Kategorier

Løkkes danske drøm

Statsminister Lars Løkke Rasmussen forsøgte lørdag formiddag på Venstres landsmøde i Odense at træde i karakter som regeringschef og politisk leder ved at præsentere sin nye vision, 'Den danske drøm'.

Det var ikke tale om en egentlig liberal ideologisk vision. Tværtimod omfavnede og vedkendte Løkke '“ vanligt tro '“ velfærdsstatens lyksaligheder as we know it med en ikke ubetydelig fokus på social tryghed og social lighed. For Løkkes egentlige politiske mål er at bevare velfærdssamfundet og dets tryghed Flexsecurité. Og det mål kan kun nås gennem en benhård satsning på at fremme Danmarks økonomiske vækstmuligheder mest muligt i en verden præget af stadigt hårdere konkurrence. Den endnu ikke udskrevne medicin og metoderne bliver '“ formentlig '“ både egentlige liberale løsninger i form af mindre regulering, lavere skatter, højere offentlig produktivitet, men også massive investeringer i vedvarende energi m.v, uddannelse og i den offentlige sektor generelt.

Løkkes tale tog sit udgangspunkt i idéen om den amerikanske drøm '“ men inddrog og vedkendte sig kun nogle af frihedsideerne fra denne vision. Han vil hellere formulere en dansk drøm, som mest af alt lyder som den socialdemokratiske samfundsdrøm version 2.0. Det er heller ikke så underligt. For det er netop den drøm, som et flertal af danskerne tilsyneladende abonnerer på. Og nu gælder det for Løkke at tage patent på den vision før, at Helle Thorning-Schmidt får samme idé. Løkke vil med sine ti drømme/visioner/pejlemærker overfor vælgerne erobre “ejerskabet til fremtiden”. Som statsminister har Løkke dog den fordel, at han har serveretten. Han kan sætte en dagsorden. Og vigtigere: Han forsøger at udvise et lederskab. Det skal Thorning på et eller andet tidspunkt overtrumfe.

Løkke har næppe endnu en skjult gennemarbejdet forkromet plan for samfundsudviklingen. Men ved at sætte disse mål, har han skabt en ramme for, hvad der skal ske frem mod 2020.

I øvrigt bliver det svært for oppositionen at være imod, at Danmark skal være i verdenseliten, når det gælder vedvarende energi, børnenes læsefærdigheder, graden af indvandrer i arbejde, have et universitet i top 10 og om at skabe flest vækstiværksættere og lav sandsynlighed for at blive udsat for en forbrydelse. Vandene deles nok, når det gælder metoderne til at frembringe et Danmark med et af de relativt højeste arbejdsudbud. Det smager af, at efterlønnen skal udfases eller som minimum beskæres.

Det egentlige overordnede mål er, at Danmark bliver blandt de 10 stærkeste økonomier. Der står kun alle 'grænser for vækst'-hippierne af. Det er sikkert også meningen.

Oppositionen vil utvivlsomt kritisere Løkke for at præsentere tomme overskrifter helt uden indhold. Og vi vil også se en rituelkritik om, at det kommer alt for sent og selvfølgelig også er for uambitiøst.

Løkke pejlemærker skal ligne en åben invitation til oppositionen, som det er meningen, at de skal afslå og derved udstille Thornings egne manglende bud på, hvad hun så vil i stedet. Denne fælde kunne være en del af Venstres valgstrategi, hvis Thorning altså går i den.

Omvendt kan Løkke ikke køre helt frem mod valget, uden at han bliver mere konkret.

Men en flot tale fra Venstres formand, som også blev afleveret meget sikkert og med en mere naturlig autoritet i rollen som statsminister end set tidligere fra Løkke.

Under alle omstændigheder skal Thorning nu klart op i gear, hvis hun skal matche Løkke i disciplinen om at ligne Barack Obama mest muligt, som karismatisk leder med visioner for fremtiden.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

20 kommentarer til “Løkkes danske drøm”

Det er meget fint med at være i offensiven osv

Der er sikkert ingen der vil ødelægge stemningen i Odense ved at påpege de åbenlyse angrebspunkter der er ved talen
Den ligner et selvmål

Den giver oppositionen lejlighed at grille VKO over at DK netop med 8 års VKO strye er gået tilbage på en lang række af de områder der nævnes i talen

Feks er DK røget ned af listen over de stærkeste økonomier og hvorfor skal vi dog tro på at vedvarende energi bliver et væsentligt emne for feks V ?

Vestas har kritiserert VK sønder og sammen for manglende fokus på vedvarende energi og LLR omtalte jo selv dette emne som “varm luft”

Hvis/når dette emne forsvinder fra vælgernes radar forsvinder det også fra Venstres

Det øgede arbejdsubud må betyde at Venstre vil have ændret efterlønnen og det er et oplagt angrebspunkt i næste valgkamp

MIndre offentlig regulering har været et slagord de sidste 8 år og det klinger stadig lige hult

Det er muligt at LLR har behov for at træde i karakter som statsminister og det er for såvidt positivt at han har gjort det at lægge afstand til sin forgænger og love bod og bedrring og i praksis et opgør med kontraktpolitikken

Men vælgerne må undre sig

Det vil være befriende hvis Løkke kan få DF med på vækstsporet – vi har et enormt behov for at regeringen får vedtaget reformer af arbejdsmarked, velfærd og skat. Mere bekymrende er at der annonceres at man ikke skal lytte til eksperter men forlige sig med politikernes mod – som har svigtet de sidste 12 år.

De 10 målsætninger er fine og kan danne et glimrende grundlag for en tiltrængt debat om at få Danmark på vækstsporet, den debat vil også tvinge oppositionen inklusive DF til at argumentere for hvor velfærden skal komme fra, når man nu ikke kan beskatte sig til til velstand og velfærd, der er noget man arbejder sig til.

Men måske det kan forpligte Klaus Hjort Frederiksen i fremtidige forhandlinger således at 100 mia finansloven kan stå som en skamstøtte over dansk politiks uansvarlighed.

hvis hun skal matche Løkke i disciplinen om at ligne Barack Obama mest muligt, som karismatisk leder med visioner for fremtiden.

Løkke i rollen som the mighty O? Gud bevare Danmark i så fald, for der er ingen andre der kan.

Aj, hvor er det patetisk. Der er en eller anden, der har sagt til ham: Løkke, du skal være mere som Fogh, sætte en dagsorden, tegne nogle store linjer, du ligner en embedsmand i praktik som statsminister. Og så har Løkke spurgt embedsmanden (Sir Humphrey): Jamen, kan jeg så blive siddende som statsminister efter næste valg? Yes, Minister!

Det ligner mere eller mere den samme sang hver gang der er landsmøde i Venstre: “Vi skal være de bedste i verden til [årets emner]”…

Jeg kan til nød have forståelse for at man kan blive fanget lidt af stemningen til sådan et landsmøde, men realistisk set virker det mere som varm luft, designet til at sætte en dagsorden for hvad man taler om, men ikke hvad man gør.

Det er netop, som omtalt længere oppe, gået helt galt på en del af de områder hvor vi skal være gode og det er gået galt på VK(O)s vagt – det er dybt useriøst i mine øjne.

Der er jo tale om signalpolitik. Jeg synes, det er meget fint, han siger fra over for politik, der handler om hunde i snor og madpakker.

Hvis det er så indlysende, hvorfor har ingen af de andre politikere så gjort det? Det er jo selvklart, at han bliver nødt til at følge op med handling. Men jeg kan ikke se, der er noget galt i, at en politiker – tilmed en statsminister – taler visioner uden, at der bliver gjort grin med det. Men jer om det. Vi andre venter i spænding.

Jeg har ikke hørt talen, så jeg vil ikke gøre mig til dommer. Men det er da under alle omstændigheder en utaknemmelig opgave at skulle indfri alle de forventninger, der nødvendigvis knytter sig til den slags – uden at love mere end man kan holde, og uden at virke bagstræberisk og embedsmandsagtig. Samtidig med at det halve af landet står i kø for at påpege hans fejl!

“For Løkkes egentlige politiske mål er at bevare velfærdssamfunde…”

Øhh – er der noget jeg har misforstået? Løkkes egentlige – og eneste – politiske mål, er sgudda at få og bevare regeringsmagten. Derved adskiller han sig ikke fra nogen som helst i dansk politik – lige med undtagelse af de yderste partier.

Get real Jarl.
Og Obama – der må jeg tilslutte mig kommentar nummer 1. LOL

1,6,11. Det vil undre mig såre, hvis der blev røget hash til Venstres landsmøde. Nu så jeg kun selve talen på TV2Njus.

Hvor skriver jeg, at Løkke ligner Obama? Det kan du da ikke udlede af teksten 🙂

Pointen er ikke at Løkke vil forsøge at gnubbe sig op af Obama i håb om at folk vil sætte lighedstegn mellem de to og at noget af stjernedrysset vil klæbe til Løkke. Pointen er, at Løkke vil fremstå som visionær – præcis som en Obama.

Om Løkke er Obama? Gud fader nej. Han er heller ikke Anders And eller Mao eller Angela Merkel. Han vil være sig selv dvs. “Lille Lars fra Græsted”. Men han vil gerne ligne en visionær politiker – som Obama har ry for. Og det vil Helle Thorning, Villy Søvndal og alle de andre såmænd også.

4. Landsmøder har aldrig været en ungdomsfest. Det er det heller ikke i de andre partier. Jeg kan heller ikke se pointen i at man skal manipulere tvseerne ved kun at placere unge mennesker i kameravinklen. Politik på det nivau er ikke en ungdomsklub. Det skal nok helst være en perfekt blanding af “fornyelse og erfaring”

7. Nu er Løkke tro det eller ej ikke idiot. Han har været med i det her game i 25 år. Så jeg tror godt han selv kan udtænke en idé og en strategi, som går lidt ud over det banale, du skitserer her.

Hvis ikke Løkke kom op med noget der ligner noget visionært, så har han også et problem. Jeg synes han rammer meget godt, hvad der er Danmarks udfordringer. Det er selv Helle Thorning enig med ham i.

11. Mål: regeringsmagten. Ja, du har ret. Men det sker jo kun, hvis han kan give vælgerne en grund til at give ham og VK-regeringen den igen.

8,9 Det kan man sige. Men kom så lige og forklar mig, hvor oppositionen på deres landsmøder så til gengæld har kommet op med med konkret politik? Bare et eksempel! Det er vel også i den kontekst, at Løkkes 10 pejlepunkter skal vurderes.

Ikke meget vision og dynamik i tv-billeder af Løkke der holder tale til et gå-hjem-møde for kommende efterlønnere.

LLR danske drøm er jo banal. Vend den om og spørg jer selv om man kan være imod?
Danmark skal IKKE havde en stærk økonomi,
Danske børn skal IKKE være gode til regning/læsning
etc.
Dermed ikke sagt at det var en dårlig tale eller vision, men jeg sad tilbage med en ja og hvad så følelse. Dét er måske i virkeligheden oppositionens bedste våben, ligegyldighed og tavs bifald.

13. Du lyder nærmest som en aldersfacist! 🙂

14. Det kan du sige, men i politik gælder det jo ofte om at erobre en dagsorden før alle de andre politiske partier.

Løkke følger egentlig Foghs gamle opskrift. 1. Han analyserer sig fremt til, hvad der bliver Danmarks udfordringer 2. Han definerer herefter en ramme, hvor diskussionen skal foregå såkaldt “framing”. Senere vil Løkke drypvis med tiden forsøge at gøde jorden med egentlige konkerte løsninger. Samfundsdebatten og vælgerne skal vendes til at der er behov for reformer. Såkaldt “priming”.

Og så må man jo spørge hvad er til gengæld SFs store vision om Danmark i fremtiden? Lige nu står Villy og Thorning som de to store venstre-socialdemokratier som mener at løsningen på Danmarks udfordringer er at udbygge velfærdsstaten ved at beskatte landet relativt få millionærer plus afgiftsforhøjelser på cigaretter og skat på ting, der påvirker miljøet.

Henrik Qvortrup på TV2 News: En skuffelse. Hver anden stol står tom og der hviler en dyne over forsamlingen. Mat stemning etc.

16. Det skal såmænd nok passe, hvad Qvortrup siger. Det har jo heller ikke været noget fremragende valg for Venstre. Og tillidsfolkene er givetvis trætte efter en måneds valgkamp.

Altså det med hveranden stol står tom, det er altså meget normalt. Folk sidder jo ude i baren og laver alt muligt andet til sådan et landsmøde end at sidde og høre på i mange tilfælde kedelige taler.

Øvelsen for Løkke er jo at skabe lidt bedre stemning. Få folk til at tro på fremtiden for partiet og ikke mindst på en valgsejr ved det kommende folketingsvalg.

I øvrigt har en måling i weekenden givet VKO-blokken flertal. Så slaget er ingenlunde tabt.

@Jarl

Oppositionen har skam ikke budt på noget som helst, det er (også) den samme sang igen og igen – jeg anser det dog ikke som et argument, jeg stemmer ikke på den side, så du slipper ikke med “jamen de andre kan heller ikke…”

Set i forhold til oppositionens utroligt svage tilstand (SF er de eneste som går frem), er det dybt bekymrende at Lars fra Græsted ikke kan lægge mere afstand til S/SF end han gør. Dette skyldes primært at han ikke kan lege gavebod og, på samme måde som Fogh, bestikke vælgerne til at blive i butikken – det vil den Danske økonomi ikke kunne holde til i længden.

I den forbindelse har jeg svært ved at gennemskue hvorfor, der ikke kommer en mere sammenhængende vision og hvorfor man lader som om at den største udfordring det danske samfund har stået overfor i nyere tid, er et problem som forsvinder som dug for solen når bare “økonomien vender igen”. Der er hårdt brug for reformer men det er åbenbart ikke noget et ansvarligt parti gider tale om…

I øvrigt: hvor troværdigt er det egentligt at komme med disse mål hvis man, under 12 timer efter, kalder dem “uopnåelige” i Politiken.

Det jeg har set fra Venstres landsmøde minder om et parti (og en regering) i dyb krise – de sidste år med Nyrup rendte han også rundt og slog ud med armene uden folk egentlig gad at høre efter – de fleste ventede bare på valget så vi kunne komme videre.

“I øvrigt har en måling i weekenden givet VKO-blokken flertal”

Hvilket er helt utroligt da vi taler om et regerende fletal der er midt i sin 3. periode, og samtidig skal slås med en international recession. Jeg ved så ikke om det siger noget om VKO’s styrke, eller noget om oppositionens svaghed???

Lukket for kommentarer.