Jarls blog

Uafhængig liberal blog om dansk politik

Ole Sohn og Fritz Schur i 'Cordua & Steno'

Author icon

Skrevet af

Clock icon

oktober 31, 2012

Comments icon

8 kommentarer

TV2s mangeårige redaktør Kaare R. Skou er for nylig barslet med en moppedreng om 65 velskrevne eksempler på markant lovgivning i folkestyrets historie. Hør Skou torsdag i Cordua & Steno på Radio24Syv fortælle om jernbaneloven og kartoffelkuren med tilhørende anekdoter.

Senere i 1. time fejrer vi 40-året for Danmarks medlemskab af EF/EU. Det sker med et brag af en debat mellem to yngre borgerlige politikere om, hvilken holdning det borgerlige Danmark bør indtage overfor EU i fremtiden: Venstremanden Jens-Kristian Lütken, der også er aktiv i Europabevægelsen og folketingskandidat for de konservative, Rune Kristensen, som er erklæret EU-skeptiker.

Fritz Schur er bestyrelsesformand i tre store helt eller delvist offentligt-ejede selskaber blandt dem DONG Energy. Tre journalister har netop skrevet en bog 'Kammerherrens nye klæder '“ Manden og myterne' om erhvervsmanden, Fritz Schur, der er blevet berømt for at pleje sine forbindelser til kongehuset og toppen af dansk politik. Vi har de tre forfattere i studiet først i 2. time.

Da Ole Sohn for nyligt trådte tilbage som erhvervs- og vækstminister skete det bl.a. med denne salut: 'Der er helt grundlæggende brug for en debat på venstrefløjen om, hvad det vil sige at være venstrefløj i en globaliseret verden. Mange af de svar, centrum-venstre tidligere gav, er helt ubrugelige i en globaliseret verden.' Vi har Sohn i studiet i sidste del af 2. time for at høre hans uddybende svar.

Hør hele 1. time her

Hør hele 2. time her


SF-top blev slidt ned på kun ét år

Author icon

Skrevet af

Clock icon

oktober 30, 2012

Comments icon

1 kommentar

Den første test for det nye SF’s formandskab bliver finanslovsforhandlingerne. Regeringen har valget mellem at lave en dyr finanslov uden reformer med Enhedslisten. Det vil være populært i baglandet, men ikke løse regeringens problemer med en gabende tom statskasse, så langt øjet rækker.

Eller så kan man indgå et forlig med Venstre, som tilsyneladende har budt sig til mod at få indflydelse på, hvad de sparede midler fra en reform af SU og kontanthjælp skal gå til.

Læs min analyse af SF post-Villy.


Mens vi venter på den rygende pistol

Author icon

Skrevet af

Clock icon

oktober 29, 2012

Comments icon

11 kommentarer

Der dukker hele tiden nye oplysninger om den spektakulære skattesag. Men indtil videre er det dog småt med de store afsløringer, der  kan rive tæppet helt væk under hovedpersonen Venstres tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen.

I sidste uge kunne BT præsentere en lækket dagbog fra Skattedirektør Lisbeth Rasmussen i SKAT København, der har skrevet, at hun synes, at det er tale om magtfordrejning, fordi  Skatteministeriets daværende departementschef Peter Loft i sin tid ville være i landet ved offentliggørelsen af afgørelsen på Helle Thornings Schmidts mand Stephen  Kinnocks skattesag. Det er skattedirektørens opfattelse, men det er næppe alene nok til, at det kan få dømt fx Peter Loft  for forsøg på magtfordrejning. Privat kan man have alle mulige meninger om det, men det er juraen, der tæller. Skal Troels Lund Poulsen i øvrigt ryge samme vej, hvis skattesagskommissionen i deres konklusion skulle acceptere præmissen, så skal Peter Loft angive under de kommende afhøringer, at han handlede på ordre fra sin minister. Det er der indtil videre intet, der tyder på, at han gjorde. Og skulle det ske, så var det  Lofts opgave at sige helt fra overfor sin ministers pression.

Bevares. Der er en hel del ting ved Troels Lund Poulsens forklaring, der lyder  noget  utroværdige, og som strider mod, hvad både Peter Loft og spindoktor Peter Arnfeldt har forklaret. Fx om i hvilket omfang, at han var orienteret om sagerne og hvornår. Loft mener fx, at Troels Lund var løbende orienteret om skattesagen og dens mulige udfald. Det bestrider Lund Poulsen.

Men det afgørende er jo om, der er noget af det, som Troels Lund forklarer, der kan modbevises, og at man i øvrigt kan sandsynliggøre uden for enhver tvivl, at der er foregået bundulovlige handlinger i Skatteministeriet, mens Lund Poulsen har været minister og dermed kan blive gjort ansvarlig.    Det er  intet, der tyder på, at det  skulle være  ulovligt eller, at der er tale om egentlig magtfordrejning, at ministeren og hans departementschef stiller spørgsmål, interesserer sig for og er fuldt orienteret om  en spektakulær skattesag, der  vedrører landets oppositionsleder.  Interessant er det selvfølgelig, hvad embedsmændene i deres tilsyneladende meget enslydende (!) forklaringer til sin tid, når de skal afhøres, forbinder med, at ministeren eller øvrige/andre såkaldt 'uvedkommende kræfter' angriber deres konklusioner på sagen. Hvis der derved er tale om, at meningen er:   1. Ministeren er kritisk og stiller kritiske spørgsmål, så kan vi i være den grå zone.   I tilfælde 2: Ministeren 'presser' dem til at lave deres konklusion om, ja så er der tale om decideret magtmisbrug og magtfordrejning.

I fraværet af udgåede eksplicitte ordrer fra ministeriet til SKAT København, så er vi efter alt at dømme i den grå zone, hvor spørgsmålet er om, de mange kritiske spørgsmål og den store interesse fra ministerens side plus lidt forhaling på grund af departementschefen, samt Lofts evt. forsøg på at putte lidt 'opklarende tekst' ind i afgørelsen alt i alt er nok til at rejse en rigsretssag mod Troels Lund Poulsen. Umiddelbart må svaret – indtil videre – være et klart nej.

Så er der spørgsmålet om, hvorvidt ministeren og departementschefen har forsøgt at udlægge spor, der kunne føre pressen på sporet af Kinnocks af hans egen revisor påståede bi/homoseksualitet. Her anklager dagbogsskriveren direkte Peter Loft for at have insisteret på, at de skulle medtage denne 'uvedkommende' oplysning. Det bliver meget interessant at høre, hvad Loft har at sige til det. Formentlig kender vi allerede svaret. Det bliver nok noget i retning af det, som  Loft allerede har forklaret, at han ikke ønskede nogle 'løse ender' i sagen, når den en skønne dag blev kendt i offentligheden. Og så kan så alle have deres mistanker om, at manøvren tjente et helt andet og dunkelt motiv.

Hele den del af sagen, der handler om 'homo-påstanden' er ikke kun farlig for Troels Lund Poulsen og Cos troværdighed. Det står klart nu for enhver, at de i alle tilfælde ikke er ophavsmændene til rygterne, selv om at de  måske har de gjort, hvad de kunne for at få oplysningerne bragt til offentlighedens kendskab. Denne del har fx også gennemhullet Kinnocks og Thornings skatterevisor Frode Holms troværdighed i sagen. Nu i dag i Berlingske vil Holm åbenbart have folk til at tro på, at han selv har fundet på hele historien. Det kunne også være meget interessant at få at vide, hvordan disse spørgsmål er vandret fra SKAT København over i Skatteministeriet. For derved kan man ikke kun anklage Troels Lund og Co. for at rende med sladder. Det  benytter sagens 'helte' nemlig embedsværket i SKAT København sig tilsyneladende også af. For de har selv fra begyndelsen hævdet, at alle disse homo-oplysninger ingen rolle har spillet i afgørelsen af sagen. Så hvorfor har man oplyst fx en Peter Loft om det?

Troels Lunds blanke afvisning af at have talt med nogen fx i Venstre om skattesagen er  naturligvis ret så  utroværdig. Hvem i alverden i Kongeriget har ikke talt og diskuteret sagen herunder dens mulige politiske indvirkninger? Selvfølgelig har han da det. Men hvad indebærer i øvrigt 'at diskutere sagen'? Er det noget, der foregår i en fortrolig samtale eller i et møde, som fremgår af ministerens kalender? Har Troels Lund talt om sagen med sin kone? Ja selvfølgelig har han det. Og mange andre. Og hvad nu hvis han havde sagt ja? Så havde de opfølgende spørgsmål nok været noget i retning af: Med hvem talte du om sagen, og hvornår og om hvad? Og så havde Troels Lund formentlig inddraget yderligere mennesker i sagen, der har skullet til afhøring. Så mon ikke, at han blot svarer på spørgsmålet som, hvorvidt han 'officielt' har talt med nogen om sagen? Er det ikke at lyve? Tjoh, men sådan er det vel i en Undersøgelseskommission. Man rutter  næppe meget  med sandheden.

P.s.    Vidnerne og deres bisiddere (mere end 60 personer) har åbenbart adgang til alle de  mange papirer i sagen. Og det forekommer noget naivt, at  Skattesagskommissionen forestiller sig, at  oplysningerne kan holdes  hemmelige for offentligheden. Nu er sagen så blevet anmeldt til politiet. Pressen (minus Ekstra Bladet,  der intet får at vide, mens Poul Madsen er chefredaktør) holder helt sikkert kaje om  kilden, så de finder næppe  nogensinde lækken.  Mon ikke, at vi med den lækkede dagbog i øvrigt har set det mest interessante dokument i Skattesags-komplekset?

Bottom border