Kategorier

En fantastisk sag

Der er ingen problemer, hvis dommere i en dansk retssal bærer tørklæde, mener Domstolsstyrelsen.

Nu er der mig bekendt ingen dommere '“ endnu '“ som både er kvinde, muslim og som samtidig har trang til at bære tørklæde i en retssal. Problemet var derfor ikke-eksisterende lige indtil, at Domstolsstyrelsen kom med en vejledning udarbejdet af en række højesteretsdommere, og som lå færdig i december 2007, men åbenbart først nu er kommet til offentlighedens kendskab.

Hvorfor laver dommerne en vejledning om noget, som i realiteten er uaktuelt? Fordi man vil være på forkant med udviklingen, velsagtens eller er det et arbejde, som er bestilt af politikerne?

Ikke desto mindre bør dommernes konklusion undre mennesker, der lever i et moderne demokratisk samfund, som vores. Hvordan kan man tillade synlige religiøse symboler hos en dommer i en retssal, men nægte samme dommer at optræde med en T-shirt med opfordring om støtte til Jagtvej 69? Det er uforståeligt, og ingen levende sjæl kan se forskellen. Dommernes argument er at det ene er et religiøst symbol '“ og derfor tilladeligt, mens det andet er et politisk symbol, og derfor ikke tilladt for dommere at flashe under domsforhandlinger.

Det er efterhånden en fastslået kendsgerning, at islam opfattes i den brede befolkning som politisk. At det ikke er sivet ind hos den åbenbart verdensfjerne dommerstand er i sig selv bekymrende. Har de så dårlig fornemmelse for, hvad der foregår ude i den politiske virkelighed?

Pia Kjærsgaard har endnu en fantastisk sag at profilere sig på. 'Med Sharia-Lov Skal Land Bygges' er en annoncekampagne, der i dag kører i landets aviser.

Anders Fogh og regeringen '“ som har meget andet at tænke på '“ kan næsten heller ikke tro deres held. Den kan nu vise noget handlekraft på denne ikke-sag ved at afvise Domstolsstyrelsens retningslinjer. Enhver kan se at der er tale om ren symbolpolitik, for endnu har ingen dommer følt trang til at iklæde sig en burka. I mellemtiden tager det også opmærksomhed fra de sager, hvor regeringen har problemer.

DF får naturligvis hjælp fra Svend Auken, som finder det problematisk, hvis Folketinget tilsidesætter Domstolsstyrelsens blåstempling af kvindelige muslimske dommeres ret til at bære tørklæde. Kan Pia K være mere heldig, at Auken fremturer med sine tekniske akademiske kulturradikale synspunkter?

Med lidt held så kommer socialdemokraterne tilbage til regeringsmagten i 2050, når Svend Auken formentlig har forladt dansk politik. I mellemtiden har S klogt tilsidesat Aukens tåbeligheder og valgt at bakke op om regeringen i denne sag.

Pia Kjærsgaard må være jublende glad. En fortsat stor del af befolkningen svarer uden tvivl “vi stemmer DF” i de næste meningsmålinger og søger dermed hen til det parti, som de opfatter som sikker havn for islamismen – også selvom den ikke engang har materialiseret sig i danske retssale.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

21 kommentarer til “En fantastisk sag”

Måske skulle man i virkeligheden KRÆVE at dommere tonede rent flag politisk og religiøst. Så man ved hvem man bliver dømt af?
Ellers har du jo ret. Tørklædet er jo ikke en generel muslimsk klædedragt. Der er mig bekendt masser af muslimske kvinder uden tørklæde. Det er et politisk signal om en særlig måde at opfatte islam på – som også indebærer at islam har politisk magt. Derfor er tørklædet præcis det samme som en “fri hash” eller “støt christiania” tee.

Enig i at dommere med tørklæder ikke bør tillades i danske retssale.

Men hele argumentet med dommeres upartiskhed har jo noget “hvad vi ikke ved har vi ikke ondt af” over sig. Dommere kan jo sagtens være dybt religiøse islamister, kommunister, racister medlemmer af de radikale eller hvad ved jeg, selvom de ikke viser det. Dommeres evt. forudindtagethed slipper vi ikke for ved at forbyde tørklæderne.

I en artiklel i JP (http://jp.dk/indland/indland_politik/article1331426.ece
) argumenterer DF for, at forbudet mod tørklæder skal udvides til andre grupper i den offentlige sektor. Det er ikke et nyt synspunkt, men det ville være lidt skægt det skulle gælde alle myndighedspersoner. I givet fald måtte det jo indebære at hverken præster eller degne vel bære kors, da de jo optræder som statens forlængede arm
ved navngivning og bryllup

Jeg er selv fuldstændig areligiøs, men jeg støtter menneskers grundlovssikrede ret til at udøve deres religion. Når tørklæde, kalot eller kors er en del af at udøve religion, så lad dem om det, i stedet for at vi med lov i hånd skal regulere alting

3. Jeg er helt enig i, at friheden til at udøve religion vejer tungest.

Bemærk for øvrigt, at når Pia K på TV skal tale indigneret om skumle kræfters snigløb på danskhed og evigtgyldige danske værdier, så bærer hun ofte et synligt guldkors om halsen.

Hun buldrer løs mod religiøse symboler, men bærer det selv, når hun skal fremstå som Holger Danskes kvindelige modstykke.

Jeg er så led og ked af DF!

I nogle lande har dommeren en dragt for at vise højtidelighed. Måske det skulle indføres i salene, så var der ingen problemer med klædedragter.

Jeg er glad for man ikke kan læse tanker, så var der mange der ikke fik lov at være dommere. Jeg er enig med #2 i at uanset en dommers påklædning, kan han/hun jo stadig sagtens mene underlige ting. Tøjet er en småting, men jeg kan da godt forstå problemet, jeg kender kristne irakere der har fået trusler fra muslimer her, der synes de burde være muslimer. Kommer der en sag hvor der sidder en dommer med tørklæde bliver de nok lidt nervøse.

Hvis DF virkelig mener det, må de jo fremsætte forslag i Folketinget om dress code for dommere.
Justitsministeren kan nemlig ikke ændre Domstolsstyrelsens afgørelser.

Det tyder på at DF snarere er i gang med tiltrække opmærksomheden mod eet område for at undgå at få (for meget) negativ opmærksomhed et andet sted.
Måske er det deltagelse i et måske kommende indgreb i konflikten på det offentlige arbejdsmarked, der er motivet.

Det her er at sætte fælder op for fange pindsvin om vinteren. Bagatelgrænsen må sgu da snart være nået, er der ikke en chance det her falder på gold jord.
Det er sgu trods alt et ret langt ude scenario: Religiøs kvinde klarer sig igennem studiet med pæne resultater, udmærker sig derefter som jurist eller advokat, bliver udnævnt til dommer gennem justitsministeriets ukendte proces. Og så udøver sharialovgivning, alt i mens har tørklæde på, uden at familien bortgifter en, PET gir en krammer og de intrigante ambitiøse kolleger spreder rygter om hun er en shariaheks

Enig med Søren det her er en afledningsmanøvre, en dårlig en, men når man vil lave et konfliktindgreb så er man ikke kræsen

Ja, et fuldstændig bizart forslag!

Jeg har noteret mig, at Peter Skaarup i løbet af ugen tordnede mod justitsministeren, fordi han mener at hun nøler i spørgsmålet om dommeres ret til at bære tørklæde.

At justitsministeren ikke går ud og siger, at hun ikke har kompetence til at annullere eller suspendere Domstolsstyrelsens afgørelser, må jo betyde, at regeringen er “in on it”, altså at hele “sagen” er orkestreret i et samarbejde mellem regeringen og DF. Det lugter langt væk af spil for galleriet, altså en afledningsmanøvre som andre tidligere har påpeget.

Bo Jorgensen “I givet fald måtte det jo indebære at hverken præster eller degne vel bære kors, da de jo optræder som statens forlængede arm
ved navngivning og bryllup”

Det er da vist en finke der er roeget af panden? Folkekirkens personale er jo netop ikke statens eller andre myndigheders repraesentanter. De er jo den relativt uafhaengige folkekirkes repraesentanter.

Det er rigtigt at de baerer religioese symboler under vielser og daab, men de mennesker der deltager i det goer det jo frivilligt (og formentlig fordi de oensker ceremonien, komplet med symboler og det hele). Vielser kan ogsaa foregaa paa raadhuset, mens navnegivning (uden kirkelig daab) sker paa kirkens kontor – med personalet (kordegn eller lign.) i “civil”.

Argumentet om at dommere har en holdning er selvfølgelig rigtigt nok. Der findes sikkert dommere, der er indre missionske, og hvis holdninger kan være mere underlige end en liberal kvindelig muslim.
Men vi kan ikke se om det er tilfældet, og derfor vil det heller ikke indgå i vore overvejelser, når vi kommer for dommeren. Tørklædet vil tiltrække sig opmærksomhed. Tørklædet signaliserer på den ene eller anden måde, at bæreren underkaster sig et regelsæt, der er domstolen fremmed. Det synliggør en forskel.
Det er mig at se begrundelse nok for et forbud.
Og som Karen Høkkerup gjorde opmærksom på, hvad vil mennesker, der netop er flygtet fra tørklæde tvang ikke føle ?

I Koranen, Hadith og Sunnah er tydeliggjort, at menneskeskabte love og regler IKKE må stå over eller ved siden af de af Allah givne love og regler – som f.eks. den Islamiske Sharia lovgivning.

Kort fortalt – Allahs love og regler står over alle andre love og regler.

Så længe Rettroende muslimer ikke er i stand til at gennemføre at Allahs love og regler bestemmer i samfundet, er det dem tilladt at føje sig for de menneskeskabte regler og love.

Når man bærer Niqab, Jihab eller Burka signalerer man er man er lydig overfor Islam – og bøjer sig for rygraden i Islam, nemlig Sharialoven.

Asmaa er Islamist – en tro væbner for Det Muslimske Broderskab.

Jeg kan da sagtens tolerere hun bærer sin Niqab.

Men jeg kan ikke affinde mig med, at hun som god muslim samtidig arbejder for Shariaen og Kalifatets indførelse bla. her i Danmark.

Og det er præcist hvad enhver (Rettroende) muslim ifølge Allah er forpligtiget på : at arbejde for Islams banner kommer til at veje over samtlige denne Klodes lande.

Tørklædet udtrykker ikke kun muslimske kvinders underkastelses af Allah, men også hendes underkastigelse af faderen, manden, sønnerne samt accepten af at hun som hun-køn er mindre værd.

Tørklædet er ikke kun et 30 g stykke tekstil, der fortæller omverdenen at bæreren er muslim .

Implicit ligger der mange flere og temmelig – for Vesten – problematiske beskeder i dette :

Rettroende er de Rene og denne Jords 1. klasses mennesker, som Allah har sat her for at bestemme over alt og alle.

De Vantro er de Urene og Jordens 2. klasses mennesker, som skal føje sig for Islam og dens muslimer, Jordens – på Allahs vegne -Herskere.

Men gå selv i sving med studiet af Islams Koran, Hadith, Sunnah samt historie.

For øvrigt – fredelig sameksistens med Islam er kun muligt så længe demografien ikke er med Islam.

Og i de områder hvor Islam er bestemmende, måske også når Islam en skønne dag har gennemgået en revision af Koranens, Hadiths og Sunnahs tekster, samt rygraden i Islam , Shariaen.

Til flere liberale hallal-hippier:

Hvad ville I sige sige til at blive dømt af dommer, der støttede sin afgørelse på Det Gamle Testamente?
F.eks. Ezikiel 33 vers ni: “Advarer du derimod den gudløse mod hans Vej, for at han skal omvende sig fra den, og han ikke omvender sig, så skal han dø for sin Misgerning, men du har reddet din Sjæl.”

Med andre ord: Du skal dø, men Dommeren har reddet sin egen sjæl ved at dømme dig til aflivning.

Mon ikke I ville protestere en anelse, om I blev dømt med den slags præcedens?

Et religiøst tørklæde signalerer nøjagtigt det samme: At Skriften står over den menneskeskabte, sekulære lovgivning – også kaldet demokrati.

Det signal hører ingen steder hjemme i et demokrati. End of story.

Som flere allerede har påpeget er dette en spinskabt ikke-sag, der p.t. tjener som støj, mens der rumler dumme sager for en stribe ministre, inklusive ARF.

Men det går nu lidt for vidt, når man som #14 bliver mere fundamentalistisk muslimsk end fundamentalistiske muslimer. Hallo! Jorden kalder! Hvor mange muslimske kvinder studerer – eller er uddannet i – jura, og hvor mange af disse bærer tørklæde, og af disse hvor mange er kvalificerede til et dommer embede, og af disse hvor mange har søgt et sådant embede? Så vidt vides: INGEN! Skulle der igennem filtret komme en ansøgning fra en tørklædeklædt muslimsk jurist, er det vel ikke helt i skoven at antage, at vedkommende kun udnævnes til dommer, såfremt hun gennem sit tidligere virke ved danske retsinstanser har vist udpræget talent for at perere med og inden for dansk lov uanset sin påklædning. Så ro på. Drop muslimforskrækkelsen og lad være med at køre videre med spin-vognen.

Og til #16: Hvad skulle det dog hjælpe at flå tørklædet af en efter alle regler og kriterier udnævnt dommer, hvis vedkommende skulle have de beskrevne holdninger? De forsvinder jo ikke ved at tage kluden af. Men igen, de er næppe sandsynlige for de muslimske kvinder, der en gang ad åre måtte blive udnævnt af en meget dansk og meget dansk-lov bevidst bedømmelseskommission.

Dette er og bliver en pseudo-diskussion, der alene tjener til at holde DF’s gryde i kog. Og deres burkaannonce er så langt ude i hampen, at det ville være grinagtigt, hvis det ikke var så sørgeligt, at nogle springer med på hysteriet/populistkynismen.

Nu er soc.dem. også med på at udbrede tørklædeforbuddet for offentligt ansatte.

Det er sørgeligt, at de vil gå så langt blot pga. angsten for at miste flere stemmer til DF.

I flere EU lande har man allerede sat stop for islamisternes propaganderen, som i flere tyske delstater, hvor skolelærere naturligvis ikke må bære tørklæde.

Reaktionen i Danmark på DF’s forslag som jo også er i overenstemmelse med hvad dommerne og advokatrådet har meldt ud var forventeligt.

Opbakning fra visse dele af regeringen, Foghs falden på halen og de venstreradikale tumpers indignation.

Naturligvis bør dommere optræde i en form der dels viser respekt for retssagens deltagere, men også så den anklagede kan have repekt for dommeren.

Domstolsstyrelsen har jo allerede vist at de selv sætter grænser for påklædningen. Nu husker jeg ikke den præcise formulering, men hvor mange ville bakke op om at en dommer optrådte med en rød t-shirt med hammer og segl?

Borgerne har krav på at blive behandlet med værdighed når de møder en person fra det offentlige. Dvs. denne person skal hverken være snavset, bære laset tøj eller for den sags skyld reklamere med sine politiske holdninger.

Men problemet er desværre blevet mudret til af visse dele af det politiske segments ubegrænsede had til DF. Utroligt at de ikke har mere civil pli og demokratisk dannelse.

Lukket for kommentarer.