Kategorier

En weekend i kampvalgets tegn I

Den kommende weekend byder på to kampvalg om formandsposten i to af Folketingets 'gamle partier' henholdsvis i Det konservative Folkeparti og Det Radikale venstre.

Lad os starte med det mindst spændende kampvalg, som finder sted på de konservatives landsråd i Falkonércenteret på lørdag. Kun ét år efter at Lene Espersen under tonerne fra Tina Turners 80'er-klassiker 'Simply The Best' kåredes som partiformand, har hun nu fået en udfordrer i form af hovedbestyrelsesmedlem, forsker i rummedicin og senest personificeringen af en vaskeægte storbytosse, Peter Norsk.

Peter Norsk stiller op i ren protest mod Lene Espersen, fordi netop hun har ansvaret for, at de konservatives nye integrationsordfører – dansk politiks svar på en kamikazepilotNaser Khader pludselig kan tegne partiets nye integrationspolitik, hvor i der blandt andet indgår et forslag om, at Folketinget skal blande sig i, hvordan landets borgere går klædt i deres fritid.

Norsk har indlysende for de fleste tænkende mennesker i dette land en rigtig pointe. Problemet er, at han vælger den dårligst tænkelige måde at reagere på. Norsk forsøger at gøre det til en afstemning mellem burka-forbud vs. nej til burka-forbud. Men langt – langt – de fleste delegerede ser afstemningen mellem en al for svag partileder uden noget politisk projekt og med dårlig politisk vurderingsevne/situationsfornemmelse og en overintelligent, nørdet, egoman, ballademager med en sag.

Nogle konservative '“ som støtter Norsks synspunkt om end ikke Norsks kandidatur – ærgrer sig over, at manden ikke i stedet havde stillet et resolutionsforslag på Landsrådet om 'nej til burka-forbud'. Et sådant forslag, der udelukkende ville have handlet om politik, ville – vurderer nogle – have gode chancer for at blive vedtaget. I stedet ville manden derimod absolut kaste sig ud i et eller andet mystisk martyrium sammen med sin gode ven, tidligere folketingsmedlem – og for sin store glemsomhed under Tamilsagen – herostratisk-berømte Viggo Fischer, der overfor landsrådet agter at anbefale Norsk som ny landsformand.

Mange konservative er småfrustreret eller skuffede over, at Lene Espersen slet ikke evner at tegne noget der bare ligner et omrids af et moderne konservativt projekt. Denne blogger har fra starten efterlyst Lene Espersen ideologiske idéer og tanker. Hun har '“ bortset fra en børnebog '“ ikke udgivet noget, der bare minder om en politisk vision på skrift. Ingen efterspurgte det hos Bendt Bendtsen, hvor der '“ bortset fra kravet om skattelettelser – nærmest var ideologisk tørke igennem 10 år. For Bendtsen kunne jo ikke være forpligtet ud over sine evner. Til gengæld er lidt revitalisering af det ideologiske tankegods er vel ikke for meget at forlange hos en partileder med et mål om at få mere end 10 procent af stemmerne?

Niels Krause-Kjær har også længe interesseret sig for det samme tema. Og i hans fortrinlige gennemgang af fraværet af Espersens visioner på sin blog på Berlingske.dk citerer han Weekendavisens Leif Blædel, der opremser alle de indgreb i borgernes frihedsrettigheder som Lene Espersen har stået i spidsen for som justitsminister siden 2001. Det er ikke for ingenting, at mange frihedsorienterede mennesker i dette land konsekvent og med foragt omtaler den konservative partileder som “Lenin” Espersen.

Tænksomme mennesker i det konservative folkeparti vælger trods alt at bakke op om deres partiformand. Man ønsker for alt i verden ikke en opslidende fløjkrig som i 90'erne, der ødelægger partiet. Espersen manglende succes som partiLEDER og hendes manglende visioner, noterer man sig også i almindelig skuffelse. Men det er '“ med en lånt parafrase fra Mikkel Faurholdts fantastiske skildring af det 'Det konservative Blodbad' fra 2000 '“ lidt som i de gode gamle dage ude på landet. Alle vidste, at godsejeren lå i med malkepigen, men alle lod som ingenting, talte ikke derom og holdt i øvrigt facaden udadtil.

I øvrigt har ledelsen i stedet for Frederiksbergs tidligere borgmester Mads Lebech foreslået Regionsrådsmedlem Benedikte Kiær, Helsingør som ny næstformand for de konservative. Her forventes dog ingen modkandidat.

Update fredag. Peter Norsk har langt om længe – og som oprindeligt forudset af denne blogger – droppet sine kamikazeplaner og stiller derfor ikke op mod Lene Espersen på lørdag. Skaden på Lene Espersens autoritet er ikke desto mindre sket. Alligevel er de fleste konservative glade for ikke at skulle bruge tid på et ligegyldigt kampvalg.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

16 kommentarer til “En weekend i kampvalgets tegn I”

Hej Jarl,

Tak for en endnu en fin analyse.

Som venstremand (med tendens til mere liberale/borgerlige holdninger) ærgrer det mig altid lidt, når de konservative roder sig ud i mere eller mindre selvskabte problemer.

Det der undrer mig mest ved Peter Norsks kamikaze aktion er, at partiet og organisationen er så svag, at en sådan udfordrer overhoved tillades '“ eller er det i lige så høj grad udtryk for den skuffelse og magtesløshed der findes i baglandet overfor det totale mangel på talent hos folketingsgruppen?

Peter Norsk er muligvis en storbytosse '“ men han har trods alt været med både hos de konservative og i samfundsdebatten i mange år. Pt. Er han hovedbestyrelsesmedlem. Jeg er 99 % sikker på, at man ikke i f.eks. venstre ville kunne finde en tosse på det niveau.

Med mit begrænsede kendskab til de interne konservative forhold er det nu en gang min opfattelse, at der findes ganske kompetente mennesker rundt om i baglandet. Man har også en rimeligt solid økonomisk støtte (henset til partiets størrelse). Det der til gengæld overrasker, er, at der findes så uendeligt få konservative talenter '“ uagtet hvorvidt jeg personligt er enig/uenig med dem politisk, så er det vel kun Connie H og Per Stig der med en vis ret kan kaldes driftssikre '“ men talenter er de vel næppe.

Hvis man ser på de konservative ministre, så vader de i fadæser og manglende politiske vindersager'¦og den resterende folketingsgruppe er på gode dage usynlige, på dårlige dage direkte partiskadelig.

Måske er jeg for hård ved de konservative '“ og guderne skal vide, at venstre heller ikke har mange lysende talenter, men der er dog nogle få.

vh
Anders

Jeg forventede lidt at der i slutningen af artiklen ville være noget om de radikales valg, når nu starten lægger så meget op til det:

“…byder på to kampvalg … Lad os starte med…”

Men det kommer måske senere?

God analyse, som jeg er helt enig i. Stemte konservativt sidste gang, men det er under kraftig overvejelse om jeg også gør det næste gang.

En årsag – blandt mange andre – til den manglende talentmasse hos de konservative er den manglende tradition for, at eks KU-formænd stiller op til folketingsvalget efter deres tid som formand. Her er situationen jo noget anderledes i Venstre.

“Alle vidste, at godsejeren lå i med malkepigen, men alle lod som ingenting, talte ikke derom og holdt i øvrigt facaden udadtil. ”

Det er sikkert et sjovt ordsprog, men har nu ikke så meget sandhed over sig. Godsejeren Jakob Scavenius måtte stoppe som kultusminister i 1891 pga. anklager om en udsvævende livsførelse.

5. “Det er sikkert et sjovt ordsprog, men har nu ikke så meget sandhed over sig. Godsejeren Jakob Scavenius måtte stoppe som kultusminister i 1891 pga. anklager om en udsvævende livsførelse.”

Jeg kendte faktisk ikke til den historie m. Scavenius, og derfor overfortolker du, at jeg skulle henvise til denne. Det er faktisk et frit opfundet billede – og mig bekendt – IKKE et ordsprog, som du skriver.

Norsk skal nok tabe, men det interessante er hvor stort. Sætter han sig på fx 15%, ved Lene Espersen at hun ikke har en stor del af partiets opbakning, og har mistet noget autoritet.

Jeg synes det er meget tidligt Lene kommer ud for det. Hun har jo ikke engang været leder ved et folketingsvalg endnu. Men det er også svært at finde sagEN for hende. Som økonomi- og erhvervsminister har hun nok at gøre med at kæmpe mod krisen, mange problemer med politiet kan sætte tilbage til hendes tid som justitsminister, mange borgerlige vælgere går til Venstre som følge af statsminister effekten, og kritikken af muslimer og det nationale kan man få i en mere ren vare hos DF. Hvad er det som kan blive den konservative mærkesag?

Nu bliver Mikkel Faurholdts bog nævnt, som er meget underholdene. Norsk går i det mindste åbent ud, og er sandsynligvis helt færdig i politik efter afstemningen. Men seriøse kupforsøg er jo ikke noget man snakker om… mon de er i støbeskeen eller man er bange for det pga fortiden? Og hvem er seriøse udfordrere til Lene (nu havde vi svært ved at finde ministeremner i den anden debat).

@7 Torben Peitersen

Jeg er sådan set enig i, at Peter Norsk ikke er en tosse i den gængse forstand, på linie med landsbytosserne i DF. Men for en mand der har været med så længe, som han undrer det mig at han er så politisk tonedøv.

Hvis desperation over tingenes tilstand er hans motiv, må han jo spørger sig selv, om hans aktion er til det bedre eller værre for partiet. Han kunne som Jarl nævner komme med en resulotion vdr. burkaforbuddet – det ville have en gang på jorden og have et politisk indhold…hans nuværendde stunt skader partiet og ændrer intet.

vh
Anders

“Nu bliver Mikkel Faurholdts bog nævnt, som er meget underholdene. Norsk går i det mindste åbent ud, og er sandsynligvis helt færdig i politik efter afstemningen. Men seriøse kupforsøg er jo ikke noget man snakker om'¦ mon de er i støbeskeen eller man er bange for det pga fortiden?”

Hensigten med mit billede var, at alle godt kunne se at Lene E mangler visioner, ikke har skabt fremgang og i øvrigt dummet sig med at gøre Naser Khader til en stor mand i K. Man ved det godt, men man taler ikke om det…

@ 5 & 6

Bare en lille historisk anekdote. Jakob Scavenius blev på et vælgermøde afsløret i at have besøgt et bordel. Eftersom han havde præket en høj moralsk livsførelse, var det noget af en skandale. Det førte til Gustav Wieds debut med en pjece, der skrev sig ind i den dengang verserende “sædelighedsfejde”. Flere år senere skrev Wied også skuespillet ‘Dansemus’ om affæren.

så trak Norsk sig – så kan man genbruge sidste års musik valg med “SIMPLY the best”. Tilykke til Lene med et flot år som formand, højdepunkter man bør mindes med et par minutters stilhed og skam:
– Planøkonomisk redning af flexlånere imodstrid med tidligere udmeldinger.
– Planøkonomisk gavebod i Bankpakke I og II
– Skattereform som alene tilgode så DF politik, vi har efterreformen stadig verdens højeste skattetryk.
– Leflen for de offentlig ansatte – DK har nu verdens største og mest ineffektive offentlige sektor 68.000 flere end da regeringe tiltrådte og med en vækst på 2% årligt.
– Burka forbud og “integrations udspil” med den politiske håndværker Khader.
– Finanslovsoplæg med et underskud på 90 mia næste år og en afvisning af reformer grundet i hårde tider, før var det grundet gode tider.

Alt ialt et uskønt år med meget få konservative dyder – Jeg har i år forladt partiet og ønsker meget at man genfinder konservative kerneværdier som ansvarlig økonomisk politik – indtil da deponere jeg min stemme på et mere risikabelt projekt i Liberal Alliance.

Og så glemte du lige Lenin E’s populistiske forbud mod lommeknive, som vi nu endelig ser konsekvenserne af.
man slipper langt billigere for at røve et B&O anlæg eller overfalde en gammel dame end for at have en lommekniv i bilen….

@ 13: Nu er det vel ikke alle forbud, der er lige fjollede. Det er en velsignelse for vort land, at vores højrefløj i modsætning til visse amerikanske staters, har et restriktivt syn på våben og våbenbesiddelse (her ser jeg så bort fra Bendt Bendtsen). Det er et spørgsmål om politisk håndværk at sikre, at den slags forbud formuleres på en måde, der hindrer, at de forkerte går i fængsel. Problemet i de senere år har måske været, at man har brugt kræfterne på at indføre forbud og ikke på at formulere dem ordentligt. Hvad strafniveau angår er du nu – som så mange andre – helt galt på den. Røveri af et B&O anlæg vil give en frihedsstraf udmålt i måneder. Det samme vil overfaldet på den gamle dame Kniven i bilen koster “kun” 7 dages fængsel.

@15, det er vist dig, der er galt på den..

Jeg har ihvertfald læst om overfald, hvor gerningsmændene kun har fået betingede fængselsstraffe (senest den absurde sag fra hovedbanegården, hvor politiet først ikke engang ville blande sig).
Så vidt jeg har forstået, er kniv-loven jo netop indrettet, så der ikke er mulighed for betingede straffe eller afsoning med fod-lænke – man SKAL ind og sidde!

Lukket for kommentarer.