Kategorier

Vikarens Nytårstale

Statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt sin første tale i sit nye job. Den var – som det næsten altid er tilfældet – helt uden nyheder og meget lidt konkret i sit indhold.

Som bebudet brugte Thorning taletiden til at tale meget om krisen, og at regeringen ville gøre det nødvendige for at få landet igennem den. Det vil blandt andet ske i kraft af, at man vil vende udviklingen med 'œseje skridt', hvad denne sproglige nyskabelse så end betyder.

Derfor spidsede de fleste sikkert ører på det sted i talen, hvor Thorning varslede flere nedskæringer og besparelser i det offentlige. (Før valget hed det ellers, at vi skulle investere os ud af krisen..) Dermed understregede Thorning blot udsigten til den omfattende kamelslugningsøvelse, der allerede blev varslet på Socialdemokraternes kongres, og som mildest talt minder om den borgerlige regerings politik. Det bliver spændende at se, hvordan de konkret bliver omsat i praktisk politik. SFs politiske ordfører Jesper Petersen mente på TV2 åbenbart, at det blot handler om effektiviseringer og omprioriteringer i det offentlige. Det er netop behovet for besparelser og forringelser, der vil afgøre regeringens langtidsholdbarhed. Vi er en del, der regner med, at SF ikke kan holde til mosten, når der skal vises mod og handlekraft. Det er ikke just det, der kendetegner partiets forhold til den offentlige sektor.

Det var i øvrigt forbløffende lidt, der i talen blev sagt om EU og Danmarks formandsskab. Det blev bare nævnt. Forklaringen er vel den enkle, at emnet ikke rigtig optager de almindelige danskere. Så hvorfor dog forsøge at forklare, at Danmark ikke får den store indflydelse, når de heller vil høre om, hvordan regeringen får landet ud af krisen og skaber flere arbejdspladser.

Thorning kunne heller ikke stå for fristelsen til at forfalde til den billigste
venstrefløjspopulistiske retorik om, at de borgerlige i de gode tider klattede pengene væk på skattelettelser. Sandheden er, at gælden blev nedbragt under de borgerlige, og at skattelettelserne var små set over lang tid. VKOs største bedrift var faktisk skattestoppet, men det tør Thorning ikke angribe. For det har ikke helt den samme appel til middelklassen. Man kunne jo indvende, at Thorning slet ikke nævnte, hvorfor S-SF rendte fra Fair Løsning og alle valgløfterne? Men Thorning har ret i, at VK klattede pengene væk da de mistede kontrollen med de offentlige udgifter alt imens S og SF krævede endnu højere offentlige udgifter.

Thornings tale var i øvrigt et opgør med hendes egen regerings vækstpolitik. 'œNye regler' gør, at virksomheder flytter ud af landet. Det er jo netop, det som regeringen har opnået med deres afgiftspakker.

Talens stærkeste dele var der, hvor der blev appelleret til almindeligt samfundssind og at vi alle bør opføre os ordentligt. Men hvem er dog uenig i det?

Thornings tale var fuld af de samme retoriske tricks, som man så i Lars Løkke Rasmussens taler. Fx forsøget på at personliggøre talen med henvisning til sin egen families baggrund og muligheder i og under velfærdssamfundet og dets udvikling, som man – bøde Thorning og Løkke – derfor støtter og så henvisning til den arbejdsløse 'œSøren' . Det er en idé, som hun sikkert har hugget fra Løkke, der har brugt det fif i sine taler i 15 år. På den måde fremstår Thorning som mere vikar end Løkke. Først overtog hun hans politik. Nu overtager hun hans retorik. Men når det kom til mod, så var det ikke i år, at hun – målt på denne skala – levede op til Løkkes tale forrige år. Det kan Thorning så bevise i praksis i årets løb. Hvis hun da formår at holde sammen på regeringen året ud.

Endvidere var det heller ikke en tale, der definerede noget egentligt politisk projekt for Thorning. Det er også uendeligt svært, når regeringen er i fuldstændig uenig med sig selv, om hvilken vej man skal gå i den økonomiske politik.

Endelig sad jeg endnu engang tilbage med det indtryk, at Thorning dybest set ikke brænder for noget som helst politisk. For hende er magten en karriere. Det landet har brug for er en politisk leder med klare visioner. Det er altså ikke en blændende gallionsfigur som blitzlysende elsker, men er uden indhold og tilsyneladende står i spidsen for en slags radikal teknokratregering. Jeg mistænker Thorning helst vil være til EU-topmøde frem for at bruge tid på det hjemlige besværlige, hvor de radikale og SF står og trækker i hinanden fra hver deres hjørne. (Men i EU gider de i øvrigt ikke høre på hende, fordi Danmark er de facto B-medlem)

Det var en god og stilsikker tale, der bestemt er godkendt, men som næppe gør fra eller til i forhold til regeringens aktuelle troværdighedsproblemer i forhold til befolkningen.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

27 kommentarer til “Vikarens Nytårstale”

Godt Nytår, Jarl!

Jeg er ikke helt enig i din vurdering af, at Thorning ikke brænder for noget som helst politisk. Flere steder i talen kunne man høre på hendes stemmeføring, at det var hende selv, der talte, f.eks. med hendes markering af, at der er grænser for, hvor meget den arbejdende del af befolkningen kan tillade sig at trampe på den ikke-arbejdende del. Samt klare angreb på samfundsnassere i forskellige udgaver, lige fra regulære snydere over sort arbejde til lønfest for de højtlønnede. Mange af hendes formuleringer var tilpas skarpe til, at man bestemt ikke kan beskylde hende for at fedte for nogen.

I øvrigt, vil du ikke nok droppe den der ugudeligt irriterende retorik om overbud, hvormed man forsøger at sidestille VK(O) uansvarlige økonomistyring med valgkampsretorik fra den daværende opposition i form af endnu højere overbud.

Du skriver f.eks.: “VK klattede pengene væk da de mistede kontrollen med de offentlige udgifter alt imens S og SF krævede endnu højere offentlige udgifter.” Sidste halvdel af denne sætning er i bedste fald hamrende irrelevant, i værste fald undskylder den (VK-)magthavernes handlinger. Det er simpelthen for tyndt. Det er op til magthaverne at forvalte deres flertal ansvarligt, uanset hvor meget overbud oppositionen så end måtte gale op med.

Regeringer kan aldrig – aldrig – forsvare uansvarlig økonomisk politik med henvisning til, at oppositionen påtænker at føre endnu mere uansvarlig økonomisk politik.

Regeringer skal måles på den politik, de fører. Det gælder både V-K og S-SF-R. Punktum.

Men ellers: Endnu en gang godt nytår – og tak for nogle generelt læseværdige analyser.

Politikerne(opposition, regering eller støtteparti) skal til enhver tid måles på hvad de siger og hvad de gør, både før og efter et valg.

Ja VK+O førte en uansvarlige økonomiske politik, men den røde blok advokerede for en endnu mere ekspansiv/ uansvarlige økonomisk politik. Nu prøver Helle Thorning-Schmidt så at smøre 100 mia kroners underskud af på “borgerlige skattelettelser” i stedet for på offentlige overforbrug. Verdens største offentlige sektor, verdens højeste skatte/afgift tryk og så det skattelettelserne der slog hul i kassen? Det må være samme logik som når regeringen taler om at skabe jobs og starter deres regeringsperiode med at sende +8000 arbejderpladers ud af landet ved hjælp af nye skatter+afgifter.

HVordan kan skattelettelser for 5-10 mia om året blive til et underskud på 100 mia om året uden inspiration fra H. C. Andersen

HTS holdt en fantastisk tale og hun viste format som landets leder! Jeg fatte ikke, folk siger, at talen var visionsløs. Det handlede helt konkret om at stå sammen, binde an til vores stolte traditioner som et fællesskabets land, styrke vores samarbejde med EU og med udlandet i det hele taget – og om at kom…me helskindet gennem krisen; selv om dette bliver hårdt. Hvis det ikke er visioner, ved jeg ikke, hvad det er. HTS talte om at skabe flere job via offentlige investeringer og om at forsøge at påvirke væksten i Europa – og derved også vores egen vækst. Hun beroligede os og sagde, at “selvfølgelig kan det lade sig gøre” og manede derved til optimisme. Samtidigt bad hun folk om at tage ansvar for sig selv, sit fællesskab og sit land – og kom med sin personlige holdning til det at snyde systemet. Men hun sagde også, at der ALTID skulle være plads til at tage sig af dem, der ikke kan klare sig selv; det er god socialdemokratisk politik. Hun nævnte reformer og hårde år – og helt konkret en reform af førtidspensionsområdet. Den tale skulle IKKE gå mere i detaljer; hun skulle jo for pokker ikke fremlægge finansloven! Den tale skulle vise, at hun er Danmarks leder, og det gjorde den på det fineste!
Når folk er så negative overfor HTS er det i høj grad medieskabt. Hun gør det fremragende. Jeg ville gerne se Lars Løkke gøre det bedre! Og jeg ville gerne se, hvem der kunne have holdt en bedre tale end den, vi så igår.

1. Godt nytår Rune.

Du stiller mig et konkret spørgsmål og svaret er: Et rungende nej!

4. Du glemte vist at skrive “amen” til sidst i dit hyldestdigt til “Den Kære Leder” 😉

“og kom med sin personlige holdning til det at snyde systemet.”

Vi kender alle sammen Gucci’s holdning til dem som snyder systemet. Det er vist velkendt at man betaler sin skat med glæde – i Schweiz.

“Endelig sad jeg endnu engang tilbage med det indtryk, at Thorning dybest set ikke brænder for noget som helst politisk. For hende er magten en karriere.”

Fuldstændig enig. Den betegnelse, der helt umiddelbart falder mig ind, hver gang jeg lytter til hende, er '¦ “phoney”. Nytårstalen var ingen undtagelse.
Hvem er mon forøvrigt pt hendes taleskriver?

@4: Hvad Jarl sagde. 😆

Godt Nytår!

Det ville være brugbart hvis vores (intelligente og højtuddannede) politikere ville stoppe med at fokusere så meget på den faktiske offentlige saldo.

De automatiske stabilisatorer i dansk finanspolitik er de højeste i OECD, pga. vores progressive skattesystem samt det finmaskede sociale sikkerhedsnet. Derfor er en mere relevant saldo den “cyklisk korrigerede” saldo, som angiver den offentlige saldo renset for de automatiske stabilisatorer. Granted, der er også problemer men denne saldo men den er trods alt mere relevant end den faktiske saldo.

Iflg. OECDs seneste estimat blev underskuddet på den cyklisk korrigerede saldo 24 mia. i 2011. Derimod blev underskuddet på den faktiske saldo 65 mia.

Ã…rene med VK-regeringen har bidraget til at forøge underskuddet på den cyklisk korrigerede saldo på flg. måde.

– Skattelettelser i 2004. Her blev givet permanente skattelettelser for 11 mia, hvor der ikke var anvist nogen finansiering. I stedet blev der lagt en række urealistik lave skøn for væksten i det offentlige forbrug lagt til grund.

– Skattelettelser i 2007. Her blev givet permanente skattelettelser for 10 mia., og kun anvist permanent finansering for ca. 4 mia.

– Skattestoppet på boliger fra 2001. En årlig omkostning på ca. 5 mia. (lavt estimat på grundlag af udviklingen i den effektive skattesats på boliger fra 2001 til 2006).

– Løbsk offentligt forbrug. Havde væksten i det offentlige forbrug været som planlagt i perioden 2002-2010, så ville det offentlige forbrug idag være 40 mia. lavere.

Groft sagt: havde VK regeringen ikke givet skattelettelser samt tøjlet det offentlige forbrug til det planlagte, så ville den cyklisk korrigerede saldo i dag være et overskud på 38 mia. (+2.1 % af BNP) i stedet for et underskud på 24 mia (-1.3% af BNP). Dette ville slå selv den svenske cylisk korrigerede saldo.

Hvis man endelig vil fordele “skylden” mellem løbsk offentligt forbrug og skattelettelser, så kan man derfor sige at den er ca. 60/40.

#5 Jarl
Jeg er glad for, at dit svar er nej.

I P1 i morges (ca. kl. 7.50) mente HTS, at hun var meget konkret, idet hun havde sagt, at hele samfundet skulle gennemgås.

Hvordan kan hun tage sig selv alvorligt?

Hun kunne have sagt, at mange muligheder blev undersøgt, at man inviterede til et bredt samarbejde, at man ikke skulle udelukke noget etc. etc.

Men nej, hun sagde, at sort er hvid.

Jeg foretrækker så langt eksempelvis Mette Frederiksen, som efterhånden er blevet realistisk og virkelighedsberørt.

Tak Jarl for en intelligent blog og Danmarks bedste radioprogram.

Har hun evnerne?

Spørgsmålet man står tilbage med efter HTS nytårstale er: “Kan hun som landets leder føre Danmark helskindet gennem krisen?”.

Jeg synes at det var en tale med en fin erkendelse af Danmarks problemer, dog uden reelle pejlemærker.

Det virker på mange meget utroværdigt, at hun først nu for alvor erkender landets situation. Men bedre sent end aldrig i mine øjne.

Det som gør mig alvorligt bekymret er, at jeg meget tvivler på om HTS har evnerne til at populært sagt: “Walk the talk”.

Dvs. at stå op hver morgen og kæmpe for at Danmarks konkurrenceevne bliver genoprettet, at med jernhånd gennemtvinge at de nødvendige prioriteringer i den offentlige sektor og at stoppe svindel og fusk med offentlige midler.

Har hun 'nosserne' til at banke sit, SF, R og Ø's baglande på plads, og til at overvinde alle særinteresserne i fagbevægelsen?

Jeg ville på egne og landets vegne ønske at hun havde. Men indtil nu har hun ikke vist nævneværdige lederevner, hverken når det gælder om at udstikke de store linjer eller selv at gå forrest.

Jeg så på din Facebook at du tvivler på regeringen holder året ud. Enig i regeringen har det svært, men hvorfor skulle den ikke holde valgperioden ud? Jeg tror Enhedslisten og SF helt sikkert vrider sig over de ting de stemmer for, men ved også at fremkalder de et valg vil de blå vinde hvis en splittet rød blok går til det valg.

Ellers undrer jeg mig over Helle Thorning Schmidt som alle andre… hvad vil hun? Hun var først højre-Socialdemokrat og blev formand for sit parti på det. Efter nogle år har hun nogle luftige økonomiske planer sammen med SF. Når hun så danner regering bliver de røde planer droppet, og det ligner at de Radikale styrer det hele. Og når hun gik ud og sagde på et pressemøde for nogle måneder siden, at “regeringen er kommet godt fra start” spekulerer man på hvad hun tænker. Jeg har det sådan set fint med at hendes løfter ikke blev til noget, men når hun selv fremstår som ligeglad med det, ligner hun en magtgal person der kun ønskede magten for at have den. Man skal passe på med at blande køn ind i debatten, men jeg har tænkt hvis en mand havde det samme karriereforløb som HTS, ville han så ikke blive set på som magtgal og kynisk? Specielt med behandlingen af Sass Larsen, hvor han var med i regeringsforhandlingerne langt hen ad vejen, og historien med PET kom først dagen før ministerudnævnelserne. Hendes holdninger har ændret sig hen ad vejen, så man er i tvivl om hvad hun mener. Igår havde hun chancen med nytårstalen til at sætte dagsorden, og det blev en masse fine ord men intet konkret. Der er måske også få ting Radikale og SF er enige om, men stadig.

#4

men mener du også, ligesom HTS, at hun var meget konkret i sin tale? i så fald.. hvor?

sjovt som man kan se så forskelligt på samme ting.
måske jeg har har større forventninger til en statsminister? :o)

“Det er en idé, som hun sikkert har hugget fra Løkke, der har brugt det fif i sine taler i 15 år.”

Give me a break! Hvad er det næste, er det også Løkke der har opfundet det at kigge ind i kameraet når man forsøger at tale empatisk?

Christ!

13. Tyvstjålet! Præcis ligesom det der med at skrive sin tale ned på papir, inden man holder den. Det har Lars Løkke faktisk også gjort siden han sad i elevrådet på Græsted Skole!

14. Tror faktisk hun talte fra prompter. Det har hun hugget fra Obama. Præcis ligesom det med at holde en lang luftig tale uden konkret indhold.

15: “Det har hun hugget fra Obama.”

I så fald er det ikke det eneste, hun '“ eller rettere hendes taleskriver(e) '“ har hugget fra Obama '“ eller rettere fra hans taleskrivere Jon Favreau, Ben Rhodes og hvad de nu ellers hedder.

“Let me be clear”/ “Jeg vil sige det meget klart” er blot én af de mange '“ og af begge politikere ofte gentagne '“ formuleringer, som synes “lånt” fra Obama. Det undrer mig, at ingen retorikere endnu(?), har kastet sig ud i at prøve at analysere disse sproglige sammenfald.

Thorning-Schmidt synes også at have annekteret Obamas karakteristiske vertikale “slag i luften” med en løst knyttet hånd.
(I Nytårstalen gik hendes gestik dog helt over gevind. Der skyggede den jo næsten helt for ordene. Men hæ, det havde måske også været intentionen?)

Det mest interessante ift nytårstalen er mediernes slagtning af talen. Det bekræfter den usædvanligt negative pressedækning regeringen har haft i sine første tre måneder. Ubetinget den mest negative pressedækning nogen dansk regering har haft i min tid, og så endda fra dag 1 af uden den sædvanlige fredning i startfasen.

Jarl har jo fuldkommen ret når han skriver at denne tale var som forventet og akkurat som nytårstaler plejer at være. Det vi så sidste år, hvor Løkke valgte nytårstalen til et helt konkret opgør med efterlønnen var jo undtagelsen, ikke reglen. Jeg har enddog meget svært ved at se hvordan denne tale kan karakteriseres som usædvanlig dårlig, usædvanlig god eller usædvanlig på nogen som helst anden måde. Det var en normalt stilsikker nytårstale.

Det værste man kan sige om talen er at Thorning ikke fik “vendt stemningen” omkring regeringen. Jeg har dog temmelig vanskeligt ved at se hvilken tale der skulle kunne opnå dette. Lige nu er den “gode historie” i pressen at det går ad helvede til for regeringen. For mig at se gælder det om for regeringen at slå koldt vand i blodet, holde sammen indadtil og så lade mediekrisen drive over uden selv at medvirke til at forstærke den.

Efter et par dage : talen var faktisk ikke dårlig givet betingelserne. Men det er lidt interessant at se hvordan Thorning ikke er ulig den unge Milliband i sin famlende og teknokratiske tilgang til politik.
Men jeg tror bestemt at hun har en chance for at bide sig fast, hvis hun fortsætter med det som en hjælpeløs retoriker idag i Politikken kalder en blanding af socialdemokratisk politik og borgerlige dyder
( hvor han så glemmer, at borgerlige dyder altid har været en integral del af socialdemokratiets politik).
At Labour står i de samme problemer kan man forvisse sig om ved at læse Liam Byrne’s indlæg i Guardian idag ( han er skygge arbejdsminister) ‘Labour won’t win on welfare reform by default. On jobs and benefits we need another tough-minded social revolution’ hedder det i underoverskriften.
Udover at forbedre økonomien er det Løkke Thorning skal slå og ikke SF/Enhedslisten på vej til næste valg; og det skal hun nok holde fast i.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/02/beveridge-welfare-state-labour-revolution

Kurrild-Klitgaard har skrevet en rigtig god kommentar/analyse til nytårstalen – og modsat mange af de luftige analyser i kommentariatet, så inddrager han noget substantiel politik – i stedet for alt det her halløj om “gamechanging” osv.

http://peterkurrild.blogs.berlingske.dk/2012/01/02/den-urimelige-kritik-af-thorning-schmidts-tale-og-den-rimelige/

Han fremhæver, hvordan HTS siger et i nytårstalen, mens regeringen, S og hun personligt gør det stik modsatte. Jo, det er det, man kalder hykleri. Eller som PKK skriver: Det er svært at forestille sig, hvilke elitære luftlag man skal leve i for ikke at kunne se det absurde i Thorning-Schmidts tale.

Eksempler

1) Taler om vigtigheden af konkurrenceevnen, men regeringen har siden den kom til ført politik, der forværrer konkurrenceevnen

2) Leger JFK (“enhver må spørge sig selv..”) og “Det støder mig og mange andre, hvis der er nogen, der ikke yder deres. Eller ligefrem snyder.” Hvem sagde leasing-ordning, uberettiget udnyttelse af ægetefællefradrag, tæller dage ?

3)S har stemt for skattebetalte luksusboliger til folketingsmedlemmerne og imod at underkaste politikerne de samme pensionsregler som borgerne? Rimer det på ingen “fribilletter” på “chefgangen” osv.

Helle Thorning-Schmidt er en selvmodsigelse på to ben, hvilket de følgende citater fra samtalebogen, “Helle '“ i samtaler med Ninka”, endnu engang illustrerer på bedste vis:

('¦) 'œVelfærdssamfundet er afhængigt af en grundlæggende moralsk opbakning fra befolkningen. ('¦) Men snyd får hele cirklen til at bryde sammen. Der er ikke noget, der kan ophidse mig mere, end når jeg hører, at folk snyder. Både i Stein Bagger-ligaen, men også folk, som snyder i forhold til at få sociale ydelser. Det er rædselsfuldt, for det er at ødelægge hele den måde, velfærdssamfundet er udtænkt på. Tankegangen er, at jeg ikke skal have en krone mere fra velfærdssamfundet, end jeg har behov for. ('¦) Hvis folk ikke overholder den del af kontrakten, går det i stykker '“ det er der ingen tvivl om. Hvis folk blot siger: Jeg skal have mere. ('¦) Og så skal man til gengæld slå ned på alt snyd, alt, hvad der minder om at udnytte systemet. Det skal man gøre, for ellers har folk modvilje imod overhovedet at betale til velfærden.'

En anden fantastisk udtalelse fra Thorning-Schmidt kom under hendes 1. maj-tale sidste år, altså lige før skattesagen blev oprullet i medierne: “Man kan ikke både brokke sig over, at det offentlige skal spare, og samtidigt undlade at betale skat eller snyde samfundet.” I den sammenhæng må man endelig heller ikke glemme det berømte citat om, at “Tusk, fusk og lusk '“ det overlader vi til de borgerlige.”

Men igen: Thorning-Schmidt er jo ikke pludselig blevet sådan, efter hun fik statsministerposten. Alle dem, der har været med til at udpege/vælge hende vidste, hvad de gik ind til, lige fra de socialdemokratiske medlemmer og ditto vælgere til Margrethe Vestager, der de facto gjorde hende til Danmarks mest magtfulde person. Henrik Dahl og co. fik derimod ret.

#20

Skal vi lige prøve igen fra en anden vinkel. En dansker med dansk statsborgerskab, der arbejder i Danmark for et firma/en organisation, der har sæde i Danmark, betaler skat i Danmark – uanset om han og hele hans familie bor i Malmø, og han sover i Malmø hver eneste nat året rundt. Han snyder ikke den svenske stat, for han overholder de (skatte)aftaler, der er mellem de to lande.

Helt tilsvarende har Schweiz krav på skatten fra en arbejdstager, der arbejder for en organisation med sæde i Schweiz. Så meget mere indlysende, da denne arbejdstager har bopæl i landet, selvom han ikke sover der hver eneste nat året rundt, men hyppigt overnatter hos sin familie i Danmark. Denne arbejdstager snyder altså ikke den danske stat – ligeså lidt som danskeren, der bor i Malmø men arbejder i Danmark snyder den svenske stat.

Hvad angår Helle Thorning selv, har hun på intet tidspunkt snydt nogen for noget, men har overholdt alle gældende regler. SKAT har i årevis lavet en fejl med hendes fradrag, der indregnes automatisk (altså ikke påføres af hende selv), og det selvom hendes revisor har påpeget fejlen og bedt om at få den rettet. Da hun er uden skyld i fejlen, har man helt efter gældende regler benyttet forældelsesbetemmelserne for den slags. Ingen har snydt nogen for noget.

Så kunne dit indlæg i #20 ikke blive det sidste med den forkerte påstand. Dit og medkombattanters forehavende med at fælde HTS på mandens skatteforhold mislykkedes, fordi I ikke kendte reglerne, som I troede. Men sagens udfald bliver ikke ændret, fordi I fortsætter vrøvlet. Det får jer blot til at virke temmelig desperate.

21, nu kommer jeg ikke med nogen konkret beskyldning/påstand i mit indlæg, men gengiver blot nogle citater fra en bog og tilkendegiver, at jeg mener, hun er en hykler. Under alle omstændigheder kan hun glæde sig over den aldrig svigtende støtte fra de tilbageværende socialdemokraters rækker. Ligegyldigt, hvor mange sager, hun har været involveret i om løgne, løftebrud, kynisme, magtbegær, griskhed etc., forbliver de loyale “até a morte”. Statistisk set skulle man mene, at en person, der har været indblandet i så mange sager, enten har været ekstremt uheldig – sådan ca. det modsatte af ham/hende, der snart vinder den trecifrede milliongevinst i Onsdags-Lotto – eller også kunne der jo være noget om snakken, bare en enkelt gang.

23

Jeg er helt klar over taktikken: dyng personen til med lort og råb derefter højt mange gange, at vedkommende lugter. Men også den taktik fejler på et tidspunkt.

21. “SKAT har i årevis lavet en fejl med hendes fradrag, der indregnes automatisk (altså ikke påføres af hende selv), og det selvom hendes revisor har påpeget fejlen og bedt om at få den rettet.”

Nu er det jo ens personlige ansvar at sørge for, at man betaler det man skal i skat. Når man så sætter sig op på den høje hest, som HTS har gjort – senest i sin nytårstale – ja så forekommer det en anelse hyklerisk med tanke på, at hun netop ikke selv har sørget for at betale det, hun skulle i skat. Så kan du sgu snakke nok så meget teknik om fejl hos skat og en revisor, der ikke fulgte sagen til dørs.

@21

“Hvad angår Helle Thorning selv, har hun på intet tidspunkt snydt nogen for noget, men har overholdt alle gældende regler”

Altså hun overtrådte over en længere årrække CPR-loven indtil Søren Pind til sidst af uvisse årsager gav hende dispensation:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article23161.ece

Tvangsfraflytningen på godt 4 mdr. er dog det hul, der i sidste ende medførte, at de kunne undgå at SK faldt ind i dansk skattepligt (med den bivirkning at HTS samtidig desværre i 9 år havde betalt for lidt i skat).

Hvis fraflytningen ikke var sket, havde SK derimod været skattepligtig i både Danmark og Schweiz – STIK MODSAT dit eksempel med en dansker i Malmø.

Bemærk i øvrigt, at HTS betalte restskat tilbage for de skatteår, der ikke var forældet. Ellers helt enig med @25.

Skulle vi ikke ta ´ og se det hele lidt fra sidelinien f.eks. som ATS i Politiken gør det:

“ATS MENER: FOR MANGE TOMME ORD
Der var masser af ord, men ikke så megen handling i mediernes anmeldelser af statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale.

I stedet for at pege fremad og anvise løsninger på de problemer, statsministerens tale står over for, fik vi en forholdsvis ligegyldig kritik af den. En kritik, som ikke rummede nogen reelle bud på, hvad vi som nation skal stille op med talen.

Man kan undre sig over, at pressen, som nu har haft næsten tre måneder til at forberede arbejdet med at kritisere den nye statsministers nytårstale, ikke har evnet at være mere konstruktiv.

For eksempel var der ingen anvisninger på, hvad statsministeren skal gøre ved sit hår. Bør det sidde stramt i nakken, som statsministeren havde valgt det, som et tegn på, at vi befinder os i en streng tid? Eller burde hun snarere have haft det til at hænge løst for derved at sende et optimistisk budskab til danskerne om, at vi bør løsne op?

Svarene udeblev helt, og vi venter nu spændt på mediernes vision for fremtidens kritik af statsministerens nytårstaler. “

Lukket for kommentarer.