Jarls blog

Uafhængig liberal blog om dansk politik

Vild med bistand

Author icon

Skrevet af

Clock icon

november 30, 2006

Comments icon

2 kommentarer

Den ikke specielt synlige bistandsminister Ulla Tørnæs sætter nu den politiske dagsorden med et mærkværdigt forslag om, at “kendte” skal være med til at bestemme, hvor Danmark skal placerere sin ulandsbistand.

“Det lyder vanvittigt”, siger de konservatives udviklingsordfører, Carina Chris ­tensen, til Politiken.dk.

Idéen går ud på, at kendte danskere rejser til Afri ­ka og skal være med til at stå for udvælgel ­sen af bistandsprojekter. Det skal gøre udviklingsbistanden mere folkelig, mener bistandsministeren

“Men det vil de konservative ikke gå med til,” siger Carina Christensen ifølge tv2.politik.dk, og dermed er den sag politisk set stendød.

Ulla Tørnæs’ forslag er helt sikkert velment, men velgennemtænkt er det under ingen omstændigheder. Tørnæs havde i Go’ morgen Danmark på TV2 utrolig svært ved at forklare, hvorfor netop kendte mennesker skal have indflydelse på bistandspolitkken fremfor for sagkundskaben.

Èn ting er, at Folkekirkens Nødhjælp og den venstreorienterede kogekone Camilla Plum tordnede imod idéen. Det var forudsigeligt. Hvad værre er, at den konservative ordfører heller ikke kan se idéen. Hvorfor i alverden er den ikke klappet af med regeringspartneren, inden Ulla Tørnæs går i pressen med idéen?

Denne blogger har meget svært ved at se, hvordan Ulla Tørnæs kan forklare og overbevise politikere og befolkningen, at det partout er nødvendigt at lade kendisser blande sig i dansk bistandspolitik. Hun har simpelthen fejlbedømt situationen, og hendes spindoktor må enten være uduelig eller være faldet i søvn. Det er jo netop den slags projekter, presserådgiveren får sine penge for at aflive.

Alle ved at en ministerrokade er lige om hjørnet. Ulla Tørnæs havde en lille chance for at fortsætte som bistandsminister af tre grunde: Hun er erfaren og loyal og…..uden at blive anklaget for sexisme…. hun er kvinde.

Alt det er ligegyldigt nu. Foghs hold kommer ikke til at bestå af folk, der til trods for at de har været med i mange år, stadigvæk kan lave selvmål af samme størrelse som Ulla Tørnæs. Så med den næste rokade bliver det et farvel til bistandsministeren, og det bliver ikke til et gensyn med ministerbænkene.


Endelig et liberalt initiativ

Author icon

Skrevet af

Clock icon

november 30, 2006

Comments icon

2 kommentarer

Kampen om velfærdsdagsordenen raser i dansk politik. Venstre forsøger hele tiden at komme i offensiven, mens Socialdemokraterne fortsat dygtigt lukrerer på mantraet 'hellere flere penge til velfærd end skattelettelser'. Faktisk er det utroligt småt med konkrete politiske udspil, man hører fra S for tiden, men det kan man næppe bebrejde dem, når meningsmålingerne er så forrygende, som de er lige nu.

Nu forsøger Venstre at sætte en reel liberal dagsorden, hvor partiets vælgere igen kan genkende det gamle liberale parti. Jyllandsposten skriver i dag:

Venstre vil indføre  »den ultimative grad af frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det skal ske ved at gøre en forsøgsordning med såkaldte personlige budgetter landsdækkende. Det vil sige at alle, der er visiteret til hjemmehjælp, i stedet for en hjemmehjælper får et kontant beløb. For pengene skal den enkelte ældre eller handicappede kunne ansætte den eller de personer, der skal levere hjemmehjælpsydelserne.

– For os er det vigtigt, at alle kommuner giver deres borgere den her mulighed. Det har vist sig at være en klar succes i Holland, hvor man kan ansætte venner eller nære slægtninge. Den enkelte skal være arbejdsgiver og dermed have den ultimative frihed til at styre hvem, hvornår og hvordan hjemmehjælpen skal ydes, siger Venstres politiske ordfører, Troels Lund Poulsen.

Jarls Blog vil gerne kvittere for, at det endelig er lykkes for Venstres topledelse at spille ud med et liberalt initiativ. Det er efterhånden snart længe siden, at vælgerne har kunnet genkende Venstre som et liberalt parti. I de sidste par ugers mange dårlige sager, har vælgerne jo nærmest fået det indtryk, at Venstre satte systemet før mennesket. Nu vil Venstre endelig igen give det enkelte menneske lidt frihed tilbage.

Erik Ninn-Hansen sagde engang (efter min hukommelse), at politikere ikke skal forsøge at forvirre folk. Politik er et teater. Fra venstre side træder en socialdemokrat ind på scenen, og fra højre side kommer en konservativ (eller en venstremand). De laver en aftale og går igen hver til sit. Pointen er, at forsøger politikere i stedet at mudre folks opfattelse for meget, ved at foregive at være noget, de ikke er, ender det med, at vælgerne gennemskuer det og stemmer på nogle andre.

Det er efter min mening lige netop den proces, der er i gang hos en stor del af Venstres vælgere. Men med dagens initiativ kan man i hvert fald igen se lidt forskel på S og V.


Kristian Jensen ved du, hvor du har!

Author icon

Skrevet af

Clock icon

november 29, 2006

Comments icon

Ingen kommentarer

Skatteminister Kristian Jensen lever livet farligt. I går sagde Thor Pedersen til Berlingske, at effekten ved at lette topskatten var marginal eller “overvurderet” på arbejdsudbuddet. I dag belærer Kristian Jensen finansministeren i Børsen om det modsatte synspunt, nemlig at skat – stadigvæk – har en effekt på folks lyst til at arbejde noget mere. Belæringen sker dog nænsomt:

“Jeg tror, Thor Pedersen har udtalt sig ud fra sin egen situation. Jeg tror på, at hvis du kigger på de rigtigt mange danskere med almindelige lønninger, som i dag er oppe at betale topskat, så viser blandt andet erfaringerne fra skattelettelserne i 2004, at lavere skat giver en effekt på arbejdsudbuddet,” siger Kristian Jensen.

Videre i Børsen erkender Kristian Jensen, at den konkrete effekt af en topskattelettelse er svær at vurdere. Men at den er mere end “marginal”, føler han sig overbevist om.

“Jeg tror ikke, at der er tvivl om, at der er en effekt på arbejdsudbuddet af at flytte grænsen for topskat. Når man beskatter noget, så får man mindre af det. Når man beskatter pesticider, så får man mindre forbrug af pesticider. Når man beskatter arbejde får man et mindre udbud af arbejde. Derfor er beskatning af arbejde med til at gøre udbuddet af arbejdskraft mindre,” siger skatteministeren og fortsætter:

“Dermed også sagt, at hvis man beskatter det mindre, så får man et større udbud af arbejde. Men hvordan effekterne er, hvor store og hvornår de kommer, det kan jeg ikke give noget bud på.”

Kristian, Kristian, Kristian dog! Hvad er det dog, du siger! Du rejser jo dermed rundt med gammelliberal politik? Det er faktisk partiskadelig virksomhed, er du klar over det? Shame on you!

Her på Jarls Blog frygter vi for Kristian Jensens politiske fremtid, når Claus Hjort hører om skatteministerens kætterier i Børsen. Vi vil dog godt kvittere for den udviste civil courage, som vi ved også findes mange andre steder i Venstres folketingsgruppe.

Med læsning af den Berlingske avis, ser jeg – min troe – at også vicestatsministeren Bendt Bendtsen ligeledes forfægter de samme kætterske synspunkter. Anders Fogh, kom nu hjem fra Riga. Regeringen er jo nærmest i opløsning med al den debat!

Bottom border