Kategorier

Sådan er det jo

I går kom der en meningsmåling, der viste, at de radikale gik pænt frem i målingerne. Det er en enkeltstående måling, så vi kan ikke være helt sikre på tendensen. Omvendt bekræfter målingen ikke, hvad en helt stribe såkaldt uhildede kommentatorer ellers har fremført, at de radikale skulle have et problem hos vælgerne.   Bl.a. har Hans Engell forudset, at de radikale på baggrund af diskussionen af dagpengenes længde og fordi Margrethe 'Sådan er det jo' Vestager mangler empati, må lide den skæbne at, hendes parti vil gå tilbage i vælgeropbakning. Da så målingen imidlertid viste noget andet end det Ekstra Bladets politiske orakel havde bebudet, så forlød det nu fra Engell, at det var fordi diskussionen 'ikke  er slået igennem hos vælgerne.' Engell har således konstrueret en lovmæssighed, hvor han altid har ret i sine forudsigelser, selv når han rammer skævt. Det er i sandhed imponerende. Jeg er sikker på, at Ritzau også ringer næste gang'¦

I øvrigt har tre kommentatorer uafhængigt af hinanden, men med Politikens mellemkomst her i weekenden identificeret et særligt 'socialt' radikalt vælgersegment. Det er pludselig blevet synliggjort efter at et par kritiske radikale i baglandet (som ingen ellers før har hørt om) har ytret sig kritisk, om dagpengereformen som ellers for længst er blevet vedtaget med radikale stemmer, men som blot mangler at blive fuldstændigt udmøntet mht. dagpengeperiodens længde.   Den sovende celle af 'sociale' radikale vælgere er ifølge folk som Henrik Qvortrup nu blevet vakt til live, fordi 'filmen' hos den uempatiske Margrethe Vestager angiveligt skulle være 'knækket', da hun konkluderede med, at  'sådan er det jo' mht. at der ikke trods protesterne bliver pillet ved dagpengereformen. Forude venter åbenbart evig fortabelse for Liste B. (Men som før nævnt: Det er vælgerne næppe blevet klar over endnu).

Venstrefløjen har et stort problem med at formulere sit store projekt. Dvs. de kan godt formulere det, men det er ikke noget, som man får at se konkret i lovgivning. Så kan man stille sig selv spørgsmålet. Hvad nytter det så? I dag har Socialdemokraterne så kommet med deres 'store projekt' formuleret i en kronik i mandagens udgave af Politiken, der udmærker sig ved at levere en analyse af verden, som enten 1. Er forkert 2. er banal. 3.er helt uden noget der bare minder om konkrete forslag, som kunne udmøntes i konkret lovgivning. Man kan vel sige, at hovedbudskabet står i overskriften: 'S er bedst for Danmark. Punktum.   Radio24Syvs politiske redaktør Jesper Termansen mente efter at have nærlæst kronikken to gange, at S-toppen er 'barslet med en mus'. Det er svært at være uenig.

Mere morsomt bliver det, når man læser et interview med SFs Holger K. Nielsen i Information, hvor han beklager sig over at velfærdsdebatten er 'blevet for teknokratiseret' og arbejdsudbudseffekterne beskriver SF'eren som 'ren voodoo'.

Amalie Kestler Information; Er du også kritisk over for Finansministeriets regnemodeller?

Holger K:  »Der skal jo være modeller. Men jeg synes bare, at man kan kigge på, hvilke kriterier, man putter ind i dem. Det skal man gøre i den politiske kamp, og her synes jeg måske også, at den nuværende regering er lidt for teknokratisk og for meget har indtaget den markedsorienterede tænkning i sit projekt. «

MIN KOMMENTAR: Det er da kritik af regeringens økonomiske politik og af finansministeren?

AK: Hvordan det?

HKN: Jeg mener: Hvis en centrumvenstreregerings hovedmål er at få strukturel balance i 2020, så er det lidt fattigt. Derfor synes jeg også, at man trænger til en diskussion af, hvordan man får ført markedsgørelsen tilbage til nogle andre værdier, som kan være menneskelige værdier. «

Min Kommentar: Markedsgørelse af andre værdier? Skal finansloven og budgetredegørelsen være dobbelt så lange og hedde noget andet?

AK: Hvordan gør man det?

HKN: Man kan lægge andre værdier ind omkring ressourceforbrug, menneskelige omkostninger og betydningen for vækst. Jeg synes, man skal tage den økonomisk- politiske diskussion op. Vi skal have vendt det om. Velfærd er ikke bare, at du kan producere sygehuse og daginstitutioner. Velfærd er måske også, at du lever et liv, som du er tilfreds med. Hele velfærdsdebatten bør i virkeligheden have en bredere dimension, som handler meget om kulturpolitik og dermed livskvalitet i bredere forstand. Vi siger, at vi skal arbejde mere for at have råd til velfærd. Men hvad hvis velfærd er, at vi ikke arbejder så meget? «

Min Kommentar: I så fald så skal vi vel have lidt mere arbejdsløshed? Og så skal vi gå ned i levestandard. Gå du forrest Holger K og fortæl dine vælgere det! Skattereformen går i den modsatte retning, for den præmierer jo flid (marginalt) frem for fritid. Og hvordan hænger det sammen med regeringens udmeldinger om at vi skal afskaffe helligdage, ferier mv?   

AK: Regeringen overtog jo den borgerlige regerings økonomiske forudsætninger. Skulle den ikke have gjort det?

HKN: Nå, men det vil jeg ikke ind i. Det har den gjort, og det er det '¦ «

Min Kommntar: 'Don't mention the war!'

AK: Men det var jo noget af det, som Lykketoft stillede sig kritisk over for '¦

HKN: Ja, men sådan er det. «

Min kommentar: Uha hvor er det dog arrogant af Holger K. Fy! Vestager sagde 'sådan er det jo' og nu begår Holger den samme store fejl, når  han udtrykker sig i korte sætninger helt uden at forklare eller uddybe, hvad han mener. Nu går kommentatorDanmark  da helt  amok!

P.s. Vi får Henrik Sass Larsen i studiet på torsdag kl. 11 i Cordua & Steno på Radio 24Syv. Her skal vi naturligvis tale om dagens kronik i Politiken.

Af Jarl Cordua

Jarl Cordua

cand.polit, radiovært samt politisk kommentator. Vært på det politiske TV-program "Borgen Late Night", der sendes hver tirsdag. Tidligere skri ent på Jarls Blog og medvært på "Cordua & Steno"
Født 1969 i Rønne. Bor i Hellerup.
Kontaktoplysninger: jarlATjarlcordua.dk Telefon: 31718718

7 kommentarer til “Sådan er det jo”

M.h.t. De Radikale, så er det jo en kendt sag, at adskillige, i hvert fald tidligere-, magtfulde personer i baglandet føler sig langt tættere ideologisk knyttede til venstrefløjen, ergo SF, end til det borgerlige Danmark. Det er også tilfældet for nogle af dem, der har været meget tæt på Marianne Jelved i de år, hun var en del af Nyrup-regeringen. Vi taler her om personer, der decideret foragter de borgerlige, læs Venstre, og selvsagt Dansk Folkeparti. Et eksempel er Peter Hvid Jensen, der, udpeget af De Radikale, sad i DR’s bestyrelse fra 2001 – 2008. I 1980’erne talte han på interne radikale møder om “klassekamp”. Han siges at have haft meget stor indflydelse på Jelved under Nyrup-regeringen, en periode, hvor de borgerligt sindede radikale blev stadigt færre.

Hvad angår Vestager, må man nøgternt komplimentere hende for at have lagt en stor del af den arrogance, hun ubestridt besidder, fra sig i takt med den succés hun og partiet har oplevet de seneste år. Jeg forstår ikke helt opstandelsen over “Sådan er det jo”-udtalelsen, for jeg synes ikke, hun sagde det på en specielt arrogant måde. Specielt ikke i forhold til, hvordan hun agerede før det radikale opsving. Dengang kom hun med udtalelser, der var mange gange værre, hvilket man kan høre her: http://kortlink.dk/6wyc

Hej Jarl

Skal dit indlæg læses som en analyse eller et debat indlæg.

Det er nok – endnu engang – værd at erindre om, at den svenske valgkamp i 2010 faktisk handlede lige præcis om ‘sådan er det jo’.
Den siddende borgerlige regering havde fortsat den forgående socialdemokratiske regerings strukturelle reformpolitik, og den var begyndt at gøre ‘ondt’. Valgresultatet viste at en stor gruppe af midtervælgerne var blevet resistente overfor den ‘flæbe’ kampagne som oppositionen med socialdemokratierne i spidsen kørte.
Når man tænker på de omlægninger som regeringen allerede har gennemført, jeg tænker her på førtidspensionsreformen, som med garanti vil ramme en (mindre ?) gruppe meget hårdt, så kan det være svært for Vestager at give køb på dagpengene.

@ Jan Christensen:

Du er sku en (ufrivillig) fornøjelse at følge. For nogle dage siden var det en kendt sag, at Lars Løkke i virkeligheden nærmest var radikal. Nu er det så en kendt sag, at de radikale i virkeligheden nærmest er SF’ere.
Det er jo en uendelig regress, som i første omgang i hvert fald betyder, at Lars Løkke også er SF’er.

Hvordan DF så kan gå til valg på at støtte en SF-ledet regering er uklart for mig. Strækker jeg din argumentation ved så at hævde, at DF nærmest også er SF’ere?

Elias C, at Lars Løkke gerne vil sidde i regering med De Radikale, siger han selv. Det gjorde han i hvert fald under sidste valgkamp, ligesom han gjorde det i 1998. Derudover siger bl.a. Hans Engell og andre folk, der kender ham, at han er “VR-mand”. Er det godt nok for dig?

At der i Det Radikale Venstres bagland findes et meget stort segment med SF-sympatier, er også en kendsgerning. Det ved jeg, fordi min mor har været medlem af partiet i mange år og kender de indre forhold. Er det også godt nok for dig, eller ved du selv bedre?

Det betyder jo så omvendt ikke, at den politik, De Radikale står for i regeringen, er entydigt venstreorienteret. Som alle ved, er partiet på det økonomiske område til dels meget borgerligt, men når det drejer sig om udlændinge-, værdi-, retspolitik etc. har vi at gøre med et parti på den yderste venstrefløj. Da Lars Løkke ikke interesserer sig for udlændinge- og værdipolitik, er der bestemt basis for et fremtidigt samarbejde med De Radikale, ikke mindst fordi Lars Barfoed – som bl.a. hans stunt med Vestager under valgkampen viste – med 100 % sikkerhed også hellere vil samarbejde med De Radikale end med Dansk Folkeparti. Det samme gælder Liberal Alliance.

Hvis du havde læst, hvad jeg skrev, lidt mere grundigt, ville du være klar over, at en VKR-regering ikke kommer til magten med DF’s støtte, men udelukkende med stemmer fra Liberal Alliance. For at scenariet skal kunne blive til virkelighed, kræver det selvsagt, at vælgerne giver VKRI mindst 90 mandater. Det vil formentlig ikke ske, og jeg har aldrig påstået, at der er tale om noget sandsynligt udfald af næste Folketingsvalg. Jeg har derimod skrevet, at det er et scenario, der ikke kan udelukkes.

God analyse. Jeg så frem til kronikken fra Sass, Carsten H, Corydon og Mette F. For jeg synes det er svært at se hvad Socialdemokraterne vil. Deres Fair Løsning er væk for længst og det meste ser ud til at være dikteret af de Radikale. Måske kom der svar med kronikken. Men nej, en masse uklarheder om at den rene kapitalisme er skidt (hvornår har den i øvrigt været i Danmark?) Og at folk skulle have arbejde og at man skal sikre sundheden er lige, uden så at forklare hvordan det konkret skal gennemføres. Mette Frederiksen bliver i tiden nævnt en del som kronprinsesse i partiet, hun er en af de mere driftsikre ministre og Wammen og Nick Hæk er sat ud på et sidespor på deres ministerposter. Jeg synes dog Mette F får en hel del medvind i pressen, hendes forgænger Inger Støjberg fik meget kritik for pipfuglekurser der var overflødige og ydmygede de ledige. Mette Frederiksen var med i den kritik, og der kunne jeg godt tænke mig en kritisk lup på om hvad hun har sat i stedet. Eller skal de ledige bare gå hjemme?

så skete det jarl . ros herfra fra, for en indsigtfuld analyse af det radikale vælgerhav.

Lukket for kommentarer.