Jarls blog

Uafhængig liberal blog om dansk politik

Teflon-Brian

Author icon

Skrevet af

Clock icon

september 24, 2008

Comments icon

6 kommentarer

Brian Arthur Mikkelsen er i sandhed af en særlig støbning. Der er meget få politikere på hans niveau, som overlever at give vidtløftige løfter, som han siden hen – viser det sig – ikke kan indfri:

Lad os lige tage par nylige eksempler:

Brian ville boykotte OL

Resultat: Brian endte med IKKE at boykotte OL

Brian ville så fortælle kineserne en 5-6-7 ting om menneskerettigheder i Kina

Resultat: Brian fik IKKE talt med en eneste kineser om menneskerettigheder i Kina.

Og hvor var oppositionen i denne sag? Hvor svært er det lige at angribe en minister på sager som denne? Når de lader sådanne muligheder gå deres næse forbi, så fortjener de jo ikke at komme tilbage til regeringsbænkene.

Brian lovede idrætsfolket, at OL-præmier for medaljetagere blev skattefrie

Resultat: OL-præmierne blev IKKE skattefrie.

Nå, nu er Brian blevet justitsminister og har arvet en krig blandt de kriminelle, som tager borgerne på Nørrebro som gidsler. Men Brian beroligede forleden dag folk i bydelen, da han inkognito tog med politiet på patrulje. Højst overraskende lød den beroligende melding i TV2Nyhederne den 16.9 fra Brian, at det ikke var sådan at 'kuglerne fløjtede om ørerne' på ham. Nej der var ganske fredeligt, selvom at der den selvsamme aften igen lød skud på Nørrebro. Men der var justitsministeren taget hjem til Hellerup…

Brian sagde altså, at der var fred, men der er '“ åbenlyst for alle andre '“ IKKE fred på Nørrebro.

Nu har Brian arvet Lene Espersens politireform, hvor man har nedlagt politistationer for så til gengæld at give borgerne elendig service. Efter noget tid har justitsministeriet kunne dække sig ind under forklaringen: 'politireformens indkøringsvanskeligheder', men det er der ikke nogen, der gider høre på længere.

Nu beder Brian politiet om en redegørelse for, hvad det er, der skaber problemer. Det er nok meget klogt, for ellers sidder han selv med aben, hvis det viser sig, at politireformen reelt er gået op i hat og briller. Problemet er dog, at han derved risikerer at bringe sin nye partileder i fedtefadet. Det må for alt i verden ikke ske, så nu får Brian brug for sine teflon-evner.

Men så er der jo de konservatives 'gode venner' i Dansk Folkeparti, som nu anklager Lene Espersen for at have skønmalet politireformens konsekvenser. Den nyslåede konservative partileder skal åbenbart slides ned inden næste valg, og hvem er mand for det? Ingen ringere end Peter Skaarup. Dansk Folkeparti lever de facto op til Venstres gamle strategi fra firserne om at være i regering og i opposition på én og samme tid!

STØT JARLS BLOG her.


Så er Oliver tilbage

Author icon

Skrevet af

Clock icon

september 23, 2008

Comments icon

9 kommentarer

Fra 'de udstødtes ø' er SFs smertensbarn Kamal Qureshi '“ manden, der fik saboteret sin egen politiske fremtid ved at rode sig ud i en pinlig boligsag, hvor han udgav sig som boligudlejeren “Oliver” '“ nu tilbage. Dennegang satser den københavnske politiker med hang til medieeksponering for (næsten) enhver pris på det engang så sikre kort på venstrefløjen: “DF-bashing”

Kamal Qureshi sammenligner MEP (DF) Mogens Camres – som vanligt skingre – udtalelser på weekendens DF-landsmøde om, at 'Islam skal smides ud af Europa' med den sølle Jonni Hansen fra det efterhånden snart glemte danske nazistparti, DNSB. Qureshi mener desuden, at Folketingets partier skulle tage mere afstand fra Camres udtalelser.

Nu er det som bekendt på grund af Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed i forvejen umuligt at sende folk ud af landet, blot fordi de abonnerer på Islam som livsfilosofi. Så det er svært at se, hvordan Camre '“ og de mange DF'ere, der klappede af ham '“ vil realisere denne ret så omfattende deportations-opgave. Formentlig vil ikke engang Pia Kjærsgaard hjælpe til med det.

I dette land er der dog ganske mange tidligere centrum-venstre vælgere, som i dølgsmål hader muslimer og ønsker dem sendt hen – i bogstaveligste forstand- hvor peberet gror. Nogle af dem stemmer i dag på Dansk Folkeparti, og for dem – og alle os andre – er Mogens Camre end tydelig markør i denne debat.

Det var statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der for ca. 10 år siden fra Folketingets talerstol stemplede Pia Kjærsgaard og Co. med ordene: 'Stuerene bliver I aldrig'. Socialdemokratiske vælgere, der mente, at S ignorerede indvandrer-problemerne fik ved den lejlighed endnu et argument forærende for at sige farvel og tak til Nyrup og Co. I dag har socialdemokraterne lært lektien og begår ikke længere den slags fejl.

I SFs strategi indgår tydeligvis, at det skal lykkedes over tid, at få tidligere centrum-venstre vælgere, som for tiden stemmer på Pia K, tilbage i folden. Det er gruppeformanden Ole Sohn, der tegner SF-butikkens strategi, og det er øjensynligt lavet den analyse i partiets top, at man skal vare sig med at klistre nazi-mærkater på DF, netop fordi den slags dæmoniserende retorik får den helt modsatte og dermed uønskede effekt hos de vælgere, som S-SF gerne vil i kontakt med.

Det var formentlig derfor, at Sohn i dag måtte korrigere brushovedet Qureshi. Sohn var nemlig ikke enig med sin partifælle, da han sammenlignede Mogens Camres retorik med den, som benyttes af den danske nazistleder Jonni Hansen.

“Jeg bryder mig ikke om den udtalelse. Den er ikke rimelig,” sagde Ole Sohn til Berlingske Tidende.

Sohn fik i stedet sat diskussionen på sporet, da han nu spurgte til, hvordan DF havde tænkt sig at løse opgaven? Qureshi lod sig dog ikke bevæge af den finere nuance i Sohns DF-kritik. I senere interviews blev det derfor pludselig til, at DF skyldte svar på, hvor mange 'godsvogne' og ' stadions', der skulle bruges til deportation og internering af muslimerne.

Og så var SF igen lige vidt, for så blev DF'erne igen lagt over i kassen med forklædte nazister. Qureshi skal nok høste point internt hos venstrefløjen i partiet, men han er ikke god for Villy Søvndal og Sohns langsigtede strategi mht. hvordan centrum-venstre genvinder midten i dansk politik. Og i sidste ende: regeringsmagten.

STØT JARLS BLOG her.


DF retter ind i EU-udlændinge-sagen

Author icon

Skrevet af

Clock icon

september 22, 2008

Comments icon

10 kommentarer

En ny udlændingeaftale i dag mellem regeringen og Dansk Folkeparti har tilsyneladende demonteret bomben under VKO-samarbejdet. Oppositionens lønlige forhåbninger om det helt store sammenbrud for alliancen forduftede ved samme lejlighed.

Anders Fogh Rasmussen har for engang skyld haft fat i den lange ende over for Pia Kjærsgaard, for DF har nu måttet acceptere, at EU-retten også gælder i Danmark. Til gengæld har partiet fået en række indrømmelser. Udlændingeaftalen er fyldt med betydelige stramninger i forhold til at få statsborgerskab, en sværere sprogtest, skærpede krav om forsørgelse af ægtefælle mv.

DFs accept af EU-retten er dog så central og fundamental i aftalen, at alle de DF'ere med Morten Messerschmidt i spidsen, der i gennem lang tid har fyret godt op under anti-EU-retorikken, men nu godt kan pakke al bragesnakken ned igen. For mor Pia har bidt til bolle '“ også selvom, at man dækker sig ind under, at regeringen forpligter sig til – nede i Bruxelles – at arbejde for en ændring af familiesammenføringreglerne på EU-plan.

Det er i øvrigt forbløffende, hvor tilsyneladende lidt respekt Pia Kjærsgaard og resten af topledelsen har for partiets græsrødder. DF'erne har brugt landsmødet her i weekenden til at hidse hinanden op og rase imod regeringen og EU. Men hun holdt bare masken hele weekenden skønt, at hun har brugt september måned sammen Kristan Thulesen Dahl a.k.a. “Tulle” og Peter Skaarup til at forhandle aftalen på plads med Fogh og Birthe Rønn. Og mon ikke de vidste allerede for 24 timer siden, at aftalen var inden for rækkevidde? Det gik der i hvert fald rygter om i weekenden. De menige DF'ere har endnu engang vist sig som en flok får, som bare gør, hvad mor siger. De har næppe andet valg heller, for ellers ryger de samme vej dvs. ud af vagten, som den lange række af – tidligere – interne kritikere.

Man må bare erkende, at Anders Fogh Rasmussen endnu engang har bevist, hvorfor han er dygtigere til at forhandle politiske resultater og kompromis hjem end alle andre på Christansborg. Statsministerens løste opgaven om at overtale Pia K til at indse, at regeringens samarbejde med DF ville blive ødelagt uopretteligt, hvis ikke at de hjalp ham her.

Nu bliver det spændende at se, hvilke indrømmelser i finanslovsaftalen, som Fogh sideløbende også har fået forhandlet i hus med Tulle. For selvom at DF har måttet æde EU-reglerne, så har de uden tvivl taget sig dyrt betalt.

N.B: Nu forstår jeg i øvrigt bedre, hvorfor Lene Espersen på sit “tiltrædende” pressemøde i sidste uge proklamerede at hun ville kaste sig ind i arbejdet for at løse problemet med EU-retten og familiesammenføringsreglerme. Hun vidste selvfølgelig at noget var under opsejling og nu gjaldt det om at få det til at se ud som om, at netop den nye konservative leder var drivkraften. Spinnet var et godt forsøg på at puste sig op, men det er tydeligt, at det er Fogh som leder slaget. K var statist i den slags sager, da Bendtsen var partileder '“ og sådan er det stadigvæk.

STØT JARLS BLOG her.

Bottom border