Kategorier

Mens vi venter på den rygende pistol

Der dukker hele tiden nye oplysninger om den spektakulære skattesag. Men indtil videre er det dog småt med de store afsløringer, der  kan rive tæppet helt væk under hovedpersonen Venstres tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen.

I sidste uge kunne BT præsentere en lækket dagbog fra Skattedirektør Lisbeth Rasmussen i SKAT København, der har skrevet, at hun synes, at det er tale om magtfordrejning, fordi  Skatteministeriets daværende departementschef Peter Loft i sin tid ville være i landet ved offentliggørelsen af afgørelsen på Helle Thornings Schmidts mand Stephen  Kinnocks skattesag. Det er skattedirektørens opfattelse, men det er næppe alene nok til, at det kan få dømt fx Peter Loft  for forsøg på magtfordrejning. Privat kan man have alle mulige meninger om det, men det er juraen, der tæller. Skal Troels Lund Poulsen i øvrigt ryge samme vej, hvis skattesagskommissionen i deres konklusion skulle acceptere præmissen, så skal Peter Loft angive under de kommende afhøringer, at han handlede på ordre fra sin minister. Det er der indtil videre intet, der tyder på, at han gjorde. Og skulle det ske, så var det  Lofts opgave at sige helt fra overfor sin ministers pression.

Bevares. Der er en hel del ting ved Troels Lund Poulsens forklaring, der lyder  noget  utroværdige, og som strider mod, hvad både Peter Loft og spindoktor Peter Arnfeldt har forklaret. Fx om i hvilket omfang, at han var orienteret om sagerne og hvornår. Loft mener fx, at Troels Lund var løbende orienteret om skattesagen og dens mulige udfald. Det bestrider Lund Poulsen.

Men det afgørende er jo om, der er noget af det, som Troels Lund forklarer, der kan modbevises, og at man i øvrigt kan sandsynliggøre uden for enhver tvivl, at der er foregået bundulovlige handlinger i Skatteministeriet, mens Lund Poulsen har været minister og dermed kan blive gjort ansvarlig.    Det er  intet, der tyder på, at det  skulle være  ulovligt eller, at der er tale om egentlig magtfordrejning, at ministeren og hans departementschef stiller spørgsmål, interesserer sig for og er fuldt orienteret om  en spektakulær skattesag, der  vedrører landets oppositionsleder.  Interessant er det selvfølgelig, hvad embedsmændene i deres tilsyneladende meget enslydende (!) forklaringer til sin tid, når de skal afhøres, forbinder med, at ministeren eller øvrige/andre såkaldt 'uvedkommende kræfter' angriber deres konklusioner på sagen. Hvis der derved er tale om, at meningen er:   1. Ministeren er kritisk og stiller kritiske spørgsmål, så kan vi i være den grå zone.   I tilfælde 2: Ministeren 'presser' dem til at lave deres konklusion om, ja så er der tale om decideret magtmisbrug og magtfordrejning.

I fraværet af udgåede eksplicitte ordrer fra ministeriet til SKAT København, så er vi efter alt at dømme i den grå zone, hvor spørgsmålet er om, de mange kritiske spørgsmål og den store interesse fra ministerens side plus lidt forhaling på grund af departementschefen, samt Lofts evt. forsøg på at putte lidt 'opklarende tekst' ind i afgørelsen alt i alt er nok til at rejse en rigsretssag mod Troels Lund Poulsen. Umiddelbart må svaret – indtil videre – være et klart nej.

Så er der spørgsmålet om, hvorvidt ministeren og departementschefen har forsøgt at udlægge spor, der kunne føre pressen på sporet af Kinnocks af hans egen revisor påståede bi/homoseksualitet. Her anklager dagbogsskriveren direkte Peter Loft for at have insisteret på, at de skulle medtage denne 'uvedkommende' oplysning. Det bliver meget interessant at høre, hvad Loft har at sige til det. Formentlig kender vi allerede svaret. Det bliver nok noget i retning af det, som  Loft allerede har forklaret, at han ikke ønskede nogle 'løse ender' i sagen, når den en skønne dag blev kendt i offentligheden. Og så kan så alle have deres mistanker om, at manøvren tjente et helt andet og dunkelt motiv.

Hele den del af sagen, der handler om 'homo-påstanden' er ikke kun farlig for Troels Lund Poulsen og Cos troværdighed. Det står klart nu for enhver, at de i alle tilfælde ikke er ophavsmændene til rygterne, selv om at de  måske har de gjort, hvad de kunne for at få oplysningerne bragt til offentlighedens kendskab. Denne del har fx også gennemhullet Kinnocks og Thornings skatterevisor Frode Holms troværdighed i sagen. Nu i dag i Berlingske vil Holm åbenbart have folk til at tro på, at han selv har fundet på hele historien. Det kunne også være meget interessant at få at vide, hvordan disse spørgsmål er vandret fra SKAT København over i Skatteministeriet. For derved kan man ikke kun anklage Troels Lund og Co. for at rende med sladder. Det  benytter sagens 'helte' nemlig embedsværket i SKAT København sig tilsyneladende også af. For de har selv fra begyndelsen hævdet, at alle disse homo-oplysninger ingen rolle har spillet i afgørelsen af sagen. Så hvorfor har man oplyst fx en Peter Loft om det?

Troels Lunds blanke afvisning af at have talt med nogen fx i Venstre om skattesagen er  naturligvis ret så  utroværdig. Hvem i alverden i Kongeriget har ikke talt og diskuteret sagen herunder dens mulige politiske indvirkninger? Selvfølgelig har han da det. Men hvad indebærer i øvrigt 'at diskutere sagen'? Er det noget, der foregår i en fortrolig samtale eller i et møde, som fremgår af ministerens kalender? Har Troels Lund talt om sagen med sin kone? Ja selvfølgelig har han det. Og mange andre. Og hvad nu hvis han havde sagt ja? Så havde de opfølgende spørgsmål nok været noget i retning af: Med hvem talte du om sagen, og hvornår og om hvad? Og så havde Troels Lund formentlig inddraget yderligere mennesker i sagen, der har skullet til afhøring. Så mon ikke, at han blot svarer på spørgsmålet som, hvorvidt han 'officielt' har talt med nogen om sagen? Er det ikke at lyve? Tjoh, men sådan er det vel i en Undersøgelseskommission. Man rutter  næppe meget  med sandheden.

P.s.    Vidnerne og deres bisiddere (mere end 60 personer) har åbenbart adgang til alle de  mange papirer i sagen. Og det forekommer noget naivt, at  Skattesagskommissionen forestiller sig, at  oplysningerne kan holdes  hemmelige for offentligheden. Nu er sagen så blevet anmeldt til politiet. Pressen (minus Ekstra Bladet,  der intet får at vide, mens Poul Madsen er chefredaktør) holder helt sikkert kaje om  kilden, så de finder næppe  nogensinde lækken.  Mon ikke, at vi med den lækkede dagbog i øvrigt har set det mest interessante dokument i Skattesags-komplekset?

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

11 kommentarer til “Mens vi venter på den rygende pistol”

Den rygende pistol er ganske rigtigt ikke kommet frem og den gør det vel næppe heller men selv om det ikke ender med Rigsret så aner man jo alligevel allerede en anden røg nemlig den røg der stammer fra den ruinhob som skulle have været TLP ´s strålende politiske karriere, det er der så en tre- fire andre kronprinser der i deres stille sind kan gå og glæde sig over.

Det politiske interessante er vel egentligt heller ikke spørgsmålet rigsret eller ej men om Venstre kan fortsætte med at holde afstand til sagen og i den forbindelse hvor længe de kan bruge TLP som central ordfører.

Det undrer mig stadig at han ikke gjorde som Sass og satte sig ned på bagerste række indtil sagen var afklaret for hans vedkommende.

Forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder de nye oplysninger  »pikante og interessante, « men understreger, at det er mere væsentligt, hvordan rygtet er blevet anvendt:  »Forløbet viser en tæt trafik af oplysninger mellem BT og skattemyndighederne; næsten vidensdeling på højt plan. Og ifølge Skat København forsøgte departementschefen at få rygtet ind i skatteafgørelsen. Det er klart magtmisbrug, hvis det var irrelevant.

Har venstre rent mel i posen.?

http://www.youtube.com/watch?v=VQB5uKIp2AM&feature=plcp

Nu har jeg ikke set det selv (!), men så en notits om at JP Søndag skrev at
dagbogen ikke er lavet helt samtidig med forløbet. Måske har den mere karakter af et være såkaldt ‘testamente’, mine erfaringer med den slags fra mit arbejdsliv er, at de ofte ikke er en fuld troværdig beskrivelse af et sagsforløb, det er jo ikke deres formål. Det er vel også derfor, som Loft bemærkede med slet skjult ironi i TV2 News interviewet, at den senere blev slettet.
Bare fortsæt dækningen Jarl, for jeg må godt nok sige at store dele af journalistkorpsets tilgang til analysen af det skriftelige materiale i sagen, det gælder også Erling Andersens notat, bærer præg af en vis naivitet. Man tvinges næsten til at tro at de I deres arbejdsliv selv aldrig har oplevet dobbeltspil, falske dagsordner og tvetydige afgørelser.
Det fritager ikke TLP fra en form for ansvar nødvendigvis, men jeg bed mærke i at Nemeth konkluderede foran TV efter afhøringen, at der ikke findes noget skriftlig belastende materiale på TLP . Det kan vel være at TLP troværdighed senere får et skud for boven, men hvis det havde været virkelig alvorligt, så ville en eller anden nok have efterladt sig et ‘testamente’.

Niels C, det er rigtigt, at dagbogen er lavet, efter Skats afgørelse blev truffet. Det er også påfaldende, at nogle af formuleringerne i den er helt identitiske med tilsvarende fra Erling Andersens redegørelse til den daværende skatteminister, Thor Möger Pedersen. Der er med andre ord grund til at formode, en vis form for koordination imellem de to ledende medarbejdere fra Skat har fundet sted.

Enig. Den dagbog er skrevet lang tid efter begivenhederne har fundet sted. Bl.a. bruges sætningen “det er magtfordrejning” om Lofts ordre om at afgørelsen først må sendes når han er kommet hjem. Det virker helt utroværdigt at nogen skulle bruge den slags journalistformuleringer i et internt notat, der skrives under begivenhederne og som ikke var tænkt til at blive offentliggjort.

Jeg mener, at det er nok så interessant at kende den virkelige baggrund for at Skat lige pludselig, under deres behandling af Thorning/Kinnocks skattesag ændrer praksis, som har den konsekvens at Thorning/Kinnock af Skat i en håndevending, vurderes til at være skattefrie i Danmark- i modsætning til andre borgere, som tidligere efter Skats opfattelse, under de samme forudsætninger, har været skattepligtige i Danmark.
Hvilke motiver ligger der bag denne afgørelse og hvorfor offentliggør Skat ikke deres nye praksis?

Den eneste rygende pistol der vel hidtil er blevet affyret, er Skattesagskommissionens temmelig eksplicitte udmelding om at Helle Thorning-Schmidt på er en skatteunddrager og en hykler.

Jeg har i hvert fald svært ved at læse torsdagens begrundelse anderledes. Med hensyn til afgørelsen om, at B.T. ikke skal pålægges vidnepligt om kilden eller kilderne til deres oplysninger (herunder selve agterskrivelsen/afgørelsen fra Skat København til Kinnock)

Lars E. Andersen (formand for Skattesagskommissionen og landsdommer ved Vestre Landsret):
' Jeg lægger til grund, at den skete overførsel af negativ skattepligtig indkomst og skatteværdi af personfradrag mv. beroede på tekniske beregningsmæssige forhold, men at overførslerne fremgik af årsopgørelserne for de seks år, at Helle Thorning-Schmidt ikke fik bragt disse overførsler til ophør, og at hun herved har betalt ikke ubetydelige beløb for lidt i skat for de enkelte år.'

Niels Fenger (medlem af Skattesagskommissionen og Professor dr. jur. Københavns Universitet):
' I perioden inden offentliggørelsen af agterskrivelsen havde Helle Thorning-Schmidt som partileder og statsministerkandidat løbende deltaget i en politisk debat om skattetrykket. I forbindelse med denne debat havde hun givet udtryk for det synspunkt, at de højeste indkomster burde bære de største byrder, ligesom hun havde argumenteret for, at et højt velfærdsniveau forudsatte et højt skattetryk. Endvidere havde familien Thorning-Schmidt og Kinnocks skatteforhold været genstand for en endog meget betydelig offentlig debat.

Det må efter min mening lægges til grund, at hensigten med at offentliggøre oplysninger fra agterskrivelsen var at vise, at en ledende politiker ikke selv levede op til de idealer, hun forfægtede.'
http://skattesagskommissionen.dk/674.html

Jeg finder det temmelig uforståeligt, at medierne overhovedet ikke har interesseret sig for denne klare udmelding om skatteunddragelse og hykleri fra Statsministeren. Fra en Skattesagskommission, der som udgangspunkt slet ikke skulle beskæftige sig med HTS skattesag.

Nu har jeg lyttet til et par af Christoffer Guldbrandsens udsendelser om Skattesagskommissionen. Det vist sådan på Radio 24/7, at værterne gerne må lade egne meninger og holdninger komme til udtryk i æteren, og det må man da i den grad sige er en ret, Guldbrandsen benytter sig af. Der er jo i realiteten tale om rene propagandaprogrammer, der burde være betalt af den socialdemokratiske partikasse. Egentlig lidt mærkeligt, at Guldbrandsen har så meget imod det, han mener er kampagnejournalistik fra B.T’s side – avisens medarbejdere blev i øvrigt betegnet som værende “ikke guds bedste børn” i forrige udsendelse – for det er da en genre, han selv excellerer i. I forbindelse med kritikken af ham for ét af de dokumentarpropagandaprogrammer, han har lavet, Den Hemmelig Krig, har jeg i øvrigt læst, at han i egen optik er borgerlig. Efter at have lyttet til et par af hans udsendelser, tillader jeg mig at tvivle…

Jan, jeg kan kun sige mig helt enig. Guldbrandsen er en lille konspirations teoretiker. Desværre kan man ikke længere finde Simon Andersen ( – det kan være derfor han ikke kan lide BT) og Davids Trads dissektion af den hemmelige krig på nettet. De lavede den til den hedengange Avisen. Den var bl.a. god fordi de både analyserede fakta og også Guldbrandsens iscenesættelse (musik, billeder) af fakta.
Iøvrigt bragte dagens afhøringer af Lisbeth Rasmussen ( der var de mest spændende indtil nu ) en grad af normalitet ind i sagsforløbet. De viste måske måske ikke at Loft var en anelse for ivrig i tjenesten, men at Rasmussen stort set ikke opfattede det som irrelevant; Og hvis Erling Andersens opfattelse af magtmisbrug refererede til Lofts ønske om at udskyde udsendelsen af afgørelsen virker det lidt tyndt.
Og ud fra Rasmussens referat kan man jo godt undre sig at Andersen i det hele taget nævnte ‘homoseksualitet argumentet’ for Loft.
Og så var der jo lige den gamle sag, hvor socialdemokraterne havde været inde at sikre sig at Thorning betalte skat, selvom det ikke var ret efter reglerne, Funny.

RE: Simon Andersen
Manden som “fandt” en arabisk oversættelse af Jæger-bogen på indernettet. Han er meget troværdig – not.

Lukket for kommentarer.