Kategorier

En sag for S-efterretningstjenesten?

UPDATE! 11.10.07 Kl. 19.50. Henrik Dahl retter pludselig i sin blog og fjerner frimodige afsnit om Henrik Sass Larsen.

Jyllandsposten beskrev for et par uger siden den hjertelige historie om den store forbrødning i Socialdemokratiet mellem de to tidligere fløjkrigere fra formandskampen gruppeformand Carsten Hansen og den politiske ordfører Henrik Sass Larsen. De to S-politikere fortalte JP's udsendte, at de hver især havde indset nødvendigheden i at lægge fløjkampen på hylden, dele magten og samarbejde loyalt, sådan at det store gamle arbejderparti snart kan vende tilbage til regeringsbænkene.

Dobbeltinterviewet giver indtryk af gemytlighed og tillid mellem den jævne fynske varmemester Carsten Hansen, der ikke er til ballet og rucolasalat og den ligeledes ligefremme akademiker Henrik Sass Larsen. Om virkeligheden så svarer til det billede som Hansen og Larsen tegner af forholdet mellem fløjene, ja det er så spørgsmålet. Men meget tyder da i hvert fald på at d’herrer sender nogenlunde på samme frekvens.

Undervejs i den stærkt underholdende artikel kom det frem, at Hansen og Larsen har skabt et effektivt internt efterretningsvæsen i Socialdemokratiet, som ifølge JP 'sørger for, at ethvert forlydende om kritiske udtalelser til pressen bliver rapporteret direkte til ledelsen med det samme. Systemet og ledelsesstilen har skabt ro..'

Sandt at sige har der længe været ro i Socialdemokratiet. Faktisk har der været så roligt, at pressen og kommentatorer længe har stået i kø for at beskylde partiets talspersoner for at være helt væk i vigtige debatter. Måske skyldes det at efterretningsvæsenet fungerer effektivt.

Nu er det formentlig også et efterretningsvæsens opgave at indhente oplysninger om socialdemokrater uden for folketingsgruppen, der laver ballade og kritiserer partitoppens dispositioner. Forleden i Politiken bankede Carsten Hansen, Svend Auken og Mogens Lykketoft den tidligere partisekretær Jens Christiansen ned under gulvbrædderne på grund af sin nye kampagnebog m.m., der åbenbart også indeholder nogen kritik af navngivne S-politikere.

Der er dog også andre folk i periferien af Socialdemokratiets folketingsgruppe, der leverer hård kritik, hvor det går direkte ud over partiets politiske ordfører Henrik Sass Larsen. Den gode skribent, forfatter m.m. Henrik Dahl '“ også ægtemand til MF (S) Christine Antorini '“ leverer i dag på sin som altid fortrinlige blog således et fantastisk raffineret karaktermord på Henrik Sass Larsen (HSL). Raffinementet består i, at det er forklædt som en fortsættelse af det lange karaktermord på Lotte Hansen (LH) som Dahl påbegyndte for et par uger siden.

'Prøv at læs LH's beskrivelse og analyse af Henrik Sass Larsen (HSL) i 'Søndagsavisen' 28. april 2006. HSL beskrives som en dreven forhandler, selvom han på det tidspunkt aldrig havde været hovedforhandler på et et af de store områder i politik og af samme grund aldrig havde forhandlet noget væsentligt, politisk resultat hjem. Han beskrives i samme artikel som en strategisk begavelse og som en indflydelsesrig person i SD. Det må undre lige så meget som påstanden om, at HSL er en dreven forhandler. Ingen af De Fantastiske Fire (DFF) har nogensinde brudt sig om HSL, og som følge heraf gjorde de i mange år, hvad de kunne, for at holde ham så langt væk fra indflydelse, som overhovedet muligt.

Jeg har ikke udspurgt alle fire medlemmer af DFF om, hvorfor de ikke bryder sig om HSL, men ud fra, hvad jeg har kunnet sammenstykke gennem samtaler med nogle af dem, skyldes de forrige ledergenerationers modstand mod HSL, at han grundlæggende opfattes som et mådeligt begavet magtmenneske med en forholdsvis begrænset arbejdskapacitet. Hvilket alt sammen medfører, at man hverken kan stole på ham eller regne med ham. Desuden opfattes det på den måde, at den mådelige begavelse og den kortsigtede magtorientering har haft den konsekvens, at HSL '“ skønt han er en udmærket taktiker '“ har vist sig at være en temmelig dårlig strateg.

Henrik Dahl taler nok kun på vegne af sig selv og “de fantastiske fire”, når han/de fremstiller Sass Larsen som Dum, Doven og Despotisk. Eller er det et udslag af ægteparret Dahl/Antorini fælles analyser udtænkt hjemme i dobbeltsengen? Thi så ville det '“ tænker jeg – nok være en sag for efterretningsvæsnet….

Hvor om alting er: Jeg kan næsten ikke vente med at læse Dahls næste blog!

UPDATE! 11.10.07 kl. 19.50. Henrik Dahl har valgt at fjerne ovenstående kursiverede afsnit fra sin blog. Det kan han jo have sine gode grunde til, men det gør ikke så meget, for de bliver stående her på Jarls Blog!
😉

Læs hele Henrik Dahls (nu let censurerede) blog om Sass Larsen

Læs Dr. Garbys klumme om det nye slagfærdige makkerpar i Socialdemokratiet m.m.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

7 kommentarer til “En sag for S-efterretningstjenesten?”

Hvordan kan det være at hver eneste gang en politiker skal kritisere en politiker fra eget parti eller en fra partiapparater e.lign., så er det altid med påstanden om at vedkommende er doven, eller måske snarer luddoven. Hvor ville jeg synes det var rart hvis der snart var nogen der ville tone rent flag og sige at manden har idiotiske holdninger, at kvinden har rygrad som våd flødebolle, at han har en begavelse under middel eller bare et eller andet lidt mere kontroversielt end at en eller anden er doven…

/Nicolai

HSL var da partiets chef-forhandler ifm. velfærdsaftalen. Og det er da det største forlig og mest vidtrækkende, der er lavet i adskillige år. Mon ikke HD og CA skulle have lidt mere styr på tingene, inden de går i gang med at svine folk til…

Hov Garby! Du skriver: “så længe Carsten Hansen og Henrik Sass kan enes om at dele magten i partiet”.

Det er jeg nødt til at protestere over: før han blev gruppeformand havde Carsten Hansen stort set ingen magt internt i folketingsgruppen. Til gengæld var han ofte af rygter omtalt som manden der altid lækkede historier til pressen fra de ellers lukkede gruppemøder. Det er sjovt nok holdt op efter han er blevet gruppeformand.

Min påstand er dog at han stadig ikke har magt i nogen reel forstand. Til gengæld fjerner hans tilstedeværelse i ledelsen muligheden for at typerne på hans fløj kan brokke sig alt for højlydt. Derudover er han jo levendegjort politisk kommunikation til alle de gammeldags (et ord i mangel af bedre) socialdemokrater: “Der er stadig nogen som jer højt i partiet”.

@sanonym:

Det er jo svært at definere et begreb som magt, men der burde herske meget lidt tvivl om, at Carsten Hansen i dag har ca. en million gange så meget af det end han havde før han blev gruppeformand.

Han er en del af ledelsen og har et ord at sige i alle politiske og strategiske beslutninger der bliver taget.

Omkring de mange lækager fra gruppemøderne fra før i tiden så hjælper det jo også en del på det, at en række af gruppens mest højlydte Helle-modstandere har fundet sig en anden form for beskæftigelsesterapi siden.

Lukket for kommentarer.