Kategorier

Rønn sidder i saksen

Information skriver i dag at to embedsmænd har kendskab til, at embedsmandssystemet allerede i august 2008 producerede en indstilling til Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om at give de statsløse palæstinensere indfødsret. Først i januar 2010 ændrede ministeriet praksis.

Det Information kan sandsynliggøre, men ikke bevise, er, hvorvidt ministeren faktisk har set indstillingen. Ingen ved dog med sikkerhed, om denne indstilling endte på Rønn Hornbechs bord.

Informations kilder er anonyme, men noget mellem linjerne kunne tyde på, at det er embedsmænd i det såkaldte indfødretskontor, som har fortalt avisen om indstillingerne. De er dog næppe alt for højt placerede, men er måske sagsbehandlere med kendskab til i hvert fald dele af processen mht. behandlingen af denne sag.

Det interessante er også om en kontorchef, en afdelingschef '“ eller integrationsministeriets departementschef Claes Nilas '“ også har godkendt disse to tidligere indstillinger. Hvis de har det, så vil det være ministeren, der personligt har afvist embedsmandsapparatets indstilling. Hvis indstillingerne er stoppet tidligere af højtrangerende embedsmænd på grund af faglig uenighed om fortolkning af reglerne, så er det måske lige hårdt nok at kræve Birthe Rønn Hornbech på det foreliggende grundlag for en rigsretssag for brud på ministeransvarlighedsloven.

Men netop disse indvendinger gør det derfor mere end påkrævet at få en uvildig instans til at finde ud af hvem, der vidste, hvad og hvornår og få placeret et ansvar. Hvis ikke det skulle ske i en sag, som denne, hvornår skulle det så være?

Det hjælper dog ikke Birthe Rønn Hornbech, som politisk har tabt så megen anseelse, at hun er en stor belastning for den i forvejen alvorligt svækkede regering og regeringspartiet Venstre.

For uanset om Rønn har haft en pointe mht. at der juridisk har været uenighed om fortolkningen af den pågældende FN-konvention, som giver statsløse statsborgerskab, så forklarer det ikke hvorfor, der skal gå mere end et år før, at ministeren når frem til en afklaring.

Noget tyder i øvrigt også på, at hendes chef statsministeren allerede har truffet sin beslutning om sin ministers fremtid: Rønn skal ud af vagten, men det skal ske på et tilpas oplyst grundlag, og Lars Løkke Rasmussen vil have “rene hænder”, hvis hun selv går af. Regeringschefen har indtil videre låst sig fast på, at han først skal se integrationsministeriets redegørelse før han drager nogle konklusioner. Denne redegørelse vil formentlig også skulle svare på spørgsmålet om, hvem, der vidste hvad og hvornår og ministerens ageren i sagen. Hvis ikke det er oplyst tilstrækkeligt, så kan LA næppe holde til ikke at medvirke til en uvildig dommerundersøgelse, som oppositionen – naturligvis – kræver.

Alt det ændrer dog ikke ved én konklusion: Rønn kan næppe overleve som minister. Hun sidder i saksen.

Hvem skal så overtage efter Rønn? Spekulationerne går på, at en af de siddende ministre overtager ministeriet frem til valget for at rydde op i sagen.

P.s. Jeg tror i øvrigt, at Informations folk – indtil videre – står til at vinde næste års Cavlingpris.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

101 kommentarer til “Rønn sidder i saksen”

Der er ret meget “gade-gate” i denne sag.

I udgangspunktet så er Rønn skydeskive fordi hun, kommunikationsmæssigt, er at sammenligne med en elefant i en porcelænsbutik.

Så vidt vi ved…, så har forvaltingen administreret i modstrid med reglerne i mange år.
En dag finder man ud af at administrationen er forkert. OG det er naturligvis udelukkende en embedsmandsfejl. Embedsmænd er ligesom revisorer, advokater og tandlæger ufejlbarlige så ideen om at DE skulle have gjort noget forkert er jo til grin.

Ergo… En proces påbegyndes. Og den tager sit udgangspunkt som følger:

Først meddeles ministeren at NOGET MÃ…SKE er galt.

Der går lidt tid.

Så Meddeles Ministeren at NOGET HELT SIKKERT er galt.

Der går lidt tid

Så meddeles ministeren at det som er galt er at man, af uklare årsager, har forvaltet i strid med en konvention.

Ministeren ved hun er sitting duck. Opfører et paradespil og sidder dernæst på hænderne. (Hvad ingen ved har ingen ondt af)

Ministeren meddeler at man ændrer praksis i forbindelse med behandlingen af statsløse palæstinenseres krav på at modtage dansk Statsborgerskab.

Pressen, egentlig kun information, følger sagen til dørs. Enhedslisten er den eneste fremtrædende kritiker. Der er en konflikt. En minister kan måske fældes. De andre medier triller med.
Og Birte opfører sig nu som en elefant på ecstasy i porcelænsbutikken…

Men hvem har “kvajet” sig? EMBEDSVÆRKET!!! Det må vi bare ikke sige. Vel…?

@Jarl Cordua
Tak for analysen. Hvis (og det er nok stadig et stort hvis) det meste af det oprullede stor til troende, er der immervæk tale om et fald fra en høj, moralsk tinde for Birte Rønn Hornbech.

Er Bertel Haarder ikke den mest oplagte af de siddende ministre til at skulle overtage ressorten? Jeg ved godt, at han allerede har et stort og krævende ministerium (og at sundhedsområdet bliver betydningsfuldt i valgkampen), men manden har før haft ansvaret i Integrations-ressorten, er almindelig anerkendt som regeringens måske mest driftsikre minister, og er desuden den mest erfarne og en i offentligheden generelt vellidt person.

@2

Din beskrivelse af Bertel Haarder passede måske nok, før det kom frem, at han kan forvandle sig til Bertel Bims og behandle pressen nærmest lige så vanvittigt som Birthe Rønn…

2. Ja det er så en moralsk tinde, som medierne har stillet hende op på.

Hendes gruppefæller og partiets professionelle apparat har opfattet hende som en pestilens i ganske mange år.

Her har jeg i øvrigt tidligere beskrevet mit syn på “madamme”. Man kan stort set copypaste ordlyden og bruge den i et aktuelt portræt.

http://jarlcordua.dk/2008/05/17/gemmeleg-med-fru-r%C3%B8nn/
Men Fogh havde en svaghed for stærke damer som Rønn og Tove Fergo, så han udnævnte dem til ministre. Det endte skidt i begge tilfælde.

Mht. hvem der skal overtage: Jeg tror ikke man har draget en konklusion endnu, men selvom at Haarder er oplagt, så er det vist ikke ham, man har i kikkerten.

@3

Pis mig i øret, Jesper!

Det må blive comeback til Helge S. Så kan Helge personligt udpege unge kvindelige kandidater til asyl..

😉

3. Bertel Haarders EMBEDSFØRELSE har ingen dog hidtil kunnet finde noget på.

Men som tidligere nævnt, så kan det ikke nytte noget, at ministre ter sig som tosser foran rullende kameraer. Det er medievirkeligheden uanset om man kan lide det eller ej.

7. Om forladelse:

http://jarlcordua.dk/2008/05/17/gemmeleg-med-fru-r%C3%B8nn/

Just for the record: Jeg HAR skrevet pænt om Rønn på bloggen bl.a at hun i perioder har fået området til at forsvinde fra mediernes dagsiorden. Men grundlæggende har jeg altid være meget skeptisk for hendes person, og i modsætning til mange andre kommentatorer, så var min begejstring fra begyndelsen særdeles afdæmpet:

http://jarlcordua.dk/2008/09/04/det-er-ikke-alt-der-glimrer-som-er-guld/

@Jarl Cordua, 4
Interessant, og du har selv nævnt Eva Kjer Hansen som en ex-minister der kunne få comeback.

Hvad med Hans Chr. Schmidt? Han har ikke gjort nogen fortræd i Transportministeriet, og han virker driftsikker og erfaren.

En mulighed var selvfølgelig også, ud fra et hensyn om maksimal kontrol med ressorten fra regeringens top, at lade Claus Hjort overtage den.

Er de bud helt ude i hampen, og har du i så fald bedre bud?

Endelig kunne man hive en erfaren m/k ind fra Folketingsgruppen (Karen Jespersen, Ulla Tørnæs), men det virker usandsynligt.

Rønn sagde til TV2News: “Hvis man tror, at man kan straffe mig ved at fyre mig, tager man fejl.” Hvem var adressaten på den? DF? Statsministeren? Pressen?

Truer hun i virkeligheden med at blive både meget besværlig og meget åbenmundet, hvis hun lider den tort og ydmugelse at få en fyreseddel?

11. Jeg tror Rønn gør klar til sit martyrium. Og det må gerne ske under bulder og brag præcis som en hvis herre under forskansning i Tripoli i disse dage.

Adressaten er Rønns politiske fjender i al almindelighed. Det er – stort set – hele verden, der i en altomfattende konspiration modarbejder hende.

Svaret på dit spørgsmål er ubetinget ja.

12

Det er også mit gæt.
I så fald er der næppe eder nok i Løkkes ordbog.

Mht til varetagelse af Rønns opgaver, hvis/når hun fyres, kan man måske også forestille sig, at ministeriet som sådan opløses og opgaverne fordeles på flere ministre. Det vil være naturligt at lade Justitsministeriet tage sig af indfødsrets- og opholdssager (de ved jo alt om at rydde op efter fejladministration 🙂 ), og øvrige områder kan fordeles efter sagstype på andre fagministerier.

Lad os nu lige se hvad det er Rønn har gjort forkert. Vi har ikke set nogen rygende pistoler – kun alverdens sladder og barnagtig medieoptrædener fra Rønn.

Hvis Nilas har lagt en sag ind på hendes bord med en klar indstilling, som hun har ignoreret i et år, så har hun et problem. Men hvis hun kan sandsynliggøre, at der var uklarhed om konventionens retsstilling ift øvrig lovgivning i ministeriet, og retspraksis i de øvrige nordiske lande, er det kun pga hendes manglende social skills, at hun evt må gå.

Enhver kunne sige sig selv, at Birthe Rønn Hornbech ville blive en katatrofe som integrationsminister, hvilket jeg da også skrev, da hun i slutningen af 2007 blev udnævnt til posten: http://kortlink.dk/8t2w Se også: http://kortlink.dk/8t2x Jeg havde allerede dengang skrevet om den “kulrede kone” http://kortlink.dk/6wf3 i mindst et år og egentlig blot beskrevet, hvad alle kunne-, men ikke ville se af den ene eller anden årsag.

Jeg ved, at bl.a. Henrik Qvortrup, “en genialitet”, og Helle Ib var meget begejstrede for Foghs valg, men det har aldrig helt stået klart for mig, hvad euforien konkret bestod i. Det virker lidt som om, den danske journaliststand og det tilhørende kommentatorkorps i visse tilfælde har en lidt for udpræget tendens til at marchere i takt, “lemmingeeffekten”.

Man så den samme tendens m.h.t. Anders Fogh. Han var ih så principfast, lød det unisono fra alle medier helt frem til hans afgang. Kort efter blev der så skrevet en bog om ham, hvori det sensationelt fremgik, at han var en opportunist af guds nåde. Breaking News siger jeg bare…

@L. Rasmussen, 13
Den mulighed overvejede jeg også, men jeg har svært ved at se for mig, at Lars Barfoed som ny konservativ formand skulle tage imod en “lortesags-ressort” med åbne arme som Justitsminister.

Lige efter Folketingsvalget – hvornår det så måtte komme – bør vi gå i gang med at se på de konventioner, som Danmark har tilsluttet sig i årenes løb.

Hvilke fordele og ulemper er der ved den enkelte konvention for Danmark.
Og hvis ulemperne er større end fordelen, bør vi opsige konventionen med et tak til de andre lande for den tid der er gået.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

@Morten Dreyer

Jo, det er fint. Men jeg formoder, at du – som folketingskandidat for et parti, der kalder sig demokratisk – er enig i, at Danmark skal regeres som en retsstat?

Hvad er din holdning til den i Information oprullede praksis?

@19 Ja, og bagefter reformerer vi lige FN-systemet så det bliver gnidningsfrit, indsætter 3 millioner tropper i nordafrika så vi kan få styr på dem, og får aftale om en russisk rørledning hen over DK som betyder at vi nkan lave en skatteprocent på 0..

Hvad skal der ske på dag 2?

@
Hej Daniel
Skulle vi ikke lige overstå dag 1 ?

Og mon ikke man fjerner Ghadaffi som ledende medlem af UN Human Rights inden.

Ad Jarls P.S. om favoritter til Cavlingsprisen: hvad med Weekendavisens dækning af de særegne og komplekse forhold på dele af Københavns Universitet m.v.?

Jeg har umiddelbart svært ved at se Cavling potentialet. Foreløbigt bygger anklagen mod Rønn på anonyme vidneudsagn fra to embedsmænd, “hvoraf den ene har haft adgang til centrale dokumenter i sagen”. Hvor imponerende er det?

Og hvor imponerende er det at afdække fodfejl i et ministerium, hvor ministeren p.t. har ca. 0 politiske venner?

Jeg har heller aldrig været nogen stor fan af Rønn, men hånden på hjertet: Hvad er sandsynligheden for, at hun bevidst skulle vælge at tilsidesætte en FN konvention for evt. at please DF? Også i nærheden af nul, ville jeg vurdere.

Mvh. Nikolaj

Cavling, my ass. Den sag har jo været kendt i Folketingssystemet i årevis…

WeekendAvisens Penkowa derimod er en ‘original’ afsløring.

Det er nok ikke cavlingmatertiale men jeg ville gerne læse historien om hvad det er der sker når en person som Rønn bliver minister og stille og roligt mister alle de illusioner om fortsat at være retsstatens og folkestyrets vagthund som hun sikkert er startet jobbet med.

Er det Krarup og Langballe konstante renden frem og tilbage i ministeriet og bevidstheden om at VKO mekanismen er at DF skal have nogle kødben på udlændingeområdet der gjorde at hun forvandlede sig ?
Hun skulle have “nøjedes” med at være kirkeminister og det er et trist eftermæle hun nu får.

Om det er overraskende hun er en ringe minister, ved jeg ikke, for der var både gode og dårlige ting ved hende. På den gode side stod hun for nogle principper og en fast karakter, hvor hun turde have sine egne holdninger og gå imod sit parti, og var alt andet end en levebrødspolitiker, samt at hun var meget inde i det retlige.

På den dårlige side må det at hun tør have egne holdninger også stå, da hun nemt kunne blive en “loose cannon” og ikke bare indordner sig i alt. I begyndelsen af hendes ministertid så man også hun gik imod regeringens politik flere gange og måtte trække det tilbage.

Nu ser det ud til at hun har blæst på nogle statsløse palæstinenseres retssikkerhed og har været meget lukket, og den Birthe Rønn der skrev bøger om hvad der var retfærdigt, er fuldstændig væk. At hun blev en ringe minister er ikke overraskende, men årsagen er. Jeg troede at hun ville gå ned på uenigheder og på at være for principfast. Hun har forladt alt hvad hun stod for, og når hun en dag ikke er minister længere, vil hendes navn være tilsværtet, og folk vil jo fnise hver gang hun taler om retssikkerhed og principper fremover.

Rønn må væk på den ene eller den anden måde, og uanset hvor meget hold der er i anklagerne. Hun er blevet for stor en belastning for regeringen, og anklagerne mod hende vil fortsætte med at fylde i mediebilledet og den folkelige debat, så længe hun er minister.
Det betyder, at det bliver umuligt for regeringen at få fokus hen på efterløn (hvem husker den debat efterhånden?) og Danmarks enorme økonomiske problemer (som er blevet forværret af regeringens forsømmelses-politik under højkonjunkturen).

Det er da muligt, at Bertel Bims er driftsikker, men hvad har han egentlig udrettet, ud over at gå i flæsket på alle, han ikke var enig med? Bertel har været undervisningsminister siden Ruder Konge var Knægt, og alligevel er den danske folkeskole blevet dårligere og dårligere. Er det kendetegnet på en god minister?

22 – Morten Dreyer
Hvorfor vil du ikke svare på Anders Kjældgaards enkle spørgsmål, nemlig om du er enig i, at Danmark skal regeres som en retsstat?

At du ikke kan lide FN-konventioner er sagen ganske uvedkommende, for du kunne jo bare bede dine DF-venner i Folketinget om at foreslå, at Danmark opsiger konventionerne.
Men det foreslår DF ikke, fordi I ikke kan bære den ydmygelse, det vil være, at samtlige andre partier vil stemme imod.

Jeg er jurist og arbejder som chefkonsulent i et ministerium. Med 100 procents sikkerhed kan jeg sige, at Birthe Rønn Hornbeck har set indstillingen i denne sag. I alle vigtige sager sendes indstillingen helt op til ministeren. Ingen embedsmænd i hendes ministerium er så dum, at han eller hun ønsker at påtage sig ansvaret for at handle i strid med lovgivningen.

#32

Blandt forslag om forbud mod burkaer, religiøse symboler, paraboler, påbudte frikadeller, stjålne kager og saftevand, så afventer jeg stadig hvornår vi får et lovforslag om at solen står op i vest, så den ikke passerer de muslimske lande inden den kommer Danmark.

At DF foreslår ditten eller datten er der såmænd intet underligt i – det er jo deres raison d’être. Det latterlige element i forestillingen indtræffer, når taburetklæberne stemmer for DF’s forslag, i stedet for at tage sig af virkelige problemer.

31

Blot for min ( og sikkert andres ) nysgerrighed.
Er det efter tamilsagen blevet mere eller mindre fast praksis hos embedsmænd at føre dagbog over hvornår de informerer chefer og er det efter din erfaring sket i denne sag ?

Jarl (eller andre)

Er der nogen, som kan kaste lys over hr. Nilas’ eventuelle rolle i alt dette?

Som jeg husker det, havde han i sin tid Tamilsagen tæt inde på livet – og det må vel antages, at han i hvert fald ikke har glemt den.

Taler det for, at viden kun har cirkuleret blandt embedsmænd på lavere niveau? Eller hvad siger Jarl / Jer andre?

36. Nilas var i en periode ministersekretær under Ninn Hansen i justitsministeriet

http://www.information.dk/260667

Han gik dog fri i sagen, men man må formode, at han både med denne erfaring og som jurist og embedsmand på dette niveau – HELT har styr på faldgruberne.

Rønns redegørelse må naturligvis kaste lys over Nilas og andre embedsmænds rolle i den nuværende sag.

Medierne behandler tilsyneladende sagen ud fra at det er nærmest utænkeligt, at Nilas mfl. ikke har haft sagen på deres bord. Og det forstår jeg godt, for ifølge de to vidner så tyder det på, at Rønn HAR fået sagen forelagt med systemets indstilling.

“Jeg tror i øvrigt, at Informations folk '“ indtil videre '“ står til at vinde næste års Cavlingpris.”

Selvfølgelig gør de det. Hvis det er en medie-kampagne der svækker VKO’s påståede stramme udlændingepolitik, så er de pågældende journalister selvskrevne til prisen hos venstresnoede Cavlinge-komite. Og så drejer det her sig ovenikøbet om en sag, der invovlerer Palæstinensere, som er rød bloks yndlingsoffer-gruppe. At alle objektive facts så peger på, at disse Palæstinenserne er nogen af dem der integrerer sig dårligst i det Danske samfund, (ekstrem lav erhvervsfrekvens og massiv overrepræsentation i kriminalstastikkerne), har åbenbart ingen betydning hos medie-folket (eller oppositionen åbenbart).

@Claus T

“Hvorfor vil du ikke svare på Anders Kjældgaards enkle spørgsmål, nemlig om du er enig i, at Danmark skal regeres som en retsstat?”

Det vil jeg da gerne svare på. Ja, jeg mener Danmark skal regeres som en retsstat, og derfor skal vi have et opgør med alle disse udemokratiske internationale konventioner, og lade Dansk lov gælde her til lands.

39.
To ting:
– Diskussionen omhandler Integrationsministeriets lovstridige afvisning af at give dansk statsborgerskab til borgere, der har et retskrav på at få det. Vil du og din politiske ven Morten Dreyer forsvare den ulovlige fremgangsmåde med henvisning til, at I ikke kan lide loven?
– Du mener, at der er tale om “udemokratiske internationale konventioner”. Hvori består det udemokratiske?
Den aktuelle FN-konvention er tiltrådt af det danske folketing. Hvordan kan det være udemokratisk?

37. I dag får Anita Bay i Politikens leder så gjort Nilas til departementchef i Justitsministeriet under Tamil-sagen

“Da Integrationsministeriets departementschef,
Claes Nilas, oven i købet er identisk med Justitsministeriets departementschef under tamilsagen, skulle man tro, at han kunne genkende en ulovlighed, når han så den.”

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1211528/tamilsagen-synes-ikke-at-have-sat-sig-varige-spor/

Hvordan kan den ryge ukorrigeret igennem?

Peter Mogensen i Godmorgen Danmark på TV2 leverer sjældent set fornuftige betragtninger.

Mest interessant er det at embedsværket “kan have incitamenter til at påvirke opinionen i og med at megen rådgivning er præget af at der kan advokeres for flere inkompatible synspunkter hvorved man, når solen går ned, har en interesse i at få betonet én henstilling fremfor en anden”.

Det er set utallige gange på anden vis. F.eks. der hvor en myndighed har fået et “tip” men ikke har fulgt op på det. Så viser det sig at der var substans i tippet og fanden er løs i laksegade.
Når logikken er den samme skyldes det forholdet at myndighederne får utallige tips men ikke har resurser til at forfølge alle. Og lavede man statestik på tips/henstillinger vil det formentlig vise sig at både myndigheder og ministre har en ret høj “score-rate”.

MEN Rønn er en tumpe, derfor skal hun fyres!

Tordenskjolds soldater har allerede været ude med rigsretsagsprofetien:
http://www.b.dk/politiko/roenn-risikerer-rigsretssag

Og det endda på trods af at hun, så vidt vi ved MAKSIMALT kvalificerer sig til et mistillidsvotum.
HUN har ikke brudt dansk lov
Den omtalte konvention går ikke forud dansk lov (jvf. DJØFs i øvrigt patetiske kommentar)
http://politiken.dk/politik/ECE1209861/embedsmaend-kraever-at-roenn-selv-tager-ansvaret/

Og nu bliver det for alvor bizart… For faktum er, ifølge DJØF (Samt begavede mennesker) at det er det danske Folketing der uddeler statsborgerskaber. (Læs blot de sidste afsnit).
Så Rønns fejl består angiveligt i at man ikke 'automatisk' har tildelt statsborgerskab. Hvilket altså vile være ULOVLIGT. Fordi der jvf. Dansk lov ikke automatisk tildeles dansk statsborgerskab. Og hvis alt står til troende… Så er alle palæstinenserenes sager behandlet hos den rette myndighed. Altså Folketinget.
Det vil sige at Rønns fejl består i at hun ikke har meddelt folketinget at man har tiltrådt en konvention som gør at der skal ske en lovændring i Danmark. For dansk lov tillader ikke at man pr. automatik tildeler dansk statsborgerskab. Tværtimod skal man leve op til en række krav for at opnå statsborgerskab.
Så, på trods af de evige konfirmander jvf Jens Elo og venner, så har Rønn IKKE brudt dansk ret. Men Rønn har svigtet dersom hun ikke omgående orienterede folketinget om at den lovgivende magt, folketinget, burde genoverveje tilslutningen til den pågældende konvention.
Og det er utvivlsomt en kæmpefejl. Men den har formalistisk karakter. I særdeleshed når man ta'r i betragtning at noget i stil med stort set alle kandidaterne IKKE kvalificerer sig til statsborgerskab på baggrund af sprogkrav, forsørgelseskrav, kriminalitet mv..

Nu har jeg selv været medarbejder ved institut for menneskerettigheder. Og har ganske godt kendskab til de relationer der hersker gennem forskellige forvaltninger og andre institutioner. Og sandt at sige så foreligger der en ganske god grund til at palæstinenserne ikke har fået tilkendt statsborgerskab. Det er selvforklarende efter dansk lov.
Tilbage står at Jarl, den samlede venstrefløj samt alle pigerne vil have Rønn væk. For det er jo sjovt.

Men der er intet, intet… at komme efter… (og så gik det alligevel galt… 🙂
Det er aldrig sjovt når nogen stopper musikken til en god fest. Men I er simpelthen for barnlige. Det ville være lidt skarpere om der kom lidt substans på fremfor at svælge i at Rønn er en fed flodhest der burde buldre i Zaire.
Så vidt vi ved, har hun været intet mindre end særdeles effektiv til at agere udøvende magt!

PS. Flere studentikose kommentatorer har anfægtet at jeg skulle besidde integritet vedr. jura mv.. Jeg kan i den forbindelse oplyse at jeg én gang har kontaktet Jarl direkte med navn, adresse og telefon. Og at såfremt det måtte være nødvendigt gerne sender Jarl eksamenspapirer og ansættelseskontrakter. Men jeg lægger det selvfølgelig ikke ud på en åben blog for at tække smølfer. (Jarl: Det omhandlede noget med Københavns Kommune. Du kan bare skrive til e-mailen hvis det er)

@ Claus T
Naturligvis skal man administrere efter de regler der er.
Men det ændre vel ikke, at man med uhensigtmæssige konsekvenser kan foreslå at reglerne ændres.

Konventionerne har især siden 2. Verdenskrig været på fremmarch, og selvom man måske kan se lidt positivt i en en og anden af dem, så kan man let risikere, at de samlet giver et forrykt beslutningsgrundlag.
Det er derfor DF har foreslået, at alle konventioner tages op til en kritisk vurdering.
Hvilke har fordele for Danmark – og hvilke har ulemper.

Men en rigtig god ændring ved konventionerne, vil være at indsætte en udløbsdato ved dem alle. Derved vil Folketinget blive tvunget til lejlighedsvis at forholde sig til nytten af dem.

Men jeg forstå forsåvidt godt Rønn.
Hvis hun får oplyst, at man har administreret sådan lige siden Frank Jensen i 1998 var Justitsminister, så kunne hun let fristes til at forlænge proceduren, alt imens man fik afklaret om hvordan Norge og Sverige gjorde.

Morten Dreyer
Folketingskandidat for
Dansk Folkeparti
http://mortendreyer.blogspot.com/

@43
De statsløse får jo heller ikke “automatisk” statsborgerskab eller indfødsret, om man vil. De skal stå på lovforslaget sammen med alle de andre, der opfylder kravene. Og så er det Folketinget, der vedtager loven, og dermed giver disse mennesker indfødsret.
Kravene til at få indfødsret er dikteret af Folketingen, der har vedtaget den omtalte FN-konvension, der jo også sætter krav til de statsløse.
Ministeren har begået den fejl at hun ikke fulgte lovgivningen, som giverv disse mennesker ret til at stå på et af de to årlige lovforslag (og dermed få indfødsret når forslaget vedtages).

Det er så ærgeligt at det er MINISTEREN der er den interessante at dolke når vi alle sammen godt ved at èn kvinde selvfølgelig dikterer noget som helst!

Come on Jarl!! Du Har kæmpet for Pind og andre. Hvorfor ikke Muhammed Ali in cognito???

G. Mortensen:

Jeg forstår ikke helt hvad du mener…?

Jeg har ikke set eksempler på at deres anssøgninger er syltet.

Derfor kan du jo godt have ret…

44.
Det glæder mig, at du ikke mener, det er i orden at administrere i strid med gældende lovgivning. Og det glæder mig også, at du ikke gentager de vanvittige påstande om, at det aktuelle retskrav er “udemokratisk” (39. Jens) eller at det er grundlovsstridigt (Søren Krarup i Kristeligt Dagblad).
Jeg kan ikke se formålet med at gøre dansk tiltrædelse af internationale konventioner tidsbegrænsede. Hvis en MF’er er utilfreds med en given konvention, kan han/hun jo bare stille forslag om, at Danmark udtræder.
Du tager Rønn i forsvar ved at hævde, at hun bare har videreført en administrativ praksis fra tidligere tid.
Men ingen har bebrejdet hende dette.
kritikken går på, at hun har fastholdt praksis EFTER hun er blevet klar over, at praksis er ulovlig.
Det er i den forbindelse naturligvis ingen undskyldning, at andre lande måske, måske ikke, har administreret på samme måde.
Tænk hvis det princip blev knæsat?
Så ville det være Burma og Kina, der bestemte, hvornår vi skulle have ytringsfrihed, og Saudi Arabien og Iran og USA der bestemte, hvornår man skulle holde op med at praktisere dødsstraf!

@47
De er heller ikke blevet syltet, de er blevet nægtet indfødsret. Deri ligger fejlen.

Hvis man som minister opdager forkert sagsbehandling i sit ministerium, skal man undersøge hvorfor der er sket forkert sagsbehandling. I dette tilfælde burde Rønn have stillet sagsbehandlingen i bero, indtil man finder ud af hvordan sagsbehandlingen bør være. Dette “opbremsning” skal naturligvis meddeles til alle dem som har søgt indfødsret via reglerne i FN-konvensionen, så de er klar over at ministeriet er ved at undersøge lovgivningen.

Rønn’s fejl ligger i at ministeriet (med hendes viden) har fortsat med at afvise ansøgningerne, på trods af at man ikke vidste hvordan lovgivningen skal tolkes. Derudover skal/må det ikke tage 14 måneder at finde ud af fortolkningen af en FN-konvension, som har været kendt i flere årtier.

@51
Kommentaren er rettet mod nr. 49, og ikke nr. 47. Beklager den lille fejl..

Det værste ved den historie er, at fokus er væk fra oppositionen. Se dagens børsen side 20. Citat fra Sass Larsen vedr. den røde plan for økonomien:

“Vi kommer det ikke tættere. Vi finder de penge. At jeg skal quizzes ned i, om det skal ske på en måned eller tre måneder… I laver fuckjournalistik i øjeblikket, hvor I er ude i spekulationer i, hvis og hvis og hvis, « lyder
bredsiden fra Danmarks måske kommende finansminister”.”

Hvis det var et medlem af regeringspartierne eller en minister der udtalte sig således ville historien være i alle medier.

48. Skulle jeg kæmpe for Birthe Rønn?

Ja, den er go! 😀

Rønn er fortid, uanset hvad PEM mfl. når frem til. Al respekt for, at Politikens kommentator tør gå imod strømmen og påpege andre aspekter i sagen. Det kan sikkert få betydning mht. diskussioner om brud på ministeransvarlighedsloven. Men politisk er jeg ikke tvivl om, at det får konsekvenser.

Her er mit bud:

Rønn kommer mandag-tirsdag med en redegørelse, der ikke effektivt punkterer Informations oplysninger om at embedsmændene forlængst overfor ministeren HAR påpeget, at der blev forvaltet imod FN-konventionen. OG på trods af dette, lod tingene køre, som om intet var hændt.

Dermed vil LA skulle vælge mellem en dommerundersøgelse eller stemme for en mistillidsdagsorden til ministeren, som oppositionen naturligvis vil stille. Inden vi når så langt har Løkke fyret Rønn.

Ny minister for Integrationsområdet bliver formentlig Inger Støjberg – eller alternativt splitter de ministeriet op, hvor hun får broderparten og andet ender hos Bertel Haarder.

Den sidste løsning vil også sende et effektivt signal til embedsmændene om, at sådan går det, når man ikke i tide får afklaret sådan en sag, men lader den løbe i for lang tid.

Dermed kan Claes Nilas måske ende sine dage som “kommittereret” et eller andet øde sted i centraladministrationen med samme god løn og pension, men frataget magt, ære og værdighed.

Men lad os nu se, hvordan det går.

Rønn vil ikke forlade ministerposten i stilhed. Det er sikkert og vist, og det ser vi allerede i dag klare tegn på.

Løkke skulle aldrig have genudpeget hende som minister. Det var en stor fejl.

53. “Fuck-journalistik”.

Det bliver nye tider i finansministeriet, når de røde kommer til og Sass skal bestemme over dansk økonomi sammen med DKPs sidste formand.

Men det er jo danskernes valg. Ikke at jeg forstår dem, men det siger jo lidt om, hvor dårligt de blå er kørende, at et flertal virkelig kan overveje dem…

43

Jeg ved ikke, om du er den samme Christian, der var juridisk fuldstændig skråsikker på ulovligheder i forbindelse med Stephen Kinnocks skatteansættelse, men din juridiske vurdering af denne sag ligner. Bl.a. fordi dine præmisser er forkerte. Ingen – INGEN – og altså heller ikke DJØF har påstået, at ministeren eller ministeriet tildeler statsborgerskab automatisk. Du kan som alle andre heller ikke vide, om der er grundlag for rigsretssag, eftersom ingen kender alle detaljer i forløbet. Det er jo netop det en uvildig undersøgelse skal kortlægge.

Når du nu har haft din gang i Institut for Menneskerettigheder, burde du vide, at den senest vedtagne lov (2004), som ifølge lovbemærkningerne er i fuld overensstemmelse med alle konventioner, giver statsløse mellem 18 og 21 år født i Danmark ret til at blive optaget på lov om indfødsret (der siden behandles i indfødsretsudvalget, fremlægges og vedtages af Folketinget), MED MINDRE ansøgeren har boet i Danmark mindre end de fem seneste år eller mindre end ti år sammenlagt eller er idømt fængselsstraf på fem år eller mere. Du kan læse de nærmere detaljer her: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/integration/statsborgerskab/indfodsret_til_statslose.htm .

Eftersom de første statsløse palæstinensere fik opholdstilladelse i Danmark i midt-firserne, kan de første ansøgning fra deres herfødte børn først rulle ind i 00’erne. Ifølge Information blev det første afslag givet i 2002. Jeg ved ikke, hvad det er for gode grunde, du har kendskab til, som skulle være gyldige for de herfødte. Da ingen kan have afsonet fem år eller mere, før de fylder 21, må der være tale om tidskravene – og så er afslagene jo helt lovlige. Hvis de derimod har fået afslag på optagelse på lovforslaget, selvom de opfylder tidskravene og ikke har været fængslet i 5 år eller mere, er det ulovlige afslag. Uanset, om du eller andre synes, de er nogen skiderikker.

I øvrigt skal ansøgningerne indgives til Integrationsministeriet, der laver det lovforberende arbejde og forelægger det for indfødsretsudvalget. Udvalgsmedlemmerne kan jo ikke behandle sager, der ikke foreligger fra ministeriet, så den undskyldning fra Rønn er mere end langt ude.

54

Du har ret, og Mogensen er en klaphat. Hvad den mand dog vil sige for at gøre sig interessant, når han nu ikke ejer evnen til politisk analyse.

Men er du nu sikker på, at det vil være smart at lade nogle sagsområder overgå til Bertel. Dels sidder han med et gigantisk område i forvejen, men en uvildig undersøgelse vil jo også skulle gå tilbage til hans ministertid. Så er det vel ikke særlig tilrådeligt at fedte ham ind i sagerne igen. Og Støjberg? Tjah, regeringstoppen har åbenbart et andet syn på hende og hendes evner, end jeg har. Men alligevel. Det er muligvis ren partiteknik, men sagligt burde indførdsret- og opholdssager tilbage til Justitsministeriet, og en del af de øvrige områder til socialministeriet – og så nogle enkelte til beskæftigelsesministeriet. Men der sidder jo to konservative, og det er måske grund nok?

57. Ja det taler jo for at hele området ender hos Inger Støjberg.

Kan du se en anden NEM løsning? (Altså ud over at hele regeringen afgår…)

53, der er ikke noget underligt ved, at Henrik Sass Larsen brokker sig over medier, kommentatorer og journalister. Prøv f.eks. at høre dette lydklip fra sensommeren 2009: http://kortlink.dk/8tbr Se også tilhørende artikel: http://kortlink.dk/8rm9

Det er en fuldstændig bizar kritik fra hans side. Bl.a. siger han, at der ikke findes én eneste centrum-venstre-avis i Danmark. Hvilken planet lever manden på? Har han aldrig hørt om Information og Politiken?

Under alle omstændigheder behøver man ikke at være profet for at forudsige, at Sass Larsen får store problemer med de danske medier, når han bliver minister, og kritikken bliver ti gange hårdere, end den er i dag, hvor oppositionen danser sig gennem tilværelsen på vej til ministerkontorerne.

58

Nej, der er godt nok ikke nogen nem løsning. Ved at opretholde ministeriet og evt flytte en anden mninister derover, får man vikardækning i 1-2 ministerier og dermed mister man power på de områder. Ved at splitte opgaverne sender man signal om en nedprioritering af udlændingespørgsmålene, og så lægger man sig formodentlig ud med DF, der tilsyneladende har fungeret som juniorministre i Integrationsministeriet, men opnår dog at kunne give Nilas en velfortjent degradering. Ved at fyre Rønn, giver man jo allerede oppositionen en lille triumf. Til gengæld mener jeg, at Løkke faktisk kan skaffe sig selv nogen goodwill ved at sikre en grundig undersøgelse.

Men det er og bliver en lortesag for regeringen. Det bliver ikke bedre af, at der stadig er andre mindre spektakulære sager, der bobler under overfladen. Det ser for mig ud til, at Løkke er i en Catch-22 situation, som han nok ikke kan slippe ud af før valget.

Støjberg som integrationsminister?

Det var Støjberg som kom med den “geniale” tanke at “tålt ophold skal gøres utåleligt” [med henblik på at tuneseren, plus de 20 andre, som blev fanget i krydsilden, skulle frivilligt vælge at hoppe i havet fremfor at forblive i Danmark – m.a.o igen en ret alternativ V-fortolkning af regler og opfattelser], mens Tuneser-sagen kørte, og ellers blev som regel jordet på sin blog på Politiken.dk, i en grad så hun holdt op med at blogge. Men i V-optik måske en værdig arvtager til Rønn. 🙄

Det eneste jeg ellers kender til hendes virke er Cirkus-Støjberg – altså støtteordningen til alskens “hvad slags fugl er du”-foretagender med snablen dybt nede i vores allesammens lommer.

59. Det er fantastisk. Et par medier skriver om det selvindlysende, at rød blok ingen økonomisk politik har, og straks bliver Sass skinger.

Men det er en taktik, er tilsyneladende virker. Mig bekendt er det helt almindeligt at Sass og SFs Claus Perregaard og Ole Sohn rutinemæssigt skælder journalister hæder og ære fra, hvis de skriver noget, som ikke falder i d ´herrers smag.

Så måske var det en idé, som de borgerlige bør overveje? For en del tyder da på, at tilsvining af journalister pr. telefon er en effektiv mediestrategi.

@61
Jeg har tabt tiltroen til Støjberg.

I Dragør har vi et alvorligt problem med JobCenter Tårnby, som løser opgaverne for os.
Det er simpelthen landets dårligste center, hvor medarbejderne tuller rundt uden at ane hvad de har med at gøre.

Det medfører at vi i Dragør på hvert et møde i Socialudvalget må tage stilling til hvilke tab vi nu har pga inkompetente medarbejdere.

Jeg har flere gange – både mundtligt og skriftligt bedt hende om at sætte Tårnby under administration.

Men hun tør ikke – og så bliver borgere med arbejdsløshedsproblemer tabere.

Sæt dog den socialdemokratiske koncern, Tårnby, under statslig administration.

I følge et læserbrev i Information,
http://www.information.dk/260183
så er de såkaldte pælestinensere slet ikke omfattet af konventionen jævnfør en konvention fra 1954.

Også rejser der sig et helt andet spørgsmål (udover det åbenlyse, at gene regeringen mest muligt), nemlig hvorfor er det så vigtigt for visse dele af rødblok, at promovere pælestinenserere som forfulgte uskyldigheder.

Til L. Rasmussen 56

Jeg erindrer ikke lige umiddelbart at jeg skulle have skrevet noget omkring Kinnock '“ men kigger på det og vender tilbage.

Konventionen gør utvtydigt gældende, at visse mennesker under forudsætning af fødeselssted samt bopæl HAR KRAV PÃ… STATSBORGERSKAB.
At du overhovedet kan så tvivl om baggrunden for diskussionen er grotesk. At 3 (CHJ kloner) pro'er ret utvetydigt hævder at der er grundlag for en rigsretssag bør som minimum få dig til at indse at din tilgang er, om ikke underlig, så i hvert uden dækning.
Jeg gentager, bare så du har en chance for at begribe hvad der diskuteres, Danmark har tiltrådt en international hensigtserklæring som siger at en statsløs palæstinenser født i Danmark og bosat i Danmark har ret til til på sit 18'ende til 21'ende fødselsår at modtage dansk borgerskab.
Denne konvention er i konflikt med dansk lovgivning!!!
I Danmark er det sådan at det er folketinget der tildeler statsborgerskaber. Der har løbende været ændringer af kriterierne for at modtage stasborgerskabet men det ændrer IKKE på konventionen! OG det ændrer SLET ikke på at embedsværket, åbenbart, på tidspunkt vurderer at en række begreber slutteligt skal give automatisk statsborgerskab.
Konventionen omtaler, selv efter at have kigget på dit link, RETTEN til at få behandlet en anmodning om statsborgerskab dersom… bla bla. men har alle ikke fået behandlet deres sag i folketinget??? Ellers er der noget jeg må indrømme at have misforstået…. Jeg forstod det som om at ALLE kompetente ansøgere faktisk havde fået behandlet deres sag.

TIL JARL: Selvfølgelig forsvarer du ikke Rønn. Men det er jo kun fordi hun er fed og kommunikationsmæssigt på linie med.. Ja jeg har svært ved at finde ord. Men så kunne du da som minimum stå ved at hun skal dø fordi hun er fed og kommunikationsmæssigt uduelig og ikke ved at blande det sammen med at hun har begået en single-Ninn…

@66

Igen: FN-konvensionen er IKKE i konflikt med dansk lovgivning, den er en DEL af den danske lovgivning, eftersom Folketinget har vedtaget det.

Og de statsløse får ikke statsborgerskab “automatisk”. De modtager statsborgerskab når Folketinget to gange årligt stemmer for det. Ergo er det Folketinget der giver dem statsborgerskab, og ikke FN.

#64 Som et lille sidespring til debatten om Rønn & Co.:

Selv om vi politisk set nok er uenige om ret meget, lige netop på dette punkt kan vi nok hurtigt blive enige.

I mine gamle studiedage, hvis man skulle have et studenterjob, så gik man ned på AF, kiggede på opslagstavlen, og der hang sedlerne med alle jobs samt kontaktinfo, og så var det bare at begive sig hen til en telefonautomat, ringe, og så havde jeg et job i løbet nul komma nix.

I dag hænger der skilte, hvor man skal henvende sig til en bestemt konsulent. Er vedkommende ikke tilstede eler optaget, så skal man bare komme igen en anden gang! Heldigvis findes der jobsøgemaskiner (nå ja, og for et halvt år siden eller så mener jeg Støjberg satte igang opbygning af en ny jobsøgemaskine – for vores penge!)

Da skandalen med Amanda (AF’s IT-system, forsinket og over budget) var på sit højeste, tilbød Sverige gratis at levere det system de brugte: velindkørt velafprøvet system, møntet på at arbejdssøgende skulle finde jobs, og arbejsudbyderne skulle finde arbejdstagere. Men nej, vi skulle have et system, så man kunne se om AF-folkene passede sit arbejde. Den egentlige målgruppes interesser, altså de arbejdsløses og arbejdsgiveres, røg helt i baggrunden i dette cirkus. Dette er den egentlige skandale, og begge fløje har lige meget ansvar for at fremavle og vedligeholde dette monster, som har fået sit helt eget liv og suger skattekroner ud af lommerne på os alle. Hvornår får vi udraderet dette makværk?

67

Der er vist røget lige lovlig meget gammel dansk indenbords… Jeg har da ikke skrevet eller antydet at FN tildeler danske statsborgerskaber.

Jeg har, i overensstemmelse med sandheden, skrevet at Danmark har tiltrådt en konvention som “forpligter” til at tildele statsborgerskaber til en særligt defineret gruppe.

At undlade at “følge” konventionen har INGEN konsekvenser. Den er alen en hensigtserklæring.

Når nu sprittågerne fordamper kan du vel nok regne ud at konventionen, som altså udtrykkeligt kræver at denne gruppe tildeles statsborgerskab, naturligvis konflikter med dansk ret eftersom at tildeling af dansk statsborgerskab sker i overensstemmelse med regler genneført af folketinget samt efter godkendelse i tadaaaa… Folketinget.

@69

Jeg drikker ikke gammel dansk. Det smager frygteligt…

On Topic:
Hvor har jeg anklaget dig for at antyde at FN tildeler dansk statsborgerskab?

Når Danmark har tiltrådt en FN-konvention (frivilligt), forventes det da også at konventionen følges. Andet giver ikke mening.

Disse mennesker får jo netop statsborgerskab af Folketinget, de står jo på lovforslaget som Folketinget vedtager. Derfor er der ingen konflikt med dansk ret.

59.+63. Han er jo hverken driftsikker eller kompetent. Har Thorning andre muligheder, hvis hun deler den vurdering?

66. Rent vrøvl, Christian.

Jeg synes nu ikke, at folk skal gå af, blot fordi de er “fede” eller kommunikationsmæssigt uduelige. Og jeg forstår ikke, hvorfor du pludselig tilægger mig det synspunkt.

Jeg synes såmænd, jeg trutter rent i trompeten mht. hvorfor at hun skal ud af vagten: Nemlig hvis det viser sig, at hun har ignoreret embedsmændenes indstillinger i mere end et år.

Hvad pokker er der at misforstå?

69. Rent vrøvl, Christian. Grundloven siger jo ikke noget om, at Folketinget ikke må indgå konventioner om at give statsborgerskab under bestemte omstændigheder.

I tråd 67 skriver G.mogensen at det er folketinget og ikke, som antydet af undertegnede, FN der tildeler statsborgerskab! Du har selv skrevet.

Hold nu op Jarl! Pali-gate er det bare en anledning til at rykke på at hun “i sig selv” udgør en belastning for regeringen. Og jeg ved da godt at det ikke hænger sammen med at hun er overvægtig men uanset i hvilken sammenhæng man ser hende så fremstår hun som Steve Buscemi, minus karakter + 120 kg. Og det er derfor du, og andre gerne vil have hende væk.

73. Begavelsens smalle sti er svær at betræde. Pointen med den omtalte konvention er netop at den alene beskæftiger sig med fødselssted samt opholdssted og på den baggrund danner grundlag for tildeling af statsborgerskab. Jeg erindrer ikke tallet i skrivende stund men var det ikke op mod 80 % der ikke kvalificerede sig?
Grundloven siger i øvrigt intet om konventioner. den siger derimod noget om afgivelse af suverænitet. Og man skal ikke have gået mange dage i sjette klasse for at tilslutte sig synspunktet om at konventionen netop udtrykker suverænitetsafgivelse i og med at statsborgerskab skal tildeles på trods af visse personer ikke lever op til nationale krav. Det varer sikkert ikke længe før en eller anden, måske dig, kaster en eller anden ligestillingskonvention afsted for at gøre forviringen total.

1. Rønn skal væk FORDI hun er en kegle
2. Rønn har, så vidt vi ved, ikke gjort andet forkert end MÃ…SKE at forsømme at orientere folketinget hvorved hun i så fald kan risikerer et mistillidsvotum. (CHJ-klonerne har naturligvis smidt rigsretssagen afsted og mon ikke Krause kjær inden længe samler op på den…)
3. Embedsværket har, så vidt vi ved, IKKE orienteret deres minister særlig omhyggeligt. Såvidt vi ved begynder balladen i ’99, aktualiseres i ’02 og udløses i ’08. Som sagt tidligere… Embedsmænd er ufejlbarlige… Skål på at kravet om Rønns afgang alene skyldes pali-gate 🙂

74. Hold da selv op! Jeg har aldrig været en stor fan, men hun skal væk nu, hvis hun har gjort noget forkert og/eller fordi hun udgør en belastning for regeringen.

Off topic så det beklager jeg men kunne du ikke skrive en kommentar til hvordan i himlens riger og lande det kan gå til at forsvars og udenrigsministerne ikke snakker sammen om hvilken holdning regeringen har til om Esben Snare ( krigsskibet you know ) skal sendes hjem ?

Er de indre kommunikationslinjer i regeringen brudt ned eller hvad foregår der ?

@63
Jeg har lige set debatten på DR2.
Det mest påfaldende var faktisk ( ud over at S SF ingen plan har) at
Ole Sohn har et heftig temperament, et er at han ikke kan tåle Hjorth, som vi så i TV2 news debatten; men her taber han også tråden bliver hidsig og råber for et godt ord.
Det virker lidt som om, han ikke kan lide at blive sagt imod.

Søren Pind nævnes af flere som et seriøst bud på en arvtager fra Rønn: http://www.udenriget.dk/?p=744.

Nogle – såsom Rasmus Jønsson – virker dog ikke særligt vidende om den administrative del, og synes indirekte at foreslå, at Løkke jo bare kan slå Pinds ‘ministerie’ sammen med Rønns – hvilket om noget ville skabe et ramaskrig.

Vælter DF Rønn i dag ?

I Folketinget skal man i dag behandle Søren Krarups forslag om opsigelse af konventionen.

Hvis Rønn ikke tager positivt imod forslaget fra DF kan hun ikke vide sig sikker på DF ´s støtte.

Som Jesper Langballe udtrykker det:

'Vi må overlade det til debatten i dag at se, hvordan vi står i forhold til hinanden.'

Hvis vi leger med tanken, at hun af hensyn til Venstre + konservative er afvisende overfor at sætte opsigelsen af konventionen i gang nu, er der to scenarier:

1) DF tager afvisningen til efterretning.

2) DF udtrykker mistillid til Rønn.

Ved 1 fortsætter udviklingen og vi ser tirsdag/onsdag hendes beretning '“ og Løkkes reaktion på den. Mon ikke hun finder en undskyldning på at gå – eller Løkke finder den.

Ved 2 går ministeren af straks. DF har væltet en minister. DF vil derved stå særdeles stærkt som parti ved det kommende valg. Hvis vi ser på konventionen, så er der et særdeles stort flertal i Danmark, som ikke ønsker at FN skal bestyre hvilke mennesker, som skal have statsborgerskab i landet. Ikke mindst efter det er kommet frem, at af de 35 er flertallet belastet af kriminalitet, gæld til staten, manglende dansk eller manglende evne til selvforsørgelse.

Mon ikke jeg bør se til mine valgplakater lige nu ?

Morten Dreyer

Folketingskandidat for DF

København

Dragør den 4. Marts 2011

#79

Meget interessant fremstilling.

Hvis Rønn igangsætter opsigelse af konventionen, så er det tydeligvis lige meget for DF, at hun ikke har administreret efter de forpligtelser Danmark nu engang har påtaget sig. DF’s efterhånden ikke-eksisterende “lov og orden” image bliver bare endnu mere flosset, når DF betragter loven som et tag selv-bord, hvor man er ligeglad med de love man ikke bryder sig om.

Det er sådan de stater DF normalt brokker sig over, administrerer de konventioner de tilslutter sig.

Lad os som eksempel tage Nordkorea, som adskillige gange blev fanget i at overtræde ikke-spredningsaftalen om atomvåben (Nonproliferation Treaty). De blev fanget, forlangte en masse ditten og datten, fik det, så var der ro et stykke tid, og så kørte møllen forfra. Indtil Mordkorea opsagde aftalen.
DF har et virkelig flot forbillede her.

Hvis Birthe Rønn går, skal der nok hurtigt komme en ny, tilsvarende ministerskandale sag. Pressen VIL ikke beskæftige sig med at Rød Bloks økonomiske politik er brudt fuldstændig sammen. Støtte til palæstinensere har ikke nogen videre folkelig opbakning. En ny sag kan måske være på et farligere område.

#81 Ministerskandalerne skal nok komme, uanset om Rønn går eller ej. Denne regering er jo yderst flittig på det område 🙂

Pressen bør først og fremmest beskæftige sig med den politik som magthaverne udøver, og det er altså indtil videre stadig VKO.

AT S&SF’s plan er noget sludder retter jo ikke meget op på regeringens tilsvarende, vel?

Hvad palæstinenser-sagen angår: pointen i sagen er stadig ikke støtte til palæstinensere eller ej, men om regeringen (og i denne omgang Rønn) praktiserer de hidtil gældende love og forpligtelser eller ej. Og indtil videre tyder alt på “ej”.

Thomas… Vel ikke for din skyld? Du gør jo et adelsmærke ud af ikke at tage stilling til argumenter.

Uanset din manglende evne til at tage stilling til argumenter så flugter Mortens mistillidsvotum ganske klart med hvad jeg tidligere skrev.

Og selvom DJØF er storhyklere så viste formanden dog trods alt vid i Deadline i aftes. Og han sagde det som står ganske klart: Der er ikke begået ulovligheder!!! Medierne og mange andre kan godt lide at bruge vendingen fordi det giver mere substans til noget som ikke berettiger det.

En eventuel accept af konventionen tilbage i f.eks. 2008 ville have krævet en særlov. VK ville naturligvis have været pressede men mon ikke de havde afvist en særlov? De har i hvert fald distanceret sig massivt til ideen om særlove de sidste 7-8 år.

Jersilds “debat” bar ligeledes præg af at det er sjovere at tale om noget som var det ulovligt end at tale om det velvidende at det ikke er ulovligt. jvf. Myllenbergs: Det er næsten det samme som tamil-sagen.
Her den anden dag kiggede min søn og en af hans kammerater på billeder af dyr og der opstod en diskussion om noget med heste. Den ene mener at billedet med en zebra er et billede af en hest. Og da jeg så siger at det ikke er en hest udbryder han: Ã…ååhhrr ja, det er næsten det samme…

Christian

Præsenter mig for et argument og jeg vil tage stilling men det er jeres fantastisk fantasifulde postulater jeg finder så underholdende.

Forresten det du sandligvis forstår ved en hest er en betegnelse for en dyre familie som er rigtig rigtig stor og den indeholder blandt andet familien Equus som vi kalder for zebraer. Der er dog mange underarter.

Så en zebra er faktisk en hest kan du hilse sønnike og sige. ror alligevel han skal vende sig til at far ikke er ufejlbarelig 🙂

Thomas… 🙂 Der findes noget som skøre kugler kalder Humpty Dumpty teorien. Den korte historie går ud på at “ord betyder præcis hvad jeg ønsker de betyder” og du er en ægte en af slagsen.

Men du formår at kridte banen fint op.

I særdeleshed når du mener at en hest er det samme som en zebra… Nårh nej! Det mener du faktisk ikke. Det du mener er at en Zebra er en hest – hvilket jo er noget lidt andet. På samme måde er en kat ikke det samme som en tiger. En tiger tilhører kattefamilien og kan dermed godt betegnes som en kat men deraf følger jo ikke at en kat endsige kattefamilien er det samme som en tiger. Det handler om sprogkategorier og meget andet som du nok ikke skal bruge for meget tid på at spekulere over. Næste gang en biologilærer i folkeskolen fortæller eleverne at en hest og en zebra er to vidt forskellige størrelser og at disse ikke “er næsten det samme” så kan hun selvfølgelig gå hjem med god samvittighed 🙂

Med hensyn til argumenter så synes jeg da jeg har præsteret en sand perlerække. I #45 synes jeg at der står noget læsbart som der argumenteres for.

Altså
– Konventionen går ikke forud for dansk lov
– En efterlevelse af konventionen kræver en dansk lovændring
– En dansk lovændring ville, nødvendigvis, kræve en særlov
– Regeringspartierne samt DF har så langt tilbage jeg kan erindre været stærke modstandere af særlove
– Det er plausibelt at tro at man ville have endt med at fratræde konventionen eller blot undlade at følge den såfremt Rønn omgående havde orienteret folketinget om problematikken
– Det er plausibelt at tro fordi regeringen er mod særlove, fordi et flertal af gruppen af palæstinensere angiveligt ikke lever op til de almindelige krav såsam sprogtest, kriminalitet mv.
– Det er ulovligt hvis en minister administrerer i uoverensstemmelse med folketingets vilje (dansk lov)
– Det er ikke ulovligt at undlade at følge en konvention
– Udfra hvad vi ved har ministeren ikke begået ulovligheder

(Feks. er institut for menneskerettigheder et resultatet af en konvention. Det betyder, som udgangspunkt ikke at det vil kræve en lovændring at lukke instituttet. Kun dersom man har lavet en dansk lov som dikterer instituttets eksistens vil det være ulovligt at nedlægge det uden først at ændre den danske lov)

Tilbage står at ministeren har kvajet sig ganske massivt fra efteråret 2008 til nu. Men det bør også stå klart at det er embedsværket som har udført en embedsmandssvipser af historiske dimensioner. Hence “De må ha’ have skyklapper på”- vendingen. I knap 9 år burde embedsværket have forelagt sagen for skiftende ministre uden at gøre det. Og det bliver spændende at se hvordan og i hvilket sprog de har forelagt sagen. Man kan da kun håbe at nogle medier gør lidt mere ud af hvordan et helt embedsværk kan være så tunge i røven at det skal tage 9 år at gøre opmærksom på en sag.

Men Thomas, prøv du at skrive lidt om hvori du mener hendes ulovlige handling består så vil jeg da gerne prøve at svare på det. Det er jo også tarveligt at det er den anklagede som skal bevise uskyld når det retteligt er anklageren der bør bevise skyld. Der har ikke været mange argumenter fra anklageren i denne sag. Men du kan jo prøve
🙂

PS. Thomas, kan du ikke lige komme med to eksempler på “fantastisk fantasifulde postulater”

Christian

En Zebra er en hest på samme måde som en pony er en hest.

Men en hest er ikke nødvendigvis en Zebra eller en pony.

Konventionen går ikke forud for dansk lov

Nej men efter at den blev tiltrådt af folketinget så er den dansk lov.

En efterlevelse af konventionen kræver en dansk lovændring

Nej fordi det er det danske folketing der ved lov tildeler statsborgerskab og det var det før og det er det nu.

– En dansk lovændring ville, nødvendigvis, kræve en særlov

Nej fordi konventionen er tiltrådt

Det er plausibelt at tro at man ville have endt med at fratræde konventionen eller blot undlade at følge den såfremt Rønn omgående havde orienteret folketinget om problematikken

Kan du referere til andre FN konventioner vi har “fratrådt” (hedder det sådanne”) fordi de gav bøvl ?

Derudover påstod du i et tidligere indlæg at det ikke var folketinget der tildelte statsborgerskab.

Hvis du har brug for at få imødegået flere udsagn så sig endelig til. Kom frisk med nogle nye eller jeg kan da også fortsætte med de resterende men mener jeg har gjort min pointe gældene.

En Zebra er ikke en pony den er en hest.

VH 🙂

Thomas: Tak for din afsluttende opfordring og here goes… 🙂

DIN PÃ…STAND: Konventionen er ved tiltrædelse automatisk en del af dansk lov.

Svar: Du overser noget ganske grundlæggende. Nemlig at vi i Danmark har en grundlov som i  § 44 stk. 1 siger: Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. OG udfra Grundlovens bestemmelse har man så “lov om dansk indsfødsret” som regulerer hvem der kan tildeles statsborgerskab og hvem der ikke kan.
Hvis en minister på baggrund af konventionen automatisk tildelte statsborgerskaber palæstinenserne så ville hun krænke dansk lov som bestemmer at det alene er folketinget som afgør hvem der kan få statsborgerskab og hvem der ikke kan.
Og dine forklaringsproblemer her består i at retfærdiggøre påstanden om at omtalte konvention er en del af dansk lov. Du kunne f.eks. henvise til den pågældende lov og gerne også paragraffen.
Du skal ligeledes præcisere hvorledes det afgøres hvilken lov der er den “rigtige” såfremt både “lov om dansk indfødsret” og konvetionen er en del af dansk lov. For det er nu engang sådan i et retssamfund at man ikke kan have to modsatrettede love.

Min påstand her er jo soleklart at det er den danske lov som gælder. Dersom man ønsker at bruge konventionen så skal “lov om indfødsret” ændres således at den afspejler indholdet i konventionen.

DIN PÃ…STAND: Jeg har skrevet at det ikke er folketinget som tildeler dansk statsborgerskab.

SVAR: Du bliver nødt til A: at referere til posteringen.

DIN PÃ…STAND: Jeg skal henvise til andre gange man har fratrådt/anfægtet en konvention fordi den er bøvlet. Altså implicit at de påstande jeg fremlægger omkring det plausible ikke holder.

SVAR: For det første skyldes fratrædelsen ikke at konventionen at den er bøvlet. Men at den skaber et juridisk problem. Nemlig at du ikke kan have to inkompatible love. For det andet kan jeg f.eks. nævne NATO-kampagnen i jugo. Der sagde man klart at man ikke ville følge gældende international ret om at Sikkerhedsrådet skulle godkende interventionen. Ikke fordi det ville være bøvlet men fordi en manglende indsats formodentlig ville have resulteret i folkedrab, voldsomme flygtningestrømme osv. osv.. Du var sikkert en af dem der synes det var helt forkert af NATO og der må vi så bare sige at vi er uenige.

Nu er du debunked! 😉 Med mindre du formår at finde dokumentation for de totalt uunderbyggede påstande.

PS. Who gives a shit om det hedder fratrådt, opsagt , afmeldt eller annulleret andet end en som i ramme alvor fremturer at en hest er det samme som en Zebra… 🙂

PPS. Jeg forsøger at skrive så alle kan læse med og forstå

Christian

Mine pædagogiske evner rækker vist ikke til den mur af argument resistens du har opbygget.

Men lige en sidste ting, så betyder det vel at den tildeling af statsborgerskab der nu er påbegyndt stærkt forsinket og uden lovændringer er i strid med grundloven og så skal der jo pludseligt materiale nok til en rigsretssag eller ?

90

Kunne du ikke tage dine gadedrengemanerer til Nationen hvor de hører hjemme istf at forurene Danmarks bedste politiske blog med dine pubertære kommentarer.
På forhånd tak.

Christian

“Feks. er institut for menneskerettigheder et resultatet af en konvention. Det betyder, som udgangspunkt ikke at det vil kræve en lovændring at lukke instituttet.”

OG ikke desto mindre er instituttet nedsat ved lov:
http://menneskeret.dk/om+os/lovgrundlag

Hovsa?

“Og sandt at sige så foreligger der en ganske god grund til at palæstinenserne ikke har fået tilkendt statsborgerskab. Det er selvforklarende efter dansk lov.”

Hvad betyder det? Uddyb gerne, min fantasi har sine beklagelige begrænsninger.

Henrik Jørgensen: Det fulde citat lyder:

“(Feks. er institut for menneskerettigheder et resultatet af en konvention. Det betyder, som udgangspunkt ikke at det vil kræve en lovændring at lukke instituttet. Kun dersom man har lavet en dansk lov som dikterer instituttets eksistens vil det være ulovligt at nedlægge det uden først at ændre den danske lov”

Altså eksemplificerer jeg bare. Jeg skriver jo udtrykkeligt at DERSOM institutet er lovhjelmet så kan man ikke bare lukke det.

Så det er nok ikke din fantasi den er gal med men derimod noget evnen til at læse til ende.

Jesper Sørensen: Spis dig en tudekiks. Og lad være med at læse noget som ligger over eller under din forstand.

THOMAS: Kan du ikke engang sende den post hvor jeg skriver at det ikke er folketinget som tildeler statsborgerskaber??? Det kræver da ikke pædagogisk sans

Thomas du skriver: “Men lige en sidste ting, så betyder det vel at den tildeling af statsborgerskab der nu er påbegyndt stærkt forsinket og uden lovændringer er i strid med grundloven og så skal der jo pludseligt materiale nok til en rigsretssag eller”

Og jeg svarer: Jeg går ud fra at du mener at ministeriet “blot” udsteder statsborgerskaber. Og det er ikke jo tilfældet. NÃ…R og eller HVIS de omtalte palæstinensere får tildelt statsborgerskab så vil det ske i forlængelse af en lovændring.

Bemærk i øvrigt Rønns kommentar i Folketinget:
“Regeringen følger konventionen, så længe Folketinget ønsker det” – Ergo hvis folketinget vedtager en lov som tildeler disse mennesker statsborgerskab så vil de også få det. MEN A: Det vil kræve en ny lov (Det kan ikke bare udstedes af ministeriet) og B: det forudsætter et flertal i folketinget og det er uklart om regeringspartierne vil bakke op om en ændring.

http://www.information.dk/telegram/261322

Til Henrik Jørgensen: Når jeg skriver det er selvforklarende skyldes det at henholdsvis Grundloven samt lov om dansk indfødsret netop opstiller de nødvendige krav. Deri ligger det selvforklarende.

Yo Thomas, jeg har læst den men den er jo et svar på nogle elementer Krarup har anført.

Men hun gendriver, nok ufrivilligt, hendes egen centrale påstand. Hun skriver:
“Folketinget har besluttet, at unge statsløse skal have indfødsret på de betingelser, der er angivet i FN-konventionen fra 1961. Og Folketinget har givet sit samtykke til, at Danmark tilslutter sig FN-konventionen. Folketinget har altså besluttet, at dansk indfødsretslovgivning skal stemme overens med konventionen, og at Danmark skal være forpligtet af konventionen. Dette er det afgørende: Det er Folketingets beslutning, ikke et FN-diktat”.

Hele citatet er centralt men det væsentlige er:
“…Folketinget har altså besluttet, at dansk indfødsretslovgivning skal stemme overens med konventionen…”

Og det skriver hun fordi det er en nødvendig betingelse at indfødsretslovgivningen rummer de intentioner som konventionen indeholder.

Og Folketinget har jo netop ikke ændret indfødsretslovgivningen således at den afspejler konventionens intentioner.

Det afgørende her er, og det håber jeg at du stiller dig enig i, Ersbøll påpeger selv at den danske indfødsretslov SKAL ændres førend man kan tale om at Danmark lever op til kravene i konventionen.

Nu har folketinget så ikke lovgivet i overensstemmelse med konventionen. Der er vi i hvert fald enige!
Og det kan man så mene er moralsk forkasteligt, politisk dumt, uholdbart og meget andet.
MEN den manglende lovgivning er ikke udtryk for at, i det her tilfælde, ministeren har ageret ulovligt.

Jeg mistænker at dig og flere andre her er mere interesseret i “det som skader ministeren og blå blok mest muligt” end hvad der er juridisk dækning for at påstå. Det er motivforskning. Men når “I” taler om ulovligheder og rigsretssag på nærværende grundlag så er det min påstand at “I” er de moralskt anløbende. Henrik Jørgensen Hovsa? indlæg er et glimrende eksempel på at I er ligeglade med hvad der faktisk står skrevet – Med mindre der står noget i kan lide…

Men lad den bare ligge. Nu er det vores begges oplevelser at vi har gjort hvad vi kunne. Jeg synes at jeg har anstrengt mig mere end du har. Jeg synes jeg har svaret på det som du har spurgt ind til. Og jeg synes ikke du har anstrengt dig. Ikke engang at henvise til den post hvor jeg skulle have skrevet at det “ikke er Folketinget som tildeler statsborgerskaber” har du gidet.
Og du synes sikkert det modsatte 🙂

Cherio

Christian

Tak for dit svar – jeg forstår dog ikke helt hvorfor du eksemplificerer noget, der ikke gælder, hvilket du (vel) burde være vidende om, når du har arbejdet for IMR (altså tilstedeværelsen af et lovgrundlag).

I forhold til dit andet svar: Grundlovens  § 44 bestemmer, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Ergo kræver statsborgerskab at der af Folketinget vedtages en lov herom – en såkaldt kompetenceregel.

Det sker en gang om året, når de personer, der lever op til Folketingets (lovlige) krav til indfødsret, indstilles af Integrationsministeriet til Indfødsretsudvalget til statsborgerskab. På baggrund af denne behandling i udvalget vedtages i Folketinget en lov, der giver de pågældende navngivne personer statsborgerskab.

Hvis du ser i forarbejderne til ændringen af indfødsretsloven i 2004 fremgår det, at FN’s konventionen om begrænsning af statsløshed stadig gælder.

HVIS ikke denne sætning havde været med, kunne det med nogenlunde rimelighed diskuteres hvorvidt konventionen, som er ratificeret af DK i 1977, forsat skal anses for en del af gældende ret. Idet det dog tydeligt fremgår, at konventionen overholdes, har personer omfattet af denne retskrav på konventionens rettigheder.

Og længere er den egentligt ikke. Det kan faktisk undre, at regeringen ikke bare har spillet med åbne kort, hvis man synes, at det er så slemt, at statsløse palæstinensere får dansk statsborgerskab, fordi nogle er kriminelle og forgældede, og så krævet båndene til konventionen ophævet og i loven eller forarbejderne tilkendegivet, at det ikke længere var en del af gældende ret.

Og i forhold til dit svar til Thomas, må man jo konstatere, at du læser kronikken, som en vis herre læser biblen.

Ersbøl påpeger ikke, at indfødsretsloven skal ændres førend at DK lever op til konventionen. Ersbøl påpeger derimod, at DK har tilkendegivet – ikke i selve loven – men i forarbejderne til loven, at man vil leve op til konventionen:

“Både i 1999 og i 2004 var det imidlertid en udtrykkelig forudsætning, at lovændringerne (hvorefter kun unge nordiske statsborgere er omfattet) som udgangspunkt ikke skulle berøre de herfødte statsløse unge.

Denne forudsætning kunne læses i lovforarbejderne, men den kom ikke til udtryk i selve lovgivningen.”

Henrik:
Ærgeligt det her ikke foregår mundtligt for det bliver hurtigt lidt kludret…

Men du anfører at det fremgår af forarbejderne til lovændringen at konventionen stadig skal gælde. Og det er Ersbøl ligeledes inde på men jeg kan ikke umiddelbart få øje på relevansen i praksis. Det virker mest af alt som noget lidt retorisk fikumdik for at give rygdækning til andre ting.
Det som gælder er den lov der endeligt vedtages i Folketinget.

Forarbejderne kan være interessante når f.eks. en myndighed er i tvivl om hvordan de skal stille sig over for et givent sagskompleks dersom loven enten er uklar eller der kan herske tvivl om hvorvidt det er den ene eller anden lov som skal anvendes. (De eksempler jeg kommer med er ikke udtømmende)

Men forarbejderne går ikke forud for loven.
Ersbøl nævner selv at det som fremgår af forarbejderne ikke kommer til udtryk i loven. Og da loven blev vedtaget var det den man stemte om og ikke forarbejderne.

Og loven om indfødsret er ikke uklar. Den er ret utvetydig.

Skulle man i denne forbindelse undre sig over noget bør det være hvorfor ikke institutet råbte op i f.eks. 2004. En af deres opgaver er jo at overvåge om DK respekterer menneskerettighederne som de kommer til udtryk i de konventioner vi har tiltrådt. Nu ved jeg ikke om institutet råbte op den gang. Det kan godt være. Det må en anden undersøge.

Så til mit svar til Thomas…

Når fanden læser biblen så tolker han den ikke som det er tiltænkt den skal tolkes 🙂 Det er vi enige om ikk'? Men jeg læser da Ersbøl præcis som hun ønsker det skal læses!!! 🙂

Ersbøl ved godt at for at tale om retskrav i denne sammenhæng så er det en nødvendig betingelse at der foreligger en lov som udtaler dette retskrav. Det er derfor hun skriver det.
Og loven foreligger. Den indeholder bare ikke det retskrav som, tilsyneladende, fremgår af forarbejderne og konventionen.

Og så skal det også siges at Ersbøl først og fremmest forsøger at redegøre for noget tam-tam Krarup har skrevet og sagt. Nu har jeg ikke sat mig ind i hvad Krarup har skrevet og sagt alle disse steder men som jeg umiddelbart forstår det skulle Krarup angiveligt mene at tildeling af statsborgerskab på baggrund af en FN-konvention er grundlovsstridig. Og det Siger Ersbøl så at det ikke er – Såfremt Folketinget har ønsket det. Og, for hvad det er værd, så er jeg da enig med Ersbøl i den pointe. Det tror jeg faktisk også Krarup er. Jeg kunne forstille mig at Krarup mener at en administrativ tildeling af statsborgerskaber, uanset om baggrunden er en FN-konvention som Danmark har tiltrådt er grundlovsstridig hvilket han så ligeledes har ret i. Men det sidste her er mest spekulation…

Afslutningsvist vil jeg gerne stå på mål for formuleringen i mit eksempel som jeg synes er et glimrende eksempel som i øvrigt underbygger min hovedpåstand. Nemlig at det er utilstrækkeligt blot at tilslutte sig en konvention. Dennes indhold skal omskrives til en dansk lov igennem de 3 behandlinger, vedtages og så får den effekt. Hvilket f.eks. ses med institut for menneskerettigheder. Betvivl du bare om jeg måtte have arbejdet derude som andet end vicevært.
Jeg vil nu skrive til Ersbøl og spørge om jeg læser hende korrekt og samtidig høre om det er ok at poste hendes svar her. Jeg kan ikke forestille mig andet end at hun er med på den. Vi får se.

God weekend

Christian

Jeg blev stædig og jeg var så selv overvurderende at jeg kunne bringe dig til at forstå men mine evner rakte ej.

Med fjender som dig behøver rød blok ingen venner.

En zebra er en hest ligeså er en Pony men en Pony er ikke en Zebra.

Over and out

Lukket for kommentarer.