Jarls blog

Uafhængig liberal blog om dansk politik

Slut med valgovervejelserne i denne omgang

Author icon

Skrevet af

Clock icon

august 30, 2010

Comments icon

44 kommentarer

På Christiansborg studerer man intenst de tre meningsmålinger, der i sidste uge kom fra henholdvis Epinion, Megafon og Gallup. Alle målinger viste stort set det samme:

1. Rød blok fører fortsat en smule over blå blok
2. Socialdemokraterne står ikke til fremgang formentlig på grund af Helle Thornings skattesag
3. De konservative bløder fortsat
4. Liberal Alliance er over spærregrænsen
5. Det er Villy Søvndals og SFs fremgang, der holder liv i rød bloks regeringsdrømme
6. DF er som det eneste parti i blå blok i stand til at holde på sine vælgere

Bundlinjen er imidlertid, at Lars Løkke Rasmussens chance for at vinde et valg fortsat er for lille til, at han tør udskrive valg.

Alligevel kører rygterne på Christiansborg fortsat om valg.

Ekstra Bladet skrev fx i dag mandag en historie om valgrygter baseret på en kæk kommentar fra Venstres unge skatteordfører Mads Rørvig, der forleden dag på sin hjemmeside lige skulle sikre sig at hans valgplakater var færdige. For valget kunne jo være lige om hjørnet'¦

Med al respekt for Retvigs analytiske evner, så er det næppe ham, som forinden bliver inddraget i statsministerens overvejelser om valgudskrivelse.

I oppositionen har man længe haft valgkuller. Et rygte på Borgen fortæller, at selveste Mogens Lykketoft i ugen op til finanslovsfremlæggelsen sågar skulle have væddet om, at der blev udskrevet valg tirsdag i sidste uge. Det blev der så ikke. I øvrigt fortalte et andet spændende rygte, at socialdemokraternes trykkeri kørte på højtryk i dagene op til tirsdag i sidste uge. Men så er pjecerne og plakaterne i det mindste parat.

Også denne blogger har båret ved til valgrygternes brændende bål om end jeg dog har betinget mig at se meningsmålinger, der viste klart flertal for blå blok, før jeg reelt troede på dem.

Nu gættes der så på 7. september, hvor der er 1. behandling af finansloven.

Jeg vurderer imidlertid sandsynligheden for at være meget lille.

Kan der argumenteres for en valgudskrivelse denne dag?

Ja.

Hvis Løkke vurderer, at han aldrig får en bedre chance end nu, så skal han vel udskrive valg?

Hvori består den lille chance?

Det er set før at en regering har ligget bagud i målingerne og kommet godt igen i en slutspurt. Tænk bare på 1998, hvor Poul Nyrup Rasmussen trodsede de målinger, der i starten af valgkampen havde spået en klar borgerlig valgsejr. Rød bloks føring lige nu er ikke stor og i Venstre-lejren varmer man sig ved, at tal fra Epinion-målingen også viser, at de blå har fat i de unge vælgere og vigtigere: At 65 pct. af tvivlerne tenderer til at stemme på blå blok.

Men som sagt. Der er intet iform af rygter eller “bevægelser” mv. i blå blok, der antyder, at valget kommer nu. Tværtimod. Der er ro.

Regeringens fokus lige nu er på at lave et finanslovsforlig med LA og DF, så man også kan fremvise overfor vælgerne, at blå blok kan arbejde sammen, og at der er tale om en troværdig alliance ( I modsætning til rød blok, hvor de radikale på flere områder vil noget helt andet end resten af rød blok)

I denne uge holder regeringen et seminar, hvor den formentlig præsenterer flere forslag, som den mener vil kunne sætte mere gang i væksten.

Vækstdagsordenen – som statsministeren gør alt for at sætte sig fuldstændigt på '“ bliver det gennemgående tema frem til valget. I februar kommer formentlig et udspil, der samler alle forslagene og præsenteres som regeringens 'vækstplan', der skal føre landet ud af krisen.

Enkelte kommentatorer hæfter sig ved, at det er stort set umuligt at tiltrække marginalvælgere ved at præsentere erhvervspolitiske forslag i stil med “lavere selskabsskatter”. Det er der noget om, men det er ikke desto mindre regeringens udfordring at komme op med nogle idéer, der virker seriøse og mulige at gennemføre.

At det så ikke flytter det store, i det dansk økonomi primært er afhængig af de internationale konjunkturer, ja det er så en anden snak.

Måske erhvervspolitik kan bruges til at holde på kernevælgere? Det var i hvert fald det de konservative forsøgte på i sidste uge efter deres sommergruppemøde. Spørgsmålet er dog, om ikke netop dette snævre vælgersegment for længst er søgt over til Liberal Alliance? Men selvfølgelig skal K gøre forsøget. Nu bliver det spændende at se, hvem af dem, der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne til sidste får æren for, at selskabsskatten bliver nedsat med et par procent.

Det kunne godt gå hen og blive et uskønt forløb. I hvert fald hvis desperationen hos de konservative er tilstrækkelig stor.

Men det ved vi mere om efter at de konservative har holdt landsråd den 2-3. oktoberLene Espersens hjemmebane i Nordjylland (Aalborg). For det bliver formentlig hendes sidste chance for at løfte partiet op over bundniveauet i målingerne. Sker det ikke, så er det svært at se, hvordan K kan komme tilbage til et valgresultat i nærheden af de 10 procent fra 2007. Og uden en forbedring af Ks nuværende opbakning i målingerne, så bliver det svært for regeringen at blive genvalgt.


En sommer i 'lortesagernes' tegn

Author icon

Skrevet af

Clock icon

august 26, 2010

Comments icon

6 kommentarer

De københavnske politikere er ved at finde tilbage til Rådhuset efter en sjældent set hektisk sommerferie i medierne. Behøver jeg andet end at nævne ordene “hjemmehjælperskandale” og “drukseminar”, og så er alle vel med?
Nå ja så skal rådhuspolitikerne også i gang med en større spareøvelse i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2011.
Gardinerne er således rullet op for en ny omgang “Københavnsk Politik”. Take it way!


Klagen til præsidiet blev væk

Author icon

Skrevet af

Clock icon

august 25, 2010

Comments icon

55 kommentarer

SFs Ida Auken har været en mediedarling fra første fløjt. Der var ingen ende på de ukritiske 'hjemme hos Ida'-artikler forud for folketingsvalget i 2007. Og det er fortsat lige siden. Hun repræsenterede den veluddannede københavnske venstreorienterede og miljøbevidste intellektuelle elite dvs. 'de gode og unge SF’ere', som nu skulle ind og erstatte alle 'de onde og gamle borgerlige' politikere. Sådan gik det dog ikke, og SF'ernes unge må nu på tredje år se dem selv i opposition uden adgang til ministerbiler eller nøglekort til Finansministeriet.

Ida Auken er gået i sin salig onkels fodspor og har med stort held slået sig op som miljøforkæmper og som værende i skarp opposition til regeringens miljøpolitik.

Blandt andet har hun kastet sig ind i den for regeringen ganske pinlige sag om det danske CO2-kvoteregister. Sagen går i korthed ud på, at da EU i sin tid besluttede at indføre handel med CO2-kvoter, så skulle alle lande oprette et register over dem, der handlede med disse kvoter. Det danske register blev således oprettet af Miljøstyrelsen, men blev fra starten håndteret meget lemfældigt, for at sige det pænt. Alle og enhver kunne komme i registret, som der i øvrigt ikke blev ført kontrol med. Kort sagt: Alt sejlede.

Og den historie fik '“ det for tiden strejkeramte – Ekstra Bladet øjnene op for og fik afdækket i løbet af det sidste års tid.

Det viste nemlig, at registeret blev hjemsted for et ukendt, men stort antal, der svindlede med kvotehandel. Fx omgik man de danske momsregler. Først oprettede svindlerne et selskab, der købte kvoterne, men i stedet for at indbetale den skyldige moms til staten, så lukkede man selskabet. Forinden havde man dog solgt kvoterne videre.

Historien begyndte at rulle lige før Connie Hedegaard fratrådte som klimaminister. Det skete med overskrifter som “Connies kvotecirkus”. Det fik politikerne op af stolen og skærpet kontrollen fremover. Imidlertid fik man – af uforklarlige årsager – ikke luget ud i de mange registrerede svindlere, som derfor kunne forblive i registret. Historien kunne fortsætte.

Den nye klima og energiminister Lykke Friis måtte derfor sætte embedsmændene i gang igen med at stramme op. Ministeriet påstår i dag, at man har fået renset op, hvilket også sker med henvisning til at Danmark nu har de skrappeste regler for optagelse i registret.

Ekstra Bladet fulgte dog sagen til dørs og – hvad der ikke er usædvanligt '“ allierede sig med Ida Auken. Det skete bl.a. ved at indkalde ministeren i adskillige samråd, som er oppositionens velkendte våben for at få afdækket en sag. Og for at holde den i live.

Her har samrådsdeltagerne kunnet iagttage, hvordan Ekstra Bladets Bo Elkjær SMS'ede til Auken, hvad hun skulle spørge ministeren om. I ministeriet har man den opfattelse '“ men kan ikke bevise det '“ at  §20'“spørgsmålene er formuleret af journalister. I fald at det er sandt, så er det heller ikke usædvanligt om end diskutabelt.

Undervejs er Ida Auken også kommet i besiddelse af materiale, som Ekstra Bladet har fået udleveret af Klima og energiministeriet efter ansøgning om aktindsigt. Under et samråd læste hun imidlertid frejdigt op af materialet. Blandt andet fra en mail sendt af en medarbejder i Energistyrelsen. Her fik Auken – noget tanke- og taktløst – nævnt den pågældende medarbejders navn. I øvrigt en handling, som i embedsmandsapparatet har skabt udbredt forargelse over den teologiuddannede folketingspolitikers facon. Its not cricket…

Til trods for de mange spørgsmål, samråd og fremlagte dokumenter om registret, så mente Ida Auken dog fortsat at sagen ikke var fuldt belyst. Det skete med en avisartikel i Ekstra Bladet i begyndelsen af maj, hvor at Lykke Friis af Auken blev anklaget for at have afgivet urigtige oplysninger og “misinformeret Folketinget' om, at hun ikke kendte til svindlen med klimakvoterne. Det er en ganske grov beskyldning, og hvis det er sandt, så forbryder ministeren sig mod ministeransvarlighedsloven.

Undervejs fik retorikken og truslerne en ekstra tand:

– Det er en gang snakken udenom. Jeg klager til Folketingets Formandskab. Jeg stopper ikke, sagde Ida Auken til Ekstra Bladet den 5.maj.

Men her – snart fire måneder efter – venter Folketingets præsidium stadigvæk på den ustoppelige Ida Aukens klage.

Ekstra Bladet har – måske på grund af pladsmangel eller den aktuelle strejke – heller ikke omtalt klagen til præsidiet.

Så hvornår kommer Idas klage mon?

Bottom border