre skatteindtægter og flere offentlige udgifter.

Det er nok her, at man skal lægge mærke til ordet “sigtelinje”. Der er tale om fremtidsmusik med andre ord. Det er vist heller ingen hemmelighed, at V arbejder for skattelettelser. Det har partiet altid gjort.

Og spørgsmålet er nok om nogen forud for valgkampen i 2014 eller 2015 kan huske hvad V mente på landsmødet i 2011.

Jeg tror stadig på, at V vil søge indflydelse i et samarbejde med regeringen, deltage i forlig mv. der også indebærer afgiftsstigninger, som partiet tidligere meldte i sidste uge.

Og første test af det bliver energiforhandlingerne, der starter i dag.

Så hvorfor meldte Venstre som man gjorde? Et svar kunne også være, at partiet skulle besvare spørgsmålet på et ellet andet tidspunkt frem mod valget, så hvorfor ikke gøre det nu? Spørgsmålet er om det så er troværdigt henset til den økonomiske situation og partiets performance på dette område de sidste 10 år.

Spørgsmålet er om ikke skattelettelser skal ses i sammenhæng med kritikken af den nuværende regerings skatte- og afgiftsforhøjelser opsummeret i det imo ret effektive slogan “det skal ikke være dyrere at være dansker”.

I den kritik må der implicit ligge et ønske om at rulle forhøjelserne tilbage, hvilket jo er skattelettelser. Det har samtidigt den fordel, at det også rammer de vælgergrupper, som ikke betaler topskat (og som derfor ikke er til falds for de Radikales skatteomfordelingsreform), men som er sure over, at skatter- pg afgifter stiger.

Og i relation til de Radikales forsøg på at anfægte den økonomiske ansvarlig i at give nettoskattelettelser, så kan man jo pege på, at de jo åbenbart selv mener, at der er råd til at øge de offentlige udgifter med et beløb svarende til de højere afgifter. så hvis man ruller deres udgiftskrævende tiltag tilbage, ja så er der et råderum på i hverfald 5 mia. kr. til at sætte skatterne ned.

Stor medieoffensiv fra Ole Sohn her til aften, formentlig efter direkte ordre fra statsministeren før hendes Tirsdagspressemøde i morgen: TV2-Nyhederne kl. 19, TV2 News efterfølgende, kl. 21 TV-Avisen og kl. 22.30 Deadline. Hvad er så hans budskab: Jo, han har været en smule upræcis, men i øvrigt gør han, som han altid har gjort: Taler sort eller udenom ved hele tiden at dreje samtalerne hen på overbetalingerne til Terpo Tryk, som han aldrig har lagt skjul på. Derimod vil han ikke tale om, hvorfor han ville have Land & Folks korrespondent i Moskva til at ringe til et tlf-nr. i Sovjetunionen i marts eller april 1990 for at få de flinke russere til at overføre et beløb direkte til DKP’s konto. Det her foregik altså næsten et halvt år efter Murens Fald og også efter, Sohns fløj havde overtaget magten i partiet. Måske var Sohn altså alligevel ikke DKP’s svar på Mikhail Gorbatjov (!), som Hans Engell sagde for nylig på TV2 News.

Man kunne dog godt nok ønske sig at Løkke havde spillet ud mere konkret. Er det små skattelettelser eller snakker vi 2 eller 3 cifret milliard beløb? Han kan jo give skattelettelser for fx 1 milliard og sige han har levet op til sit ønske, men det vil næsten være en gratis omgang. Det bliver i hvert fald interessant at følge om det forsvinder lidt med tiden eller om han bliver mere konkret og også foreslår en konkret financiering af det.

5. Man kunne anføre at venstre bevægede sig mod midten hvis de bevægede sig mod højre

Lukket for kommentarer.