Kategorier

Dansk Reaktion Hvad er Dansk Folkepartis styrke og…

Dansk Reaktion
Hvad er Dansk Folkepartis styrke og hvad er dets problem? Det anskueliggøres ganske klart i disse dage.
For det første ligger Dansk Folkepartis styrke i, at en stor del af befolkningen og dermed partiets vælgere – enten er mistroiske eller direkte fjendtligt indstillede overfor alt, hvad der er muslimsk.
For det andet er partiet totalt styret fra toppen af en håndfuld selvbevidste, kyniske, men absolut velbegavede mennesker, som fuldstændigt lægger partiets linje. Det er for øvrigt ikke noget særsyn i dansk politik. Både de konservative og de radikales folketingsgrupper har formelt set intet de behøver at spørge græsrødderne om. Det er blandt andet derfor, at alle og enhver griner af de radikales landsmøder, hvor de vedtager bunkevis af resolutioner om dit og dat, som Marianne Jelved med det samme undsiger inden blækket er tørt.
For det tredje er Dansk Folkeparti et reaktionært parti i klassisk forstand, som i store træk vil bevare tingene i samfundet helt som de er og derfor tækkes reaktionære kræfter på både venstre og højre fløj.

Når DF har slået sig op på, at være modstandere af Islam m.v. så følger der en særlig forpligtelse til at holde orden i egne rækker. Det er ikke okay at gøre som DFUerne at forhåne en anden religion på den vis, som Nyhedsavisen forleden afslørede. Jeg tror ikke på at Pia Kjærsgaard har sagt til de unge mennesker at det er okay at opføre sig sådan. Men til gengæld er det meget lidt i Pia Kjærsgaards retorik som har 'trukket i den anden retning'. Nu ligger DF som de har redt. For første gang har alle partier sagt fuldstændig fra overfor forhånelse af Islam, hvis udøvere i øvrigt ikke selv er specielt sarte med at genere andre religioner i de lande, hvor Islam er stærkest. At Dansk Folkepartis ungdom har startet endnu en Muhammedkrise må Pia Kjærsgaard tage ansvaret for. Hun forsøger at tørre ansvaret af på Nyhedsavisen, men den går ikke at skyde skylden på budbringeren.

DF'erne Søren Krarup og Pia Kristensen er modige mennesker. De to folketingsmedlemmer viser mod og mandshjerte til at stå op imod den brutale udrensning som finder sted i DF. Det er positivt at se en person som Søren Krarup, som selv hævder at kæmpe for det frie ord, nu også i denne sammenhæng formår at sige fra overfor Kjærsgaard, Thulesen Dahl og Ebbesens standretsledelse.

Det Nye Venstres ideolog beskæftigelsesminister Claus 'Clausescu' Hjorts mening om sagen kender vi. Han står også i denne sag på Kjærsgaards side, som han med sine egne ord deler et vist værdifællesskab med. Det eneste han er ked af, er, ikke selv at råde over de samme midler så han kan slippe af med alle de kværulanter i partiet Venstre, som bliver ved med at tale om skattelettelser og større personlig frihed for borgerne. Har udrensningerne i Dansk Folkeparti nået et punkt, hvor det begynder at gøre for ondt i partiet, så var det til gengæld let og smertefrit for Pia Kjærsgaard at sige nej til skattelettelser i denne valgperiode. Claus Hjort må drage et lettelsens suk. Nu kan han lukke munden på alle 'superliberalisterne' i Venstre og Bendt Bendtsen som insisterer på skattelettelser med den blotte henvisning til at Pia Kjærsgaard nu har sat foden ned. Ligesom hun har med så mange andre ting.
Både hun og Claus Hjort er nemlig begge klassisk reaktionære, der grundlæggende ikke ønsker at lave samfundet om. For dem handler det bare om, at administrere velfærdsstaten uden at lægge sig ud med det reaktionære Danmark og ikke mindst med middelklassen. En kommunalreform har regeringen fået igennem med Dansk Folkeparti og ingen hævder, at det er en populær øvelse i befolkningen. Til gengæld giver det regeringen bedre styringsværktøjer, så Claus Hjort har al grund til at være tilfreds. Men kan Claus Hjort og især Statsministeren (a.k.a.”DSB” – Dem Som Bestemmer) lade os andre slippe for al den patetiske højskolesnak om det nære samfund og kommunernes ret til selv at bestemme. For er der noget Venstres ledelse er bedøvende ligeglad med, så er det da at tage hensyn til kommunerne.
Dansk Folkeparti er et reaktionært parti – og Claus Hjort? Han er nærmest deres profet. Så alt forbliver, som det altid har været!

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718