Kategorier

Krisen truer Kennedy fra Damaskus

Blogklumme bragt i Nyhedsavisen den 13.december 2007.

For et halvt år siden gik Ny Alliances popularitetsmålinger gennem loftet. Partiet blev et fristed for frustrerede borgerlige midtervælgere, der stadigt bar på en drøm om liberale reformer af samfundet. En NA-stemme holdt således både Fogh-regeringen ved magten og gav den et stænk 'globaliseringsparathed'. Det gav håb om, at VK-regeringen kunne blive mere indvandringspositiv og sætte indkomstskatten ned, og NA blev udråbt som den kreative klasses foretrukne parti og de nye 'radicoole' med appel til storbyfolket. Partilederen Naser Khader fik gudestatus ved at frasige sige Pia Kjærsgaard og alt hendes væsen. I de dage gik Khader på vandet, og en enkelt iagttager svingede sig op til at sammenligne ham med selveste John F. Kennedy.
Efter hvedebrødsdagene var overstået, så præger kaos i stigende grad det lille parti. NA's vælgeropbakning i målinger viste sig på valgdagen at bestå af varm luft. Få turde binde an med en partileder, der ikke evnede at forklare sin skattepolitik. Kandidaternes soloudmeldinger i valgkampen satte helt nye amatørstandarder. Og balladen fortsætter: Tidligere medlemmer smækker med døren på vejen ud og nu Jørgen Poulsens løncirkus, hvor han og Lars Kolind ignorer partiledelsens henstillinger. I maj væltede medlemmerne ind i partiet for nu at sive ud, efter at Poulsens helgenfacade krakelerede.
Alt dette nærer spekulationerne om, hvorvidt 'Kennedy fra Damaskus' fik så store skrammer i troværdigheden i valgkampen, at han før næste valg bør skiftes ud med Anders Samuelsen.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

19 kommentarer til “Krisen truer Kennedy fra Damaskus”

Jarl,

Klokken er 23.30 her i Las Vegas og har netop lige sendt mit afgangsprojekt tilbage til DK med mail, så jeg vil ikke forsøge at komme med en eller anden intelligent betragtning i forhold til dit indlæg.

Jeg vil derimod gerne anmode om, at du skriver en profil af Anders Samuelsen. Jeg har altid syntes godt om manden og føler egentlig på mange måder, at han er en mere “oprigtig” politiker end Naser.

Han lader til at være intelligent, idealistisk men alligevel pragmatisk og så er han rimelig god til at kommunikere.

Men det er jo blot min egen – noget farvede – opfattelse som en del af det radicoole segment.

Kan han lede NA? Bør han? Har han nok folketække?
Og hvad siger kollegaerne på Borgen om ham?

/Jeppe @ Vegas

Få er de virksomhedsindehavere, som erkender at de ikke bør være selskabet direktør og fremmeste profil. Hvis Khader ville gøre det godt for “aktieselskabet” NA, så trådte han til side for Anders Samuelsen.

Er der undersøgelser a la “Lene-Espersen-kan-fordoble-de-konservative” som ville underbygge et evt. formandsskifte hos NA?

Hos NA må der snart indfinde sig en selverkendelse – ellers bliver de blot en parantes i dansk politik og ryger med stor sandsynlighed ud ved næste valg.

@Jeppe Christensen
Der var for nogle år tilbage en helsides portrætartikel om netop Samuelsen i Weekendavisen, som kom efter hans intensive arbejde med at ændre de radikales skattepolitik (som også til dels lykkedes).

Hvis du kun lige har afleveret afgangsprojekt, så har du måske stadig adgang til Infomedia gennem et forskningsbibliotek, og så kan du varme op til Jarls portræt med ovenstående 😉

Det glæder mig, at Jarlen ikke forfalder til sensationalistiske vendinger som “projektet smuldrer” og andet pladder, der er blevet skrevet blandt andet i kommentarerne her på bloggen.

Havde NA ikke stået til 25 usandsynlige mandater på et tidspunkt, havde 5 mandater været en stor sejr for et parti, der kun er lidt over et halvt år gammelt.

NA er inde nu, og vi har haft historisk betydning for bruddet med blokpolitikken. Det er jo sjovt at se, hvordan vores projekt faktisk er lykkedes, uanset de mange tåbelige og tåbeligt håndterede personsager, vi har været ude i.

DF er, til trods for at de har fire gange så mange mandater som om os, ikke været i stand til at sætte en dagsorden efter valget. Det var et erklæret mål for os. P.T. er deres mandater lige så list brugbare som SFs.

Der tages nu hensyn til ansvarligheden i regeringens og socialkammeraternes overbudspolitik, som vi og de radikale stort set var de eneste, der turde sige noget om.

Der er sket et skred i forhold til Christiansborg-holdningen til håndtering af asylsøgere og flygtninge.

Og ikke mindst har vi vundet mediekrigen over DF – også selvom det ofte er negative historier, der kører. Men I ved jo også, hvad Spies sagde…

I NA har vi den fordel, at vi har tiden foran os. Vi er ikke belastet af tidligere tiders forlig og dårlige beslutninger (selvom personsagerne naturligvis er åndssvage) – men nu har vi mindst 2-3 år til at vise, hvordan vi fungerer i den parlamentariske dagligdag.

Mit bud er, at vi hæver mandattallet næste gang – når folk ved at det, de stemmer på, er det “radikal classic”-parti, vi i virkeligheden hele tiden har givet os ud for at være.

Mit andet bud er, at vi kommer til at få samme image som “dem, der ikke kan beslutte sig”, som de radikale havde engang. En fleksibitet og pragmatisme, jeg er stolt af som socialliberal, og som vi allerede genindførte ved folketingets første virkedag.

Når folk ser tilbage på os om ti år vil man se det historiske brud fulgt af nogle åndssvage personsager, der dog blev overdøvet af de resultater, vi viser i de kommende år.

Dixi.

Come on, hr. Ny Revanchist, der er sgu’da ikke plads til to helt identiske radikale partier i dansk politik.

Hvor er NAs eksistensberettigelse fløjet hen nu da den første fascination har lagt sig?

Iøvrigt arbejder tiden ikke for NA; allerede ved næste valg vil det virke lidt malplaceret at have et navn hvor ordet ‘Ny’ indgår, når såvel parti som politik er alt andet end nyt. Må jeg – helt uden forventning om anerkendelse – foreslå navneskifte til Amatørernes Alliance (AA).

Det er iøvrigt nyt for mig at VK+NA tilsammen kan mønstre flertal. Hvor kom de ekstra mandater fra? Næh, NA har overhovedet ikke brudt med blokpolitiken, men har blot før, under og umiddelbart efter en valgkamp fået lidt venlig retorisk opmærksomhed fra en taktisk velfunderet magtpolitiker i statsministeriet. At dette bliver toket som et brud med blokpolitikken viser blot, at der er nogen der desperat higer efter og har brug for anerkendelse – og/eller at demonstrere egen eksistensberettigelse.

Det virkelige sammenbrud for NA kommer dog først ultimo maj 2008, når 2/3 af medlemmerne undlader at indbetale endnu et års kontingent. Først da er fiaskoen fuldendt. De ca. 100 der aktivt har meldt sig ud ovenpå Poulsengate er jo blot toppen af isbjerget.

@Morten Bay
Jeg synes dit forsøg på at sælge NAs fem opnåede mandater som en sejr er sympatisk, men jeg synes ikke din argumentation understøtter det.

Hvilke områder har Ny Alliance profileret sig på? Skattereform og asylansøgeres forhold. Førstnævnte ligger nu i en kommission, der ikke må sige noget i mindst halvandet år; og i forhold til sidstnævnte er NA end ikke indbudt til forhandlinger om eventuelle lovændringer (ifølge Khader til Ritzau idag).

Dansk Folkeparti har derimod, ved de seneste skattelettelser, sikret sig at lettelsen ikke kun skete på topskatten, og Birthe Rønn Hornbech har indtil videre kun drøftet ændringer af asylansøgeres forhold med netop DF og Pia Christmas-Møller, hvilket må anses som en tydelig prioritering af DFs holdninger på området.

Med ovenstående in mente synes jeg det er besynderligt, at du kan nå til en konklusion, hvor DFs mandater “er ligeså lidt brugbare som SFs”.

Hvad angår udråbelsen af NA som værende “radikal classic”, så synes det eneste fællestræk at være, at man i NA overvurderer sin egen indflydelse i lige så høj grad, som de Radikale overvurderede deres syv mandaters betydning fra 1998 til 2001. Men de Radikale sad dog i regering og var en afgørende del af det parlamentariske grundlag. NA er ingen af delene.

Jeg savner generelt en realitetssans i dit indlæg.

@1
Efter navnet at dømme er han af jødisk oprindelse. Han er søster til Mette Bloch, født Samuelsen – går jeg ud fra hun hed da, men hvorfor v-e-d man ikke noget? (P:S utroligt hvor meget et navn kan gøre, for hed Hun Mette Samuelsen, ville hun aldrig kunne slå igennem som tilfældet har været.)

Netop det at oplysninger om fader,moder,religion ikke er frit tilgængelige for Flemming Rose og Michael Wolfmann (Ulvemann) og alle mulige detaljer om deres tidlige liv, -skolegang o.s.v kunne tyde på at de har noget at skjule.

Det er klart et handikap i dansk politik/medier at have denne baggrund, fordi spekulationen om dobbelt loyalitet altid eksisterer, når politikker skal udformes i israels nærområde, overfor terror eller yderliggående muslimer, hvor de her nævnte altid vil have en tendens til at dele Israels strategiske interesser, og se dem som sammenfaldende med DK’s, hvad de efter min og mange andres bedømning bestemt ikke er; tværtimod skader det Danmarks sikkerhed, at blive set som nogle, der deler Israels politik overfor Mellemøsten.

8. Jeg er lidt i tvivl om dit indlæg er udtryk for antisemitisme. I så fald jeg var 100 pct overbevist om det, så var det naturligvis umiddelbart blevet slettet.

Mig bekendt er Samuelsen-familien pæredansk. Hvis de var assimilerede jøder eller ej, så kan jeg ikke se, at det skulle være noget problem og at deres loyalitet skal drages i tvivl. Det er jo bare skjult antisemitisme.

Jeg kan i øvrigt slet ikke se, hvad det har med emnet for min post at gøre.

Og når man nu ikke opnår at blive valgt til Folketinget, så kan man da altid bortforklare det med lidt messiansk selvopfattelse…”radikal classic-style”..

“Martin har ret: Hvad fanden skal jeg lave i Folketinget? Jeg er sat i verden for at udrette større ting end at stryge 5 mio. danskere over håret og give dem, hvad de tror, de vil have. Sådan burde alle folketingspolitikere tænke. Men det er kun de færreste, der gør det. Det kan man jo så tænke over, næste gang, krydset skal sættes”

http://www.mortenbay.dk/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=26

Jelved og Mette Frederiksen er lige blevet overgået!

Nej men prøv at find ud af det, når du skriver dit protræt af manden. Det er relevant for os at vide, og den omstændighed at der ingen oplysninger tilgængelig er om det, tyder på det. Mht. Flemming Rose og Michael Wolfmann(ansat 1.oktober 2005 -ambassadører afvist 19.Oktober), så trykte førstnævnte tegninger som provokerede arabverdenen, og sidstnævnte rådede uden tvivl Fogh til at afvise ambassadørerne. I begge tilfælde er det deres baggrund som er udslagsgivende for at Israels strategiske interesser følges i denne sag.

Sluttelig skal jeg nævne at det ikke er antisemitisme der her er tale om, snarere anti-zionisme. Og jeg vender mig konsekvent kun mod de som er i politik og medier og som deler Israels interesser 100 %, hvor ærlige individer i business,kunst eller videnskab aldrig har hørt eller skal høre eet eneste ondt ord fra mig.

Men vi ved jo ikke – endnu – hvad Samuelsen holdning er til Israel,Irak krigen og en hel bunke andre ting i Israels interesses-sphære – men det vil helt sikkert blive afdækket, hvis han bliver formand – hvorfor han uden tvivl er tilreds med en tilbagetrukket rolle.

11. Hej Niels,

Jeg synes du insinuerer en masse vrøvl om Samuelsen m.fl. Men det har du lov til, men det behøver dog ikke foregå på denne blog.

Her på bloggen diskuterer vi ikke tågede konspirationsteorier, men dansk politik. Derfor vil jeg fremover tillade mig at slette dine indlæg.

vh

Jarl

@ Hugin,

Jeg kan ikke bruge dit indlæg til noget som helst. Du kommer med forudsigelser, der ikke er mere funderet i noget realistisk end mine egne – altså ren spekulation.

Altså bortset fra, at jeg har set partiet indefra og kan mærke den vilje til selvransagelse og overlevelse, der er. En ting som fyringen af Ulla Østergaard er et godt tegn på, synes jeg.

Dine usaglige tilsvininger af partiet kan jeg kun ryste på hovedet af, og attribuere til en infantil, manglende evne til at se perspektiver ud over egne holdninger.

Jeg giver dig dog ret i at medlemstallet nok skal falde brat – mit eget bud er at medlemsskaren reduceres med 50%. Men det tal – som vores første mandattal er alt for oppustet, hvad vi jo altid har været klar over og har sagt, vi var klar over.

Med hensyn til om vi har brudt blokpolitikken: Hvis du kan argumentere for, at det HELT tilfældigvis faldt tidsmæssigt sammen med dannelsen af NA, at blokpolitikken nu er brudt, vil jeg måske overveje at tage dit vås alvorligt.

Her tænker jeg på vås som at NA+VK skal kunne mønstre 90 mandater før blokpolitikken begrænses. Efter Pia Christmas Møllers afgang kan man ikke komme uden om os – og vi vil hen over midten. Basta.

@Peter Løhmann:

Tak for et mere sagligt indlæg, som du jo altid er god for.

Se det nu isoleret: Et halvt år gammelt parti, der kommer ind med fem mandater er da en sejr? Hvem er det lige, der har udrettet noget lignende i de sidste mange årtier?

Mht. Skattekommissionen – før 7. maj blev skat ikke debatteret – men vi fik sat det på dagsordenen og hvis ikke vi var blevet dannet havde DF stadig tvunget regeringen til ikke at pille vil skatten.

Mht. Asyl: Regeringen valgte med små variationer at overtage vores holdninger på området, som de jo har for vane at gøre med alle gode idéer. Valget af Birthe Rønn Hornbech var heller ikke sket uden vores præg på debatten, så de små enkeltstående nedslag du nævner, ændrer i mine øjne ikke på det store billede.

Du kan ikke mene seriøst, at DFs såkaldte “sikring” af, at skattelettelserne ikke kun skete i toppen er andet end en sikring af, at DF ikke kom fuldstændigt vanærede ud af forhandlingerne? V havde jo samme politik? Og nu er de jo så på tilbagetog og er nødt til at hægte sig på S for overhovedet at komme igennem til medierne?? Når DF må gå til S for at lægge pres på regeringen, så er det da et stort tegn på at deres indflydelse på Fogh og co. er vigende. Her synes jeg at det er dig, der mangler realitetssans og indsigt i de strategiske aspekter i det her.

Og hvad er det for noget sludder at skrive, at det eneste fællestræk med de radikale er en overvurdering af egen rolle. For det første er vi holdningsmæssigt meget tætte på hinanden, naturligt nok – men det mener du måske ikke? For det andet synes jeg at ledelsen netop har været ret ydmyge overfor vores rolle. At jeg så synes, vi har noget at være stolte af, er en anden sag.

Og lad os nu se, om vi ikke indenfor den kommende valgperiode netop får et par mandater mere, så vi rent faktisk HAR den rolle, du taler om. Man kunne jo sige, at vi værdimæssigt har den allerede med Pia Christmas’ afgang.

@ Michael C.S.

Bare fordi, jeg synes at de fleste danskere er nogle forkælede møgunger, der skulle tage og tage et ansvar i stedet for bare at kræve – og fordi valgkampen åbnede mine øjne for at EP-valget måske er langt mere interessant for mig, fordi det er transnationale beslutningsprocesser, jeg i virkeligheden interesserer mig for…er jeg vel næppe messiansk?

Det er nærmest en fornærmelse for en ateist som mig. Jeg synes du skal kravle ud af dine danske, små sko.

Jaja Morten Montanus, fire valgte og et tillægsmandat ligner ikke ligefrem opskriften på vælgersucces ved næste EP-valg!

Jeg går muligvis i for små sko fyldt med provinsielt komøg…andre går i alt for store sko i forhold til realiteterne.

@Morten Bay, 14
Først og fremmest tak for dit svar.

“Se det nu isoleret: Et halvt år gammelt parti, der kommer ind med fem mandater er da en sejr? Hvem er det lige, der har udrettet noget lignende i de sidste mange årtier?”
Ud fra hukommelsen har Venstresocialisterne, Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne, Fælles Kurs og Dansk Folkeparti alle præsteret et bedre debutresultat end Ny Alliance gjorde.

Sammenligningen med Centrumdemokraterne er umiddelbart den mest oplagte, da man i Erhard Jakobsen havde en stærk og karismatisk leder, hvor NA i Khader – synes de fleste at være enige om – har det modsatte. Noget kunne tyde på, at partilederen er endnu vigtigere for et nyt parti, der stiller op for første gang, end for allerede etablerede partier.

“Mht. Skattekommissionen – før 7. maj blev skat ikke debatteret – men vi fik sat det på dagsordenen og hvis ikke vi var blevet dannet havde DF stadig tvunget regeringen til ikke at pille vil skatten.”
Den ære synes jeg i højere grad tilfalder de Konservative. De har en gang tidligere i regeringens levetid gennemtrumfet skattelettelser. Jeg medgiver, at NA ved sin dannelse skabte en stor usikkerhed. Hvorfor forsvandt borgerlige vælgere til dette parti? Analysen hos regeringen har derefter nok været, at skattepolitikken var en af hovedårsagerne til denne forsvinden. Det var med henvisning til ikke at “lukke de onde onder i dansk politik ud af flasken” (underforstået et selvstændigt Konservativt Folkeparti) at Fogh efter sigende traf beslutning om skattelettelserne. Det var således et konservativt pres om muligvis at forlade regeringen, som han nødvilligt bøjede sig for. Ikke en hypotetisk fremtid med NA som en del af det parlamentariske grundlag.

De Konservatives retorik omkring skattelettelser blev allerede inden NAs dannelse mere og mere højspændt. Jeg tror, at NA gjorde den forskel, at der kom forholdsvis begrænsede skattelettelser FØR et valg, pga. den usikkerhed partiet udgjorde for de borgerlige partier. Men NA gjorde også samtidig den forskel, at der ikke bliver talt skattelettelser EFTER valget, da de forholdsvis begrænsede lettelser i august/september dyssede de Konservative til ro.

“Mht. Asyl: Regeringen valgte med små variationer at overtage vores holdninger på området, som de jo har for vane at gøre med alle gode idéer.”
Her synes jeg igen, at æren ikke så firkantet kan tildeles en part. Diskussionen om asylansøgernes forhold har kørt, med varierende styrke, i det meste af to år. Oppositionen har således i denne periode presset på for, at der blev lavet forbedringer, hvilket regeringen også forsøgte at lave (aftalen om større rum til familierne, mere aktivering af børnene etc.). Denne debat og denne ændring af politikken foregik helt uafhængigt af NA.

Igen mener jeg, at man skal adskille NA som fænomen og NA som parti. Som fænomen har NA været med til at sætte spotlys på de områder, hvor de borgerlige regeringspartier måske ikke var videre populære hos egne vælgere. Fogh er som statsminister kløgtig til at justere sin politik skånsesløst (selvom det stadig må kalde til stor undren, at han ikke får flere tæsk for det, når man lader tankerne falde tilbage til 90ernes politiske debat). På den måde har NA, bedre end nogen fokusgruppe, gjort regeringen opmærksom på, hvor de største angrebsfarer lå, og man har samtidig fået gødet jorden for at kunne lave ændringer, der dog har vist sig langt hen ad vejen at være symbolske (her tænkes på skattelettelserne og asylpolitikken).

“Valget af Birthe Rønn Hornbech var heller ikke sket uden vores præg på debatten, så de små enkeltstående nedslag du nævner, ændrer i mine øjne ikke på det store billede.”
Der henvises igen til den hypotetiske sammenligningssituation, at NA ikke var blevet dannet. Som jeg nævnte ovenfor så var debatten allerede ændret, da NA blev dannet. NA hægtede sig derfor på en eksisterende dagsorden fremfor at skabe den. Derfor synes jeg ikke det er fair at give NA den fulde ære for, at asylpolitikken blev ændret (hvilket skete inden partiets opståen) og ser ud til at blive yderligere ændret (hvor NA, modsat DF, end ikke er taget med på råd af den nye minister).

Den hypotetiske situation, hvor NA ikke var blevet dannet, kunne vel ligeså godt have mundet ud i, at VKO-flertallet var forsvundet til fordel for et flertal mellem S, SF, RV og Ø? En analyse i Mandag Morgen viste (hvis jeg husker tallene rigtigt), at 1,4 procentpoint af NAs stemmer kom fra venstre side, mod 1,1 procentpoint fra højre side, set i forhold til sidste valg (de resterende 0,3 procentpoint stemte ikke i 2005).

“Du kan ikke mene seriøst, at DFs såkaldte 'œsikring' af, at skattelettelserne ikke kun skete i toppen er andet end en sikring af, at DF ikke kom fuldstændigt vanærede ud af forhandlingerne? V havde jo samme politik?”
DF tog sig forholdsvist dyrt betalt for skattelettelserne med en opjustering af overførselsindkomsterne og en anderledes placering af lettelserne end i regeringens udspil. Venstres skattepolitik var, efter sigende, lettelser i bunden, men som regering stod de jo indefor det forslag, som de som regering sammen med de Konservative fremsatte.

“Og nu er de jo så på tilbagetog og er nødt til at hægte sig på S for overhovedet at komme igennem til medierne?? Når DF må gå til S for at lægge pres på regeringen, så er det da et stort tegn på at deres indflydelse på Fogh og co. er vigende. Her synes jeg at det er dig, der mangler realitetssans og indsigt i de strategiske aspekter i det her.”
Tilnærmelsen S-DF foregik allerede inden valget og dets resultat var en kendsgerning. Yderligere må jeg igen henvise til, at dit udsagn om, at DFs stemmer er “ligeså lidt brugbare som SFs” groft undervurderer den rolle DF stadig spiller for regeringen.

Må jeg igen henvise til, at ved NAs højt prioriterede mærkesag asylpolitikken, er det DF, og ikke NA, som Birthe Rønn Hornbech i øjeblikket diskuterer ændringer med? Khader har “ikke hørt noget”, udtalte han for nogle dage siden.

Regeringen forsøger yderligere at lave firspring for at undgå at tabe deres spinkle stemmeflertal med DF. En af metoderne skulle være at ophæve den automatiske stemmetildeling af de nordatlantiske mandater, da de falder 3-1 til oppositionen. Med den model skulle de fire MFere selv tage stilling til, om de ville stemme for eller imod en given sag. Regeringens forventning er så her, at de i de indenrigspolitiske spørgsmål vil forholde sig neutrale og således sikre, at regeringen har et flertal.

Projektet for Fogh synes at være “hvordan kan vi fortsætte stilen uden for store ændringer?”, hvorimod NA og andre synes at tænke projektet for Fogh i stedet er “hvordan kan jeg komme mest muligt ind over midten?”.

“Og hvad er det for noget sludder at skrive, at det eneste fællestræk med de radikale er en overvurdering af egen rolle.”
Jeg synes det var dét, der mest umiddelbart var lighedspunkterne ved de to partier.

“For det første er vi holdningsmæssigt meget tætte på hinanden, naturligt nok – men det mener du måske ikke?”
Jo, det gør begge partier jo en del ud af at sige, men skattepolitikken – som for Radikale altid har været central – er der store forskelle ligesom det også er tilfældet med synet på DF og DFs indflydelse. Her ønsker de Radikale ikke at deltage i at forlænge DFs indflydelse, hvorimod Khader og NA et utal af gange ikke har udtrykt større kvaler ved at skulle indgå en sådan alliance. Fogh havde i velkommen ufortjent succes med at sige, at 80% af al lovgivning blev vedtaget med brede flertal; underforstået at der ikke eksisterede blokpolitik. Men ligesom det er de sidste 20% af lovene, der er de centrale, er det også de 20%, hvor NA og Radikale er uenige, der er centrale – ikke de 80%. Ellers var NA vel aldrig blevet dannet som selvstændigt parti?

“For det andet synes jeg at ledelsen netop har været ret ydmyge overfor vores rolle. At jeg så synes, vi har noget at være stolte af, er en anden sag.”
Jeg synes selvovervurderingen har været det bærende element i Ny Alliance hele vejen igennem, hvilket jeg desværre også synes dine indlæg bærer præg af. Hver gang regeringen har lavet mindre justeringer har det været udråbt som en kæmpesejr for NA. Og hver gang regeringen så – ganske forventelig – er gået imod NAs ønsker har man blot trukket på skuldrene. Det har ikke hidtil ikke udgjort en væsentlig politisk omkostning for regeringen at se stort på NA. Hvis det er dét, du mener med ydmyghed, så mener jeg i stedet der er tale om svaghed og manglende politisk tæft.

“Og lad os nu se, om vi ikke indenfor den kommende valgperiode netop får et par mandater mere, så vi rent faktisk HAR den rolle, du taler om. Man kunne jo sige, at vi værdimæssigt har den allerede med Pia Christmas' afgang.”
Hvis NA netop var ydmyge overfor opgaven, så må den mest oplagte opgave i den nærmeste fremtid da være at få skabt fælles fodslag i partiet? Der synes at være en væsentlig uro om både politik, strategi og ledelse. Jeg ved ikke, hvad du oplever der sker internt, men sådan ser det ud for os andre.

Førend der skabes et indtryk af partiet som professionelt og nogenlunde stabilt, så synes jeg ikke det er realistisk at tale om at sikre sig flere afhoppere.

Udgør udsagnet om, at der skal et par afhoppere til førend NA får betydning, i øvrigt ikke en bekendelse af, at den betydning har NA ikke i øjeblikket?

@Morten Bay:

“EP-valget måske er langt mere interessant for mig, fordi det er transnationale beslutningsprocesser, jeg i virkeligheden interesserer mig for…”

Kan du ikke lige prøve at forklare os andre hvad det betyder?

Og selv om man kommer til Brussel skal man så ikke vælges af de der førnævnte forkælede møgunger?

ja strengt taget er det noget værre sludder

Transnational er betegnelsen for de netværk der opstår mellem folk/kulturer på tværs af grænser, og har ikke rigtigt noget at gøre med officielle eller formelle beslutningsprocesser at gøre.

EU derimod beskæftiger sig med intranationale og supranationale beslutningsprocesser.

Og ja møgungerne skal stadig stemme en ind.

PS jeg kan forstå, at Hr. Bay synes vi skulle sende pengene til Afrika i stedet. At den mission er “the higher call” frem for at være en tarvelig dansk MF. Det kan man få lange diskussioner ud af, der både involverer udviklingsøkonomi, evalueringsparadigmer og postkolonial vestlig dominanstankegang. Lad os gemme den diskussion til en anden gang.

Morten Bay: “Jeg kan ikke bruge dit indlæg til noget som helst. Du kommer med forudsigelser…….”

Gør jeg? Hvor? Hvordan?

Morten Bay: “Altså bortset fra, at jeg har set partiet indefra og kan mærke den vilje til selvransagelse og overlevelse, der er. En ting som fyringen af Ulla Østergaard er et godt tegn på, synes jeg.”

Interressant at man kan læse NAs nekrolog i dagens Weekendavis. OK, den er lidt tidligt ude, men meget interessant alligevel.

I øvrigt har jeg selv set NA indefra…….de første par måneder endda rigtig tæt på, så jeg har rimelig indsigt i hvorfor konstruktionens flyveegenskaber ikke lever op til forventningerne. Nu, længe efter min udmeldelse, må jeg erkende at min føling med hvordan korpsånden aktuelt har det, hidrører fra medierne (og dem kan man jo ikke stole på).

Morten bay: “Dine usaglige tilsvininger af partiet kan jeg kun ryste på hovedet af, og attribuere til en infantil, manglende evne til at se perspektiver ud over egne holdninger.”

Tilsvininger? Hvor?

Udover en morsomhed omkring partiets navn (hvad du jo også selv praktiserer), så synes jeg da jeg fører et lødigt sprog.

Hvad angår perspektivering, så er det snarere dig der er bagud på point, min ven. Jeg var bl.a. deltager i det interne møde, hvor sommerens politikudviklingsproces reelt blev fastlagt (og dermed ‘fucked up’).

Morten Bay: “Jeg giver dig dog ret i at medlemstallet nok skal falde brat – mit eget bud er at medlemsskaren reduceres med 50%. Men det tal – som vores første mandattal er alt for oppustet, hvad vi jo altid har været klar over og har sagt, vi var klar over.”

Igen kunne jeg bidrage med ‘insider perspektivering’, men jeg nøjes med at sige at partiledelsen i den tid jeg var tæt på anså medlemmerne som en selvfølgelighed. Det kunne kun gå fremad. Servicering af medlemmerne var man ikke interesseret i på daværende tidspunkt (indrømmet, det kan jo have ændret sig, men i så fald har det endnu ikke manifesteret sig).

Morten Bay: “Med hensyn til om vi har brudt blokpolitikken: Hvis du kan argumentere for, at det HELT tilfældigvis faldt tidsmæssigt sammen med dannelsen af NA, at blokpolitikken nu er brudt, vil jeg måske overveje at tage dit vås alvorligt.”

Som argumenteret andetsteds, så kan kausaliteten mindst ligeså overbevisende henføres til de konservatives armbevægelser.

Morten Bay: “Basta.”

Var det ikke i fordums tider en cykellås?

Lukket for kommentarer.