Kategorier

Store Badedag

Skattekommissionen, der skal undersøge hele forløbet om lækagen af og mulige forsøg på magtfordrejning eller påvirkning af Helle Thorning-Schmidts mands skattesag,  begynder på tirsdag sine første afhøringer.

Hele det politiske Danmark holder vejret for at se om der vil vise sig beviser på om tidl. skatteminister Troels Lund Poulsen, hans daværende spindoktor Peter Arnfeldt eller tidl. departementschef Peter Loft på en eller anden måde kan tilskrives et eller andet juridisk ansvar, der evt. kan munde ud i straffesager eller for Troels Lund Poulsens vedkommende en rigsretssag.

Helt overordnet tegner det til at blive en fuser. Der eksisterer næppe krystalklare beviser for, at Lund Poulsen har forsøgt at påvirke sagen. Hvis nogen i SKAT lå inde med beviser i den retning ville de vel være kommet for en dag for længst. Man skal næppe heller regne med, at BT i retten udpeger deres kilder til de hemmelige, men lækkede papirer.   Så kan man selvfølgelig i teorien forestille sig, at Peter Loft overfor alverden bekendtgør, at han lå under for et pres fra politisk hold (Regeringen, Troels Lund og Lars Løkke Rasmussen), hvor ved han så sætter en tyk streg under, at han ikke var sin opgave voksen. Men hvor sandsynligt er det i grunden?

Så kunne man jo '“ igen i teorien – forestille sig at Peter Arnfeldt pludselig bekendtgør overfor kommissionen, at  det var ham, der  lækkede papirer efter ordre fra Troels Lund eller Lars Løkke Rasmussen. Det sker næppe, da det jo bare vil skade ham selv.

Sandsynligheden taler derfor for, at skattekommissionens arbejde  løber ud i ingenting.

Vælgerne har formentlig også taget stilling for længst. Der er dem, der mener, at Helle Thorning-Schmidt og hendes mand har været udsat for et politisk attentat fra Venstre, og at dele af pressen er medskyldige. Den holdning genfinder man også hos enkelte kommentatorer.

Andre vælgere mener, at statsministeren '“ ud over at have erkendt at være utroligt sjusket med sine private skatteforhold, selv bærer skylden for at have næret mediernes og andres mistanke om, at hun har snydt i skat.   Nogle er fortsat overbevist om, at parret bevidst har skattetænkt, for at slippe billigere i skat.

Og oveni alt dette kommer hele historien om Thornings mands påståede homoseksualitet. En historie, der tilsyneladende alene stammer fra hendes egen skatterevisor Frode Holm på et tidspunkt, hvor han overfor skattemyndighederne gør disse private forhold gældende overfor SKAT, før at  sagen er afgjort.

For dem, der for længst har besluttet sig for, at Venstrefolkene sammen med flere medier er skurkene i sagen, så er det nok svært at fordøje, ja acceptere, det nu fastslåede faktum, at ophavsmanden til 'rygterne' er Thornings skatterådgiver '“ en jurist '“ der tilsyneladende har præsenteret disse forhold som de rene kendsgerninger overfor SKAT, som det fremgår af det notat, man kan læse i Politiken i dag.  Samtidig gør benævnte avis  (og sikkert også andre dele af pressen)  store krumspring mht. retfærdiggøre dels sin beslutning om at  beskrive disse forhold, da de på den ene side har et behov for at  redegøre en sag bedst muligt overfor læserne, men på den anden side  tordner mod  at absolut private forhold hos en toppolitiker nu er kommet til offentlighedens kendskab.

Det siger sig selv, at det er ubehageligt, at politikernes private forhold skal udstilles i medierne. Navnlig når de både er forkerte og tilsyneladende irrelevante for sagen. Men det kan jo dårligt være anderledes, når det er Thornings egen rådgiver, der bringer disse forhold på banen som argument for, at hendes mand skal slippe for at betale skat i Danmark. Nu viser det sig (sådan ser det ud), at det er uden betydning for sagen, men det vidste man jo ikke i begyndelsen.

Det er en besynderlig sag. Den opstod, fordi en noget naiv, må man forstå Helle Thorning-Schmidt, der havde været statsministerkandidat i årevis, ikke for længst havde fået styr på sine skatteforhold. Da så aviserne begyndte at grave i parrets skatteforhold og stille spørgsmål, da blev der rejst en sag hos SKAT, hvor under parrets skatterådgiver begynder at inddrage (forkerte tilsyneladende) aspekter vedr. deres private forhold som argument. Da dele af skatteafgørelsen så siden blev forsøgt at holde skjult af parret, så forsøgte nogle (og her gætter mange på nogen i Venstre) at lække disse oplysninger til pressen, for at få oplyst sagen.

Det er selvfølgelig skandaløst, at SKAT ikke kan holde tæt  med private forhold, som borgerne er tvunget til at oplyse for at få en ordentlig sagsbehandling. Det er også en åbenlys kæmpeskandale, hvis ministre, deres rådgivere og/eller centrale administration bruger deres magt til at kaste smuds på deres modstandere. Og det er vildt skadeligt for både folkestyret og dets omdømme. Ikke bare i Danmark, men også når det gælder vort ellers pæne ry i udlandet. En gang synes vi vel, at vi var bedre end alle de andre. Det kan vi vel dårligt hævde længere? Det er sådan set allerede konklusionen, uanset at denne sag måtte finde nogen skyldige eller ej.

Helle Thorning-Schmidt '“ og ikke mindst hendes skatterådgiver –  har dog deres del af skylden for, at hele sagen i det hele taget er opstået, og hvorfor vælgerne pludselig skal forholde sig til forkerte oplysninger om hendes mands seksuelle observans. Lige den del af balladen, bærer nemlig ingen andre end Frode Holm hovedansvaret for.

Det er i øvrigt underligt, at der er gået hele to år fra Frode Holm overfor SKAT gjorde disse private forhold om Thornings mand, Stephen Kinnock gældende, men at det først er nu, at det kommer frem, at parret er uenige i hans fremstilling. Hvor har den mand dog fået disse oplysninger fra? Parret siger, at de aldrig har diskuteret det med ham, men er disse oplysninger om Kinnock så opstået ud af det blå? Enten lyver parret, eller også er Frode Holm jo ikke vel forvaret. Der kan ikke være andre muligheder. Og kan det virkelig passe, at parret ikke har haft den fjerneste anelse om, hvor fra disse forkerte oplysninger om Kinnock, der har cirkuleret mere end i et år på Christiansborg og omegn, oprindeligt  stammer fra parrets egen rådgiver Frode Holm?

Det er jo helt ude i skoven.

Man forstår, at Frode Holm ikke længere er skatterådgiver for Thorning. Ham, der gav hende det råd burde gå samme vej. Og inden længe, forudser jeg, at den rådgiverbutik, hvor Frode Holm til dagligt er direktør, fritstiller ham.   Selv siger Holm, at han er blevet “misforstået”. Hvad er der egentlig at misforstå? Enten  har han  gjort disse forhold gældende overfor SKAT eller også  har han vel ikke? SKATs notat virker meget klart på det punkt.

Grunden til, at Thorning nu offentliggør de sidste skjulte oplysninger og (endnu engang) kommenterer oplysninger om hendes mand, bunder naturligvis alene i, at hun intet valg havde. De ville komme frem alligevel i løbet af Skattekommissionens afhøringer. Vil det ændre så meget? Formentlig ikke. Nu er katten ude, og nu spekuleres der og bliver snakket i krogene og på Facebook om sagens enkeltheder. De fleste vælgere er formentlig allerede dødtrætte af sagen, har gjort deres holdning op for længst og bruger deres tid på andre ting. Imens kaster det (officielt) meget forargede Christiansborg sig ind i sagen (medier, politikere og kommentatorer) og vil tage bad i sagens enkeltheder i håb om at retfærdigheden vil ske fyldest.

Jeg tror dog mange bliver skuffede, når vi når i mål om et par år. Men pyt!  Imens har pressen  undervejs haft sin fest. (Selv om de – det siger jo sig selv – naturligvis ikke vil  være ved det!)

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

68 kommentarer til “Store Badedag”

Det er nok rigtigt at der intet kommer ud af undersøgelseskommisionen men det kunne vel tænkes at der er nogen i SKAT der rent faktisk tager sit hverv som embedsmænd alvorligt og kun er villig til at bryde sin tavshedspligt overfor en undersøgelseskommision.

Erling Andersen er vel nøglepersonen. Hvis han har beviser på at Loft har forsøgt at påvirke afgørelsen kan der godt komme ballade. Ellers ikke.

Det ville vel være en kæmpe risiko som kunne ende Thornings karriere hvis parret virkelig bad sin revisor om at lyve overfor SKAT om Kinnocks seksualitet og den noget joviale Holm kom til at sige noget om en sådan aftale.

Alene størrelsen af risikoen taler imod at der er lavet en sådan aftale.

1. I så fald, så ville det vel fremgå klart af Erling Andersens redegørelse. Jeg tror ikke hans udsagn kan skærpes mere end det er i forvejen. Og det er næppe nok til for alvor at få Loft i fedtefadet.

Vi er allerhøjest ude i noget “udtalt kritik” og deslige.

Det er et gamble af den anden verden, hvis de skulle have lavet den aftale. Det tror jeg ikke på. Jeg tror mest på, at Frode Holm ikke er rigtig klog. Men helt udelukke det scenarie kan man vel ikke. Det bliver meget spændende at høre Frode Holms forklaring om det (Hvis vi altså får lov at høre den?)

2

Kunne du ikke lige forklare hvordan dette skal forsås
“Så kan man selvfølgelig i teorien forestille sig, at Peter Loft overfor alverden bekendtgør, at han lå under for et pres fra politisk hold (Regeringen, Troels Lund og Lars Løkke Rasmussen), hvor ved han så sætter en tyk streg under, at han ikke var sin opgave voksen. Men hvor sandsynligt er det i grunden?”

Hvis vi nu forestiller os at Loft rent faktisk har forsøgt at påvirke sagens afgørelse skal det så forstås som at han ikke vil tage det alvorligt at han er under vidneansvar og skal fortælle sandheden.

Og at du ikke forventer at han vil sige sandheden hvis det forholder sig sådan at han har fået en instruks fra Lund Poulsen om at forsøge at påvirke sagen ved det møde han holdt med SKAT København ??

Oplysningen om bi-/homoseksualitet er absolut ikke irrelevant – den kan have været afgørende for om der var skattepligt for Kinnock eller ej. Og den detalje kan ende med, at fælde Thorning… Men er blå bloks politikere kloge nok til, at gennemskue det? Man kan ikke regne med pressen hjælp, de har klappet i hænderne hele dagen – frem for, at forstå den skatteretlige betydning af Kinnocks påståede “hemmelige liv”.

Jeg forstår ikke helt denne analyse. Præmissen synes at være, at de implicerede embedsmænd, politikere og pressetjenester har til hensigt at obstruere kommissionens arbejde ved enten at tale usandt eller undlade at svare. Trods vidneansvaret og faren for at blive afsløret med deraf følgende konsekvenser. Og at medierne naturligvis påberåber sig kildebeskyttelse. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om den præmis er korrekt. Men hvis det bliver tilfældet, vil det uden tvivl påvirke kommentariatet, gætterierne, konspirationsteoretikerne – og formodentlig dermed også vælgernes opfattelse af såvel partiet Venstre, Helle Thorning/Stephen Kinnock og ikke mindst skatteministeriet. Sidstnævnte synes at være hullet som en si (hvad Kasi Jesper senest fik at føle).

Jeg tror, at det er alt, alt for tidligt at forudsige konklusionen af kommissionsudredningen. Ligesom man nok også skal afvente Frode Holms egen forklaring til kommissionen, før man erklærer ham sindssyg.

3. Troels Lund Poulsen kan ikke instruere Peter Loft om at påvirke sagens afgørelse.

Hvis Loft mener, at han er blevet presset, så har han ikke været sin stilling voksen. Det tror jeg ikke på at han en departementschef i næste tyve år vil indrømme under vidneansvar. Vi ved jo alle sammen, at Lofts reaktion kun kan være én, hvis de værste mistanker holder vand. Og det er at sige: Rend og hop til ministeren og siden at kontakte statsministeriets departementschef og orientere ham om, at der er et eller andet rivende galt hos ministeren. Det er ikke sket.

Selvfølgelig vil Loft sige sandheden. I hvert fald sådan som han opfatter den. Og den er – vil jeg tro – at han ikke har været under noget pres.

5. Nej præmissen er, at de implicerede parter ikke vil sidde ned i kommissionen og indrømme, at de har handlet under pres eller gjort noget galt.

Vi ser om et par år, hvem der får ret.

5

Det er da helt rigtigt at Lund Poulsen ikke kan insturere embedsmænd i at påvirke en sags afgørelse.

Men derfor kan det jo godt være sket alligvel.

Hvordan skal
“Så kan man selvfølgelig i teorien forestille sig, at Peter Loft overfor alverden bekendtgør, at han lå under for et pres fra politisk hold (Regeringen, Troels Lund og Lars Løkke Rasmussen), hvor ved han så sætter en tyk streg under, at han ikke var sin opgave voksen. Men hvor sandsynligt er det i grunden?”

forstås som andet end at du forventer at Loft ikke vil fortælle sandheden under vidneansvar hvis han har fået en ordre om at påvirke sagen ?

Jeg anerkender fuldt ud at du har stor indsigt i hvordan embedsapparatet fungerer og embedsmænd tænker men jeg er alligevel en smule rystet over at man ikke kan gå udfra somm givet at under vidneansvar og i en undersøgelseskommision fortæller embedsmænd sandheden.

8. Er du rystet over, at en dansk embedsmand vil gøre alt for ikke at sidde og indrømme foran en undersøgelseskommission, at han har ikke været sin opgave voksen, og derfor fortjener, at der herefter bliver rejst en tjenestemandssag, hvor ved han risikerer sin depchef-løn et par år endnu og lukrative pension mv?

Hvis Loft var enig i din præmis, så skulle han vel af sig selv for længst have indgivet sin afskedsbegæring. Det gjorde han ikke. Formentlig er årsagen såre enkel: Han mener ikke, at han har gjort noget galt eller har noget at skjule.

Og selv hvis han havde gjort noget galt, så sad han ikke og indrømmede det nede i kommissionen. Nej. Det tror jeg ikke.

9

Det er jo det samme som at sige at det er ligemeget at man har vidneansvar i undersøgelseskommisionen.

Jeg kender ikke rækkefølgen af vidner men det er meget bemækelessværdigt hvis Loft kan afpasse sin forklaring ( lidt groft sagt mened eller ej ) efter at have set hvilke vidneudsagn Erling Andersen og andre fra SKAT kommer med.

HVIS han altså har handlet efter ordre fra ministeren hvilket man på folkestyrets og demokratiets vegne må håbe på ikke er tilfældet.

At Loft ikke trak sig er da intet bevis for noget. Han kunne håbe at regeringen fortsatte ( var den fortsat var der ikke kommet nogen undersøgelseskommision ).

Jarl, Er forklaringen ikke bare den enkle, at Kinnock er bi/homoseksuel! Det har vi naturligvis respekt for, men også forståelse for, at det kan være svært at stille sig frem og sige det offentligt. Parrets Kinnock/Thorning forståelige tøven, måske ændrede forklaringer mm. har så i forløbet skabt denne vanskelige situation for Troels Lund, Loft, Holm og medarbejderne på SKAT, som alle har forsøgt at samvittighedsfuldt at bevare parret hemmelighed, samtidig med at de på bedste vis har skullet tage stilling til hvorvidt Kinnock er skattepligtig?

10. Loft kender jo Erling Andersens redegørelse, som man må formode er rimelig fyldestgørende, og han har haft noget tid til at forberede sig på at afgive en troværdig forklaring.

Du lyder som om, at manden er skyldig?

Manden føler sig åbenbart uskyldig.

Enten er præmissen, at den gode danske embedsmænd er renhjertet og altid vil sige den fulde
sandhed uanset hensyn til ham selv. Og hvis det er tilfældet – og han var skyldig – så havde han vel trukket sig for længst.

Loft tager ikke skraldet for nogen. Hverken på den ene eller den anden måde. Det tør jeg godt love.

11. I så fald er Thorning og Kinnock fuld af løgn.

Det kan de ikke holde til, hvis det viser sig at være forkert.

Jeg kan faktisk IKKE forestille mig, at deres klare udsagn i dag siden hen skulle vise sig at være forkert.

12

Jeg ved ikke om Loft er skyldig.
Det er han da forhåbentlig ikke men det overrasker mig bare at man tilsyneladende kun har vidneansvar i undersøgelseskommisionen for et syns skyld.

Han kan have håbet på at der ikke kom nogen undersøgelse af sagen og derfor blevet på sin post.

11.

I DK har vi en barsk tabloidpresse men der er en grænse og ift england er det ren søndagsskole.
Hvis Kinnock havde haft en elsker i Schweiz eller hvor det nu er han har opholdt sig havde den engelske tabloidpresse forlængst været der med deres langtrækkende kameraer.

Et par af dagens kommentatorer har mere tålmodighed end dig, Jarl, og har ikke skrevet konklusionen på kommissionsundersøgelsen på forhånd.

Specielt Myhlenberg har næppe til hensigt at lade det gå upåtalt hen, hvis vidnerne i sagen får Viggo-Fischer-syndrom, efter disse fornuftige overvejelser:
http://www.fyens.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=2143202&nocache=1

Også Niels Krause-Kjær syens at have øjnene rettet mod at få ryddet op:
http://nielskrause.blogs.berlingske.dk/2012/08/25/en-radden-skattesag/

Men jeg tvivler da ikke på, at Venstre og allierede i bloguniverset vil bruge de næste par år på at forsøge at smide sand i øjnene på alle og enhver. Men det bliver nu svært at løbe fra, at der ER sket læk, og at personkredsen med adgang til det lækkede materiale er overordentlig snæver. Man behøver næsten ikke stille spørgsmålet qui bono for at finde et mål for sine mistanker. Men nu får vi se, hvad der kommer frem under afhøringerne. Medierne sidder klar med popcorn, og trods alle fromme ønsker skal Venstre nok ikke regne med, at interessen for sagen forsvinder uden videre.

15. Dit indlæg er meget symptomatisk for de mange, der mener, at Thorning har været udsat for en politisk vejsidebombe af Venstre: De er skurkene, og det vil undersøgelseskommissionen bevise før eller senere. Jeg tilader mig at tvivle.

Interessen forsvinder i samme sekund, at det står klart for journalisterne, at det hele løber ud i sandet.

Og så får Mylenberg og Krause noget andet at skrive om, hvor de udlægger “pressens objektive vurdering”.

16

Med samme ret kan jeg hævde, at dit blogindlæg her er udtryk for ønsketænkning. At det som før (jf Gade med spindoktor) skal lykkes Venstre at klare frisag omkring lækage. At det hele går i sig selv og alle glemmer det. Forskellen er bare, at der nu sidder en anden regering med langt mindre lyst til at sløre tidligere ministres eventuelle magtmisbrug og deres pressetjenesters lækager. Men dream on…

17. Ja det kan du jo. Men kendsgerningerne er ikke rigtig med dine forhåbninger. Og rent logisk giver det ikke meget mening, at hovedpersonerne sætter sig ned i undersøgelskommissionen og indrømmer at de har begået ulovligheder især ikke, når der endnu ikke fremligger et eneste bevis.

Men det ændrer naturligvis ikke ved at du og andre mener, at venstrefolkene er nogle skurke.

Det er for mig at se ønsketænkning om “at noget skal hænge ved” mere end analyse.

Vi får se, hvem der får ret!

Jesper Sørensen. Jeg læser i øvrigt i en af aviserne i dag, at vidnerne har en sigtets rettigheder, hvilket giver dem mulighed for at lyve uden at de efterfølgende kan blive sigtet for mened.

Vidnerne lyver formodentlig ikke, men det er nærliggende at antage at de formentlig vil fortælle sandheden sådan, at de selv tager sig bedst ud.

Undersøgelseskommissionens opgave går ud på at klarlægge, hvad der er er foregået. Det er så op til myndighederne efterfølgende at rejse tiltale.

Som nævnt, så tror jeg der skal ganske meget til før at der kan rejses en rigsretssag mod Troels Lund. Det kræver mere klokkeklare beviser end at Troels Lund har fået et stykke papir fra SKAT med afgørelsen.

For mig at se skal det stå klokkeklart, at Troels Lund instruerede Peter Arnfeldt eller en anden til at lække papirer til BT. Det tror jeg bliver umuligt at bevise. Og rød blok kan ikke holde til at rejse en rigsretssag alene på den baggrund.

Alternativt så skal Peter Loft forklare i undersøgelseskommissionen, at han lå under for Troels Lund. Det tror jeg, som før nævnt er, tæt på at være usandssynligt.

I øvrigt er det meget tankevækkende, at aviserne i dag alene har indhentet udtalelser fra kommentatorer, der “taler historien op”, mens dem, der er skeptiske slet ikke har fået taletid.

Det siger lidt om, at vi er på vej ind i en gang mediehype.

14
Jeg forstår godt din undren men forestillingen om den noble embdsmand der tager stødene for sin politiske chef og ridder ud i solopgangen til eivg forglemmelse uden tanke for egen situation hører fortiden til.

Mht lækagesagen er det lidt morsomt at tænke på at hvis Ekstra Bladet havde kørt spillet helt til ende og rent faktisk accepteret at bringe den afgørelse som Arnfeldt forsøgte at få avisen til havde Ekstra Bladet siddet i den situation som BT nu er i og så kunne Ekstra Bladet have røbet kilden.

Det havde tjent Ekstra Bladets ( iøvrige ganske prisværdige ) korstog med at få gjort noget ved det meget tætte sampil mellem spindoktorer og pressen langt bedre.

Mon ikke Poul Madsen ikke i sit stille sind ærgrer sig over at han ikke havde lidt mere is i maven.

Iflg. anonym venstremand (i dagens Politiken) er Troels L og Peter A som nitro- og glycerin blandet sammen – og personen vil ikke tages til indtægt for noget som helst vedr. de to herrer.

Hvor udbredt er den holdning i Venstre?

Tak for spændende læsning. Det ville også være spændende, hvis du kunne forholde dig til Troels Lund Poulsens fremtidige rolle i Venstre. Det er jo dybt pinagtigt, at han sidder der med sin selvpålagte tavshedspligt. Hvorfor stiller Lars Løkke ham ikke et ultimatum? Kortene på bordet eller ud!

22

Ja, jeg venter også spændt på, hvornår bonden ofres.
Men det er måske ikke helt så enkelt, for han kan jo tænkes at trække andre med sig i faldet. Så er det nok mere sikkert at køre ren Viggo Fischer blandt alle politikere, der kommer i stolen – og så lade vælgerne tænke deres – og regne med, at embedsmænd og pressemedarbejdere ikke blamerer sig selv. Det er vel også den taktik, Jarl forestiller sig, man har planlagt.

Henrik Juul.

Den er nok delt af flere, men formentlig et fåtal. Så mange er der ikke, der har den store indsigt i både Arnfeldts og Troels Lunds psyke, at de kan fælde den slags domme.

22. Hans fremtidige rolle afhænger – naturligvis – af udgangen på denne sag.

Ender det – mod min forventning – med en rigsretssag, hvor han også ender med at blive dømt en straf, så er han selvsagt helt færdig i dansk politik.

Det er han formentlig også, hvis det står klart for den brede offentlighed, at han er “skyldig” i et eller andet graverende, hvor han måske ikke får en straf, men hvor Venstre-toppen lægger klar afstand til ham og hans handlinger.

Går TLP fri – hvad de fleste i Venstre forventer bliver udfaldet – så er han formentlig på en ministerliste næste gang Lars Løkke danner regering.

Det er dog mit indtryk, at Troels Lund ikke længere presser sig på som et formandsemne. Heller ikke om nogle år, hvor det kunne være relevant. Det mener jeg aldrig, at han har været for alvor trods flere tidligere presseskriverier herom.

Tavshedspligten, den stopper med undersøgelseskommissionen. Og troværdigheden falder støt med antallet af gange, hvor hukommelsen svigter, så man ikke kan besvare spørgsmålene. Det er også klart.

Du skriver at LLR skulle have givet TLP et ultimatum, hvor han har lagt kortene på bordet. Det må man formode har været et krav, som TLP har indfriet. I hvert fald overfor Venstre-toppen. Og de har åbenbart konkluderet, at TLP ikke har gjort noget galt (eller ikke kan dømmes for nogetsomhelst) I modsat fald ville det jo være et gamble af den anden verden, at tage TLP til nåde og gøre ham til forsvarsordfører. Det ville være sikrere, at holde ham ud i strakt arm og afvente undersøgelseskommissionen.

Meget kan man sige om LLR, men gambler er han ikke. Det samme kan man sige om Claus Hjort. Det er normalt meget rationelle folk, der tænker sig godt om før de træffer afgørende og vigtige beslutninger.

Man kan selvfølgelig spekulere i, at TLP har et eller andet på LLR i sagen, der så kan få revet ham med i faldet, og at LLR derfor er tvunget til at tage TLP til nåde og siden stå last og brast, når afhøringerne er endt med en konklusion. Det scenarie tror jeg dog mere hører til i fiktionsverdenen mht. at man kan “handle” sådan.

Må jeg i øvrigt minde om at TLP har en af landets bedste forsvarsadvokater Karoly Nemeth. Og man har haft meget god tid til at forberede sig i sagen – også mht alle de spørgsmål, der måtte komme. Så jeg tror ikke man skal forvente at Venstre-folkene ikke vil beredt på at svare på alt, der måtte komme fra udspørgerne.

26

Ihukommende LLRs stand-up pressemøde på Statens Museum på kunst og efterfølgende rygsvømning, behøver man måske ikke så megen fantasi for, at forestille sig, at dit scenarium i næstsidste afsnit er fakta snarere end fiktion.

Jarl

Jeg forbavses over så uproblematisk du ser denne sag.

Ikke fordi jeg er så pokkers uenig med dig i om det lykkes at finde den rygende pistol, for hvis den var der ville den jo nok allerede være fremme.

Men når man tænker tilbage på Grethe Fenger-Møller og Viggo Fischer der fik smadret deres karriere alene fordi de gjorde et uheldigt indtryk foran undersøgelses dommeren så ville jeg sku ike være glad for at have den sag kørende som venstremand.

Sagen om Kinnocks seksuelle præferencer har skabt meget sympati hos kommentariatet for rød side og mon de ikke vil lede efter en moralsk skurk eller to hos blå når sagen går igang lige meget hvad juraen så ellers siger og Trolex har mildest talt ikke bred opbakning i forvejen.

Man kan jo faktisk godt rammes af en dom selvom juraen har været med en men det bekymrer dig åbenbart ikke.

27. Her har du igen vist lagt den præmis, at “Løkke er medskyldig” ned over diskussionen.

Man kunne også forklare LLRs lidet overbevisende præstation på museet som dårligt håndværk og elendig forberedelse. Og at han gik i panik, fordi han blev bange for at sige noget, der kunne tolkes som, at han var medansvarlig for nogetsomhelst i den sag. LLR har senere været ude og besvaret alle spørgsmål ret klart og helt uden omsvøb.

28. Jeg ser ikke sagen som “uproblematisk”, men jeg har ikke rød blok og mediernes interesse i at køre den op til noget, som den måske kke er.

Grethe Fenger Møller blev fanget i en løgn. Det gjorde Fischer ikke. Han ødelagde bare sin troværdighed.

Ingen finder det morsomt at skulle møde op i den ret.

I går blev der fundet en moralsk skurk. Det var ham der har startet hele den del af historien. Han hedder Frode Holm.

Jo dele af kommentariatet mener tydeligvis at Troels Lund og Arnfeldt er skurkene. Det er muligt, at de har ret. Vi har bare ikke set beviserne endnu.

Jo det kan sagtens være at man ikke får en sag på halsen, men at ens tid i politik er slut. Jeg tror fx ikke at Arnfeldt får et job i den branche igen, men det kan jo være, at Ekstra Bladet med tiden gør ham til bagsideskribent? Det ville ikke undre mig.

Nu er der breaket en ny nyhed:

http://www.bt.dk/politik/minister-ville-fyre-skattechef

Troels Lund var utilfreds med SKAT Københavns afgørelse.

Det er i sig selv ingen nyhed. Det er heller ingen forbrydelse, at han giver udtryk for sin holdning overfor Peter Arnfeldt, der skulle have fortalt historien under en afhøring til politiet (der så har været venlig at lække den til BT)

Hvis TLP har villet fyre SKAT Københavns direktør, så er det først ulovligt i det øjeblik, at han forsøger at gøre det.

Er det sket? Det ved vi ikke. Sandsynligheden taler ikke for det. Men det må Peter Loft vel svare på. I hvert fald blev SKAT Københavns direktør ikke fyret.

Og kilden til historien? Det er Peter Arnfeldt, der så nu mener, at det hele er Pure Opspind, og det vil han fortælle nede i undersøgelsesretten.

Det er en ubehagelig historie, der stiller TLP i et dårligt lys. Men den helt store bombe behøver det ikke at være. Det bliver det først, hvis Loft forklarer at ministeren ville fyre SKAT Københavns direktør, men at Loft sagde nej.

29

Ja, indrømmet. Det forekommer mig temmelig usandsynligt, at LLR ikke skulle have været holdt løbende orienteret om, hvad der foregik i den sag, der skulle redde V op af dyndet, da det så værst ud i 2010. Hvis Loft, som du nævnte i 6. (og som jeg sådan set er enig i) skulle have sagt rend og hop til TLP, når han fløj ud af tangenten og efterfølgende have orienteret Karsten Dybvad, så vil det formodentlig også være kommet LLR for øre. Derfor er Dybvads vidneforklaring nok også en af dem LLR bider negle over.

BT-historien, du nævner i 30., er vel også mest interessant i det lys. Altså om episoden er refereret videre i Statsministeriet.

I øvrigt er jeg noget forundret over, at BT er i besiddelse af så mange detaljer fra politiets afhøringer. For det første fordi jeg ikke kan forestille mig, at de ikke også er belagt med tavshedspligt. Og for det andet fordi det kan forplumre kommissionens egne afhøringer med forskellige versioner i mere eller mindre korrekt gengivelse svævende rundt i medierne. Mystisk, ikke mindst efter Reimanns tåbelige udmelding i Berlingeren. Jeg spekulerer på, hvad politiet egentlig har gang i.

Pilen peger på Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt.

Så vidt jeg erindrer, har Troels Lund Poulsen tidligere afvist at have set afgørelsen. Nu viser det sig, at han både har set agterskrivelsen og afgørelsen, sammen med hans spindoktor.

I øvrigt bekymrende, at medlemmer af at politisk parti må se borgernes selvangivelser, når det modsatte ikke gælder, men det bliver der vel ændret på efter Venstres indblanding i skatteforvaltningen.

Spørgsmålet er, hvordan BT igen er kommet i besiddelse af disse oplysninger og om der allerede er en kamp igang i Venstre for at beskytte Lars Løkke Rasmussen og så ofre TLP og dennes spindoktor.

Man skal også huske, at Troels Lund Poulsen tidligere var tæt på Lars Løkke Rasmussen og sad i koordinationsudvalget.

Det virker også mindre sandsynligt, om TLP har udtænkt noget af sig selv. Det være lækken til EB som EB hævder at spindoktoren forsøgte og TLPs åbenbare utilfredshed med SKATs klare afgørelse.

Man skal også erindre at Peter Loft har erklæret, at han videregav noget tekst til SKAT, som han ikke kendte oprindelsen af, men at han formodede det kom fra Venstres Pressetjeneste. Det virker utroligt uprofessionelt af en så garvet embedsmand, at være budbringer for et politisk parti.

Hvis Venstre kan begrænse skaden til TLP og ofre ham, er det en begrænset skade.

Spørgsmålet er om de kan det.

Omkring rygter, så kører Politikken i dag i øvrigt på de gamle rygter om Anders Foghs interesse for dametøj.

Den nye historie i BT må da ses som en klar indikation på at Venstre har taget hul på spillet omkring ofringen af Troels Lund, der ser ud til at få lov til at stå tilbage med sorte per.

34. Hvorfor skulle Venstre ofre TLP? Der er jo ikke kommet noget frem endnu, som vi ikke har vidst længe?

Hvis V ville ofre TLP, så var det sket for længst.

33. TLP har ifølge Ritzau i dag tidligere afvist, at udtale sig om han har set afgørelsen.

Men det spiller næppe den store rolle. Selvfølgelig har TLP set den. Der er jo rigeligt med ting i sagen allerede, der viser, at TLP har forholdt sig til sagen. Det har han jo kun kunnet gøre, hvis han kendte afgørelsen.

AFhøringen af PA finder sted hos politiet. Så enten stammer det fra en læk herfra eller fra Kommissionen som må have adgang til afhøringen. Jeg gætter på politiet.

Hvis V ville “begrænse skaden”, så var TLP aldrig blevet forsvarsordfører. Så de vurderer ikke sagen på samme måde som dig.

32. LLR behøver ikke bide negle over noget medmindre at han har dårlig samvittighed. Og det kræver at han aktivt har sanktioneret at der er begået ulovligheder eller har undladt at tage affære, da han blev bekendt med at der blev begået ulovligeder.

Intet endnu peger i den retning. Det er især her jeg tror, at man bliver meget skuffede i rød blok.

Men TLP har vel ikke ageret alene, og da slet ikke hans spindoktor?

Det som spindoktoren angiveligt efter EBs udsagn har gjort, er forsøg på en kriminel handling.

Der er således meget på spil for Arnfeldt og en der aflønner ham, nemlig Troels Lund Poulsen.

Det fremgår også af en artikel i dagens Information, at embedsmænd måtte bruge ressourcer på, at overbevise TLP om at sagen var afgjort korrekt. Det er dog noget uklart hvorfor, da TLP naturligvis ikke kunne underkende afgørelsen.

Det er således allerede nu tydeligt, at TLP og PA har været dybt involveret i skattesagen. Det er så endnu mere uklart, om de har forsøgt at påvirke selve sagsbehandlingen, ud over de papirer der skulle være kommet fra Venstres Pressetjeneste *sic*.

Ligeledes er Løkkes eventuelle rolle i sagen uklart, men som bekendt var TLP sammen med CHF, Venstres repræsentanter i koordinationsudvalget.

Det kan naturligvis være således, at TLP har handlet på egne vegne, og måske for at skærme LLR tager hele skraldet i undersøgelseskommissionen.

Det ville være en mulig case, såfremt LLR har været involveret.

Hej Jarl,

Mener du, at det er et problem for Helle Thorning, hvis det kommer frem, at Kinnock er homoseksuel?
Hun afviste det jo i Politiken Lørdag, og derfor vil nogle vælgere måske tænke, at hvis hun lyver om dette, kan hun måske også lyve om andet. Eller er det i orden at lyve om den slags private ting?

Hej Jarl. Tak for at du er tilbage på fuld styrke, det er vi glade for. Lover at indbetale et bidtrag i denne sæson.

Lige et spørgsmål: Kunne man forestille sig at Erling Andersen, som vist nok er Socialdemokrat, kunne have påvirket den endelige afgørelse til ikke at være belastende for Thorning. Altså at få Lisbeth Rasmussen til at bero sin afgørelse på et kalenderår og ikke en 12 måneders sammenhængende periode uanset. For det ville jo være en virkelig skandale af rang. Men vil det også blive afdækketi kommisionen, eller vil den kun dreje sig om lækagen som sådan?

39. Hvorfor skulle de ikke have ageret alene?

Nu er det jo ikke strafbart at være “dybt involveret i skattesagen” blot så længe man ikke har gjort noget, der er forkert. For indtil videre ved vi kun, at TLP har været “dybt involveret fordi han 1. har været orienteret om en sag, 2. har givet udtryk for sin mening overfor nogle medarbejdere og på anden vis erklæret sin utilfredshed med en afgørelse.

Claus Hjort? Er han på vidnelisten? Er man nu dybt involveret i den her sag, fordi man har siddet i K-udvalget med TLP? Det tror jeg bliver svært at bevise medmindre TLP pludselig måtte fortælle det. Det tror jeg ikke, at man skal regne med.

Igen synes jeg der bliver lagt en præmis ned over diskussionen, som mere bunder i spekulation end noget, der bare minder om beviser.

40. Kort svar: Nej.

Jeg tror de fleste vælgere synes at denne svælgen i folks privatliv er ulækkert.

Men jeg tror Venstre er glade for, at det nu står tindrende klart for alle, at det er HTS’ egen revisor, der er ophavsmand til den historie.

Jeg hører til dem, der mener, at vælgerne forlængst har gjort op med sig selv mht., hvem de tror på i denne sag. Vælgerne lukker af ind til videre og de lukker først op igen, når der kommer en klar konklusion.

Det er mig ret uforståeligt, at kommentatorerne står i kø for at fortælle, at denne sag kommer til at afgøre næste valg. Det gør den ikke. Næste valg kommer til at handle om økonomi og arbejdspladser. Præcis ligesom sidst.

Jeg kan ikke tro, at HTS lyver om denne sag. Og slet ikke nu. Det vil jo være langt langt ude. Og hvis der havde været noget om snakken, så havde medierne vel fundet ud af det forlængst. De har jo været på historien længe.

Men vi er en del, der undrer os over, hvorfra Frode Holm har fået den idé, at Kinnock skulle leve, sådan som han hævder overfor SKAT.

41. Skulle en embedsmand i SKAT have misbrugt sin stilling og risikere sit job m.v. selv med den viden, at han bliver kikket over skuldrene af offentligheden og resten af landets skatteeksperter?

Jeg synes det lyder meget lidt sandsynligt.

Kommissionen skal ikke tage stilling til sagsbehandlingen. Sagen er jo afgjort og accepteret af alle. Du hører ingen røster i det politiske miljø, som mener at sagen skal genoptages. Det er kun BT og skatteeksperter, som fortsat stiller spørgsmål om sagsbehandlingen har været korrekt.

Frode Holms chef er formentlig ude og forsøge at redde stumperne af sin butiks ry og rygte:

Det er ikke deres “firmapolitik”, at omtale deres klienters sexualitet i skattesager. Nej det tror jeg egentlig er ret gennemgående for folk, der lever af deres klienters fortrolighed.

Men hvad er så forklaringen på Frode Holms udtalelser til SKAT? (Medmindre SKAT lyver eller har skrevet den slags oplysninger ned i et notat efter en himmelsk åbenbaring)

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1814779.ece

Troels Lunds bisider advokat Karoly Nemeth er nu på banen overfor medierne. Det er bliver spændende at følge, hvordan han agerer i den kommende tid.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1814520.ece

Nemeth undrer sig over, at Skattesagskommissionen ikke fik udleveret oplysningerne om Stephen Kinnocks seksuelle orientering fra Skat. Oplysningerne blev fundet på et backup-bånd af politiet. Han spekulerer derfor i om nogen har haft gang i et “Cover-up”.

Den sag er en fis i en hornlygte, som den pludrende klasse går op i, da det at have en mening om den giver TV-tid. En slags ‘reality-show’ for the talking heads. I en tid med stigende arbejdsløshed, og den deraf følgende usikkerhed hos dem der endnu ikke har mistet deres job, så er denne sag så uendelig ligegyldig for de fleste vælgere. Og de relativt få vælgere der går op i den har allerede besluttet sig for hvad de skal mene.

“Sagen er jo afgjort og accepteret af alle. Du hører ingen røster i det politiske miljø, som mener at sagen skal genoptages. Det er kun BT og skatteeksperter, som fortsat stiller spørgsmål om sagsbehandlingen har været korrekt.”

Og nu altså også Niels Krause-Kjær – tjeck hans berlingske blog.

Sideløbende med dramaet om skattesagen, er det naturligvis også interessant at beskæftige sig med sagens oprindelse; Thorning-parrets skattetænkning.

Som Krause-Kjær så stærkt antyder, så skal man være temmeligt naiv for at mene at der ikke er noget der stinker gevaldigt vedrørende Kinnocks skattesag.
Prøv lige at lave et regnestykke over hvor meget “fri” den mand har holdt gennem flere år, samtidig med en højtlønnet international toppost.
og med “fri” gælder altså også her, at han ikke svarer på mails, telefoner eller læser arbejdspapirer i de mange forlængede weekender i Danmark.

Det er muligt at der ikke er nogen der kan forestille sig sagen bliver genoptaget, men derfor stinker den da alligevel af både løgn om ingen udført arbejde i DK samt en klar positiv forskelsbehandling.
Den historie vil komme frem igen og igen, på Facebook, hos BT, hos bloggere, på Facebook osv., og vil naturligvis også derfor tvinge Thorning til at dæmpe sig i forhold til venstrepopulistiske udsagn om grådighed, om at betale skat med glæde – den slags kommer så let til at fremstå ekstremt hykleriske for hende. Fordi det er åbenlyst hyklerisk.

Alle mener og skriver at udsagnet fra Holm om Helle ´s mand ´s seksualitet ikke er korrekt…
Har nogen tænkt på at det kunne være sandt eller tør “man” bare ikke skrive det..
Uden at det er argument for at udsagnet er korrekt er det da særdeles mærkværdigt at manden først har job i Rusland, derefter i Schweiz og nu pludselig i London..
Hvorfor søger han ikke et job tættere på sin familie..??

Pokerspil på højt plan.
Det er ikke kun TLP og andre V-folk, der spiller højt, det gør HTS også i høj grad. Et enkelt kompromiterende billede kan totalt vælte hendes dementier, uanset om hun har løjet bevidst eller er i god tro, et foto kan stamme fra russiske efterretningskredse eller den britiske tabloidpresse, og så er hun færdig.
Det bliver anført, at Frode Holm er parrets revisor, men han blev betalt af partiet, og hvem hyrede ham, Sass eller Corydon? Den der betaler for musikken bestemmer også melodien.
Når den sag bliver afsluttet i 2014, så er vi i alle tilfælde meget tættere på et FT-valg, (hvis det ikke kommer før). Alt kan ske, husk Poul Schlüters reaktion på Tamil-sagen.

51

Tænk hvis der dukkede et billede op af Kinnock med en anden mand op.
Helle ville sadnsynligvis være færdig i politik hvis hendes udtalelse i Politiken viser sig at være forkert.

Mon dog ikke den koleriske Holm er blevet grebet af stemningen ved mødet og lige har synes at han ville gøre SKAT opmærksom på rygterne.

50

Det der er 180 grader og omegn. Vælgerne har taget stilling for længst.

Jan Kjærgaard så ingen skatteafgørelse, og følte sig misinformeret af PA. Hvad så? Har PA så lækket nogetsomhelst? Forsøgte han et læk? Tjah. Han kunne jo lyve overfor Jan K, for at få EB til at interessere sig videre for sagen.

Poul M. kan næppe bidrage med mere end det.

Det er ikke godt for PA, men den store bombe udeblev i dag.

“Da daværende skatteminister Troels Lund Poulsen i sommeren 2010 oprettede en særkonto, som borgerne kunne betale penge ind til, hvis de mente, de ikke betalte nok i skat, var det orkestreret af hans spindoktor Peter Arnfeldt og Ekstra Bladets journalist Jan Kjærgaard.”

WTF!? Er det “almindeligt” med den type samarbejde?

55. Nej. Det er usædvanligt. Af flere grunde.

1. Det er de færreste spindoktorer, der begiver sig ud på den slags kreative eventyr.

2. Det er selvmordsagtigt at begynde at lege den slags julelege i samarbejde med Jan Kjærgaard. Det er at bede om at få problemer.

Men det er langt fra usædvanligt at lække en masse lort om de politiske modstandere. Men det gør man ikke til EB længere. Der er BT “en langt sikrere kanal”.

56

Noget bud på hvorfor EB har slettet optagelserne af samtalerne med Arnfeldt ?
Meget mystisk hvis man vil afsløre hvordan samarbejdet mellem rådgivere og pressen (også) fungerer
Det kunne vel være fordi offentliggørelsen af Kjærgaards metoder vil betyde så dårlig omtale af EB at avisen vil komme i alvorlige vanskeligheder.

Hvis det er sket ved en simpel bommert er jeg glad for at det ikke er mig der har skulle banke på Poul Madsens dør…

Kan forstå på live kommentarerne at Ulla Østergaard, redaktør på TV2 News, og gift med Arnfeldt forsøgte at få Poul Madsen til at stoppe Ekstra Bladets artikler om lækken.

Hvorfor skulle hun blande sig i det? Damage control på mandens vegne? Hun ved at lokummet brænder?

@58

Er det rigtigt, at du sammen med andre Venstremedlemmer er ven på facebook med BTs seneste ekspert, Jeppe R. Stokholm, der også har været ansat i partiet?

Sidst blev BT grundigt til grin for deres journalistik, men nu gør de så det igen, men der er vel ikke meget salg i fladskærmsanmeldelser.

Optimist. Jeg er lidt usikker om det er et spørgsmål til mig.

Jeppe R. Stokholm er en af mine 1700 FB-venner. Det er rigtigt at han er gammel VU’er. Muligvis var han også ansat som studentermedhjælp på Borgen. Det kan jeg ikke engang huske.

@61

Bad om at stoppe historien, Jarl. Det var i en af avisernes live blog fra afhøringen af Poul Madsen. Madsen og Østergaard er “bekendte”.

@62
Det er hvad der står i live blogen:
“Poul Madsen talte med Peter Arnfeldt efter at han er kommet hjem fra Lapland under valgkapen i september 2011. Kjærgaard opsøgte ham på hans private bopæl. Hans kone Ulla Østergaard ringedet il Madsen og sagde de skullle lade være med det. Madsen kender hende fra TV2”
Altså at Ulla Østergaard ringer til Poul Madsen for at få EB til at stoppe med at opsøge Peter Arnfeldt på deres privat adresse.

Det er der vist intet kontroversielt i…

@ 60

Var Jeppe R. Stokholm ikke politisk sekretær i Venstre? Det er vist mere end at være studentermedhjælper.

Jeg undrer mig blot, at BTs samling af eksperter, nærmest er som at være til møde i en af Venstres partiforeninger. Tidligere var det Tommy V. Christiansen og dennes medpartner Torben Bagge.

Det er da vildt, Ekstra Bladet kan gå ud med brask og bram og bryde kildebeskyttelsen, når de åbenbart stort set ingen dokumentation har for deres påstande, der blev fremstillet som om, de kunne sende Peter Arnfeldt i fængsel. Hvis Poul Madsen var på vippen i forvejen, må han blive sparket direkte ud efter det her – i hvert fald sådan som det ser ud nu. I øvrigt blev han også meget hård kritiseret af Troels Mylenberg i Deadline i går aftes.

Politikens historier om bl.a. Troels Lund Poulsen og Peter Loft kan bestemt også vise sig at være strammet en hel del. I den forbindelse ville jeg heller ikke have noget imod at se Bo Ulideliggaard sparket ud i kulden. Hans forsvar for statsministeren og angreb på Venstre og co. i disse dage er nærmest groteske og en troende, socialdemokratisk spindoktor værdige. Lidegaard er, netop, ulidelig, men jeg har forståelse for, at man ser anderledes på fra den anden side af det politiske spektrum. I det mindste var hans forgænger, Tøger Seidenfaden, faglig dygtig. Er Lidegaard det, eller er det kun m.h.t. den uendelige talestrøm, han er på Seidenfadens niveau? Man har på fornemmelsen, at han først og fremmest er blevet ansat, fordi han kender JP-Politiken direktør, Lars Henrik Munch, fra VL-gruppe 13.

Samme Munch ser ud til at have sine sympatier og ressourcer placeret hos netop Politiken. I hvert fald kan man med sikkerhed sige, at Jyllands-Posten er blevet stadig dårligere, efter den er blevet en del af JP-Politiken-koncernen. En tam, tandløs, feminiseret avis er, hvad den er blevet til, og det kan vel næppe kun skyldes efterveerne oven på Muhammed-krisen. Den bedste avis i Danmark i øjeblikket er faktisk Berlingske – under Lisbeth Knudsen! – men nu bliver den vel også snart opslugt og udvandet af Munch og co…

Hvis Jeppe har været på Borgen, så er det mange år siden.

Politisk sekretær? Dengang i 90’erne var vi alle medlemssekretærer, for det var det, som Olsen-planen gav penge til. I sekretariaaterne blev der så oprettet konsulent-stillinger for færdiguddannede akademikere. Det kan da godt være at det lyder af meget, men det er jo ikke noget særligt magtfuldt. Så vidt jeg husker var Jeppe aldrig konsulent. Men hvis han læser med her, så kan han jo bekræfte eller afkræfte det. Jeg kan heller ikke se, at det er så væsentligt. Jeppe er mig bekendt venstremand.

@ 67

Så det undrer dig ikke, at alle disse eksperter BT støver op, enten har en direkte tilknytning til Venstre eller et udestående med SKAT som følge af tabte sager?

Ser man på deres kategoriske udsagn, står de i direkte modstrid med hvordan de underbygger dem. Der er ingen begrundelse, men blot løse formodninger, der endda er i modstrid med afgørelsens tekst.

Torben Bagge brugte BT i sagen om homoseksualiteten, selvom seksuelle præferencer ikke er afgørende for skattepligt.

Læg også mærke til hvordan Berlingske pludselig kom BT til hjælp med den Johan Reimann, der påstod at videregivelse af fortrolige oplysninger ikke ubetinget var ulovlig.

En yderst besynderlig udlægning, som eksperter efterfølgende også afviste.

Lukket for kommentarer.